zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

“Żarnowieckie becikowe”: 1000 zł na dziecko urodzone w gminie Żarnowiec

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Gminy Żarnowiec została przyjęta uchwała w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Żarnowiec jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka “Żarnowieckie becikowe”.

 – Niniejsza propozycja jest uzasadniona koniecznością pomocy rodzinom z Gminy Żarnowiec w pierwszym etapie po urodzeniu dziecka. Przemawiają za tym względy społeczne, demograficzne jak również – a być może przede wszystkim – względy wynikające z obowiązków, jakie wobec najmłodszych mieszkańców gminy ma samorząd terytorialny. Oczywiście nie będzie tak, że dodatkowe świadczenie w kwocie 1000 złotych „przekona” kogokolwiek do urodzenia dziecka, ale też nie taki jest cel proponowanej uchwały. Zdaniem twórców uchwały samorząd powinien dać czytelny sygnał, że wspiera w miarę możliwości rodziców wychowujących małe dzieci. Nie powinno być żadnych wątpliwości, że najmłodsi mieszkańcy gminy są tymi, którzy również tworzą wspólnotę samorządową, o której mowa w ustawie o samorządzie gminnym – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Jednorazowa zapomoga przysługuje niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie osoby uprawnionej. Warunkiem przyznania zapomogi jet nieprzerwane zamieszkiwanie przez osobę ubiegającą się o zasiłek na terenie gminy Żarnowiec przez okres co najmniej 1 miesiąca przed dniem porodu i zamieszkiwanie w gminie Żarnowiec nadal w chwili składania wniosku, a także pozostawanie przez matkę dziecka pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Zdjęcie: Mapy Google

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.