zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Powiat

Piknik rodzinny w gminie Irządze [PLAKAT]

W niedzielę 9 lipca w Woźnikach w gminie Irządze odbędzie się piknik rodzinny.

Oto regulamin konkursu kulinarnego ,,JEMY ZDROWO I KOLOROWO”, który odbędzie się w ramach wydarzenia (jego organizatorem jest Stowarzyszenie Koło Aktywnych kobiet ,,W KOBIETACH SIŁA”, projekt jest współfinansowany przez Starostwo Powiatowe Zawiercie):

2. Cel konkursu: dobra zabawa połączona z poznaniem własnych umiejętności, prezentacja kuchni regionalnej, wymiana doświadczeń i przepisów

3. Adresaci konkursu: .
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych grup działania oraz nieformalnych grup samopomocowych.

4. Warunki uczestnictwa:
– Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie zespołu składającego się z 7 osób integrującego 3 pokolenia(dzieci, rodzice, dziadkowie),
– Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wpisanie się na listę w dniu

9 LIPCA 2017 r w strażnicy Wiejskiej w Woźnikach w godz. 15.00- 15.30,
– Każdy zespół musi się wyróżniać jednym elementem wspólnym(strój lub element stroju)- Każdy zespół w czasie 30 minut z produktów przygotowanych przez organizatorów ma przyrządzić potrawę tematyczną
„JEMY ZDROWO I KOLOROWO”, oraz narysować plakat ,,W RODZINIE SIŁA”
– Uczestnicy konkursu są zobowiązani do uporządkowania swojego miejsca pracy i przygotowanie stoiska wystawienniczego.

5. Ocena prac:
Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. Będzie oceniać :
– smak potrawy,
– oryginalność
– łatwość przyrządzenia
– wygląd potrawy
– aranżację stoiska wystawienniczego.
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6. Komisja konkursowa:
W skład Komisji Konkursowej wejdą:
– 2 przedstawicieli Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich ,,W KOBIETACH SIŁA”
– 1 przedstawiciel OSP Sadowie,
– 2 gości zaproszonych z powiatu zawierciańskiego

7. Nagrody:
Wyróżnione organizacje i grupy dostaną nagrody pieniężne.

8. Postanowienia końcowe:
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu,
– Przed przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie,
– Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia w Woźnikach 4,
– Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala organizator.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.