zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Powiat

Burmistrz Łaz Maciej Kaczyński: “Czekałem na to 14 lat, żeby budżet został przyjęty jednogłośnie”

16 grudnia odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej w Łazach. Podczas obrad podjęto kilka ważnych uchwał, w tym uchwałę budżetową na rok 2021. Czternastu radnych jednogłośnie opowiedziało się za jej przyjęciem.

Sesja w Łazach, na prośbę radnego Zenona Głąba, rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy tych, którzy zginęli na Wybrzeżu w latach 70. i tych, którzy zginęli na kopalni “Wujek” w latach 80.

W dalszej części obrad, burmistrz Łaz Maciej Kaczyński, w ramach sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej, przedłożył przewodniczącej rady miejskiej Annie Staniaszek sprawozdanie w wersji papierowej.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łazy na rok 2020.

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2021-2031 oraz uchwały Budżetowej Gminy Łazy na rok 2021, przewodnicząca Anna Staniaszek, udzieliła głosu Maciejowi Kaczyńskiemu. Burmistrz wspomniał, m.in. o  dochodach budżetu gminy w roku 2021 o łącznej kwocie 97 971 020 zł. Maciej Kaczyński wymienił również kilka planowanych inwestycji na przyszły rok.

W ramach wydatków realizowanych z udziałem dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaplanowano: modernizację dróg gminnych, termomodernizację budynku w Turzy, termomodernizację budynku w Trzebyczce i dobudowę pomieszczeń przedszkolnych w Chruszczobrodzie.

W ramach wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych, zaplanowano natomiast: przebudowę budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ul. Wierzbowej, a także budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim w gminie Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny oraz Zawiercie.

Maciej Kaczyński wspomniał także o zadłużeniu gminy, który na koniec roku 2021 zmniejszy się do kwoty 36 198 000 zł. Obecnie dług wynosi 40 675 000 zł.

Podczas omawiania przez przewodniczącą Annę Staniaszek projektów uchwał budżetowych, do sali wszedł mężczyzna (pisaliśmy o tym TUTAJ), przerywając wypowiedź przewodniczącej.

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2021-2031 oraz uchwały Budżetowej Gminy Łazy na rok 2021 uchwały zostały przegłosowane przez czternastu radnych jednogłośnie.

Następnie głos zabrał burmistrz Maciej Kaczyński:

Pani przewodnicząca, wysoka rado, szanowni panowie sołtysi, króciutko, ale  nie ukrywam, że jako burmistrz czekałem na to 14 lat, żeby budżet został przyjęty jednogłośnie. To jest dla mnie ogromna radość, ale przede wszystkim też odpowiedzialność, bo opozycja udzieliła mi kredytu zaufania i myślę, że spotykając się za rok, będę tutaj wszystkim państwu radnym, nie ważne czy z opozycji, czy z mojego komitetu, czy z niezależnych komitetów, będę mógł spojrzeć państwu prosto w oczy i podziękować za współpracę i pogratulować.

W ramach informacji i spraw różnych, wypowiedziało się troje radnych: Renata Supernak, Zenon Głąb i Marta Grzesica, którzy złożyli obradującym i mieszkańcom gminy Łazy życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Sołtys Turzy Mieczysław Skręt oraz sołtys Rokitna Szlacheckiego Grzegorz Piłka pogratulowali burmistrzowi, sekretarzowi i radnym Łaz jednomyślności w podjęciu uchwały budżetowej na rok 2021.

Na koniec obrad, Maciej Kaczyński wspomniał o największej inwestycji w historii gminy Łazy, którą udało się zrealizować w roku 2020 – budowa kanalizacji za ponad 33 mln zł.

MM
redakcja@zawiercianskie.pl

Zdjęcie ilustracyjne: Zrzut ekranu z transmisji sesji Rady Miejskiej w Łazach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.