zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Zawierciański MOK ogłosił kolejną edycję Konkursu Literackiego im. Haliny Snopkiewicz

W tym roku Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu rozpoczął XIII edycję konkursu.

Jego celem jest popularyzowanie współczesnej prozy i poezji, wspieranie twórców z dorobkiem i młodych talentów. Honorowym Patronem konkursu jest Prezydent Miasta Zawiercie.

Warunki konkursu:
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i nie będących członkami związków i stowarzyszeń literackich.

2. Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie jednego zestawu wierszy, zawierającego od 3 do 5 utworów lub jednej formy prozą (max.7 stron znormalizowanego maszynopisu, czyli do 15000 znaków), niepublikowanych w wydawnictwach zawartych i nie nagrodzonych w innych konkursach.

3. Każdy utwór należy nadesłać w trzech egzemplarzach, zaopatrzonych w godło (pseudonim).Godło należy umieścić także na dołączonej do utworów, zgłoszonych do konkursu, w zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny znaleźć się dane uczestnika: imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, ewentualnie e-mail, wiek oraz kilka słów o autorze i dorobku artystycznym.

4. Prace prosimy przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury,,Centrum” ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie z dopiskiem na kopercie ,,Konkurs im. H. Snopkiewicz”.

5. Termin nadsyłania prac upływa 4 listopada 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

6. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 listopada 201 roku.

Jury w składzie:
Bogdan Dworak– pisarz, publicysta, regionalista
Marek Baczewski – poeta, pisarz, krytyk literacki,
Olgierd Dziechciarz – pisarz, redaktor naczelny kwartalnika literacko – artystycznego ,,Afront” wybierze najlepsze prace, a wyniki konkursu ogłosi i opublikuje na stronie internetowej MOK-u.

Jury przyzna pierwsze nagrody dziedzinie poezji i prozy w kwocie po 1000 zł, wyróżnienia w kwocie 500 zł, oraz nagrody książkowe. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału puli nagród.Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac bez honorariów dla autorów.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczenia nagród listem poleconym lub pocztą elektroniczną.Organizator nie ponosi kosztów dojazdu i zakwaterowania nagrodzonych i wyróżnionych osób.

Źródło: Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.