zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Sport

III BMW Półmaraton Zawierciański i Parkowa Piątka Zawierciańska [SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE]

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu zaprasza na sportowe wydarzenia zaplanowane na niedzielę 10 września.

III Jurajski Półmaraton Zawierciański i II Mistrzostwa Polski Motocyklistów w Półmaratonie odbędą się na Stadionie OSiR-u przy ul. Moniuszki. Oto szczegółowe informacje o wydarzeniu:

 

III Jurajski Półmaraton Zawierciański
II Mistrzostwa Polski Motocyklistów w Półmaratonie

Trasa I Atest : dystans 21 km 97,5 metra
Leśna (start), Henryka Sienkiewicza, Tadeusza Kościuszki, 3-go Maja, Dmowskiego, 3-go Maja, Kościuszki, Blanowska, Gliniana, Rudnicka, Pomrożycka, Filaretów, Łośnicka, Piłsudskiego, Leśna

Zgłoszenia i wpłaty :
– do dnia 01 września 2017 roku za pośrednictwem strony: http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z170910
– limit uczestników: 500 osób – z możliwością zwiększenia

Opłatę startową należy uiścić:
• przelewem: na konto: OSiR Zawiercie ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie
Konto PKO SA nr. 07 1240 2975 1111 0010 4324 0240 za pośrednictwem płatności elektronicznych po uprzedniej internetowej rejestracji w terminie:
a) Do dnia 30 czerwca 2017 roku do godziny 24:00 opłata startowa za udział w biegu wynosi 50 zł. dla dorosłych i 25 zł dla młodzieży szkolnej (szkoły ponadgimnazjalne, wyższe uczelnie i szkoły policealne).
b) Od 1 lipca 2017 roku do 01 września 2017 roku opłata wynosi 65 zł. dla dorosłych i 40 zł. dla młodzieży szkolnej (szkoły ponadgimnazjalne, wyższe uczelnie i szkoły policealne). Opłatę należy uiścić przelewem na konto
c) Gotówką: w dniu startu w Biurze Zawodów od godz. 7:00 do godz. 9:30 w kwocie 80 zł.
d) Opłata członków Grupa Jura\’PL wynosi 30zł

Z dniem 1 września 2017 roku możliwość zapisów w formie elektronicznej zostaje zakończona. Po tym terminie zapisy oraz opłata startowa tylko w dniu startu w biurze zawodów.

W sprawach dotyczących płatności elektronicznej prosimy o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: osir@osir.net.pl oraz telefonicznie: 502317230 , 32 672 43 37

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrotu w terminie do 7 dni licząc od daty wpłaty jednak nie później niż 10 dni przed datą startu.
Biuro Zawodów:
Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu startu od 7:00 – 9:30 na Terenie OSiR Zawiercie ul. Moniuszki 10.

Nagrody:
klasyfikacja generalna – nagrody pieniężne za miejsca 1-5
mężczyźni i kobiety:
1 – 1000 zł
2 – 600 zł
3 – 400 zł
4 – 200 zł
5 – 100 zł
Ponadto:
– upominki dla 3 najlepszych zawodników i 3 najlepszych zawodniczek z miasta Zawiercia (według adresu zameldowania);
– puchar dla najliczniejszej reprezentacji klubu
Kategoria Motocyklowa :
Mężczyźni , Kobiety – upominki i puchary za miejsca 1 do 3 .
Kategoria Mundurowa : Mężczyźni , Kobiety – upominki i puchary za miejsca 1 do 3.

Uczestnicy Półmaratonu w pakiecie startowym otrzymują :
– koszulka pamiątkowa
– pamiątkowy numer startowy;
– pamiątkowy medal, dla tych którzy ukończyli bieg;
– gorący posiłek, napoje; – bezpłatny udział w prezentacjach Firmy BMW

Bieg dla Dzieci
– bezpłatny – teren stadionu OSiR Zawiercie – dystans 400m i 800m – dla każdego uczestnika przewidziany medal , dyplom ,ciepły posiłek oraz atrakcje przygotowane na terenie OSiR Zawiercie

