zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Powiat

Sesja rady gminy w Żarnowcu: “wzrost cen za wywóz śmieci jest nieunikniony” [AUDIO + ZDJĘCIA]

We wtorek 28 maja odbyła się VI Sesja Rady Gminy Żarnowiec. Gościł na niej Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Zawierciu Paweł Sokół.

Wójt Grzegorz Scelina poinformował o aktualnym przebiegu budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Padło pytanie o ulice Miechowską i Traktorzystów, które nie zostały uwzględnione w drugim etapie budowy. Mówi Grzegorz Scelina:

Poruszony został także problem gospodarki śmieciowej. Z grupy zakupowej, na którą składały się gminy Irządze, Żarnowiec, Szczekociny, Ogrodzieniec i Pilica wycofała się gmina Ogrodzieniec. Pozostali członkowie grupy postanowili o odrzuceniu dotychczasowych ofert przetargowych. Kolejne otwarcie ofert ma odbyć się 26 czerwca.

Wójt przedstawił raport o stanie gminy za rok 2018. Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Kapuśniak podkreślał, że to pierwszy taki dokument od 30 lat. Spotkał się on z dezaprobatą części rady, która podkreślała braki w jego strukturze oraz – ich zdaniem – niespójność z rzeczywistością. Komentarz Grzegorza Sceliny:

Przyjęto uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania liczbą głosów 10 za i 4 wstrzymujących się. Identycznie przebiegło głosowanie w sprawie udzielenia włodarzowi gminy absolutorium.

W dalszej części obrad wywiązała się dyskusja pomiędzy przewodniczącym rady a Pawłem Sokołem na temat środków, które powiat może przeznaczyć na inwestycje w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Żarnowiec.

W polemikę z przewodniczącym wielokrotnie wdał się radny Krystian Grela wskazując na – jego zdaniem – chaotyczne zarządzanie obradami, nieodpowiednie zachowanie w stosunku do radnych, uchylanie się od odpowiedzi oraz błędy w argumentacji.

W końcowej części obrad głos zabrał przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Przedstawił problem niekompletności przewodnika turysty-pielgrzyma, w którym zabrakło płyty upamiętniającej św. Jana Pawła II. W swoim przemówieniu podkreślał rolę zarówno papieża jak i „Solidarności” w walce z komunizmem. Temat ten pojawił się już w interpelacji radnego Greli z dnia 08.04.2019, jednakże w odpowiedzi na interpelację wytłumaczono ten fakt niemożnością ingerowania w twórczość Marka Żarnowieckiego. Głos w sprawie zabrał Paweł Sokół, informując o rozmowie odbytej z autorem przewodnika, w której ten stwierdził, że problem z prawem autorskim nie istnieje, gdyż mógłby zmodyfikować treść na prośbę zleceniodawcy, to jest gminy Żarnowiec.

Tekst, nagrania i zdjęcia: Karol Jarża

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.