zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Wojewoda stwierdził nieważność uchwały zawierciańskiej rady miejskiej w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia radnej Ewy Mićki

We wtorek 24 grudnia wojewoda śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 20 listopada 2019 roku. Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody przez radę na dyscyplinarne zwolnienie radnej Ewy Mićki z Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu.

W listopadowej sesji nie uczestniczył prezes RPWiK Bogusław Piotrowski. W jego imieniu o zarzutach RPWiK wobec Ewy Mićki mówił prokurent spółki Bartosz Koba. W trakcie jego wypowiedzi prezydent Zawiercia Łukasz Konarski wyszedł na kilkadziesiąt minut z sali sesyjnej, w tym czasie m.in. pozował do zdjęć z Australijczykiem Anthonym Jordanem z Eurowizji Junior, który odwiedził tego dnia Zawiercie.

Zarzuty stawiane radnej Ewie Mićce, które stały się podstawą do złożenia przez RPWiK wniosku o zgodę rady miejskiej na dyscyplinarne zwolnienie z pracy radnej dotyczyły m.in. niedopuszczenia dwóch potencjalnych oferentów do udziału w przetargu na dostawę jednego laptopa, a także błędy w przygotowaniu ogłoszenia dotyczącego postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie “zagłębionej wagi samochodowej”. Oto co radna mówiła w trakcie dyskusji podczas listopadowej sesji.

Tak, oferent zwrócił się do mnie, jeden z oferentów, który zadał pytania do postępowania. Proszę Państwa, jeżeli ktoś zadaje mi pytania do postępowania, a mój mail służbowy nie jest nigdzie w postępowaniu ujawniony, jego nie ma, więc ja zaczynam się zastanawiać, skąd ktoś miał mojego maila. To postępowanie było przygotowane wcześniej, dobrze Pan wie, przygotowała go jedna z moich pracownic. Ja doskonale wiedziałam, że Pani jest na urlopie, ale jeżeli ktoś pisze do mnie maila, na mój mail służbowy i nie ma ujawnionego tego maila w postępowaniu, to ja się zaczynam zastanawiać, czy ja nie będę posądzona o jakieś konszachty z tym wykonawcą. Ten wykonawca zadał pytanie do postępowania, tak. Ja w porozumieniu z Panem Dyrektorem technicznym, żeby było jasne, bo sama nie podejmuję takich decyzji, uznaliśmy, że stosowne będzie poinformować tego oferenta, żeby te same pytania zadał do osoby wskazanej do kontaktu w postępowaniu umieszczonym na platformie, po czym poszliśmy do komputera osoby, która była na urlopie, z Panem informatykiem. Komputer został uruchomiony, mail otwarty, uznaliśmy, że to są te same pytania, był przy tym Pan informatyk, i wówczas ja, na te pytania, zgodnie z procedurą, odpowiedziałam. To wszystko. Jest druga strona? Co ma Pan mi jeszcze do powiedzenia, proszę bardzo – mówiła w listopadzie radna Ewa Mićka.

– Nie zmienia to faktu, że ten oferent nie został dopuszczony do postępowania – mówił podczas listopadowej sesji prokurent Bartosz Koba.

Po pierwsze w mailu oferent nie wyrażał ochoty, żeby go dopuścić do postępowania. Jeżeli miałabym wiedzę o tym, że ktokolwiek chce dołączyć do postępowania, to bym to zrobiła. Dziwię się, że Pan prezes miał wiedzę i mnie o tym nie poinformował, to też jest dziwne. Następna kwestia: chciałabym również Państwa poinformować, że obok toczyło się równolegle inne postępowanie, gdzie oferent chciał dołączyć do postępowania i nie było żadnego problemu – odpowiedziała Ewa Mićka.

Dźwiękowa relacja z listopadowej sesji dostępna TUTAJ.

Zgodnie z treścią uzasadnienia wydanego w ubiegłym tygodniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody czytamy m.in., że “w ocenie organu nadzoru, Rada Miejska w Zawierciu, podejmując powyższą uchwałę nie spełniła wymogów wynikających z przepisu art. 25 ust. 2 ustawy”.

