zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Zawierciu. O co pytali radni?

W dzisiejszej sesji wzięło udział 21 radnych. Dwunastu spośród nich zgłosiło interpelacje lub zapytanie.

W sesji wzięli udział m.in. zastępcy prezydenta Zawiercia, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, komendanci policji i straży miejskiej. Na początku sesji głos zabrała Kaja Nowicka z Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu, uczestniczka projektu „Urząd od podszewki”.

Jestem uczennicą klasy 1a. Projekt jest organizowany z inicjatywy Centrum Edukacji Obywatelskiej i BGK. Zadaniem jednej z grup było przeprowadzenie wywiadu m.in. z Zastępcą Prezydenta Łukaszem Konarskim. Ostatnim zadaniem było wykonanie mapy z okręgami wyborczymi i informacjami o radnych z poszczególnych regionów – mówiła Kaja Nowicka.

W ramach projektu przeprowadzono ankietę sprawdzającą wiedzę o funkcjonowaniu samorządu lokalnego oraz przygotowano plakaty i krzyżówki na ten temat.

Uczeń szkoły Kacper Nowak przedstawił prezentację z mapą radnych w Zawierciu.

W ramach interpelacji i zapytań radnych jako pierwsza głos zabrała Barbara Kozioł. Radna apelowała o remont chodnika przy ul. Włodowskiej i przycięcie drzew w rejonie, a także m.in. o podłączenie kanalizacji do posesji przy ul. Księżycowej.

Proszę o częstsze patrole straży miejskiej i policji zwłaszcza za pawilonem PSS Społem w obrębie Starego Rynku. Mieszkańcy proszą, aby ZGK przy wywożeniu śmieci sprzątało przy kontenerach. Brak jest utwardzenia ulicy Ślepej. Problemem są podwórka w zasobach ZGM – jest tam dużo błota, są dziurawe rynny, zwłaszcza 32, 8 i 10. Kwestia oczyszczania ścieków przy Mrzygłodzkiej – nie można tam nawet otworzyć okien. Jest problem z wyjazdem ze Staroszkolnej – brak odpowiedniego oznakowania. Proszę o uruchomienie linii na ul. 11 Listopada w stronę przychodni w godzinach wczesno porannych. Mieszkańcy proszą o zamontowanie palenisk przy 11 Listopada – aby można było zorganizować prażonki czy grilla. Problemem są także chodniki przy przejściu podziemnym przy Marszałkowskiej. Radny Damian Świderski zaproponował, aby stworzono park linowy w parku przy 11 Listopada i przychylam się do tego pomysłu. Odwieczna prośba o plan zabaw przy Placu Dąbrowskiego. Należy zamontować znak „Zakaz zatrzymywania się i postoju” przy SP6 – wymieniała Barbara Kozioł.

Z kolei Edmund Kłósek prosił o wykonanie kanału odwadniającego wzdłuż ul. Przyjaźni oraz ustawienie lustra przy drogach w dwóch miejscach, ustawienie tablic z nazwami ulic, wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Przyjaźni, umieszczenie informacji o cmentarzu na Glinianej i wykonanie nakładki asfaltowej na Przyjaźni. Radny prosił o odpowiedzi na piśmie

Dziś część Zawiercia była bardzo zadymiona. Czy nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia? Przy szkołach średnich jest wiele młodzieży mającej po 18 lat z pozwoleniem na palenie papierosów. Stoją po kątach i palą. Mieszkam w sąsiedztwie dwóch szkół – może stwórzmy palarnię dla młodzieży? – proponował Jerzy Gębala.

Również o umieszczenie lustra przy drodze prosiła Elżbieta Kornobis-Wieczorek (na zakręcie przy ul. Włodowskiej obok Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego).

Skończyła się zima i na wielu drogach są straszne dziury i wyrwy. Mam propozycję, aby zrobić przegląd wszystkich ulic w mieście i te w najgorszym stanie jakoś zabezpieczyć – apelowała radna.

