zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Urząd Miejski przypomina: przedsiębiorcy też muszą płacić za śmieci

Jak przypomina zawierciański magistrat prowadzenie działalności gospodarczej w części mieszkalnej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych wytworzonych w ramach prowadzonej działalności.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą typu: handlowego, usługowego, biurowego lub produkcyjnego zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120 l na zmieszane odpady komunalne. Pojemniki należy opróżniać według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji dotyczy jedynie odbioru śmieci wytworzonych w gospodarstwie domowym w części mieszkalnej. Opłata nie dotyczy odbioru odpadów z części, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Wyjątek stanowi działalność o charakterze biurowym. Wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Straż Miejska prowadzi kontrole i systematycznie sprawdza, czy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą posiadają podpisane umowy na wywóz śmieci z firmą odbierającą odpady komunalne oraz sprawdza, czy lokale wyposażone są w pojemniki do gromadzenia odpadów. W przypadku braku umowy z firmą wywozową, funkcjonariusze mogą nałożyć na przedsiębiorcę mandat lub wystąpić z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego.

 

Tekst i zdjęcie: Urząd Miejski w Zawierciu

1 KOMENTARZ

  1. Prowadzę komis z rzeczami używanymi. Praktycznie nie produkuje śmieci. Jaki kosz powinnam zamówić??? Ile to mnie będzie kosztowało na miesiąc? M. K.

Skomentuj Komis Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.