zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Wkrótce 1. Zawierciański Bieg Niepodległości [PLAKAT+REGULAMIN]

Wydarzenie odbędzie się w sobotę 12 listopada, oto regulamin biegu. Portal zawiercianskie.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

Organizatorzy zachęcają do zapisywania się na bieg – dla tych, którzy zrobią to do 5 listopada czekają nagrody książkowe. Zapisy pod adresem https://elektronicznezapisy.pl/event/2096.html

Wśród wszystkich którzy opłacą udział w biegu oraz udostępnią nasze wydarzenie do końca niedzieli 5 listopada wylosujemy 10 książek (książki będzie można odebrać podczas odbierania pakietu startowego w dniu biegu).
Fundatorem nagród jest firma Capitalbook.pl księgarnia, która po raz kolejny wspiera organizowany przez nas bieg – zachęcają do udziału organizatorzy wydarzenia.

REGULAMIN BIEGU “1 ZAWIERCIAŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI” w gminie ZAWIERCIE

1. Cel imprezy
Bieg jest ogólnopolską imprezą sportową.
Celem biegu jest upamiętnienie odzyskania przez Polski niepodległosći, a także popularyzacja sportu wśród lokalnej społeczności.

2. Organizator
Organizatorem lokalnym biegu na terenie gminy Zawiercie jest Stowarzyszenie Zawierciańska Inicjatywa Narodowa.

3. Termin, miejsce, trasa
Bieg odbywa się w dniu 12.11.2017r.
Bieg odbywa się równocześnie w dwóch kategoriach: bieg 5km oraz nordic walking 5km.
Miejscem biegu jest teren leśny Nadleśnictwa Siewierz (wejście do lasu od strony ul. Pszczelne Łąki)

4. Program imprezy:
10.00 – rozpoczęcie wydawania pakietów startowych,
11:55 – zakończenie wydawania pakietów startowych,
11.55 – przygotowanie do startu,
12.00 – START biegu na 5km i Nordic Walking,
13.00 – przybycie na METĘ ostatnich uczestników biegu,
13.00 – zakończenie imprezy

5. Warunki uczestnictwa w biegu
W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat, przedstawią aktualnego zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożą własnoręczny podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność.
W biegu mogą również uczestniczyć osoby niepełnoletnie, za okazaniem pozwolenia od rodziców.
Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

6. Zgłoszenie
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę www.timing4u.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10.11.2017r. o godzinie 20:00 lub po wcześniejszym osiągnięciu limitu uczestników.
Limit zgłoszonych osób: 100.
Istnieje możliwość cesji numeru startowego na inną osobę.
W przypadku wycofania się z biegu, organizator nie zwraca opłaty startowej.

7. Opłata startowa
Opłatę startową należy uiścić przelewem na numer konta:
36 1090 1795 0000 0001 3411 5734 (BZWBK)
Stowarzyszenie Zawierciańska Inicjatywa Narodowa
tytułem: Bieg Niepodległości, Imię i Nazwisko
po uprzedniej rejestracji na stronie www.timing4u.pl
Opłatę startową należy uiścić najpóźniej do dnia biegu.
Opłata startowa wynosi 30zł.
W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje numer startowy, zwrotny chip mocowany na but oraz pamiątkowy medal.

8. Klasyfikacja i nagrody.
Klasyfikacja odbędzie się według czasu brutto.
Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
Dodatkowo statuetki otrzymają miejsca 1-3 obydwu kategorii: Bieg 5km oraz Nordic Walking 5km.

9. Postanowienia końcowe
Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa oraz umieszczenia chipa na bucie.
Organizatorzy zapewniają na trasie biegu obecność ratownika medycznego.
Nie zapewniają natomiast obecności zespołu medycznego.
Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatorów o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą.

W sprawach interpretacji niniejszego regulaminu prosimy o kontakt bezpośrednio na adres e-mail: StowZIN@gmail.com

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.