zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Zawierciańska biblioteka zaprasza do udziału w konkursach wakacyjnych [REGULAMIN]

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu zaprasza do udziału w dwóch konkursach na wakacje.

Konkurs „Pocztówka z Wakacji”: zapraszamy wszystkich chętnych do nadsyłania pocztówek z wakacji w okresie lipiec-sierpień na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Filia nr 2 dla Dzieci i Młodzieży ul. Powstańców Śląskich 6 42-400 Zawiercie Pocztówki mogą być również wykonane własnoręcznie i dostarczone do biblioteki do końca wakacji.

Konkurs Fotograficzny „Książka na wakacjach”: zdjęcia w formacie elektronicznym można przesyłać do 8 września 2017 r. na adres: metodyczny@bibliotekazawiercie.pl, a w formie papierowej: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Dział Metodyczny, ul. Powstańców Śląskich 6, 42-400 Zawiercie z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”.

Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Książka na wakacjach” organizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Zawierciu

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (MiPBP) z siedzibą w Zawierciu, ul. Szymańskiego 2, zwana dalej Organizatorem.
 2. Celem konkursu jest pobudzanie i promocja aktywności twórczej lokalnej społeczności,

pobudzanie i rozwijanie zainteresowania fotografią i literaturą.

 1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 2. Prace oceni jury powołane przez dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu.
 3. Przewidziano nagrody, wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
 4. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace oraz wybrane z pozostałych prac, biorących udział

w konkursie będą zaprezentowane na wystawie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zawierciu.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Biblioteki do 18 września 2017 r.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie może wziąć udział każdy, nie związany profesjonalnie z fotografią przez wykształcenie lub wykonywany zawód i nie będący członkami związków artystów fotografików.
 2. Na konkurs należy zgłaszać prace fotograficzne wykonane podczas wakacji. Fotografia musi zawierać książkę.
 3. Uczestnik konkursu może zgłosić do pięciu nieoprawionych fotografii własnych, w dowolnym formacie standardowym papierowym, bądź w formacie elektronicznym dotychczas nie nagradzanych, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych.
 4. Na odwrocie każdej fotografii należy umieścić kartkę z imieniem i nazwiskiem, nr telefonu i adresem email autora oraz tytułem zdjęcia, do zdjęć elektronicznych należy dołączyć te dane w treści maila.
 5. Prace fotograficzne należy umieścić w jednej zaklejonej kopercie. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą z napisem:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna,

Dział Metodyczny

Powstańców Śląskich 6

42-400 Zawiercie

z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”.

Lub mailowo w formie elektronicznej: metodyczny@bibliotekazawiercie.pl w temacie Konkurs fotograficzny.

 1. Termin przysyłania zdjęć mija 8.09 2017 r.
 2. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywa uczestnik konkursu.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo pozyskiwania sponsorów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Prace nie będą odsyłane do uczestników konkursu.
 4. Autorzy prac zachowują prawa autorskie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych fotografii do promocji konkursu, działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu, wykorzystania fotografii w publikacjach MiPBP oraz zamieszczania ich na swojej stronie Internetowej i profilu na Facebooku.
 6. Zwycięzcy zostaną powiadomi o wynikach konkursu przez Organizatora telefonicznie lub drogą e-mailową.
 7. Zgłoszenie fotografii na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
 8. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Bibliotekilub na stronie Internetowej www.bibliotekazawiercie.pl
 1. Niniejszy regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Źródło: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.