zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Za brak segregacji śmieci grozi nam wyższa opłata. Czy wiemy, co dzieje się z posegregowanymi przez nas odpadami?

Od kilkunastu dni mieszkańcy Zawiercia mają okazję oglądać plakaty przygotowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu informujące o konieczności segregacji śmieci. Czy ZGK odpowiednio gospodaruje posegregowanymi przez nas odpadami?

Zakaz wrzucania: metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bio. Skutki łamania zakazu? Odpowiedzialność zbiorowa, konsekwencje finansowe – czytamy na plakatach umieszczonych na drzwiach zsypów w wieżowcach oraz na kontenerach na śmieci.

Dlaczego ZGK grozi finansową odpowiedzialnością za niesegregowanie odpadów, a z drugiej strony samo ZGK składuje posegregowane odpady w sposób widoczny na zdjęciach (wykonanych około 1,5 miesiąca temu)? Redakcja Mediów Zawierciańskich zwróciła się z tym pytaniem w sobotę do Krzysztofa Tomczaka, prezesa ZGK. W poniedziałek rano otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Niestety nie mogę Panu odpisać w tym momencie. Sprawa nie wygląda w ten sposób w jaki Pan to opisał. Dokładnie odpisze Panu jutro. Na przyszłość proszę zadawać pytania nieco wcześniej – poinformował Krzysztof Tomczak.

Odpowiedź otrzymaliśmy we wtorek wieczorem.

Odpowiadając na Pańskie pytanie informuję, iż Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zawierciu nie nakłada i nie będzie nakładał żadnych sankcji finansowych za brak segregacji odpadów komunalnych ani też nie grozi mieszkańcom finansową odpowiedzialnością za niesegregowanie odpadów. Plakaty o które Pan pyta mają charakter tylko i wyłącznie informacyjno – edukacyjny dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej w zakresie sposobu prawidłowej segregacji odpadów. Pragnę w tym miejscu przypomnieć, iż znowelizowana Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach (UCPG) oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów zmieniły zasady segregowania śmieci i tym samym wysokość stawek opłat za ich wywóz. Obecnie wszystkie odpady mają być zbierane w sposób selektywny realizowany poprzez wrzucanie ich do odpowiednio oznaczonych pojemników zlokalizowanych w gniazdach (wiatach) śmietnikowych lub innych miejscach do tego wyznaczonych.  Gmina Zawiercie, mając na uwadze obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmieniając w tym zakresie prawo miejscowe i dostosowując je do zmian wynikających z UCPG określiła zasady, że w przypadku zabudowy wielorodzinnej 15-krotne zgłoszenie naruszenia zasad selektywnej zbiórki w ciągu roku kalendarzowego skutkuje podjęciem decyzji przez Gminę o utracie prawa do stawki za odpady selektywne. Oznacza to, iż Prezydent po otrzymaniu powiadomienia, że właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku selektywnej zbiórki, wszczyna postępowanie w sprawie określenia w drodze decyzji administracyjnej podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnej zbiórki. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zawierciu, jako podmiot realizujący usługę odbioru odpadów na terenie Gminy Zawiercie, jest zobowiązany zgodnie z zapisami UCPG oraz zawartej umowy do monitorowania obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przekazywania Gminie informacji o niezgodnym z obowiązującymi na terenie Gminy Zawiercie uchwałami, gromadzeniu odpadów, w szczególności o każdym przypadku niedopełnienia obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wobec powyższego, Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zawierciu podjął decyzję o przeprowadzeniu akcji informacyjno – edukacyjnej, której celem jest przede wszystkim utrwalenie wśród mieszkańców zasad realizowania prawidłowej segregacji odpadów z jednoczesnym przypomnieniem o ewentualnych konsekwencjach, wynikających z przepisów prawa, jakie mogą ponosić mieszkańcy w związku z ich nieprzestrzeganiem – poinformował Krzysztof Tomczak, prezes ZGK (to cała treść odpowiedzi, którą otrzymaliśmy).

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

4 KOMENTARZE

  1. Niech Konarski z Jakubkiem sobie kary płacą. Prezydent marionetka i sprzedawczyk PIS-u ,a karierę zaczynał w PO.

  2. Te zdjęcia pokazują skalę niekompetencji ZGK. Plac przystosowany do kompostownia stał się magazynem odpadów jak widać na zdjęciu wszystkich. I to teraz kosztuje tyle pieniążków
    To tak jak sortownia nie pracuje tylko wszystko ląduje na wysypisku i po to chyba była potrzebna ta maszyna. Ciekawe czy szczury już są w schronisku bo warunki stworzono im idealne do wylęgu. I jak tam miało nie być fruwajacych worków. Ciekawe co NATO pan prezydent może to pomyłka.

  3. Odpowiedź Pana Tomczaka to masło maślane z masłem spokrewnione. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Pan Tomczak przyszedł tutaj dorabiać się na Zawierciu i mieszkańcach miasta.

  4. Mieliśmy najnowocześniejsza sortownie to po co byłlo likwidowac i ludzi zwalniać , płace 100% za wszystko i mnie to lotto co ja wpixxxxx do worka , maja zabrać

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.