zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Szkoda wyrządzona nieprawidłową opieką podczas porodu

Współczesna nauka nie ma wątpliwości, że okres ciąży ma decydujące znaczenie dla całego życia dziecka – zarówno w sferze psychicznej, jak i fizycznej. Dlatego tak ważna jest prawidłowa opieka medyczna nad kobietą w ciąży, stosowanie się przez nią do zaleceń lekarzy, czy utrzymywanie odpowiedniej diety. Zdecydowana większość kobiet jest świadoma spoczywającej na nich odpowiedzialności za rozwój organizmu dziecka, przez co powszechnie stosuje się najnowsze osiągnięcia medycyny w opiece nad ciężarną. Jednak niekiedy mniej podkreśla się znaczenie prawidłowego przebiegu porodu dla dalszego rozwoju dziecka. Podczas akcji porodowej może dojść do wielu bardzo niebezpiecznych zdarzeń i powikłań, które w nieodwracalny sposób uszkodzą zarówno organizm matki, jak i dziecka.

Prawidłowy przebieg porodu

Bardzo trudno określić standardowy przebieg porodu – właściwie u każdej kobiety wygląda on w nieco odmienny sposób.  Sytuacja ta spowodowana jest najróżniejszymi czynnikami: od budowy anatomicznej, poprzez przebyte choroby, aż po ilość urodzonych dzieci. Oczywiście nie oznacza to niemożliwości wyznaczenia granic, których przekroczenie bezwzględnie powoduje konieczność właściwej interwencji lekarza. W położnictwie tradycyjnie wyróżnia się trzy fazy porodu. Pierwsza z nich, najdłuższa, bo trwająca zazwyczaj kilka do kilkunastu godzin, kiedy drogi rodne przygotowują się do „przejścia” przez nie dziecka. Kolejna faza porodu polega na wydalaniu dziecka z organizmu matki. Okres ten zazwyczaj trwa od 0,5 do 2 godzin. Trzeci okres porodu obejmuje oddzielenie się i wyparcie łożyska oraz okres ścisłego nadzoru poporodowego. – wyjaśnia specjalista z Ośrodka Pomocy Poszkodowanym Prawa Pacjenta. Przedłużanie się porodu jest niebezpieczne zarówno dla dziecka, jak i jego matki. Dlatego jeżeli w którejkolwiek z faz porodu pojawią się niepokojące objawy, świadczące zwłaszcza o możliwym niedotlenieniu dziecka natychmiast powinno dojść do właściwej interwencji lekarskiej. Spośród wielu możliwych komplikacji wystarczy wskazać np. krwotok poporodowy skutkujący koniecznością resekcji macicy. Może do niego dojść, gdy lekarz nie podejmie na czas decyzji o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia. Jakie prawa przysługują tak poszkodowanej pacjentce?

Dochodzenie należnego odszkodowania i zadośćuczynienia

            Kobieta poszkodowana przez działanie stanowiące błąd w sztuce medycznej ma prawo domagać się wypłaty stosowanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Odszkodowanie za błąd medyczny obejmuje wszelkie szkody wynikłe z zawinionego i niezgodnego z zasadami sztuki medycznej działania bądź zaniechania lekarza – ewentualnie innej osoby uprawnionej do świadczenia usług medycznych (np. pielęgniarki, czy położnej). Natomiast w ramach zadośćuczynienia poszkodowana może domagać się rekompensaty za doznane cierpienia psychiczne i fizyczne. Obydwa te świadczenia dochodzi się w ramach postępowania cywilnego – teoretycznie istnieje możliwość uzyskania ich w drodze ugody, jednak w polskich warunkach rzadko udaje się zawrzeć satysfakcjonujący kompromis. Dochodząc odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce medycznej trzeba uzbroić się w cierpliwość i stosowną wiedzę – zarówno prawniczą, jak i medyczną. W tak trudnym postępowaniu nieocenione jest wsparcie doświadczonej kancelarii prawnej specjalizującej się w błędach medycznych.

Źródło: Materiał Partnera

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.