zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Zarządzenia prezydenta o Zawierciańskim Forum Młodzieży “niezgodne z art. 7 Konstytucji RP”. UM: “Wydane rozstrzygnięcie budzi duże zdziwienie”

We wtorek 31 grudnia wojewoda śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność kolejnych aktów prawa lokalnego w Zawierciu. Tym razem sprawa dotyczy dwóch zarządzeń prezydenta Zawiercia – z dnia 31 października w sprawie powołania Zawierciańskiego Forum Młodzieży oraz nadania mu Regulaminu, a także z dnia 6 listopada w sprawie zmiany regulaminu Forum.

W treści rozstrzygnięć czytamy, że zarządzenia prezydenta Zawiercia zostały uznane jako niezgodne z art. 7 Konstytucji RP. O jaką niezgodność chodzi?

Jako podstawę prawną zarządzenia Prezydent Miasta Zawiercie podał art. 33 ust. 3 i art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym, dalej jako “ustawa” (…). W ocenie organu nadzoru art. 33 ust. 3 ustawy nie może stanowić samodzielnej podstawy dla wydanego zarządzenia, gdyż przepis ten dotyczy wyłącznie kompetencji wójta (w tym przypadku prezydenta miasta) do kierowania podległym mu urzędem gminy. Również z przepisu art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy nie da się wywieść upoważnienia dla wójta do powoływania jakichkolwiek ciał opiniodawczych i doradczych. Przepis ten stanowi normę o charakterze zadaniowym, nie zaś kompetencyjnym i sam w sobie nie może być podstawą żadnych działań władczych organu gminy, w szczególności podstawą powołania przez organ wykonawczy gminy nowego organu konsultacyjnego i opiniodawczego (…). Artykuł 7 Konstytucji RP zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej – czytamy w treści uzasadnienia (pełna treść rozstrzygnięć nadzorczych dostępna pod artykułem).

Zapytaliśmy prezydenta Zawiercia o to, jak ocenia rozstrzygnięcie, co stanie się teraz z Zawierciańskim Forum Młodzieży oraz czy obsługa prawna urzędu poniesie jakieś konsekwencje w związku z kolejną w minionych dniach decyzją wojewody śląskiego o błędach w aktach prawa lokalnego w Zawierciu?

Zawierciańskie Forum Młodzieży działa bez zmian, na podstawie zarządzenia z 23 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Obywatelskiego pn. „Zawierciańskie Forum Młodzieży”. Urząd Miejski w Zawierciu podejmie kroki zmierzające do zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego stwierdzającego nieważność zarządzenia prezydenta w sprawie powołania ZFM. Podczas jednej z sesji Przewodnicząca RM Beata Chawuła mówiła, że likwidowanie Młodzieżowej Rady Miasta w Zawierciu było dobrym rozwiązaniem i dzięki temu mogło powstać Zawierciańskie Forum Młodzieży. Przewodnicząca chciała tym samym podkreślić, że troszczy się o młodzież w Zawierciu. Tym bardziej zaskakuje to, że właśnie Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zawierciu Beata Chawuła wysłała pismo do Wojewody Śląskiego, w którym zwracała się o to, by zbadano, czy Zawierciańskie Forum Młodzieży zostało powołane zgodnie z prawem. Warto zaznaczyć, że na tej samej podstawie prawnej w 2015 roku ówczesny Prezydent Zawiercia Witold Grim powołał Radę Gospodarczą. Wówczas nikt nie miał zastrzeżeń do zarządzenia. Wydane rozstrzygnięcie nadzorcze budzi duże zdziwienie, ponieważ 23 grudnia 2019 roku zostało wydane Zarządzenie Prezydenta Miasta Zawiercie w sprawie trybu i zasad działania Zespołu Dialogu Obywatelskiego w Zawierciu. Tym samym Prezydent w sposób kompleksowy uregulował kwestie dotyczące funkcjonowania przy nim zespołów o charakterze konsultacyjnym. Jednocześnie w wydanym Zarządzeniu Prezydent uchylił poprzednie, sporne zarządzenie o powołaniu Zawierciańskiego Forum Młodzieży, które było przedmiotem rozstrzygnięcia Wojewody – informuje Monika Polak-Pałęga, rzecznik Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

