zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności Powiat

Ranking bogactwa gmin. Na którym miejscu jest Zawiercie i powiat zawierciański?

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” po raz kolejny przygotowało ranking zamożności gmin i powiatów. Zobaczcie, na którym miejscu jest Zawiercie i powiat zawierciański.

Tegoroczny ranking jest już 16. edycją zestawienia – po raz pierwszy został przygotowany w 2001 roku. Od samego początku 1. miejsce w rankingu zajmuje Warszawa (zamożność per capita 2016 wynosi 6765,37 zł), drugie miejsce zajmuje Wrocław (podobnie jak w 2015), a trzecie – Opole (awans z 4.). Gmin, których dochody w zestawieniu przekraczają 5000 zł na mieszkańca jest 43.

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak rok temu. Pominęliśmy wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje takie mają chwilowy, za to bardzo silny wpływ na dochody. Wysoka dotacja potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności. Uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność). Jak w ubiegłych latach dochody do budżetu zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwane janosikowe. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej – czytamy w Rankingu “Zamożność samorządów 2016”.

Gmina Zawiercie zajęła w tym roku jedno z najlepszych miejsc w historii rankingu (101. pozycja), jednak powiat zawierciański odnotował najgorszy z dotychczasowych wyników. Skąd ta różnica?

Po pierwsze należałoby zwrócić uwagę, że na powiat zawierciański składa się z 10 różnorodnych gmin, z których jedne wyraźnie awansują w rankingu inne nie. Wydaje się, że awans największego miasta powinien wpływać na cały powiat, ale brak wyraźnego powiązania dynamiki wzrostu czy spadku miasta i powiatu może wynikać z zastosowanej przez nas metodologii. Bogactwo jest tu mierzone poprzez analizę dochodów jednostki z danej kategorii. Bogactwo powiatu zależy więc od dochodu samorządu konkretnego powiatu i nie jest zależne od dochodów poszczególnych gmin składających się na ten powiat. Jeżeli miejsca powiatu i miasta tak wyraźnie się rozjeżdżają to można podejrzewać, że awans miasta jest spowodowany w największej mierze zwiększonymi dochodami z podatków lokalnych. Gdyby głównym powodem był np. wzrost wpływów z podatku PiT to zauważono by to także w dochodach powiatu, ponieważ udziały w podatku PIT posiadają zarówno gminy jak i powiaty. Inna sprawa, że dochody powiatów są w dużo większej mierze zależne od transferów z budżetu państwa. Szczególnie wpływają na to pieniądze z subwencji. (Dotacje nie są wliczane do dochodów w naszym rankingu) – mówi Andrzej Gniadkowski, redaktor Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Źródło: Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.