zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Koronawirus. Informacje z powiatu zawierciańskiego

Wójt Żarnowca wstrzymał wsparcie dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu, ponieważ kilku żarnowieckich radnych złożyło własny projekt pomocy szpitalowi [AUDIO]

Gmina Żarnowiec jako jedyna z 10 gmin powiatu zawierciańskiego na razie nie planuje wesprzeć Szpitala Powiatowego w Zawierciu w walce z koronawirusem.

W 15-osobowej Radzie Gminy Żarnowiec 4 radnych zostało wybranych z komitetu Odnowa przez Uczciwość (w tym jeden z trzech kandydatów na wójta w wyborach z 2018 roku), 5 radnych z komitetu Bezpieczna Gmina (z tego komitetu wywodzi się obecny wójt) oraz 6 radnych z komitetu Blok Samorządowo-Ludowy, z którego kandydował m.in. Eugeniusz Kapuśniak, najpierw naczelnik, a później wójt gminy w latach 1981-2018, obecnie przewodniczący rady gminy.

Podczas sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego z 30 kwietnia starosta zawierciański Gabriel Dors powiedział, że „w zasadzie wszyscy oprócz jednego” włodarze gminy z powiatu zawierciańskiego zadeklarowali wsparcie dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu na walkę z koronawirusem. Starosta nie poinformował, o którą gminę chodzi.

W trakcie sesji Rady Gminy Żarnowiec z 6 maja Krystian Grela (kontrkandydat w wyborach z 2018 roku wójta Grzegorza Sceliny), jeden z radnych z komitetu Odnowa przez Uczciwość zaproponował, aby rozszerzyć porządek obrad sesji o projekt uchwały tego komitetu dotyczący przeznaczenia niemal całości diet żarnowieckich radnych na rzecz walki z koronawirusem. Jak podkreślał projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez komisję w trakcie jej obrad 29 kwietnia. Przewodniczący rady Eugeniusz Kapuśniak stwierdził, że to niemożliwe, ponieważ wniosek o rozszerzenie obrad planowej sesji należy złożyć co najmniej 10 dni przed terminem sesji.

To się zgadza. Przeczytał Pan przewodniczący zgodnie z prawem, 10 dni przed planowaną sesją. Natomiast sesja nie była planowana, dostaliśmy powiadomienie po komisji, więc projekt został złożony przed komisją – przekonywał radny Krystian Grela.

Trzymamy się regulaminu statutu. W związku z czym przystępujemy do głosowania – powiedział przewodniczący Eugeniusz Kapuśniak.

Ja jeszcze w związku z tym problemem. Zgłaszam wniosek formalny, aby jednak w porządku obrad ująć te dwa nasze projekty, ponieważ opieram się tutaj na paragrafie 18 statutu rady gminy, ponieważ na komisjach te dwa projekty zostały pozytywnie zaopiniowane – mówiła radna Wiesława Kowalczyk.

Tak jak powiedziałem wcześniej, przystępujemy do głosowania – stwierdził Eugeniusz Kapuśniak.

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad został odrzucony przy 9 głosach „przeciw”, 3 „za” i jednym wstrzymującym się.

Z pytaniem o to, czy gmina Żarnowiec zamierza wesprzeć zawierciański szpital zwróciliśmy się do urzędu gminy.

W odpowiedzi na Pana e-maila informuję, że Wójt na chwilę obecną nie zamierza wesprzeć Szpitala Powiatowego w Zawierciu ponieważ środki finansowe przeznaczone są na ochronę zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Żarnowiec – czytamy w odpowiedzi z czwartku 14 maja.

Kwestia wsparcia dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu był głównym tematem wywiadu z Gość Dnia Radia Zawiercie z wójtem Żarnowca w piątek 15 maja. Wywiad dostępny poniżej.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy również radnych składających wniosek o przeznaczenie większości diet na rzecz mieszkańców gminy:

Klub radnych Odnowa Przez Uczciwość, w trosce o zdrowie mieszkańców gminy Żarnowiec oraz pacjentów szpitala powiatowego w Zawierciu, przed obradami komisji wspólnych 29 kwietnia 2020 r. złożył na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Żarnowiec Eugeniusza Kapuśniaka dwa projekty uchwał. Pierwszy dotyczył dotacji celowej w wysokości 30 tys. złotych na rzecz powiatu zawierciańskiego z przeznaczeniem na pomoc szpitalowi powiatowemu. Drugi natomiast obniżenia diet radnych do 1 złotego na okres dwóch miesięcy. Dzięki temu, w posiadaniu gminy pozostałaby kwota ok. 20 tys. złotych, która miałaby zostać przeznaczona na pomoc mieszkańcom gminy Żarnowiec w walce z koronawirusem. Przewodniczący Kapuśniak stwierdził, że oba projekty zostały złożone zgodnie z prawem i zostały opiniowane już na komisji 29 kwietnia. Radni zaopiniowali je pozytywnie. Przewodniczący miał zastrzeżenia co do wskazanych miesięcy, w których diety radnych miały zostać obniżone. Radni Odnowy przez Uczciwość zaproponowali zatem zmienić je na inne miesiące, ale przewodniczący nie wziął pod uwagę tych sugestii. Przewodniczący nie wpisał do porządku obrad sesji, która odbyła się 6 maja br., pozytywnie zaopiniowanych na komisji wyżej wymienionych projektów. Radni Odnowy Przez Uczciwość złożyli wniosek o dodanie dwóch punktów, ale przewodniczący Kapuśniak stwierdził, że projekty zostały zgłoszone niezgodnie z prawem. Jeśliby tak było, to przewodniczący nie powinien przyjmować projektów uchwał 29 kwietnia, tylko wskazać, co należy zmienić. Ten jednak je przyjął i zostały nawet pozytywnie zaopiniowane. W głosowaniu za dodaniem projektów do porządku obrad na sesji 6 maja, radni Odnowy Przez Uczciwość zagłosowali za, natomiast z pozostałych radnych jeden się wstrzymał, a reszta była przeciwko. W ten sposób nie doszło nawet do głosowania nad projektami uchwał i tym samym plan pomocy został odrzucony. Co do słów zawartych w mailu z Urzędu Gminy w Żarnowcu, należy jasno i wyraźnie pokreślić, że pomoc udzielona szpitalowi w Zawierciu byłaby pomocą przeznaczoną również na rzecz mieszkańców Gminy Żarnowiec, którzy w przypadku zachorowania na koronawirusa, zostaliby skierowani na oddział zakaźny szpitala leżącego na terenie naszego powiatu – czytamy w komunikacie klubu radnych.

Posłuchajcie wywiadu z wójtem gminy Grzegorzem Sceliną, który był Gościem Dnia Radia Zawiercie w piątek 15 maja:

Zdjęcie ilustracyjne: Zrzut ekranu z transmisji sesji Rady Gminy Żarnowiec

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

5 KOMENTARZY

  1. Scelina nigdy nie podjął ani niepodejmie samodzielnie jakiejkolwiek decyzji, to marionetka w rękach Kapuśniaka,
    wierny giermek

  2. mkze odlaczmy sie od powiatu zawierckiego Szcekociny po oc juz chca so swietokrzyskiego
    ..a MY do malopolski co slaskie dla nas robi nic!!!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.