zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Wyrok dla ojca, który uprowadził swoje dziecko z Zawiercia do Częstochowy

Zapadł wyrok w trwającym niemal 2,5 roku procesie przed zawierciańskim i częstochowskim sądem.

W Sądzie Rejonowym w Częstochowie zapadł kolejny wyrok skazujący Artura K. za przestępstwo uprowadzenia dziecka. Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał wyrok, w którym uznał Artura K. za winnego przestępstwa uprowadzenia dziecka oraz wymierzył mu karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 3 lat. Sąd wymierzył także oskarżonemu karę 100 stawek grzywny po 15 zł (1.500 zł) oraz zobowiązał go do wydania matce małoletniego syna w terminie 3 dni od uprawomocnienia się wyroku.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe, która skierowała akt oskarżenia oceniła wyrok jako słuszny i nie złożyła w tej sprawie apelacji. Wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie jest kolejnym wyrokiem wydanym wobec Artura K. w sprawie uprowadzenia syna i dotyczy zatrzymania dziecka w okresie od grudnia 2014 roku do listopada 2016 roku. W poprzednim wyroku Sąd Rejonowy w Zawierciu uznał Artura K. za winnego zarzucanego mu przestępstwa uprowadzenia dzieci w okresie od lipca do grudnia 2014 roku oraz wymierzył mu karę 200 stawek grzywny po 30 zł (6.000 zł).

W toku postępowania prokuratorskiego ustalono, że pomiędzy oskarżonym i jego żoną, przed Sądem Okręgowym w Częstochowie toczyło się postępowanie o separację. W ramach tego postępowania Sąd powierzył żonie Artura K. pieczę nad małoletnimi dziećmi oraz zarządził, że mają one zamieszkiwać u matki.

W lipcu 2014 roku oskarżony zabrał dzieci do swoich rodziców do Częstochowy oraz poinformował żonę, że potem wyjedzie z nimi na wakacje na 1 lub 2 tygodnie. Po upływie tego terminu żona oskarżonego bezskutecznie próbowała się z nim skontaktować. W związku z tym wystąpiła do Sądu Okręgowego w Częstochowie o zobowiązanie Artura K. do oddania dzieci. Z uwagi na fakt, że oskarżony nie wykonał dobrowolnie postanowienia ww. Sądu, Sąd Rejonowy w Zawierciu zlecił kuratorowi przymusowe odebranie dzieci.

Podejmowane przez kuratorów w asyście Policji czynności nie doprowadziły jednak do odebrania dzieci. W wyniku tych działań ustalono, że dzieci nie przebywały w mieszkaniu rodziców Artura K. w Częstochowie, jak i jego miejscu zamieszkania w Zawierciu. W kwietniu 2015 roku oskarżony przekazał żonie córkę.

Zarzucane oskarżonemu przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat.

W związku z nowelizacją kodeksu karnego, od 13 lipca 2017 roku przestępstwo uprowadzenia małoletniego lub osoby nieporadnej jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.