zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Wójt Irządz prawomocnie skazany za kierowanie samochodu “po użyciu alkoholu”. Jan M. złożył wniosek o kasację wyroku

Kilka miesięcy temu pisaliśmy o tym, że Sąd Rejonowy w Myszkowie wydał wyrok uznający wójta Irządz Jana M. za winnego kierowania samochodem osobowym będąc w stanie po użyciu alkoholu, spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym w stanie po użyciu alkoholu oraz kierowania samochodem bez wymaganych dokumentów. W lipcu sąd drugiej instancji uniewinnił wójta z zarzutu braku wymaganych dokumentów, resztę zarzutów pozostawił w mocy.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia 28 marca 2019 roku wymierzono obwinionemu karę grzywny w wysokości 1 000 zł, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy oraz obowiązek zwrotu prawa jazdy do właściwego wydziału komunikacji i obciążenie kosztami postępowania.

Zamierzam złożyć apelację, gdyż nie zgadzam się z wyrokiem Sądu Rejonowego w Myszkowie. Uważam nadal, że zostałem pomówiony o prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu. Moim zdaniem i mojego prawnika nie było podstaw wydania takiego orzeczenia na podstawie zgromadzonych dowodów – powiedział w maju 2019 r. wójt Irządz.

Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Częstochowie, który w lipcu wydał prawomocny wyrok.

Wyrokiem z dnia 12 lipca 2019 r., po rozpoznaniu apelacji obrońcy obwinionego, Sąd Okręgowy w Częstochowie zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że że uniewinnił Jana M. od czynu opisanego w punkcie 3 z art. 95 k.w. i przyjął, że podstawę skazania stanowią czyny opisane w punkcie 1 z art. 87 § 1 k.w. i art. 86 § 2 k.w. przypisanego mu czynu a podstawę wymiaru kary stanowi przepis art. 87 § 1 k.w. w zw. z art. 9 § 2 k.w. i obniżył wymiar kary do 900 (dziewięćset) złotych. Ponadto Sąd Okręgowy uchylił orzeczenie o opłacie, zasądzając ją w kwocie 90 zł za obie instancje i w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymał w mocy. Akta sprawy zostały już zwrócone do Sądu Rejonowego w Myszkowie i wyrok został skierowany do wykonania – informuje Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Artykuł 95 kodeksu wykroczeń, z którego został uniewinniony wójt Irządz, dotyczy braku posiadania przez kierowcę pojazdu wymaganych dokumentów. Wyrok wobec wójta zapadł w oparciu o art. 86 punkt 2 oraz art. 87 punkt 1:

Art. 86
§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.
§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

Art. 87
§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

Wygaśnięcie mandatu włodarza gminy ma miejsce w przypadku prawomocnego wyroku z kodeksu karnego. Wójt Irządz został skazany z kodeksu wykroczeń.

Co oznacza bycie po użyciu alkoholu? Zgodnie z kodeksem wykroczeń jest to stan stężenia alkoholu we krwi od 0,2 do 0,5 promila. W przypadku stężenia powyżej 0,5 promila mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości, prowadzenie pojazdów w takim stanie to przestępstwo.

Jak wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie skomentuje wójt Irządz? Czy nadal uważa, że jest to pomówienie? Czy zamierza odwoływać się od drugiego w tej sprawie wyroku skazującego? Zwróciliśmy się do wójta gminy z prośbą o odpowiedzi na powyższe pytania w czwartek 12 września w godzinach wczesnopopołudniowych z prośbą o odpowiedź do poniedziałku, do godziny 12:00. Odpowiedź uzyskaliśmy we wtorek 17 września.

Informuję, iż nie zgadzam się z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Częstochowie II instancji. Uważam nadal, że zostałem pomówiony. Złożyłem wniosek o kasację wyroku – odpowiedział wójt Irządz.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.