zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności Powiat

List Czytelniczki o wydziale komunikacji: “Dlaczego 1 osoba obsługuje kilkadziesiąt osób?”. Oto odpowiedź starostwa

Z naszą redakcją skontaktowała się Pani Elżbieta, która w minionych dniach korzystała z usług Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Mieszkanka powiatu była oburzona jakością obsługi.

Zwracam się do Państwa z prośbą o interwencję w sprawie obsługi klienta w Wydziale Komunikacji. Dziś o godz. 11:00 wybrałam się złożyć wniosek o nowy dowód rejestracyjny do Wydziału Komunikacyjnego w Zawierciu. Pomijam już fakt braku możliwości zaparkowania przed urzędem auta, dziury, wyrwy…..sorry taki tam teren. Jednak po wejściu do placówki…szok! Tłum ludzi. Zaczęłam się rozglądać i szukać miejsca, gdzie mogłabym pobrać odpowiednie druki. Owszem regał z napisem druki jest ale niestety pusty. Udałam się na pierwsze piętro, gdzie były jedynie trzy osoby oczekujące na wejście do pokoju aby załatwić swoje sprawy i tam dowiedziałam się, że druki są do odebrania na dole w pokoju składania wniosków. Dzięki uprzejmości oczekujących w kolejce weszłam do pokoju, otrzymałam druk i kwit do wpłaty. Wypełniłam wnioski, podeszłam do kasy (nikogo w kolejce) a tam dowiedziałam się, że wpłata tylko gotówką jednak mogę wpłacić kartą ale w pokoju składania wniosku. Jednakże aby tego dokonać muszę wydrukować z elektronicznego panelu “numerek” wyznaczający mi nr kolejkowicza. Próbowałam wielokrotnie ale uzyskiwałam odmowę, ponieważ ilość osób oczekujących w dniu dzisiejszym na obsługę była maksymalna. Tak więc o godzinie 12:00 poirytowana do maksimum opuściłam budynek. Chciałabym aby Starosta lub Kierownik placówki wytłumaczył petentom dlaczego 1 osoba obsługuje kilkadziesiąt osób, wydaje druki, udziela informacji, przyjmuje wnioski, wpłaty kartą płatniczą tak więc w poczekalni na parterze jest tłok a piętro wyżej panują pustki. Rozmawiałam z ludźmi oczekującymi na wejście do “punktu zboru” , którzy mówili, że stoją już 3, 4 godziny, że trzeba przyjść wcześnie rano najlepiej przed otwarciem wydziału. Mam także pytanie: czy tak ciężko wykazać się odrobiną kreatywności, zdrowego rozsądku i chęci ulżenia klientom? Można na korytarzu posadzić osobę, która wydawałaby druki i wyjaśniała jak należy je wypełniać. W kasie na górze pobierać opłaty także karta płatniczą, a do przyjmowania wniosków przekierować jeszcze kilku pracowników. a tak na marginesie proszę tam podjechać i na miejscu skonfrontować moje odczucia. Z poważaniem petentka Elżbieta – czytamy w liście przesłanym mailem do naszej redakcji.

Zwróciliśmy się do Starostwa Powiatowego w Zawierciu z pytaniem o to, dlaczego tak wygląda obsługa petentów w Wydziale oraz co konkretnie i kiedy starostwo zamierza zrobić, aby poprawić tę sytuację?

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Zawierciańskiego od około połowy grudnia 2019 r. w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu znacząco zwiększyła się liczba interesantów. Jest to spowodowane zmianą przepisów tj. wprowadzeniem sankcji finansowych za niedopełnienie obowiązku rejestracji, zbycia lub nabycia pojazdu. Obowiązek taki istniał co prawda wcześniej, ale nie w wiązał się z karami finansowymi. Od stycznia br. za jego niedopełnienie wprowadzona została kara od 200 zł 1000 zł. Należy jednak podkreślić, że obowiązek dotyczy zarejestrowania w ciągu 30 dni pojazdu sprowadzonego z UE oraz zakupionego w kraju, nabycia pojazdu oraz niezgłoszenia w ciągu 30 dni zbycia pojazdu, natomiast sankcje finansowe wprowadzono do umów zawieranych po 1 stycznia 2020 r. Znaczna część osób zgłaszających się do Wydziału Komunikacji przedstawia do załatwienia sprawy dotyczące kilku pojazdów, często zakupionych nawet kilka lat wcześniej, a to generuje ogromne kolejki. W dniu 30 grudnia 2019 r. opublikowaliśmy na stronie Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz na profilu społecznościowym Powiatu Zawierciańskiego stanowisko Ministerstwa Infrastruktury, z którego jasno wynika, że do umów zawartych do 31.12.2019 r. nie będą miały zastosowania w/w kary. Nadal jednak wiele osób „na wszelki wypadek” zgłasza się do Wydziału. Podobne sytuacje mają miejsce w całym kraju – informuje starostwo powiatowe.