Szereg interpelacji zgłosił również Leopold Stawarz.

Proszę o zamontowanie znaku zakazu wjazdu pojazdów o masie powyżej 5 ton na Mrzygłodzką pomiędzy 11 Listopada a Rolniczą. Proszę o zamontowanie znaków fotowoltaicznych informujących o szkole nr 11. Rano jest tam zbyt szybki ruch, kierowcy nie zauważają, że jest szkoła. Proszę o wytyczenie nowej drogi dojazdowej do działek w lesie przy ul. Technologicznej. Proszę o oświetlenie placu przy SP11. Wnoszę o pochylenie się nad chodnikiem przy ul. Marciszowskiej. Jadąc od huty w kierunku Marciszowa tylko jedno przejście było bardzo widoczne, wszystkie są wyblakłe i nieoświetlone – mówił Zastępca Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kaziród.

Radny Michał Szota pytał o miejsca, w których dostępny jest bezpłatny Internet dla mieszkańców oraz zaproponował rozbudowę sieci, np. w Kromołowie.

Proszę o wbudowanie ławek w przystanki autobusowe, brakuje ławek w centrum od strony BZ WBK. Kasa biletowa w MOK-u – trzeba usprawnić jej sprzedaż. Bardzo długo trwa sprzedaż biletu przed seansem. Jakie są plany miasta związane z budynkiem przy Powstańców Śląskich? – mówił radny.

Głos zabrał również Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kaziród.

Dochodzą nas różne słuchy: co dalej z obwodnicą Poręby i Zawiercia? Obecny rząd, z tego co słyszymy, wycofuje się z realizacji tych planów. Proszę o komentarz – mówił.

Przewodniczący Rady Miejskiej przypominał również o tym, komisja bezpieczeństwa już wcześniej zaakceptowała montaż różnych luster, a nie zostały one zainstalowane.

Niektóre wiaty przystankowe są w katastrofalnym stanie, czasem stwarzając zagrożenie dla ludzi – mówił Paweł Kaziród.

Radny poruszył także temat Zakładu Komunikacji Miejskiej miał być styczniowym tematem sesji. Został przeniesiony na luty, a słyszymy, że ma pojawić się w maju.

Zwróciłem się 4 stycznia do Prezydenta z prośbą o przygotowanie poprawionego projektu uchwały dotyczącego korzystania z ulg w ZKM – mówił przewodniczący.

Przewodniczący zwrócił uwagę na nieaktualność nazw niektórych instytucji. Pytał o to, na jakiej podstawie osoby niepełnosprawne korzystają z ulg, skoro niektóre z nich nie istnieją (np. Państwowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności – prawidłowa nazwa: Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności)

Następnie głos zabrał Damian Świderski.

Prośba do służb PUK-u, jak sprzątają piach i ziemię z dróg, to aby nie lądowało to w studzienkach, bo później je zapycha – apelował radny.

Ewa Mićka prosiła o informację na piśmie, ile mieszkań komunlanych odzyskała gmina Zawiercie w 2016 roku.

Skoro dziś przyszła pora na mówienie o czystości miasta, to kto ma sprzątać pozostałości po pieskach, które wyszły na jaw, kiedy śnieg zniknął? To nie jest śmieszne, ale obrzydliwe – mówiła Ewa Paluchowska.

Radna apelowała o postawienie specjalnych koszy na odchody zwierząt.

Grzegorz Kwiecień przypominał o składanej przez siebie interpelacji w sprawie stojaków na rowery. Mówił także o wystającej studzience kanalizacyjnej na jednej z ulic w swoim okręgu.

Mieszkańcy dzwonią do mnie z prośbą o informację na temat monitoringu powietrza w Zawiercia (taki pomiar prowadzony jest na budynku Gimnazjum nr 3 – red.). Zmartwiło mnie to, że odczyt wyników jest raz na miesiąc. Czy nie ma możliwości wyświetlenia na specjalnej tablicy informacji o stanie powietrza na dany dzień w Zawierciu? – pytał Zbigniew Wojtaszczyk.

