zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności Powiat

Kwalifikacja wojskowa 2018 w powiecie zawierciańskim

Ważna informacja głównie dla mężczyzn urodzonych w 1999 roku – w lutym rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

  • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
  • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
  • wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, oraz przyjęciem wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
  • założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
  • wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
  • przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
  • przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Co w przypadku niestawienia się na kwalifikacji wojskowej?

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – czytamy na stronie WKU Będzin.

Podczas kwalifikacji wojskowej przyznawane są kategorie – oto ich opisy:

Kategoria “A”- zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59 (ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP), a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;

Kategoria “B” – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w kategorii “A”,w czasie pokoju;

Kategoria “D” – niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie kategorii “A”, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

Kategoria “E” – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie kategorii “A”, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Orzeczenie o zaszeregowaniu danej osoby do jednej z kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, właściwe komisje lekarskie wydają na podstawie badania lekarskiego fizycznej i psychicznej zdolności tej osoby do odpowiedniego rodzaju służby wojskowej z uwzględnieniem wyników badań specjalistycznych, a w razie potrzeby również obserwacji szpitalnej.

Opracowanie własne na podstawie: WKU Będzin

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.