Zawierciańskie starostwo odniosło się również do listu od Czytelniczki:

Sprawy związane z rejestracją pojazdu oraz wydaniem dowodu rejestracyjnego załatwiane są w pokoju nr 1 w sali rejestracji. Przed salą rejestracji są dwa okienka, w których udzielana jest informacja w sprawach związanych z rejestracją pojazdu, wydawane są druki do wypełnienia oraz dowody rejestracyjne. W całym budynku na tablicach ogłoszeń oraz na szybach okienek rejestracji są umieszczone informacje, również o możliwości zapłaty kartą płatniczą na stanowiskach rejestracji (opłata manipulacyjna od każdej płatności wynosi 2 zł). Obecnie nie umieszczamy na regale druków – z uwagi na fakt, że duża ich ilość ulega niszczeniu. Natomiast druki wydawane są w okienku bez jakiegokolwiek problemu i bez kolejki, tam należy powiedzieć, jaki druk jest potrzebny. Na korytarzu na parterze znajduje się biletomat, który wydaje bilety do konkretnych czynności. Do każdej czynności przypisany jest średni czas obsługi danej sprawy. Interesanci wybierają rodzaj sprawy, a system oblicza ilość możliwych do załatwienia w danym dniu spraw i wydaje taką ilość biletów. Faktycznie, w przypadku czynności rejestracji pojazdu – z powodu bardzo dużej ilości interesantów, biletomat zazwyczaj przestaje wydawać bilety około godziny 11.00-12.00. Zdarzyły się również takie dni, kiedy biletomat przestawał wydawać bilety już około godz. 10.00. Wpływ na tę sytuację ma nie tylko duża liczba interesantów, a także fakt błędnego wybierania rodzaju sprawy przez interesanta, rezygnacja z oczekiwania lub odrzucenie wniosku przez pracownika z uwagi na niezgodności w dokumentach. Wtedy system analizując ilość prowadzonych spraw, znów daje możliwość wybrania kolejnych biletów. Na korytarzu przed salą rejestracji pojazdów oczekują osoby na rejestrację pojazdu oraz osoby oczekujące na wydanie dowodu rejestracyjnego, dostarczonego z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, które złożyły w okienku bilet wydrukowany z biletomatu. W przypadku załatwiania spraw związanych z wydaniem dowodu rejestracyjnego, biletomat wydaje bilety zazwyczaj do godziny 14, a nawet dłużej. Po sprawdzeniu w ewidencji systemu kolejkowego dnia 13.01.2020 r. informujemy, że biletomat do sprawy: wydanie dowodu rejestracyjnego wydawał bilety do godziny 14.52, natomiast w dniu 14.01.2020 r. do godziny 13.48. Jeżeli nie otrzymała Pani biletu, to prawdopodobnie dlatego, że zaznaczyła Pani w biletomacie niewłaściwą czynność (powinna była Pani wybrać czynność: wydanie dowodu rejestracyjnego). Na stanowisku informacji w sali rejestracji pojazdu z reguły jest dwóch pracowników obsługujących. Niektóre czynności, które wykonują te osoby, wymagają poruszania się pomiędzy archiwum, salą, a okienkiem, dlatego nie w każdym momencie pracownicy znajdują się przy okienku. Na pierwszym piętrze budynku usytuowane są pokoje Wydziału, w których załatwiane są sprawy związane z wydawaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów, kasa do przyjmowania opłat gotówkowych oraz spraw związanych ze zgłoszeniem nabycia, zbycia, wyrejestrowania i zmian w opisie pojazdu takich jak gaz, hak. W pokojach tych załatwiane są sprawy o innym charakterze czynności administracyjnych – większość czynności pracownika odbywa się po wyjściu interesanta. Interesant składa wniosek z załącznikami, a dalsze czynności realizuje pracownik bez jego udziału. Stąd błędna jest ocena, iż brak kolejki przed danym pokojem oznacza, że pracownik nie wykonuje żadnych czynności. Trudna sytuacja związana ze zmianą przepisów prawnych dotknęła zarówno interesantów, jak i pracowników wykonujących czynności związane ze zmianą przepisów. Ze względu na dużą liczbę interesantów, rozważana jest możliwość uruchomienia w Wydziale Komunikacji czasowego punktu informacji. Na chwilę obecną – z uwagi na krótki okres od wprowadzenia zmian – trudno ocenić jaki będzie faktyczny wzrost ilości czynności do załatwienia, zgłaszanych w obawach o nałożenie kary. Prosimy o wyrozumiałość – informuje starostwo.

Starostwo przypomina również, że z dniem 1 stycznia 2020 r. wszedł w życie art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, który zmienił ustawę z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1990 z póź.zm.).

