zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Powiat

Sesja Rady Miasta w Porębie: “być może nasza oferta nie jest dostosowana do potrzeb mieszkańców” [AUDIO + ZDJĘCIA]

W poniedziałek 24 czerwca odbyła się VIII Sesja Rady Miasta Poręba.

Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad głos zabrał asp. szt. Adam Adamczyk, który informował o działaniach policji na terenie Poręby i zapowiedział wzmożone patrole w okresie wakacyjnym. Wśród radnych można było usłyszeć głosy niezadowolenia z aktywności policjantów, którzy rzekomo nie reagują na incydenty, których są świadkami i nie pojawiają się dostatecznie często w miejscach newralgicznych. O bezpieczeństwie w mieście i współpracy z mundurowymi mówi burmistrz Ryszard Spyra:

W swoim przemówieniu burmistrz poruszył m. in. kwestię niesatysfakcjonującego poziomu zaangażowania mieszkańców w życie miasta. Komentarza w tej sprawie udzielił Przewodniczący Rady Miasta Marcin Kucia:

Włodarz Poręby mówił także o współpracy z Zakładem Komunikacji Miejskiej w Zawierciu i ostatnich ustaleniach w kwestii przewozów:

oraz o sytuacji finansowej miasta:

Na sesji przedstawiono także raport o stanie gminy za rok 2018. Opinią na temat dokumentu oraz ogólnej sytuacji gminy podzielił się Marcin Kucia:

W dalszej części zebrania przegłosowano jednomyślnie udzielenie burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium. Po przyjęciu drugiej z uchwał, w akompaniamencie oklasków radnych, przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi rady wręczyli burmistrzowi kwiaty i pogratulowali dotychczasowych działań, jednocześnie wyrażając nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.

Na koniec obrad przypadły interpelacje radnych dotyczące prac porządkowych oraz infrastruktury, a także sprawozdanie przewodniczącego rady z otrzymanej korespondencji.

Tekst, nagrania i zdjęcia: Karol Jarża

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.