W odpowiedzi przesłanej do naszej redakcji zawierciański magistrat powołuje się na zarządzenie prezydenta Zawiercia Witolda Grima z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta. W cytowanym akcie prawa znajduje się jednak inna podstawa prawna (art. 31 ustawy o samorządzie gminnym) niż w zakwestionowanym przez wojewodę zarządzeniu. Nowe zarządzenie prezydenta Zawiercia z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Dialogu Obywatelskiego “Zawierciańskie Forum Młodzieży” odnosi się do jeszcze innego artykułu ustawy o samorządzie gminnym – do art. 30 i 33.

W skład Zespołu powołano Bartosza Jastrzębia (przewodniczącego dotychczasowego Zawierciańskiego Forum Młodzieży), jego zastępczynię Natalię Kawkę oraz Justynę Banach-Jasiewicz, podinspektor w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

O komentarz w sprawie Zawierciańskiego Forum Młodzieży poprosiliśmy również Beatę Chawułę, przewodniczącą Rady Miejskiej w Zawierciu, którą urząd skrytykował w swojej odpowiedzi.

Prawdą jest, że troszczę się o młodzież. Dlatego m.in. ważne dla mnie są wartości i standardy pracy samorządowej przekazywane zawierciańskiej młodzieży. Nie uważam, aby dobrym przykładem było “zamiatanie spraw pod dywan”. Jeżeli jakieś działania Prezydenta Miasta Zawiercie Łukasza Konarskiego budzą moje wątpliwości, co do ich zgodności z prawem, to jako Przewodnicząca Rady Miejskiej mam nie tylko prawo, ale w mojej ocenie także obowiązek, zwracać się do odpowiednich organów nadzoru z prośbą o zbadanie zgodności z prawem działań Prezydenta Miasta Zawiercie. Moje wątpliwości okazały się zasadne. Wojewoda Śląski stwierdził nieważność zarządzeń Prezydenta Miasta Zawiercie – powołującego Zawierciańskie Forum Młodzieży, jak i zmieniającego regulamin Forum, uznając, że są niezgodne z art. 7 Konstytucji RP. W uzasadnieniu czytamy, że “przepisy wskazane w podstawie prawnej zarządzenia (ani inne przepisy prawa) nie przyznają Prezydentowi Miasta Zawiercie kompetencji do wydania zarządzenia w sprawie powołania Zawierciańskiego Forum Młodzieży oraz nadania mu regulaminu. Chciałabym, aby zawierciańska młodzież mogła angażować się i współpracować na solidnej i zgodnej z prawem płaszczyźnie. Rada Miejska w Zawierciu jest na taką współpracę otwarta – mówi Beata Chawuła.

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

22 KOMENTARZE

 1. Ciemność widzę póki tacy ludzie będą zarządzać moim Miastem. Śmiejesz się z Sosnowca, bo nie byłeś w Zawierciu.

  • Masakra jakaś. To tak jak by dać przedszkolaka na wysokie stanowisko i niech się uczy prezesowania. Tragicznie to wygląda

  • Jestem sredniostatystycznym Zawiercianinem im mam głęboko w ….
   jakieś tam rady czy fora młodzieży, seniorów , Bóg wie kogo. Są to wszystko tematy z patyka wystrugane
   Marzy mi się aby władza samorządowa zajmował się naprawdę istnymi dla miasta problemami czyli dopływem kapitału, rozwojem ekonomicznym czy kulturalnyA mamy wojenki na tematy zastępcze. Budżet się nie spina, miasto to zaścianek typowe pierdziszewo gdzie jeszcze wszyscy z wszystkimi wojują i udają, że jestem cacy. Jednym słowem waaadza nam się jak zwykle udała…

 2. Trudno się dziwić ze codziennie dowiadujemy się o wydanych decyzjach, zarządzeniach, zwolnieniach, które później kompromitują Prezydenta i Panią Sekretarz. Sami średnio znają się na czymkolwiek, a do tego pozbyli się kilkunastu kluczowych pracowników, których zastąpiono dziećmi lub ludźmi z „ulicy”. Wstyd i jeszcze raz wstyd Panie i Panowie ….