W powołanej ustawie  – Prawo o ruchu drogowym,  od 1 stycznia 2020r. zostało zmienione brzmienie art. 71 ust. 7, dodany został  art. 140 mb oraz zmieniony art. 140n. Art. 140mb Prawo o ruchu drogowym określa, że kto: 1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. W związku z licznymi wątpliwościami pojawiającymi się  ze zmianą przepisów i kluczowej kwestii tj.  do jakich spraw będą miały zastosowanie kary pieniężne w związku z wejściem w życie art. 140 mb ustawy –  Prawo o ruchu drogowym, uprzejmie wyjaśniamy, iż uwzględniając nowe brzmienie art. 71 ust. 7 i art. 140mb  ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2019 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji  i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. poz.2483)  obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r. należy przyjąć, że w/w przepisy nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie w/w ustawy. A zatem kary będą nakładane w przypadku: – sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym,  sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dnia od daty jego sprowadzenia; – nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia – wyjaśnia starostwo.

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

65 KOMENTARZY

  • Czytając te wszystkie negatywne komentarze odnoszę wrażenie że jesteście trochę oderwani od rzeczywistości a punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Wielokrotnie korzystałam z usług urzędu komunikacji i owszem osob oczekujacych jest sporo ale Panie tam pracujące stają na rzęsach żeby każdy z petentów był zadowolony. Uważam że służą pomocą i są kompetentne. Nigdy nie zostawiły mnie z nie rozwiazanym problemem. Jeśli czegoś nie wiedziały skierowały do Pani Naczelnik ktora jest bardzo kompetentą i pomocną osobą. Zauważcie że obecna biurokracja w naszym kraju jest wszędzie w każdym biurze, urzędzie czy prywatnej firmie i trudno nad nia zapanować. A będzie jeszcze gorzej … więc może więcej tolerancji i życzliwości ….

 1. Ble ble ble!!!!! Wstyd Starostwo. To Wy macie służyć nam, a nie my Wam. Kierownictwo Wydziału do zwolnienia – zasiedziało się w bezczynności i ma gdzieś nas mieszkańców. Panie Starosto może zacznie pan działać i zrobi tam porządek. Wymieni to nieudolne kierownictwo (podobno 2 osoby, naczelnik i jego zastępca), zmieni zasady obsługi i podejścia do klienta oraz najważniejsze wykona parking, który będzie spełniał wszystkie wymogi. Pieniądze na ten cel powinny się znaleźć chodźby kosztem czegoś innego, mniej istotnego w powiecie, bo to będzie służyło nam wszystkim mieszkańcom powiatu. Proszę działać, a nie głupio się tłumaczyć i wciskać kit nam mieszkańcom. Jesteście naszymi pracownikami i żądany abyście działali na naszą korzyść. Jeżeli Wam coś nie pasuje to droga wolna. Nie ma obowiązku bycia Starostą, naczelnikiem wydziału, urzędnikiem. Do roboty!!!!!!

 2. Ludzie w urzędzie są traktowani jak zwykłe śmieci. Łażenie od pokoju do pokoju. Zwykła spychologia. Pracownik ma służyć mieszkańcom. Pani naczelnik nie kontroluje sytuacji i Pan Starosta Dors to toleruje tak jak tolerował dyrektora PCPR. Niech Pan Dors pojeździ po innych powiatach być może się czegoś nauczy, bo pouczać to on potrafi.

 3. Jak mam coś załatwić w wydziale komunikacji to jestem chora. Panie obsługujące są bardzo niemiłe i bez żadnych kompetencji zawsze coś im nie pasuje Proponuję wymienić Panie urzedniczki bo wydaje mi się że są one za karę

  • No, a niby tylko w Zawierciu to tak działa? Otwórz oczy nie da się wszystkiego załatwić bardzo szybko w urzędach nie tylko w Polsce wiem z doświadczenia…

 4. Powiem tak. Miałam kiedyś sytuację kiedy z rana załatwiłem tam sprawę i spieszyłam się do pracy. Kasa była jeszcze nieczynna. Pani z 1 piętra sama zaproponowała, że jak mam zgodne pieniądze wpłacić je za mnie potem do kasy. A ja mogłam jechać do pracy. Do dziś to miło wspominam i dziękuję.

 5. Bardzo niebezpieczne miejsce lokalizacji tego koniecznego wydziału. Obok oczyszczalnia ścieków i zapachy zabijają plus ciągły ruch szambiarek i brak parkingu .Kiedyś starostą opowiadał o dilu politycznym jaki kiedyś zawarł z członkiem PO Konarskim ,to może wspólnie pomyślą gdzie ten wydział przenieść i zapewnić ludzie warunki i zatrudnionym tam pracownikom i petentów. Może takie polityczne dile zaczniecie zawierać .

  • To wcale nie jest śmieszne dzisiaj stałam 2,5 godziny a właściwie siedziałam na schodach bo czarno od ludzi i wszystkie stopnie schodów były również pozajmowane.

