zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności Powiat

Informacja dla młodzieży z powiatu zawierciańskiego: rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa w województwie śląskim będzie prowadzona w terminie od 30 stycznia do 28 kwietnia.

Reklama

Dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego przeprowadzona będzie od dnia 30 stycznia do dnia 28 lutego 2017 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 17.00, w budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu O/Zawiercie w Zawierciu, ul. Żabia 19 b.

Mężczyźni z terenu gminy Zawiercie mają wyznaczony termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej od dnia 30 stycznia do dnia 7 lutego 2017 roku.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
• mężczyzn urodzonych w 1998 roku,
• mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
• osoby urodzone w latach 1996-1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
• osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby stawiające się do kwalifikacji po raz pierwszy mają obowiązek przedstawić:
• dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
• dokumentację medyczną – w przypadku leczonej lub przebytej choroby,
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie obowiązana jest zawiadomić o tym Prezydenta Miasta Zawiercie.

 

Tekst: Urząd Miejski w Zawierciu
Zdjęcie: WKU w Poznaniu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.