Punkty odżywcze: 9, 13, 16, 20 km trasy.
Uczestnictwo:
W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Uwagi:
– pomiar czasów z wykorzystaniem chipów pomiarowych brutto i netto;
– limit czasu na ukończeniu biegu wynosi 2 godz. 45 min. Po przekroczeniu limitu czasu lub zejścia z trasy zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego;
– bieg odbywa się przy ruchu ograniczonym. W godz. 10:00 – 13.00 będzie obowiązywał ruch kołowy. Organizator wprowadza zakaz poruszania się z wózkami dziecięcymi, kijami itp. sprzętem . Proszę o stosowanie się do przepisów o ruchu drogowym.
– ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – Stadion OSiR, ok. godz. 13:00

III Piątka Zawierciańska – 10.09.2017 r.

Organizatorzy: OSiR Zawiercie,
Współorganizator: Stowarzyszenie Grupa Jura\’PL
Partner: IPA Zawiercie

Termin i miejsce:
– Bieg i marsz nordic walking odbędzie się w dniu 10.09. 2017 roku o godz. 10:00 (niedziela)
– Start biegu nastąpi z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu o godzinie 10:10
– Meta biegu znajdować się będzie w miejscu startu.
– Biuro Zawodów znajdować się będzie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu.
– Dystans biegu wynosi ok 5 km.
– Trasa biegu wiedzie asfaltowymi drogami lokalnymi. Organizator wprowadza zakaz poruszania się z wózkami dziecięcymi itp. sprzętem . Proszę o stosowanie się do przepisów o ruchu drogowym.
– Pomiar czasu zostanie wykonany z pomocą sędziów i pomiaru elektronicznego.
– Limit czasu na ukończenie biegu to 1 godzina.
– Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu
po upływie limitu czasu.
– Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – Stadion OSiR, ok. godz. 13:30

Trasa:
dystans ok. 5 km
Leśna (start), park przy „Bocianówce”, Ściegiennego, Kościuszki, Szymańskiego, Moniuszki, Leśna(metra)

Zgłoszenia:
– do dnia 01.09.2016 r. za pośrednictwem strony:
– dniu zawodów 10.09.2016 r. w godz. 7:00 do 9:30 – w Biurze Zawodów
– limit uczestników: 500 osób

Opłatę startową w wysokości – 35 zł należy uiścić na konto :
OSiR Zawiercie , PEKAO S.A nr 07 1240 2975 1111 0010 4324 0240 za pośrednictwem płatności elektronicznych po uprzedniej internetowej rejestracji w terminie: do 01.09.2017
– gotówką: w dniu startu w Biurze Zawodów od godz. 7:00 do godz. 9:30 w wysokości 60 zł.

Z dniem 01.09.2016 r. możliwość zapisów w formie elektronicznej zostaje zakończona. Po tym terminie zapisy oraz opłata startowa tylko w dniu startu w biurze zawodów.
W sprawach dotyczących płatności elektronicznej prosimy o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: osir@osir.net.pl lub telefonicznie: 32 67 24337, 502317230

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrotu w terminie do 7 dni licząc od daty wpłaty jednak nie później niż 10 dni przed datą startu.

Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu startu od 7:00 – 9:30 na Terenie OSiR Zawiercie ul. Moniuszki 10.

Nagrody:
klasyfikacja generalna –
Puchary za miejsca 1-3
Nagrody od sponsorów za miejsca 1-3
mężczyźni i kobiety

Ponadto:
– upominki dla 3 najlepszych zawodników i 3 najlepszych zawodniczek z miasta Zawiercia (według adresu zameldowania);

Uczestnicy biegu otrzymują:
– pamiątkowy numer startowy;
– pamiątkowy medal
– gorący posiłek, napoje;

Uczestnictwo:
W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Postanowienia końcowe
– Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa.
– Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej na trasie biegu. Jednak na trasie biegu będą znajdowały się osoby świadczące pomoc medyczną – ratownicy medyczni.
– Organizatorzy nie zapewnia uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
– Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatorów o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.
– Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
– Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
– W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
– Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– Organizator powołuje Sędziego Głównego i obsadę sędziowską.
– Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą.
W sprawach interpretacji niniejszego regulaminu prosimy o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: osir@osir.net.pl oraz telefonicznie: 032 6724337, 502317230

 

Źródło: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.