 6. Pierdzielenie o szopenie. Jakoś rok temu nie było nowych przepisów a sytuacja wyglądała identycznie, jeden wielki chaos, ludzie nie rozumiejący kolejności numerków, bo jak to ja mam 16a a ktoś ma 25c czy d i wszedł przede mną, skandal, kłótnie i zamęt to jedno, ale fakt, że jak się nie przyjdzie przed otwarciem to stoisz jak głupi uj godzinami zanim zarejestrujesz cokolwiek. Niby otwierają o 7:15 bodajże jak dobrze pamiętam, a pierwsza osoba do rejestracji była wołana 20 min potem, bo przecież trzeba wypić wiadro kawy wcześniej. Tamtego dnia bylem 4ty w kolejce a wyszedłem stamtąd grubo po ósmej. To jakaś kpina, a co dopiero jak ktoś przyjdzie potem i jest 25ty…. Sytuacja tam od zawsze jest identyczna, mega kolejki do rejestracji i spina ludzi, stres i nerwy. Jak mam tam iść to od razu mnie trzęsie. Z tego co wiem od znajomych w innych miasta śląska i nie tylko, nie ma aż takich problemów jak u nas, więc coś musi być na rzeczy i najwyższa pora na zmiany. O miejscu na parkingu i jego stanie nie wspominam nawet bo szkoda marnować klawiaturę.

  • Dziś 6:30 budynek otwarty,można wejść w budynku 12 osób,numerka nie można pobrać bo maszyna działa od 6:50.Po 7:15 rusza praca w urzędzie,do tej pory jest już tłum ,około 30 osób.Dziś udało się załatwić przerejestrowanie samochodu po 6 wizytach,bo za każdym razem coś się nie zgadzało.Dla przestrogi drodzy kupujący samochody sprawdzajcie,czy wszystkie umowy do tylu maja podpisy lub czy pesel sie zgadza.Przy RODO jest to prawie niemożliwe żeby znaleźć poprzednich kupujących i prosić o poprawę umowy mnie zajęło prostowanie dokumentów ponad rok.

   • Witam Starostwo Powiatowe. Takie warunki panują tam od dawna i nie ma tłumaczenia że nie da się nic z tym zrobić. Zapraszam do Myszkowa zobaczyć jak wygląda poczekalnia dla klientów. W Zawierciu nadal warunki dla klentow jak w głębokim PRL-u. Wstyd dla miasta 50 tys mieszkańców.

   • Rok poprawiałeś dokumenty? Czyli miałeś nieźle spaprane.
    I do kogo masz pretensję? Do pracowników Wydziału Komunikacji ?? ŚMIECH….!

    • Czytanie ze zrozumieniem dla niektorych jest nie do ogarnięcia. Przecież ta kobitka nic nie pisze o pracownikach wydziału, nikomu nie ubliża, nie krytykuje ich pracy tylko zastanawia sie nad brakiem umiejętności kierownictwa do istniejącego stanu rzeczy. A co do godziny przybycia do placówki, to chyba indywidualna sprawa, a praca tam trwa 8 godzin, chyba że coś się w tej kwestii zmieniło.

 7. Mnie się wydaje że to niekoniecznie starosta tym rządzi a nasz “wspaniały” prezydent miasta który na początku swojej pracy jako prezydent pozwalnial ludzi i teraz widać ich brak. Przecież nad starosta jest właśnie Pan prezydent Konarski który oprócz tego że wszędzie się wpycha żeby go oglądać, za plecami zwalnia i ustawia ludzi nikogo przy tym nie szanując.

  • Proponuję postawić naszego prezydenta do kolejki, po godzinie oczekiwania będzie siedział na schodach PRLowskich jak wszyscy oczekujący do trzech godzin to zdanie zmieni i odechce mu się pięknych zdjęć na fb.

 8. No właśnie! Najlepiej spać do 10.00, zjeść śniadanko, odpocząć jeszcze…
  jechać do Wydziału Komunikacji na 11.00 …. zobaczyć, że jest się 180-ty i mieć pretensję do wszystkich, BO KTO TO WIDZIAŁ ŻEBY “MNIE” NIE OBSŁUŻONO !! – NAPISZE SKARGĘ!!

 9. Droga pani Katarzyno, czy też panie znany wszystkim wichrzycielu, miast głupoty pisać, radzę mózg swój mocniej angażować i swej głupoty tak nie afiszować zerkając w zadania i kompetencje starosty zawierciańskiego. Jeśli to ponad pani/pana możliwości to spieszę z informacją że wydział komunikacji leży w kompetencjach właśnie starosty.

  • Hehehehehe, trzeba było zapier z rana a nie w południe. Biedna pokrzywdzona paniusia. Dno i żenada żeby zawracać sobie głowę i marnować czas na pisanie do redakcji. Trzeba było uderzyć do naczelnika a nie publicznie obrażać urząd. Bierzesz kilka razy 500 + i ci się nudzi w domu? Idź pobiegaj po lesie na Rudnikach i wypróżnij swój mózg ze swoich myśli ????????????????????????????

  • Proponuję zobaczyć jak to działa w Katowicach, rejestracja przez internet, wybiera się godzinę o której chce się przyjść a nie jak jakiś ćwok napisał, że się nie śpi do 10-ej, w normalnym mieście śpi się i załatwia szybko sprawnie a nie chodzi po kilka razy bo personel niedouczony 🙁 Normalnym mieście nie zatrudnia się pociotków tylko fachowców!!!

