zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności Powiat

Sesja Rady Powiatu: jedna interpelacja radnego z Żarnowca

W czwartek 30 listopada odbyła się 45. Sesja Rady Powiatu Zawierciańskie. Przeczytajcie relację z jej obrad.

Rada przyjęła szereg uchwał, w tym: w sprawie informacji o stanie służby zdrowia na terenie powiatu zawierciańskiego w kontekście funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Zawierciu, przyjęcia „Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”, dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu zawierciańskiego.

Rada Powiatu pozytywnie odniosła się również do apelu Rady Miejskiej w Sosnowcu dotyczącego poparcia protestu w służbie zdrowia.

W szeroko pojętej sferze medycznej potrzebne są systemowe rozwiązania, które sprawią, że nakłady na służbę zdrowia będą rosnąć, tak by w 2019 roku osiągnąć 6% PKB, a w 2022 6,8% PKB. Dzięki temu pacjenci będą mogli być leczeni na poziomie średniej europejskiej. Jeżeli nadal nie zostanie znowelizowana ustawa o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zarówno zawody medyczne jak i niemedyczne, to nie uda się rozwiązać problemu braku personelu. Obecnie w Polsce na 1000 pacjentów przypada 2,2 lekarza – to najmniej w całej Unii Europejskiej! Zmiana ustawy musi objąć wszystkie grupy zawodowe w systemie ochrony zdrowia i musi zapewnić sprawiedliwy wzrost wynagrodzeń – czytamy w apelu.

Podczas posiedzenia Starosta Zawierciański podziękował Poseł na Sejm RP Ewie Malik za wszelkie działania podejmowane na rzecz budowy obwodnicy Zawiercia oraz Poręby. Już w grudniu br. podpisana ma zostać pierwsza umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.

Jedyną interpelację złożył Radny Paweł Sokół – w sprawie budowy drogi łączącej powiat zawierciański z powiatem miechowskim (Koryczany – Kępie).

Prezes Towarzystwa Kulturalnego im. T. Kościuszki w Szczekocinach Czesław Orliński przypomniał natomiast, że jednym z patronów mijającego roku był właśnie Tadeusz Kościuszko. Na ręce radnych przekazał swoją najnowszą publikację wydaną w zawiązku z 25-leciem organizacji.

Podczas sesji można było oddać głos na najpiękniejsze obrazy w konkursie „Kwiaty Polskie”, które przygotowane zostały przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łazach.

Tekst i zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.