zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Powiat

Szkoła Podstawowa w Dzibicach do likwidacji. 18 uczniów było uczonych przez 7 nauczycieli

Pod koniec stycznia Rada Gminy Kroczyce przyjęła uchwałę o likwidacji podstawówki w Dzibicach.

Przypomnijmy, w trakcie październikowej sesji Rady Gminy Kroczyce, która odbyła się w czwartek 24 października wójt Stefan Pantak mówił o piśmie, które otrzymał od Fundacji “Elementarz”. Jak wówczas informował wójt gminy, fundacja – która jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Dzibicach – wypowiedziała umowę o prowadzenie szkoły i chce przekazać placówkę gminie Kroczyce. Powodem decyzji była “krytyczna sytuacja finansowa” i straty w wysokości 237 tys. zł za minione lata. Zgodnie z wypowiedzeniem umowy szkoła miałaby zostać przekazana gminie z dniem 1 listopada 2019 roku. Ostatecznie gmina i fundacja ustaliły, że gmina przejmie szkołę z dniem 1 stycznia 2020 roku. Jak jednak podkreślał wójt, gminy nie stać na utrzymanie tej szkoły.

Z analizy danych demograficznych oraz sprawozdania SIO na 30 września 2019 r. wynika, że do Szkoły uczęszcza 25% dzieci z terenu obwodu Szkoły Podstawowej w Dzibicach. 53 dzieci w wieku szkolnym uczęszcza do innych szkół. 35 uczniów uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Kroczycach, gdzie są dowożone organizowanym przez gminę transportem. W trakcie dojazdu do szkoły w Kroczycach mają zapewnioną opiekę. Pozostałe dzieci spełniają obowiązek nauki poza obwodami szkół prowadzonych przez Gminę Kroczyce(…). W budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Dzibicach powstanie Filialna Szkoła Podstawowa, w której będzie się odbywać nauka uczniów klas I-III i oddziału przedszkolnego – czytamy w uzasadnieniu uchwały przyjętej w środę 29 stycznia.

Do szkoły uczęszczało 18 uczniów, których uczyło łącznie 7 nauczycieli (trzech na pełne etaty, pozostali na części etatów). Uczniowie będą chodzić do szkoły w Dzibicach do końca bieżącego roku szkolnego. Placówka zostanie zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2020 roku, a uczniowie z likwidowanej Szkoły Podstawowej w Dzibicach będą kontynuować w Szkole Podstawowej w Kroczycach.

W obwodzie Szkoły Podstawowej w Dzibicach w 2013 r. urodziło się 4 dzieci, żadne z nich nie realizuje obowiązku przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w Dzibicach w 2014 r.-9, z czego 6 uczęszcza do Przedszkola w Kroczycach, 2015 -2, z czego 1 uczęszcza do Przedszkola w Kroczycach w 2016 r.-11, z czego 2 uczęszcza do Przedszkola w Kroczycach, w 2017 r.-7,w 2018 r.-6,i w 2019 r.-3. Analizując dane demograficzne prognozuje się, że liczba dzieci w szkole maleje od dłuższego czasu i nie ma perspektyw na jej ożywienie. Dane w tabeli pokazują, że przy utrzymaniu obecnych tendencji demograficznych, w kolejnych latach nie nastąpi wzrost liczby dzieci w klasie I i oddziale “0” a co za tym idzie również nie przybędzie uczniów w szkole. Wynika to zarówno z demografii jaki indywidualnych decyzji rodziców wybierających miejsce edukacji dla swoich dzieci. Sąsiedztwo atrakcyjnej pod względem oferowanych warunków lokalowych i socjalnych szkoły w Kroczycach jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na dokonywany wybór. Szkoła Podstawowa w Dzibicach funkcjonuje w budynku który został wybudowany w czasach PRL-u i raczej przypomina dom a nie szkolę. Jest szkołą charakterystyczną dla tzw. „starych szkół wiejskich”. W budynku znajdują się cztery nie pełno wymiarowe sale lekcyjne zlokalizowane na parterze i pierwszym piętrze. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej ani szkolnego boiska sportowego spełniającego współczesne standardy określone dla takich obiektów. Świetlica szkolna funkcjonuje dopiero od stycznia br. Zlokalizowana jest w niewielkim pomieszczeniu razem z biblioteką szkolną. Dzieci nie korzystają ze stołówki ponieważ nie ma już możliwości lokalowych, jedynie piją herbatkę na korytarzu. Przy niewielkiej liczebności klas warunki lokalowe wystarczały na spełnienie minimalnych wymagań odnośnie obiektów edukacyjnych. Sytuacja uległa zdecydowanej zmianie wraz z wprowadzeniem reformy edukacji i przekształceniem dotychczasowych szkół 6-klasowych w 8-klasowe. Nadmienić należy, że Szkoła w Dzibicach od momentu jej założenia była tylko szkołą 6 –klasową, uczniowie klas VII i VII byli dowożeni do szkoły w Kroczycach – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

10 radnych było “za” przyjęciem uchwały o likwidachi szkoły w Dzibicach, 4 wstrzymało się od głosu – Beata Kampa, Dorota Kozłowska, Czesław Masłowski i Łukasz Pasierb.

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.