zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności Powiat

Masz 15-29 lat i chcesz odbyć staż? Masz firmę i chcesz przyjąć stażystę? Zgłoś się

Centrum Rozwoju Lokalnego (CRL) oraz Ochotnicze Hufce Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie zapraszają do udziału w 9-miesięcznych stażach oraz w szkoleniach zawodowych osoby w wieku 15-29 lat z terenu woj. śląskiego z tzw. grupy NEET (z angielskiego “not in employment, education or training” – niezatrudniony, nieuczący się). Stowarzyszenie przyjmuje także zgłoszenia od pracodawców, którzy chcą przyjąć stażystów.

Staże i szkolenia odbędą się w ramach projektu „Inspiracje na przyszłość”. Głównym celem projektu jest zwiększenie do 30 czerwca 2019 r. możliwości zatrudnienia 40 osób młodych (24 kobiet, 16 mężczyzn), do 29 roku życia, w tym niepełnosprawnych, biernych zawodowo i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, nieuczestniczących w szkoleniach, nie kształcących się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), z województwa śląskiego. Cel ten będzie realizowany poprzez rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, nabywanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, a także poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego.

Planowanym głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej: – 43% uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych; – 17% osób niepełnosprawnych; – 35% osób długotrwale bezrobotnych; – 48% osób o niskich kwalifikacjach.

Stowarzyszenie zaprasza także pracodawców z terenu woj. śląskiego do składania wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych, do 29 roku życia, niezarejestrowanych w urzędzie pracy.

Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem 9-miesięcznego stażu prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu dostępnym poniżej oraz złożenie deklaracji.

Deklaracja przyjęcia stażystów znajdujące się poniżej w załączniku, dostępna jest również w biurze Centrum Rozwoju Lokalnego przy ul. Zaparkowej 23 w Zawierciu. Deklarację można dostarczyć osobiście, mailowo na adres: inspiracje@crl.org.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres: Centrum Rozwoju Lokalnego, Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie.           

Preferowani są pracodawcy z deklaracją zatrudnienia co najmniej na 3 miesiące, w dalszej kolejności decyduje data złożenia deklaracji.

Nabór, zarówno w przypadku stażystów jaki i pracodawców trwa do 16 marca 2018 r.

Dokumenty: 

Źródło: Centrum Rozwoju Lokalnego

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.