zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Powiat

Dożynki w Irządzach: ogłoszono “Plan dla Wsi” [ZDJĘCIA]

W pierwszej połowie sierpnia w gminie Irządze odbyło się Święto Porzeczki połączone w dożynkami.

W uroczystości uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Anna Nemś, Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego Jarosław Kleszczewski, Wójt Gminy Irządze Jan Molenda, a także radni powiatowi i przedstawiciele instytucji publicznych z powiatu.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą św, w kościele parafialnym św. Wacława w Irządzach. Po Mszy uroczysty korowód prowadzony przez orkiestrę dętą przeszedł na plac przed urząd gminy, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Przepiękne wieńce dożynkowe prezentowały koła gospodyń wiejskich z całej gminy Irządze. Starostowie dożynek Agata Cyganek i Krzysztof Okuliński obdarowali wszystkich zgromadzonych mieszkańców dożynkowym chlebem. Wójt Gminy Irządze – Jan Molenda podziękował też nie tylko rolnikom, ale także wszystkim mieszkańcom, którzy włączają się w życie gminy Irządze. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna i rozrywkowa – czytamy w relacji z dożynek ze strony internetowej Urzędu Gminy Irządze.

W trakcie dożynek Gabriel Dors, Paweł Sokół oraz Stanisław Mazanek zaprezentowali rządowy „Plan dla Wsi”, rozdano ok. 400 egzemplarzy pisma “Polska Ziemia”. Oto założenia planu:

WIĘKSZE DOFINANSOWANIE DO PALIWA ROLNICZEGO

 • Zwiększenie z 86 do 100 litrów zwrot akcyzy zawartej w cenie zakupionego paliwa na każdy hektar.
 • Wprowadzenie historycznego wsparcia dla producentów bydła poprzez zwrot akcyzy zawartej w cenie zakupionego paliwa w ilości 30 litrów na każdą Dużą Jednostkę Przeliczeniową (1 DJP).

UTWORZENIE NARODOWEGO  HOLDINGU  SPOŻYWCZEGO

 • Ze spółek Skarbu Państwa (SP): Krajowej Spółki Cukrowej, ELEWARR, Rynków Hurtowych i Spółek Strategicznych SP zostanie utworzona Krajowa Grupa Spożywcza, o charakterze holdingu, która będzie wpływać na stabilizowanie rynków rolnych, poziom cen płacowych rolników za sprzedane płody rolne, zaopatrzenie rolnictwa, promocje i eksport polskiej żywności.

WIĘCEJ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ I ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO

 • Rozszerzenie możliwość legalnej sprzedaży nieprzetworzonej i przetworzonej w gospodarstwach żywności do takich podmiotów jak restauracje, stołówki, gospodarstwa agroturystyczne, lokalne sklepy itp.
 • Zwiększenie z 20 000 zł do 40 000 zł kwoty wolnej od podatku dla żywności sprzedawanej w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego – po przekroczeniu tej kwoty obowiązywać będzie niski podatek w wysokości 2%.
 • Sprzedaż detaliczna nie wymaga zezwolenia, tylko zgłoszenia do odpowiedniej inspekcji.

ZDROWA POLSKA ŻYWNOŚĆ

 • Większe wsparcie dla produkcji żywności wysokiej jakości poprzez wzmocnienie roli producentów w łańcuchach „od producenta do konsumenta”.
 • Należy wprowadzić oznaczanie produktów żywnościowych niezawierających GMO i zapewnić skuteczny system kontroli w tym zakresie.

POLSKIE PASZE

 • Zwiększenie uprawy roślin bobowatych, w tym soi, jako roślin dostarczających wartościowe białko dla sektora paszowego, zapewniających dochody dla polskich rolników i poprawiających żyzność gleb.
 • Zwiększenie wykorzystanie białka paszowego z nasion rzepaku, także poprzez nowe metody przetwarzania i obróbki, zapewniające wysoką strawność i dobre efekty żywieniowe.
 • Rozpoczęcie proces zmniejszania zależności polskiej produkcji zwierzęcej od importu białka paszowego, rugującego z rynku krajowe źródła białka i pogarszającego możliwości pozyskiwania dochodów przez polskie gospodarstwa.

PRZECIW SUSZY

 • Wdrożenie systemu poprawy żyzności gleb w Polsce poprzez szerokie stosowanie nawozów przyjaznych środowisku, poprawienie pH gleby (wapnowanie), regulowanie stosunków wodno-powietrznych.
 • Wdrożymy szeroki program retencji wodnej oraz budowy systemów melioracji, w tym nowoczesnych systemów irygacyjnych.

 

Zdjęcia: Urząd Gminy Irządze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.