Załączone do uchwały uzasadnienie ma charakter pozorny, ponieważ sprowadza się de facto do stwierdzenia, że przyczyny złożenia wniosku przez pracodawcę oraz motywy uzasadniające rozwiązanie z radną stosunku pracy zostały szczegółowo opisane w treści pisma pracodawcy, które stanowi załącznik do uzasadnienia. W istocie uzasadnienie w takim brzmieniu stanowi wyjaśnienie przyczyn, dla których Prezydent Miasta Zawiercie przedłożył projekt uchwały pod obrady Rady, jednakże w żadnym razie nie tłumaczy przyczyn podjęcia uchwały w takim brzmieniu. Oznacza to, że w istocie uzasadnienie podające motywy, którymi kierowała się Rada podejmując przedmiotową uchwałę nie zostało do niej dołączone. Motywów decyzji Rady nie sposób również wywieść z danych zawartych w protokole z obrad, gdyż nie zawiera on treści merytorycznych poruszanych w dyskusji, a jedynie skrótowy zapis przebiegu obrad, w szczególności wyniki głosowań nad poszczególnymi wnioskami i samą uchwałą. Podobnie sięgając do zapisu video obrad, dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta Zawiercie (https://zawiercie.sesja.pl/2019/11/21/sesja_2019_11_20/), nie sposób uznać, aby Rada w sposób rzetelny i wyczerpujący odniosła się do przyczyn rozwiązania stosunku pracy z radną P. Ewą Mićka podanych we wniosku pracodawcy. W kwestii zarzutów stawianych radnej wypowiedział się Prokurent firmy P. Bartosz Koba, który przedstawił skrótowo powody decyzji pracodawcy oraz radna P. Ewa Mićka, która stwierdziła, że wniosek jest próbą kontrolowania jej jako radnej, gdyż Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, jako spółka miejska podlega Prezydentowi Miasta Zawiercie, wobec którego jako radna pozostaje w opozycji. W dalszej części dyskusji (w sumie trwającej około 40 minut) przeważały wypowiedzi dotyczące kwestii formalnych (radny Dominik Janus złożył wniosek o zamknięcie dyskusji), politycznej strony sporu, czy też kwestionujące zasadność podejmowania przez Radę decyzji w tym momencie, ze względu na niewyjaśnienie sprawy. Radni nie wnieśli żadnych zmian lub poprawek do projektu uchwały, w szczególności w odniesieniu do, zgłaszanych w toku dyskusji, zarzutów dotyczących związku wniosku pracodawcy o rozwiązanie z Panią Ewą Mićką stosunku pracy na zasadzie art. 52 Kodeksu pracy z wykonywaniem przez nią mandatu radnej. W uzasadnieniu uchwały nie odniesiono się również w żaden sposób do wniosku pracodawcy, czyniąc z niego jedynie załącznik do uzasadnienia uchwały. Nie sposób więc ocenić, jakie jest stanowisko Rady wobec zawartych w nim zarzutów. Organ nadzoru stoi na stanowisku, że Rada nie zbadała wystarczająco zasadności wniosku pracodawcy i nie przeprowadziła merytorycznej dyskusji nad jego motywami. Jak wynika z dostępnej dokumentacji dotyczącej przedmiotowej uchwały projekt uchwały nie był również przedmiotem obrad żadnej z komisji Rady, choć obowiązek przesyłania projektów uchwał odpowiedniej komisji w celu zaopiniowania wynika z Regulaminu Rady stanowiącego załącznik Nr 1 do statutu Miasta Zawiercie (§ 20 ust. 8), gdzie powinna się odbywać nad nimi szczegółowa dyskusja – czytamy w treści uzasadnienia.

Zgodnie z zapisem zawartym w rozstrzygnięciu nadzorczym “stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego”. Czy oznacza to, że radna powinna zostać przywrócona do pracy? Z nieoficjalnych informacji wynika, że nie. Zwróciliśmy się z tym pytaniem do biura prasowego wojewody śląskiego.

Jak sprawę skomentuje prezydent Zawiercia? Poprosiliśmy mailowo rzeczniczkę urzędu o komentarz w tej sprawie w poniedziałek 30 grudnia po godzinie 9:00 rano. Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. Po przesłaniu nam stanowiska urzędu, niezwłocznie go opublikujemy. O komentarz w tej sprawie redakcja Mediów Zawierciańskich zwróciła się również do radnej Ewy Mićki.

Wojewoda w swoim rozstrzygnięciu uznał część moich zarzutów, jakie do niego wniosłam. Nie jestem zaskoczona jego decyzją, uchwała była procedowana skandalicznie. Nie mam wątpliwości co do politycznych motywów i intencji działania prezydenta – powiedziała Ewa Mićka.

Radna złożyła odwołanie do sądu pracy w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia z pracy RPWiK.

Całość rozstrzygnięcia nadzorczego dostępna jest tutaj: http://bip.katowice.uw.gov.pl/download/9292.html

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

24 KOMENTARZE

 1. Jeśli uchwała jest nieważna to wyrażenie zgody Rady na dyscyplinarne zwolnienie radnej nie istnieje. Radna Mićka zgodnie z obowiązującym prawem nadal jest pracownikiem RPWiK. To jest kompromitacja Pana Piotrowskiego i totalna klęska Pana Konarskiego.

 2. Co to za turystą z tego Berendowicza U siebie nikt go nie zatrudnił to znalazł jelenia z Zawiercia jak ten Berendowicz taki prawnik jak w sprawie Micki to żal kasy na niego wydawać i z sekretarzem też się pożegnać bo na takim stanowisku to należy umieć stosować prawo .Kompromitacja razy ileś tam .

