zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Trwa rekrutacja do policji. Sprawdź, czy spełniasz wymagania

Każdy kto chciałby rozpocząć służbę w policji, może składać niezbędne do postępowania kwalifikacyjnego dokumenty w jednostkach miejskich i powiatowych policji województwa śląskiego lub w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach osobiście, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem kadr lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zawierciańska policja informuje, że w związku z utrzymującym się stanem epidemii procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w reżimie sanitarnym, którego przestrzegać muszą wszyscy uczestnicy. Kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce powinni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki, posiadać własne przybory do pisania oraz stosować się do ewentualnych innych zaleceń.

Każdy kto chciałby wstąpić w szeregi policji musi spełnić następujące wymagania:

– posiadanie polskiego obywatelstwa
– posiadanie nieposzlakowanej opinii
– nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
– korzystanie z pełni praw publicznych
– co najmniej średnie wykształcenie
– posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której jest się gotowy podporządkować
– rękojmia zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
– uregulowany stosunek do służby wojskowej jeśli podlega się kwalifikacji wojskowej

Szczegółowe informacje na temat przebiegu rekrutacji na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

redakcja@zawiercianskie.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.