zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności Powiat

GDDKiA otwarło oferty na projekty 3 obwodnic: Kroczyc, Pradeł oraz Szczekocin i Goleniów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otwarła oferty  na zaprojektowanie obwodnic dla Kroczyc, Pradeł oraz Szczekocin i Goleniów w ciągu Drogi Krajowej nr 78.

W minionym tygodniu otwarto oferty na projekty dwóch obwodnic – Pradeł oraz Kroczyc.

Otworzyliśmy oferty w przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78. Powstanie ona w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Obwodnica Pradeł stanowić będzie kontynuację obwodnicy Kroczyc, Szczekocin, Goleniów, Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Poprowadzona będzie po nowym śladzie jako droga główna ruchu przyspieszonego o długości ponad 2 km i przekroju jednojezdniowym, złożonym z dwóch pasów ruchu. Zostanie zaprojektowana jako północne obejście miejscowości Pradła, a jej ślad biegł będzie po niezurbanizowanym terenie, na którym głównie znajdują się pola uprawne. Konstrukcja jej nawierzchni dostosowana będzie do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Wyposażona będzie w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak oświetlenie drogowe, oznakowanie obwodnicy i dróg z nią związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie oraz urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe, zbiorniki retencyjne. Kosztorys GDDKiA wynosi 2 245 000,00 zł brutto. W postępowaniu złożono 11 ofert, najniższą cenę (1 126 495,50 zł) zaproponowała firma MOSTY Katowice Sp. z o.o. – informowało GDDKiA we wtorek 14 lipca.

Otworzyliśmy oferty w przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78. Inwestycja ta realizowana jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Obwodnica Kroczyc poprowadzona będzie po nowym śladzie jako droga główna ruchu przyspieszonego o długości ponad 9 km i przekroju jednojezdniowym, złożonym z dwóch pasów ruchu. Obwodnica planowana jest jako południowo-wschodnie obejście miejscowości Kroczyce, a jej ślad biegł będzie po niezurbanizowanym terenie, na którym głównie znajdują się pola uprawne. Konstrukcja jej nawierzchni dostosowana będzie do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Wyposażona będzie w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak oświetlenie drogowe, oznakowanie obwodnicy i dróg z nią związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie oraz urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe, przejście dla zwierząt, zbiorniki retencyjne. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 9 805 000,00 zł brutto. W postępowaniu złożono 13 ofert, najniższą cenę (1 999 980,00 zł) zaproponowała firma GRAMAR Sp. z o.o. – informowało GDDKiA w piątek 17 lipca.

Z kolei we wtorek 21 lipca nastąpiło otwarcie ofert na projekt obwodnicy Szczekocin i Goleniów.

Otworzyliśmy oferty w przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78. Powstanie ona w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Stanowić będzie kontynuację obwodnicy Kroczyc oraz Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Poprowadzona będzie po nowym śladzie, o długości ponad 13 km, jako droga główna ruchu przyspieszonego o przekroju jednojezdniowym, złożonym z dwóch pasów ruchu. Zostanie zaprojektowana jako północne obejście miejscowości Grabiec, Bonowice, Szczekociny i Goleniowy, a jej ślad biegł będzie po niezurbanizowanym terenie, na którym głównie znajdują się pola uprawne. Konstrukcja jej nawierzchni dostosowana będzie do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Wyposażona będzie w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak oświetlenie drogowe, oznakowanie obwodnicy i dróg z nią związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie oraz urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe, zbiorniki retencyjne. Kosztorys GDDKiA wynosi 7 546 069,30 zł brutto. W postępowaniu złożono 13 ofert, najniższą cenę (3 472 044,00 zł) zaproponowała firma MOSTY Katowice Sp. z o.o. – czytamy w komunikacie GDDKiA z 22 lipca.

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

Mapka: GDDKiA Katowice

6 KOMENTARZY

  1. Nie rozumiem jednego. Projekt obwodnicy Zawiercia 17 miesięcy i budowa podobny czas. Nie wierzę w taki termin budowy. Nie można zrobić projektu na np. połowę odcinka i zaczynać go budować a w międzyczasie kontynuować dalszy odcinek ? Ile budowano krótką i wąską obwodnicę Myszkowa ???

  2. Czyli koniec marzeń o dwujezdniowej obwodnicy do Szczekocin, bo będzie tylko jedna jezdnia. Tak oszukuje i mami pustymi obietnicami pisiorska hunta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.