zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Koronawirus. Informacje z powiatu zawierciańskiego

Czy gminy powiatu zawierciańskiego udostępnią spis wyborców Poczcie Polskiej? Oto odpowiedź włodarzy Irządz, Łaz, Ogrodzieńca, Pilicy, Włodowic i Żarnowca

W czwartek 23 kwietnia wieczorem prezydent Zawiercia Łukasz Konarski ogłosił, że nie udostępni Poczcie Polskiej danych mieszkańców ze spisu wyborców. W piątek 24 kwietnia zapytaliśmy wszystkich włodarzy pozostałych 9 gmin powiatu zawierciańskiego o to, jaką decyzję podjęli w tej kwestii.

Na zapytanie redakcji Mediów Zawierciańskich skierowane w piątek 24 kwietnia o godzinie 11:15 do włodarzy 9 (nie licząc Zawiercia) gmin powiatu zawierciańskiego odpowiedzi 6 wójtów i burmistrzów. Oto ich odpowiedzi na pytanie, czy udostępnią Poczcie Polskiej spis wyborców?

Na obecną chwilę nie wysłaliśmy tych danych, gdyż czekamy na pismo z podpisem elektronicznym z pocztyJan Molenda, wójt Irządz.

Gmina Łazy nie udostępni Poczcie Polskiej spisu wyborców z powodu braku podstaw prawnych. Ponadto od wczoraj wpływają do urzędu oświadczenia osób fizycznych w których nie wyrażają zgody na udostępnienie ich danych osobowych Poczcie PolskiejMaciej Kaczyński, burmistrz Łaz.

W odpowiedzi na Pańskie pytanie wskazuję, że Gmina Ogrodzieniec na chwilę obecną nie widzi prawnej możliwości udostępnienia danych Mieszkańców ze spisu wyborców na prośbę Poczty Polskiej, albowiem w chili obecnej brak jest powszechnie obowiązujących przepisów, które nakładałyby na Pocztę Polską zadania związane z organizacją wyborów Prezydenta RP. Niezależnie od powyższego, w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2020 roku (ZPOW-421-10/20), podstawą do wydania danych ze spisu wyborców przez gminę może być włącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego. Do wniosku powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców. Tymczasem, wniosek Poczty Polskiej ten nie zawierał w/w elementów. Jednocześnie pamiętajmy o tym , że zdrowie mieszkańców jest najważniejszeAnna Pilarczyk, burmistrz Ogrodzieńca.

W dniu wczorajszym wpłynął do Urzędu wniosek Poczty Polskiej o przekazanie danych ze spisu wyborców. Wniosek ten nie został podpisany. Poza tym po pierwsze, zakres danych, o których mowa w e-mail Poczty Polskiej nie pokrywa się z danymi, które, zgodnie z Kodeksem wyborczym, są w nim umieszczone, po drugie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi od 18. 04.2020 przepisami (art. 102 Dz. U. 2020.695) Kodeksu wyborczego głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w całości, więc Poczta Polska nie ma podstawy prawnej domagać się danych ze spisów. W związku z powyższym dopóki uprawnione osoby nie sprecyzują i uzasadnią swojego żądania nie mam podstawy odpowiedzieć na e-mail Poczty PolskiejArtur Janosik, burmistrz Pilicy.

 W obecnej sytuacji nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby udostępnić dane naszych mieszkańców, zatem zadanie to nie zostanie spełnioneAdam Szmukier, wójt Włodowic.

Na dzień dzisiejszy nie udzielam spisu wyborców Poczcie PolskiejGrzegorz Scelina, wójt Żarnowca.

Jak do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi od burmistrz Poręby i Szczekocin oraz wójta Kroczyc.

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.