 10. Załatwiam sprawy w Wydziale Komunikacji i złego słowa nie powiem.
  Panie zawsze uprzejme, pomocne i miłe, zapierdzielają jak mrówki i robią co mogą….

  Ale najłatwiej przyjść w południe, a później mieć pretensję do całego Świata albo pisać skargi, bo tu jest tak dużo ludzi.
  AZZA wspomniał, że “rok prostował dokumenty. Rok? To pewnie nieźle miałeś spaprane dokumenty i do kogo masz pretensje? Do pracowników W.Komunikacji? Śmiech…
  Pani GOSIA – no…. fakt. Poczekalnia może i wygląda nieźle i na tym koniec. Cztery Panie (od rejestracji) rejestrują 30 samochodów DZIENNIE!
  Tak…. 30! Wiem, bo w tym tygodniu był mój kuzyn. A tutaj są skargi, że w Zawierciu rejestrują “tylko” 200 dziennie – o zgrozo !

 11. Odbiegające od tematu. A kto zastępuje prezydenta miasta w czasie jego urlopu? Przecież mamy ferie pan Konarski na pewno spędza je z rodziną . Kto za tem rządzi tym miastem ? Dzieciak z kolesiami lat 16 ?

 12. No normalnie SZOK.
  Paniusia hrabiabianka raczyła przyjść załatwić sprawę o 11 (wcześniej nie mogła bo spała) i zdziwiona, że przed nią jest 180 ludzi i ONA NIE ZAŁATWI sprawy. No kto to widział !!
  Przecież to wina Pań z Wydziału Komunikacji że tyle ludzi przychodzi!

  • Ciekawe dlaczego “miękki” dowód drukują na miejscu a na “twardy” trzeba czekać z WPW. Czy nie mogą mieć druków z WPW i drukować w Zawierciu ? Trzeba chodzić 2 razy w tej samej sprawie.

 13. Jak Elżbieta to pani o której myślę, że stała przy okienku jak chciałem odebrać dowód, to ja dziękuję bardzo za obsługę takiego petenta choćby nie wiem za jak duże pieniądze. Śliczne blond dziewczę, które ją obsługiwało zachowało się ze stoickim spokojem- tłumacząc gdzie co i jak wypełnić oraz gdzie dokonać opłaty. Ale napuszona pani fukała naindyczona i rzucała arogancko wniosek do obsługującej dziewczyny. Dowodu nie odebrałem zapomniałem upoważnienia. Współczuję pracy z tak trudnymi petentami, dziewczę chyba też nie wytrzymało bo dziś też tam byłem dostarczyć brakujący dokument upoważnienia i niestety wydawał mi go jakiś gostek, a dziewczyna była inna.

 14. nawet pasnika dla kuni i klacy nie ydzie zolotwic w Zowierciu…jus ni mowie o innych malych zwiezockach
  ..tule cekac jo tyz zrezygnuwalem iles mozna cykac na rejestracyjo pasnika dla kuni a dla klacy pysel zech pomylii i lod nowa numiera musem wystukac….no padaka jakos yst w tym uzedzie

 15. Wszystkiemu winna Pani Naczelnik i pracownicy Wydziału Komunikacji, że tylu petentów przychodzi – o zgrozo!!
  Panie miłe, uprzejme, pomocne. Robią co mogą, ale i tak znajdzie się jakiś “baran” co przyszedł i on musi załatwić o 13.00 sprawę- bo jemu się po prostu należy!

 16. Ciekawy jestem czy ktokolwiek z piszących powyżej osób miał okazję rozmawiać z Panią Naczelnik? Jeśli tak to nie uwierzę, że nie pomoże w rozwiązaniu ich spraw. Osobiście prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pojazdów i często zasięgam porad w zakresie prawa. Ta Pani to osoba doskonale znająca zakres obowiązujących przepisów prawa i nie zdarzyło mi się aby wprowadziła mnie w błąd. Poprzez moją prace mam kontakty i różne doświadczenia z wieloma wydziałami komunikacji i naprawdę ludzie nie przesadzajcie jak nie macie pojęcia o czym piszecie.

 17. Ja też jestem częstym bywalcem w Wydziale Komunikacji.
  Panie w rejestracji zawsze miłe, uśmiechnięte i bardzo pomocne.
  To nie jest “ich” wina, że nagle wszyscy sobie przypomnieli, że mają auta nieprzerejestrowane.
  GOSIA, wspomniała o W.K. w Myszkowie 😀
  Fakt, poczekalnia jest ok i na tym się kończy. W Myszkowie cztery Panie rejestrują (w sumie) 30 samochodów dziennie.
  TAK ! 30 dziennie !!
  A Panie w Wydziale Komunikacji “tylko” 200….. – o zgrozo
  Nie czarujmy się – zawsze łatwiej krytykować, niż chwalić.

 18. Zarówno Pani Naczelnik jak i wszystkie Panie z rejestracji bardzo pomocne.
  Nigdy nie miałem problemów z rejestracją.
  A kolejki? No cóż… trzeba wstać rano A nie iść jak królową o 12.00 – bo wszyscy powinni się przede mną kłaniać i biegusiem zarejestrować- bo to po prostu mi się należało!