 3. prawda zawsze się obroni 🙂 pomijając fakt , że pani Ewa w firmie była postrzegana jako chamówa i wraz z byłym prezesem doprowadziła do sytuacji gdzie ludzie zaczęli się obawiać mówić tego co myślą , forowała sympatyków z PO to jej dyscyplinarne zwolnienie było kabaretem , niesprawiedliwością . Radni , którzy głosowali za jej zwolnieniem chronili swoje rodziny pozatrudniane w spółkach należących do miasta , dlatego głosowanie musiało być jawne 🙂 Prezydent i jego zaufani rozegrali to poprawnie 🙂 Chcieli pozbyć się pyskacza i zrobili to 🙂

 4. To Nostradamusie nie przeczytałeś uzasadnienia dyrektora z nadzoru wojewody Nowaka .Przeczytaj i te słowo poprawność to odbije ci się czkawką ,takie zachowania to tylko na rykowisku ,bo każdy ruch tych jeleni jest obserwowany i tak jak myśliwi mają radochę podglądajać rykowisku to i podobną uciechę mają internauci .Takie czasy Łukaszu sam tu w tym mieście może nie zapoczątkowałeś ale ugruntowałeś .

 5. Radni reprezentują mieszkańców,a nie interesy swojej rodziny .Opowieść jak w Ojcu chrzestnym tylko pierścienia na ręce brakuje .Atak na panią Micke był perfidnie głupi i przygotowywany od paru miesięcy ,te określenia MUĆĶA i mało wybredne komentarze o życiu prywatnym plus KRZYKACZ coś mi się wydaje NOSTRADAMUSIE ,że z tej ekipy co szkalowała Grima określeniami spod dawnej budki piwnej ,gdzie podchmielone towarzystwo bez żadnych zahamowań każdemu DOKŁADAŁO ile mogło .Mama mi zawsze powtarzała synuś omijaj te miejsca tam niczego dobrego się nie nauczysz .

 6. Konarski wizerunkowo przegrał na całej linii ,podobnie jak radni,którzy głosowali za odwołaniem Mićki.Wysłuchałem wywiadu prezydenta i zastanawiam się kto tak naprawdę rządzi tym miastem.Mam coraz większe wątpliwości czy to Konarski podejmuje decyzje ,czy ktoś inny.

 7. Najgorsze jest to że ucierpią na tym sporze pracownicy RPWiK.
  O trzech lat bez podwyżek a teraz będzie trzeba pokryć odszkodowanie dla pani Mićki.

 8. Ciekawie to może być wtedy jak radna Ewa Mićka zarządza ustalenia kto i dlaczego rozpoczął atak informacyjny na przewodniczącego komisji rewizyjnej ciała statutowego ,które podlega konstytucyjnej ochronie .Nie chce mi się wierzyć ,że zadanie te zlecił prezydent KONARSKI .Stawiam kolejny pytanie kto tak naprawdę RZĄDZI ZAWIERCIEM .

 9. Głupota i zawiść potrafią zatrzymać w główce kalendarz i tylko jedno jak dołożyć drugiemu człowiekowi to napędza takie stwory jak realna i inne jej nicki .Pracy w Zawierciu jest dużo i dzięki takim osobnokom jak ty uważam ,że należy znieść jakąkolwiek pomoc z MOPSU plus bezpłatne kolonie dla dzieci bo to rodzi taką patologię jaką ty reprezentujesz .Napisz ten swój kolejny komentarz do mnie na pewno ci odpowiem .

 10. Totalna kompromitacja i cały plan poszedł w pi… , pan prezydent kolejny raz pokazał jaki z niego kombinator, tylko teraz mu będzie bardzo głupio spojrzeć pani Ewie w oczy. Berendowicz pokazał jak to zna się na prawie a pan starosta pokazał jak to prawo stosować. A co do pana Piotrowskiego oj przepraszam “Kałuży” to szkoda gadać zwykła marionetka i popychadło.

 11. Przerażenie zagląda w oczy mieszkańcom Zawiercia ,że tacy ludzie dzięki demokratycznym wyborom dorwali się do władzy .Rządzą w sposób znany w więzieniach i rebelię usiłowali przeprowadzić w Zawierciu przy pomocy Młodzieżowej Rady Miasta .Zawiercianie należy pisać jak najwięcej na forach i zlikwidować raz na zawsze tą patologię ,oby nigdy się nie odrodziła i wybrać następnym razem ludzi mądrych ,których znacie i szanujecie ,a nie tych którzy swoją sławę internetowi zawdzięczają lżać i pomawiając jednych na drugich .Pokaż na początku przyszły radny,radna czego dokonałeś w swoim życiu i reprezentuj wtedy interesy swojej lokalnej społeczności .

  • Ciąg dalszy nastąpi bo w swojej mądrej głowie prezydent dalej będzie szedł na dalsze udry z panią Mićką .Trzymaj się Ewka bo trollęta z dworu około prezydenckiego będą wypisywać historię Twojego życia z punktu widzenia jak ośmieszyć i odrzucić błotem drugiego człowieka .Dasz radę i wygrasz tą wojenkę ,Zawiercianie Cię są z Tobą.

 12. Dadu, gadu a liczba ludności spadła do poziomu miasta bez prezydenta liczy ok. 48 tys. 600 czyli wchodzi w obszar miast z burmistrzem. W 2012 liczyło jeszcze ok. 51 600. Tu trzeba coś zrobić a nie prowadzić jałowe spory albo walczyć z rozbudową przemysłu na rzecz ogródków działkowych. Młodzież nie będzie pracować na ogródkach działkowych….

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.