zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Prezydent Łukasz Konarski

“W pewnych częściach miasta robi się więcej, a w pewnych mniej”. Przyjęto budżet Zawiercia na 2022 rok. Oto jak głosowali radni i co mówili [AUDIO]

Radni przegłosowali budżet Zawiercia na 2022 roku. Budżet na przyszły rok przewiduje dochody w wysokości 257,1 mln zł, a wydatki – 256,1 mln zł.

Coraz bardziej śmierdząca sprawa miejskiego wysypiska: Policja prowadzi czynności w sprawie ZGK, a WIOŚ być może nałoży 1 mln zł kary

Zawierciańskie wysypisko przy ul. Podmiejskiej należy do Zakładu Gospodarki Miejskiej w Zawierciu (ZGK). ZGK to należąca do miasta spółka. Zarządza nią prezes Krzysztof Tomczak, a bezpośredni wpływ na ZGK ma prezydent Łukasz Konarski.

Prawie 30% podwyżki opłat za śmieci w Zawierciu. Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski 6 razy poddawał pod głosowanie radzie projekt podwyżek

Prawie 30% podwyżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Większość radnych (głównie zatrudnionych w spółkach i jednostkach miasta lub w koalicyjnym powiecie) poparła propozycję prezydenta Zawiercia Łukasza Konarskiego. Za nami listopadowa sesja Rady Miejskiej w Zawierciu, która odbyła się…

Radni sprzeciwili się piątej próbie Łukasza Konarskiego podwyżki opłat za śmieci. Większość nie uczestniczyła w zdalnej sesji i nie było kworum. Czy będzie szósta próba?

Za nami nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Zawierciu. Jej głównym punktem był projekt uchwały zaproponowany przez prezydenta Zawiercia Łukasza Konarskiego dotyczący kolejnych podwyżek – tym razem opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski po raz 5 poddaje na sesję projekt podwyżek cen śmieci. Jak tym razem zagłosują radni zatrudnieni w strukturach miasta i powiatu?

Jutro (w środę 17 listopada) odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Zawierciu. W jej trakcie radni będą głosowali w sprawie projektu uchwały dotyczącej podwyżek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Propozycję kolejnych podwyżek opłat miejskich (po podwyżce sprzed…

Prezydent Zawiercia chce kolejnych podwyżek, nieobecność na środowej sesji usprawiedliwia zdjęciem z premierem wykonanym we wtorek, a wiceprezydent ukrywa informacje. Podwyżkę zatrzymała część radnych

Za nami październikowa sesja Rady Miejskiej w Zawierciu. Po raz kolejny prezydent miasta Łukasz Konarski poddał radzie pod głosowanie projekt uchwały dotyczącej podwyżek opłat za śmieci. Po raz kolejny pomimo głosów części radnych zatrudnionych w spółkach i jednostkach miejskich uchwała…

Zawiercie chce wydać 6 mln zł ze środków norweskich m.in. na szkolenia urzędników z magistratu, jednostek i spółek miejskich, aktywizację młodzieży i streetworking [AUDIO]

W poniedziałek 25 października odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Zawierciu. W jej trakcie dyskutowano o uchwałach, które będą rozpatrywane podczas środowej sesji. Jedną z ciekawszych dyskusji była rozmowa radnymi z zastępcą prezydenta Zawiercia Justyną Miszczyk.

Prezydent Zawiercia zaproponował kolejną podwyżkę i kolejny raz nie uczestniczył w jej omawianiu w trakcie sesji. Radni 8:8 nie podjęli uchwały o podwyżkach opłat za śmieci

W piątek 15 października sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Zawierciu. Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski po raz kolejny nie uczestniczy w sesji. Radni mają głosować w sprawie zaproponowanej przez prezydenta kolejnej podwyżek cen w mieście – tym razem opłat za śmieci….

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski chce kolejnych podwyżek. Czy (jak zwykle prawie wszyscy) radni zatrudnieni w spółkach i jednostkach miejskich lub powiatowych poprą tę propozycję?

W piątek 15 października odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Zawierciu. Radni będą ponownie rozpatrywać propozycję podwyżek opłat złożoną przez prezydenta Zawiercia Łukasza Konarskiego. W minionych miesiącach włodarz miasta proponował już kilka znaczących podwyżek opłat w mieście (m.in. kilkusetprocentową…

Nie będzie wyodrębnienia z MOPS i utworzenia nowej jednostki miejskiej. Większość radnych przeciwna

W trakcie sesji Rady Miejskiej w Zawierciu radni mieli rozpatrywać projekt uchwały dotyczący wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy w Zawierciu. Przewodnicząca rady Beata Chawuła złożyła jednak wniosek o usunięcie z porządku obrad tego projektu.

Gdzie jest prezydent Zawiercia Łukasz Konarski? Nie ma go na sesji, ma “jakąś mowę”

Prezydenta miasta po raz kolejny nie było na sesji Rady Miejskiej w Zawierciu w środę 29 września.

W maju 2019 roku z Żabek usunięto “żabki”. Od ponad 2 lat miasto podaje coraz to kolejne “tłumaczenia”, dlaczego ich nie przywróciło

O temacie po raz pierwszy napisaliśmy w listopadzie 2019 roku. Urząd Miejski w Zawierciu informował wówczas, że figurki żabek zostały usunięte w maju 2019 roku.