Pierwszą z przyjętych uchwał była uchwała dotycząca udzielenia pomocy powiatowi zawierciańskiemu na budowę odcinka chodnika wzdłuż ulicy Wyspiańskiego w Zawierciu.

Podczas sesji prezentację na temat sytuacji dotyczącej problemu alkoholizmu przedstawiła Pełnomocnik Prezydenta Zawiercia ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Halina Bulska-Sobusik.

Po przerwie rozpoczęła się dyskusja wokół uchwały wprowadzającej zasady rekrutacji (w związku z reformą edukacji), w której wzięła udział Pełnomocnik Prezydenta Zawiercia ds. Oświaty i p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji Maria Utracka.

Chciałabym powiedzieć, że jestem absolutnie przeciwna tej reformie. Jest źle przygotowana. Chciałabym, aby wszyscy wiedzieli, że to co się dzieje, to nie jest wina radnych. Jesteśmy zobligowani do podjęcia tych uchwał przez rząd – mówiła Ewa Mićka.

Jesteśmy zobligowani jako jednostki samorządu terytorialnego do wdrożenia nowej struktury w ramach reformy edukacji. Liczbę uczniów wchodzących w skład nowej szkoły wyznaczają obwody do tychże szkół. Uchwała decyduje o liczebności oddziałów uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej w 2017 roku – mówiła Maria Utracka.

Ewa Mićka pytała o to, kto decyduje w przypadku przekroczenia liczby uczniów, które będą mogły się uczyć w danej szkole.

Na samorząd przejdzie niezadowolenie rodziców, którzy nie będą mogli wysłać dziecko do szkoły, do której będą chcieli – mówiła radna.

Z kolei Grzegorz Kwiecień podkreślał, że w ustawie o reformie edukacji nie ma nakazu wprowadzenia jednozmianowości do szkół.

Artykuł 205 mówi, że organ stanowiący może zdecydować o przeniesieniu, ale nie musi – mówił radny.

Przeniesienie uczniów to wola rodziców. Ja byłabym powściągliwa, aby dziś podejmować jakiekolwiek decyzje.

Taka informacja była udzielona przez dyrektora Kuratorium Oświaty w Katowicach – mówiła Maria Utracka.

Radna Małgorzata Benc przekonywała, że reforma jest dobrze przeprowadzona.

Zwalnianie nauczycieli nie wynika z reformy. Odchodzi tyle samo uczniów co przychodzi. Za to odpowiada demografia. Widzę fatalny trend: każdy dyrektor walczy o uczniów i przekonuje, że np. stworzy klasę sportową, artystyczną, językową (choć nie było do tej pory efektów w szkole – gdzie w tym uczeń?). W tej reformie jest praca, ale nie możemy dopuścić do tego, że jedna szkoła będzie miała nadmiar uczniów – mówiła radna.

Jak mówiła Maria Utracka w związku z obwodami klasy będą maksymalnie 24-osobowe. W Gimnazjum nr 1 będzie jedna klasa, w Gimnazjum nr 2 – 2 klasy, w Gimnazjum 3 – 3 klasy, SP 4 – 1 klasa, SP 5 – 2 lub 3 klasy, SP 6 –  3 klasy, SP 7 – 1 klasa, SP 8 – 1 klasa, SP 9 – 3 lub 4 klasy, SP 11 – 1 klasa i SP 13 – 1 klasa.

Odpowiedź na interpelacje zostanie udzielona w formie pisemne. Odpowiedzi podczas sesji udzielono w kwestii obwodnicy. Jak mówił Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych Marek Borowik, nie ma żadnych oficjalnych informacji na temat usunięcia planów budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia z listy projektów do realizacji.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.