zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Powiat

Stowarzyszenie z Poręby otrzymało dotację z ogólnopolskiego konkursu grantowego

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „NESTOR” w Porębie zostało nagrodzone w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

Do konkursu wpłynęło 1170 wniosków. Projekt „Integracja pokoleniowa w cieniu Wieży Gichtowej” opracowany przez Radnych: Agnieszkę Andrzejewską, Arkadiusza Wojdyłę, Karola Hadrycha oraz przedstawiciela Klubu Pasjonatów Historii Lokalnej Zdzisława Kluźniaka zajął 36 miejsce i otrzymał nagrodę w wysokości 6.000 zł.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie integracji pokoleniowej i współpracy edukacyjnej między szkołami, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami miasta Poręba na rzecz podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców o historii swojej małej ojczyzny. Edukacja i promocja dziedzictwa kulturowego służąca zwiększeniu świadomości lokalnej jego znaczenia oraz budowaniu tożsamości lokalnej.

Otrzymana dotacja w wysokości 6.000 zł pozwoli na:
1.Budowę paneli wystawowych.
2.Stworzenie ścieżki dydaktycznej związanej z historią górnictwa i hutnictwa.
3.Organizację koncertu międzypokoleniowego z udziałem grup artystycznych z Poręby i konkursu dla dzieci – gra miejska związana z historią miasta.

Projekt będzie realizowany od 01.12.2017 r., do 30.09.2018 r. przez Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „NESTOR” we współpracy z Burmistrzem Poręby Ryszardem Spyrą, Urzędem Miasta Poręba, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Porębie, Klubem Pasjonatów Historii Lokalnej, Stowarzyszeniem STUDIO ART.

Źródło: Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „NESTOR”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.