zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Znamy szczegóły dotyczące zatrzymań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu [AKTUALIZACJA. WIDEO+ZDJĘCIA]

Zatrzymano sześć osób, jedną z nich jest była dyrektor PUP Anna R.

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Katowicach rozpracowali grupę urzędników, którzy przekraczając swoje kompetencje, udzielali pomocy w uzyskaniu dotacji i wyłudzaniu środków pochodzących z budżetu państwa na prowadzenie m. in. działalności gospodarczej.

Zatrzymani w tej sprawie, to osoby zatrudnienie w zawierciańskim urzędzie pracy oraz uczestniczące w wyłudzaniu dotacji. Urzędnicy podejrzani są o popełnienie przestępstw korupcyjnych, przekroczenie uprawnień i ujawnienia tajemnicy służbowej. W sprawie tej śledczy zatrzymali dwóch mężczyzn oraz cztery kobiety w wieku od 37 do 66 lat, którzy usłyszeli zarzuty w Śląskim Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Wobec zatrzymanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe na łączną kwotę 113 tys. złotych. Wobec jednego z podejrzanych Sąd Rejonowy Katowice-Wschód zastosował tymczasowy areszt.

Katowiccy stróże prawa zabezpieczyli również na poczet przyszłych kar i grzywien mienie podejrzanych o wartości prawie 200 tys. zł. Sprawa prowadzona przez wydział korupcyjny KWP w Katowicach jest wielowątkowa i ma charakter rozwojowy. Obrazuje ona mechanizmy korupcyjne przy udzielaniu dotacji pochodzących ze środków publicznych oraz funduszy europejskich.

Materiał dowodowy w tej sprawie gromadzony był przez policjantów od dłuższego czasu, co pozwoliło na ustalenie wzajemnych powiązań osób uczestniczących w tym procederze. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Wśród podejrzanych jest była dyrektor PUP Anna R. i jej syn, który zajmował się pośrednictwem w uzyskiwaniu wsparcia z PUP w postaci dotacji i dofinansowań na utworzenie miejsc pracy, dwie urzędniczki zatrudnione w tej instytucji, jeden z pośredników w załatwianiu dotacji oraz osoba, która tę dotację otrzymała.

Jak wynika z ustaleń śledztwa Anna R., b. dyrektor PUP, w 2015 roku wielokrotnie udzieliła swojemu synowi Grzegorzowi R. informacji o przebiegu postępowań w sprawie przyznania środków pozostających w dyspozycji PUP w Zawierciu, po to aby środki takie zostały przyznane podmiotom, w imieniu których występował (art.231 par. 2 kodeksu karnego i art. 266 par. 2 kodeksu karnego).

Materiały niejawne, dane uzyskane z urzędów skarbowych i urzędów miejskich, a także inne dowody pozwalają na stwierdzenie, że Anna R. doprowadziła do powstania działającego wewnątrz urzędu układu, dzięki któremu jej syn Grzegorz R., uzyskiwał od zatrudnionych tam osób informacje na temat realizacji poszczególnych wniosków o uzyskanie publicznego wsparcia finansowego, na temat terminów kontroli ze strony PUP, a także podżegał do udzielania informacji na temat podstępnych zabiegów jakie należy przedsięwziąć aby nie doprowadzić do utraty nienależnego wsparcia. Anna R. ujawniała tajemnicę służbową i faworyzowała wnioski o dofinansowania „pilotowane” przez jej syna, który nie posiadał żadnych pełnomocnictw do reprezentowania osób, w imieniu których działał.

Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.