 19. Te kolejki to w głównej mierze wina samych petentów, którzy przychodzą do urzędu z kilkoma niezarejstrowanymi kolejnymi umowami. Wiem z doświadczenia . Najpierw siedzieli cicho w domku bo a nuż nie trzeba będzie wydać kasy na nowy dowód rejestracyjny. A potem się sprzeda. Bez rejestracji. Więc chomikują umowy, nie zgłaszają A jak widmo kary to fruuu do urzędu. To jak myślicie, ile to może trwać jak trzeba posprawdzać kilka umów zamiast jednej? DŁUGOOO. Ja też kilkukrotnie byłam klientem komunikacj i nie mam nic do zarzucenia. Wręcz przeciwnie. Owszem czasem trzeba było troche poczekać, ale zawsze byłam załatwiona pozytywnie. Co prawda nie byłam teraz, ale ludzie sami sobie winni. Komunikacja też ma swoje moce przerobowe. A ich praca to nie tylko obsługa bezpośrednia klientów…

 20. Już tak nie zachwalajcie tej pani naczelnik i całego Wydziału Komunikacji w Zawierciu. Znajomość przepisów to obowiązek urzędnika i żadnej łaski w tym zakresie nam nie robi. Jest dla nas i powinna mieć wiedzę i nam służyć. To że zna przepisy nie oznacza też że się nadaje na stanowisko naczelnika. Uważam że się nie nadaje i powinna być już dawno odwołana. Nie potrafi zarządzać wydziałem i nie potrafi uszanować swoich pracodawców czyli nas interesantów. Działanie tego wydziału to kpina. To moja sprawa do której godziny śpię i o której godzinie postanowie zjawić się w Wydziale Komunikacji. Powinienem być obsłużony zawsze sprawnie i profesjonalnie. Powinienem mieć też możliwość zaparkowania pojazdu na parkingu ( a nie na czymś co tylko ten parking przypomina) przed urzędem. Co ta pani naczelnik przez tyle lat robiła, że nie zapewniła stosownego parknigu i obsługi w podległej jednostce? Tylko kasę bierze i piszę denne wyjaśnienia. Do roboty nieroby!!!!!!!

 21. Hmm. Też mi się wydaje, że widzialam ŻENUJĄCE zachowanie tej pani, zero kultury do drugiego czlowieka. Fakt naczekalam się,ale stojąc w tej kolejce już wiem czemu. Słysząc rozmowy ludzi typu ja to mam umowę z 2018 ale nie zaszkodzi podbić- rece opadają. Litości sami generujecie te kolejki. Sama obsługa doslownie chwila i zalatwione. A parking coz szkoda gadac,ale cóż te kobitki mają do powiedzenia w tej kwestii…

  • Ja dzisiaj byłem w przychodni centrum.
   Normalnie kpina! Nie miałem gdzie stanąć.
   Z tylu jak chciałem zaparkować to krawężnik taki że bym urwał zderzak. A ludzi !! W ch….. cholerę!
   Kto jest odpowiedzialny za te kolekcji?
   Na szubienice z Nim !!!!
   Aaaa….. I na schodach bym się wywrócił, bo nie są w płytkach antypoślizgowych

 22. Mają, a zwłaszcza Pani naczelnik. Odpowiada za cały obiekt wraz z otoczeniem. Wydział nie funkcjonuje w tych warunkach rok czy też dwa lata. Ile wniosków do starostwa złożyła na budowę parkingu? Ile wniosków żłożyła o przeniesienie lokalowe wydziału?Przypuszczam że 0. Bo ta pani jest zerem i tyle w temacie.

   • NORBI ma rację. Trafne spostrzeżenia. Co ta pani naczelnik robiła przez tyle lat? A pasuje to stanowisko dłłługoooo!! Wpisy popleczników, pracowników oraz handlarzy aut nie mają żadnego znaczenia, bo nie są obiektywne.

  • NORBI to jednak wiesz że decyzję o tym gdzie znajduje się wydział komunikacji podejmuje STAROSTA, a nie naczelnik. Wyladowujesz swoje frustracje na Bogu winnej ducha kobiecie. Skąd wiesz co pisała i gdzie?Gdzie to pisze ? Poza tym Twoje zachowanie jest tak samo ŻENUJĄCE jak zachowanie pani Elżbiety, o którym pisałam trochę wcześniej. Zresztą tak samo jak ludzi przychodzących w 2020 z umowa 2018.A tak na marginesie nie jesteś anonimowy w Internecie nic nie ginie. Pomówienia i obelgi są karalne. Ja bym Cię pozwala. Karma wraca pamiętaj!

