zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Trwa nabór na kursy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego

Trwa nabór na darmowe kursy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu.

CZYM JEST KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY?
Jest to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH?
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Uczestnikiem kursu może być każdy zainteresowany bez względu na posiadane wykształcenie. Jedynym wymogiem jest ukończony 18 rok życia.

CO DAJE KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY?
Po zakończeniu każdej kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie może przystąpić do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nazywany potocznie „egzaminem zawodowym”, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Punktem odniesienia do ustalenia wymagań egzaminacyjnych oraz zakresu tego egzaminu są efekty kształcenia określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Wszelkie informacje dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych uzyskać można w sekretariacie PCKZ pod numerem telefonu: 32-67-225-47

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.