zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Rada Miasta Częstochowy

W lutym 2020 r. Rada Miasta Częstochowy jednogłośnie wyraziła sprzeciw wobec planów budowy RDF przez Fortum. Oto co o zakładzie mówią radni z PiS, PO, SLD [AUDIO]

Firma Fortum, która zamierza wybudować instalację do produkcji paliwa z odpadów RDF w Zawierciu do niedawna starała się o zgodę na budowę takiego zakładu w Częstochowie przy ul. Dojazdowej. W lutym 2020 roku Rada Miasta Częstochowy wyraziła jednogłośny sprzeciw wobec…