   • JAGODA, masz problemy z czytaniem że zrozumieniem. W swoim wpisie nikogo nie pomawiałem ani nie obraziłem. Stwierdzenie że ktoś jest zerem nie jest pomówieniem. To zwrot powszechnie znany i często używany (autorem jest pan premier Miler). Tak, że ewentualnych pozwów się nie obawiam, a slogany z karmą pozostaw sobie. Mnie to nie rusza. To nie chodzi o decyzje umiejscowienia WK, która leży w kompetencji starosty, a o działanie naczelnika komórki organizacyjnej starostwa, który pomimo obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków interesantom ( budynek, parking) nie podejmuje przez wiele lat żadnych działań. Nic w tym wydziale od lat się nie zmienia na dobre. Czyli istne “0” – nic!!!!!!

 23. Ciekawostka!!!, Czy ta pani była w szpitalu powiatowym u lekarza? Nie stała w kolejce? A może tez napisała wypociny do starosty , bo długo jej zeszło. Ludzie, ogarnijcie się. Punkt widzenia zmienia się z punktem siedzenia. proszę pamiętać, że w naszym kraju obowiązują przepisy, których powinien przestrzegać obywatel i urzędnik. Gdzie byliście wcześniej!!! Dziś, jak Sejm wprowadził karę to wszyscy – szturm do rejestracji, a tak to “był czas”, umowa do szuflady i załatwione. Widzisz, jeden z drugim “drzazgę w oku urzędnika, a belki w swoim nie zauważasz”. Wstyd!!! Proponuję rozpocząć krytykę od siebie, a później oceniaj innych. Z pewnością większość komentujących to “ortodoksyjni” stojący pod figurą, a diabła mający za skórą. Pracownicy administracji, nie dajcie się tej fali “hejtu”, róbcie swoje zgodnie z procedurami i przepisami. Urzędy nie od dziś funkcjonują, a malkontenci byli, są i będą!!!

  • ORZEŁ a zadałeś siebie trochę trudu i policzyłeś ile w powiecie jest komisów i punktów handlu autami? Pewnie nie. Bo jak byś wiedział to byś tych dyrdymały nie pisał. To tam tkwi problem i wynika on po części z zachłannosci, cwaniactwa handlarzy, a po części ze zmiany przepisów prawa. A obsługa w WK Zawiercie zawsze była pod psem. Aby to zmienić należałoby mieć pomysł i działać. Te obecne kierownictwo wraz ze starostą z PIS palcem nie kiwną.

   • Antek, przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś udał się do kadr starosty i zatrudnił się w komunikacji. Chętnie u Ciebie zarejestruję samochód z komisu, którego pewnie jesteś właścicielem. Daj znać przy którym stanowisku siedzisz. Pozdrawiam.

    • Orzeł, jak odwołają obecną naczelnik i będą poszukiwać nowego naczelnika, to może rozważę swój start. A jak by do tego ewentualnie doszło, to z sprawnością zostałbyś obsłużony sprawnie i profesjonalnie na każdym stanowisku przez poległego mi pracownika. Ale nie martw się, bo starostwa z pewnością na mnie nie stać.

  • Dokładnie….
   Pracownicy Wydziału Komunikacji nie mają sobie nic do zarzucenia.
   Pracują bardzo dobrze i efektywnie.
   A takie osoby jak OLGA niech jedzie do wydziału w Myszkowie, Olkuszu, czy Krakowie…. I wtedy niech się wypowiada.
   Bardzo mądrze napisał ORZEŁ….
   Róbcie swoje i nie przejmujcie się idiotami

  • Otrzasnijcie się ludzie wszystko co jest ważne w tym mieście to marszałkowska Pana prezydenta a urzędy niech padają na pysk jak wydział komunikacji
   Wstyd tam wejść brud i smrod
   niemowiac o personelu który robi łaskę że coś załatwi.
   Ale nasze Zawiercie doczekało się władzy
   Woli lampiony na Marszałkowskiej sztuczne zgrupowania w bramach Odnowy popierajace Pana prezydenta.
   Malowanie i śpiewanie otrzasnijcie się to nie wakacje.
   Co byścię ludzie nienapisali prawdy i tak odnowa was zaraz skrytykuje.
   Szkoda nawet słów na to wszystko co się od roku w Zawierciu dzieje szkoda tu wracać. Porażkai wstyd na cały kraj !!!

 24. Dokąd nie nastąpi zmiana lokalizacji w wydzialu komunikacji to nic się nie zmieni .Wnętrze jak z filmu radzieckiego z lat 30 tych ,brak krzeseł dla petentów ,automatu z kawa i herbatą i parking z nazwy ,bo jest to zwyczajne kiepisko .Nadzieja w tym artykule i wpisach internautów-ktoś czyli władzę starostwa wreszcie podejmą decyzję jak ten problem rozwiązać. Byłem w grudniu w wydziale do urzeďnikow nie mam zastrzeżeń,to nie oni są odpowiedzialni za warunki w jakich przyszło im pracować i obsługiwać petentów .Starosto obudź się i znajdź rozwiązanie ,ten wydział odwiedzają najczęściej mieszkańcy powiatu zawierciańskiego .Sam chciałeś sprawować tą funkcje to pokaż jakie rozwiązanie widzisz ,lub powiedz ,że wszystko jest w porządku .

