zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Powiat

Dwie firmy chcą wybudować wodociągi w Szczekocinach. Oferty nie przekraczają kwoty przygotowanej przez gminę

W piątek 15 listopada Urząd Miasta i Gminy Szczekociny opublikował na swojej stronie internetowej informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. Tadeusza Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej.

Szczekociński magistrat zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę 8 753 000,00 zł. W wyznaczonym terminie zostały złożone dwie oferty:

– Ekokanwood Czyszczoń i Półtorak Sp. j – 6 197 970,00 zł
– Hydromex Plus Sp. z o.o. Sp.k. – 8 696 967,24 zł

W ramach niniejszego zamówienia wykonane zostaną następujące rejony: a) rejon 1 – ul. Żeromskiego – o długości 2 342,90 m, 94 sztuki przyłączy; b) rejon 2 – ul. Żeromskiego, ul. Saneckiego, ul. Nadrzeczna – o długości 732,20 m, 34 sztuki przyłączy; c) rejon 3 – ul. Głowackiego, ul. Grochowskiego, ul. Mostowej, ul. Wodzickiego, ul. Kilińskiego, ul. Konopnickiej i Placu T. Kościuszki (strona północna) – o długości 1 339,20 m, 70 sztuk przyłączy; d) rejon 4 – Plac. T. Kościuszki (strona południowa), ul. Krakowska, ul. Strażacka, ul. Kościelna – o długości 750 m, 41 sztuk przyłączy; e) rejon 5 – ul. Wesoła – o długości 385,70 m, 18 sztuk przyłączy; f) rejon 7 – ul. Krakowska, ul. Polna, o długości 2 415,80 m, 60 sztuk przyłączy. g) rejon 9 – ul. Śląska, ul. Cmentarna i ul. Przemysłowa – o długości 966,80 m, 18 sztuk przyłączy – czytamy w treści zamówienia.

Łącznie zostanie wybudowanych 8,915 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości. Realizacja inwestycji umożliwi podłączenie 335 budynków do sieci wodociągowej. Dla odcinków budowy sieci wodociągowej zostanie opracowany projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.