zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Powiat

Sesja Rady Powiatu: uchwalono budżet na 2017 rok

Dziś odbyła się sesja Rady Powiatu, podczas której przyjęto wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2025 oraz budżet powiatu zawierciańskiego na 2017 rok.

W przyszłorocznym budżecie dochody ogółem wynoszą 109 mln 810 tys., w tym 99 mln 510 tys. dochodów bieżących. Wydatki stanowią kwotę 112 mln 490 tys., w tym wydatki bieżące – 97 mln 192 tys. Deficyt wynosi 2 mln 680 tys. 296 zł – zostanie on pokryty z pożyczki w kwocie ponad 420 tys. oraz z wolnych środków wynoszących ok. 2 mln ponad 259 tys.

W głosowaniu w sprawie budżetu na 2017 rok 20 radnych głosowało “za”, 5 wstrzymało się od głosu (Beata Chawuła, Rafał Krupa, Paweł Sokół, Włodzimierz Styczyński i Andrzej Wilk). Oto największe inwestycje planowane na przyszły rok:

Inwestycje wieloletnie (kwoty są podane w wymiarach milionów i tysięcy złotych):

– Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Dzwonowice – Szczekociny na odcinku od km 0+000 do km 5+100: 4 mln 479 tys. zł; w 2017 r. – 4 mln 452 tys. zł (środki własne – 1 mln 781 tys. zł, z Budżetu Państwa – 2 mln 226 tys. zł, dofinansowanie z gminy Pilica – 445 tys. zł);

– Przebudowa mostu na suchym cieku w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica – Żarnowiec w miejscowości Kleszczowa: 1 670 560 zł; w 2017 r. – 1 mln 631 tys. zł (środki własne – 815 tys. zł, subwencja z Budżetu Państwa – 815 tys. zł);

– Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S Kazimierówka – Rokitno Szlacheckie w miejscowości Kazimierówka: 894 tys. zł; w 2017 r. – 856 tys. zł (środki własne – 428 tys. zł, Budżet Państwa – 428 tys. zł);

– Wymiana instalacji c.o. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2: 673 tys. zł; w 2017 r. – 657 tys. zł (środki własne – 80 tys. zł, z ochrony środowiska – 156 tys. zł, pożyczka z WFOŚiGW – 420 tys. zł);

– Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica – Żarnowiec w miejscowości Sławniów: 557 tys. zł; w 2017 r. – 525 tys. zł (środki własne – 262 tys. zł, Budżet Państwa – 262 tys. zł);

– Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru: 150 tys. zł; w 2017 r. – 40 tys. zł, w 2018 r. – 110 tys. zł (całość ze środków własnych).

 

Inwestycje jednoroczne (w całości zrealizowane ze środków własnych budżetu powiatu):

– Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1776 S Szczekociny – Jeziorowice – Otola – Jeżówka w miejscowości Wola Libertowska – sporządzenie dokumentacji: 44 tys. zł;

– Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1759 S Łany Małe – Żarnowiec w miejscowości Żarnowiec – sporządzenie dokumentacji: 35 tys. zł;

– Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica – Przychody w miejscowości Dobra – sporządzenie dokumentacji: 35 tys. zł;

– Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1750 S Dobra – Pilica w miejscowości Dobra – sporządzenie dokumentacji: 35 tys. zł;

– Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi – sporządzenie dokumentacji: 50 tys. zł;

– Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych: 100 tys. zł;

– Wykonanie przyłącza wodociągowego w Zespole Szkół w Szczekocinach: 69 tys. zł;

– Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu – etap II – pomieszczenia biurowo – garażowe: 176 tys. zł.

 

Z udziałem dotacji z Unii (w nawiasach podany wkład własny, pozostała część pochodzi z UE):

– Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 80 – w 2017 roku ponad 201 tys. (wkład własny – 101 tys. zł), w 2018 – 1 mln 667 tys. (wkład własny – 100 tys. zł)

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S w miejscowości Koryczany w Gminie Żarnowiec w 2017 – 1 mln 980 tys. zł (wkład własny – 720 tys. zł);

– Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu w 2017 r. 1 mln 209 tys. zł (wkład własny – 181 tys. zł); w 2018 r. 1 mln 209 tys. zł (wkład własny – 181 tys. zł), w 2019 r. 1 mln 278 tys. zł (wkład własny – 261 tys. zł).

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 S w miejscowości Kopaniny w Gminie Włodowice w 2017 r. 1 mln 709 tys. (wkład własny – 621 tys. zł);

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1749 S w miejscowości Dobra: 537 tys. zł (wkład własny – 193 tys. zł);

– Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim: 1 mln 659 tys. zł; w 2017 r. – 529 tys. zł (środki własne – 96 tys. zł);

– Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim: 3 mln 262 tys. zł; w 2017 r. – 1 mln 025 tys. zł;

– Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Wysoka gmina Łazy: 3 mln 083 tys. zł; w 2017 r. – 473 tys. zł; w 2018 r. – 747 tys. zł; w 2019 r. – 991 tys. zł;

– ponad 3 mln 600 tys. na projekty edukacyjne Erasmus.

 

Opracowanie: zawiercianskie.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.