 25. Oni nic nie zrobią, bo im taki “grajdołek” odpowiada!!!! Pani naczelnik i pracownicy wydziału zadowoleni, starostą również – odpowiedzi udzielono, sprawy nie ma. A my mieszkańcy powiatu mamy się pier…..!!!! Dać im święty spokój i cieszyć się że wogóle przychodzą do pracy. Ktoś tu pomylił rolę i nie ma pojęcia o funkcjonowaniu urzędu.

 26. Staszzzzko72 ty głąbie sam na pewno jesteś urzędnikiem który dostał robotę po znajomości, płaszczysz tyłek na stołeczku i dłubiesz w nosie albo drapiesz się po intymnych miejscach dlatego tak ci przeszkadza że wchodzi petent , Co myślisz gnido że w necie nikt cię nie znajdzie? nie cwaniakuj bo nie wiadomo czy ty nie staniesz się niebawem bezrobotny i będziesz nazywany patolem, Ciepła posadka od króla nie trwa wiecznie

 27. Uważam, że system bilecikow, powinien być zmieniony, i wydawać do końca pracy urzędu. Z zastrzeżeniem, że od pewnego numeru, że interesantów może zostać nie obsłużony z powodu końca pracy urzędu danego dnia. Wtedy nie bylo by , pustych numerów, ktoś bierze numerek i patrząc jaka jest kolejka idzie jeszcze załatwić innen sprawy. Takie rozwiązanie by było owiele lepsze…
  SMS z odbiorem dokumentu, że dowód rejestracyjny jest do odbioru, powinien być zmieniony. Dostałem SMS byłem akurat blisko pojechałem… I czekam kilkanaście minut na odbiór… Bo decyzję nie przygotowane… To po co wysyłają tego SMS, niech zrobią do końca i wtedy wyślą!!!!!

 28. BEZ GZM Zawiercie nie ma szans w regionie. Autobusy do Katowic, jeden bilet na terenie związku, darmowe przejazdy dla uczniów i osób starszych i ŚKUP to jest przyszłość ale nie za panowania Konarskiego, tu liczą się tylko rządy małolatów i praca wolontariatu bo niektórzy pracownicy są do tego zmuszani, W Zawierciu dzieją się cuda ale nie wolno o tym mówić bo ludzie Konarskiego już o to zadbali odpowiednio a sam prezydent jest nie w porządku co widać w tym artykule

 29. Funkcjonowanie Wydziału Komunikacji w Zawierciu , zawsze wyglądało słabo. Dla samych pracowników jak i petentów. Niefortunne miejsce – smród oczyszczalni w miesiącach letnich, brak parkingu i nawet solidnie utwardzonego klepiska – wszechobecne dziury, które śmiało mogą zostać wizytówką miasta. Co do pobierania samych wniosków i ewentualnych zapytań, trzeba stworzyć osobne stanowisko (z dala od kolejkowego tłumu i przeciskania się w nim). To zapomniane przez Boga miejsce, wyrzucone po za ścisłą aglomerację, chyba zawsze oczekiwało na przeniesienie i dlatego nie inwestowano, a – a DEKADY mijały, standardy funkcjonowania społeczeństwa rosły, a przyzwyczajenie ( w tym przypadku do dziadostwa) jest drugą naturą człowieka.

 30. Gdyby wiele osób obslugiwalo petentów ludzie byliby niezadowoleni bo oznaczałoby to przerost zatrudnienia. Bo część z urzędników mialaby czas na kawę herbatę i na pogaduszki a trzeba też im zapłacić z podatków. Dobry krok starosty to ograniczenie przerostu zatrudnienia w starostwie. Inni nie wiedzą co to czas na relaks w pracy.

 31. Przeczytałam komentarze, jest w nich dużo prawdy. Pracowałam przed kilku laty w komunikacji jako stażystka licząc, że zostanę zatrudniona na stałe. Lubiłam tą prace. Dzisiaj dziękuję, że nie zostałam. Nie wiem jak zmieniły się przepisy i jaki to ma wpływ na tworzenie się kolejki.
  Wydział komunikacji jest stary i położony na obrzeżach miasta obok oczyszczalni ścieków. Wewnątrz jest ciemno i brak poczekalni z prawdziwego zdarzenia. Hala rejestracji jest ciasna, 10 stanowisk plus 2 osoby na okienku i kilkunastu rejestrujących. Hałas, zaduch (podobno teraz jest klima). Pokój socjalny ciasny, obok WC i archiwum. Nie ma gdzie trzymać ubrań.
  No i klienci nie przygotowani do rejestracji, brak wypełnienia wniosku, niekompletne dokumenty i żądania załatwienia sprawy. Częste obelgi i rzadko słowo dziękuję. No i śmieszne wynagrodzenie (słyszymy, że z naszych podatków).
  Parking dziurawy i ciasny. Często samochody są uszkodzone a sprawców brak.
  Co zmiana władzy to obiecanki, że my to zmienimy i znajdziemy godny lokal. A po roku od wyborów cisza i tak od 20 lat…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.