zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Żarnowieckie becikowe

“Żarnowieckie becikowe”: 1000 zł na dziecko urodzone w gminie Żarnowiec

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Gminy Żarnowiec została przyjęta uchwała w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Żarnowiec jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka “Żarnowieckie becikowe”.