 3. Tak to jest jak do władzy dopuszczono dziecko. W Urzędzie Wojewódzkim, Zawiercie od pierwszego dnia tej kadencji jesteśmy pośmiewiskiem.

  • Minę Prezydenta mozna skomentować słowami piosenki: “co ja robie tu – uuu, co ty tutaj robisz?” Elektryczne Gitary.

 4. Może uzyskamy odpowiedź na jakiej podstawie dział twór zwany Forum Przewodniczących. Sa przewodniczący i są sołtysi i do tego forum uzupełnione o tych którzy zostali nieprawidłowo powołani na funkcję. O co tu chodzi. O zamieszanie. o to by nic nie robić dla osiedli poza zdjęciami ze spotkań przy kawie i ciasteczkach. Wstyd.

 5. Kolejne rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Czy Pan Prezydent Konarski w ogóle nad czymkolwiek panuje? Takich specjalistów zatrudnił Berendowicza, Jarzę, że aż wstyd. Oni powinni zapaść się pod ziemię. Skoro człowiek nie potrafi zrobić porządku to może trzeba tam wpuścić stado dzików. Pogoniłyby to całe towarzystwo wzajemnej adoracji. Mina ze zdjęcia jest jak z filmów Barei z tym wyjątkiem, że mieszkańcom nie jest do śmiechu.

 6. Zamiast sprawować funkcję prezydenta i opierać się na wiedzy własnej oraz swego zastępcy – zastawia się młodymi ludźmi – co nie wychodzi bo i wyjść nie może. Jest powiedzenie, że “uczeń przerósł mistrza” – i tak ma być w normalnym świecie, bo dobrze przekazana wiedza, jest dodatkowo modernizowana przez nowe pokolenie – niestety w Zawierckim świecie, ów niby”mistrz”, chce uczyć się od nieopierzonego ucznia – a to już chore

 7. Ciężko to komentować. Kancelaria z którą Pan Konarski podpisał umowę otrzymuje ok 20 tyś. miesięcznie. Są to pieniądze publiczne , nasze pieniądze.

 8. Kolejny raz prezydent pokazał co potrafi wraz ze swoimi podwładnymi m.in Berendowicz który bierze kasę a produkuje tylko błędne uchwały wraz z panią sekretarz. Pośmiewisko prezydencik robi z naszego Zawierciowa. Teraz zmienia image zapuszczając brodę – śmiech. Również na otwarciu przychodni w CMC Zawierciu (nasza huta), pokazał jak zawsze że nie potrafi się wysłowić i sam Prezes huty p. Kozicz musiał go ratować przerywając mu wypowiedź żeby bardziej się nie skompromitował – wypowiedź dostępna w kolejnym artykule na stronie zawiercianskie.pl . Kiedy ta błazenada się skończy pytam się ???

 9. Ciekawy wywiad że starostą Dorsem w Kurierze Zawierciańskim ,zdał sobie sprawę z końca swojego urzędowania .Szkoda ,że wojewodzie Wieczorkowi brak było zdecydowania ,jakie miał wojewoda świętokrzyski .Skończy się to źle dla Wieczorka i bardzo źle dla powiatu zawierciańskiego bo związane jest to z wieloma sprawami sądowymi i odszkodowaniami ,zapłacą jak zwykle podatnicy .Na przyszłość Zawiercianie DOCEŃCIE takie radne jak Ewa Mićka i Beata Chawuła bo dla nich liczy się przestrzeganie prawa i wykonywanie mandatu radnego jako przedstawiciela lokalnej społeczności ,a nie walka o pozycję w lokalnym orszaku władców Zawiercia .

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.