zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Sesja rady miejskiej: uchwalono budżet na 2020 rok. Prezydent do radnego: “Ja wiem, że Panu zależałoby, żebym jak najszybciej stąd odszedł, ale nigdzie się wybieram” [ZDJĘCIA]

Głównym tematem grudniowej sesji Rady Miejskiej w Zawierciu był projekt uchwały dotyczącej budżetu miasta na 2020 rok.

W sesji uczestniczyło 16 radnych, nie było 5 radnych: Beaty Chawuły (przewodnicząca rady), Edyty Grzebieluch, Witolda Grima, Ewy Mićki, Przemysława Trepki. Pod nieobecność Beaty Chawuły sesji przewodniczyła Justyna Wesołowska, wiceprzewodnicząca rady.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu na 2020 rok. Projekt został pozytywnie zaopiniowany również przez Komisję Edukacji – 6 radnych z 6 głosujących było “za” (przy 8 stałych członkach komisji) oraz Komisję Budżetu i Gospodarki – trzech radnych było “za”, dwóch wstrzymało się od głosu, pięciu brało udział w głosowaniu (przy stałej liczbie 10 radnych w komisji).

– Takie mam marzenie, aby udało się przekroczyć kwotę 300 mln zł dochodu w przyszłym roku. Mam nadzieję, że to się uda – mówił prezydent.

Martwi to, że w ciągu roku czasu zadłużenie naszego miasta przy obecnej kadencji Pana prezydenta i naszej rady zadłużenie wyniesie o 20 mln zł więcej, bo w grudniu Pan prezydent wyemitował obligacje na 6 mln zł, a teraz za 14 mln zł. Czegoś takiego jeszcze w historii tego miasta nie było, żeby w ciągu roku zadłużyć na 20 mln. Długo się tak nie pociągnie, może jeszcze rok dwa. Cieszą inwestycję i dlatego nie będę głosował przeciw, ale ze względu na zadłużenie nie zagłosują “za”. Wiem, że były telefony, nie bezpośrednio od prezydenta do radnych, żeby zagłosować za budżetem. Do mnie nikt nie dzwonił – mówił radny Paweł Kaziród.

Radny podkreślał, że – jego zdaniem – budżet powoduje zubożenie miasta.

Jest kilka inwestycji, drogowych głównie, gdzie kwoty są wpisane śmieszne, bo inwestycja jest wedle szacunków 2-3 mln zł, a kwota w budżecie jest 20-30 tys. zł. Jest to troszeczkę budżet przekłamany, bo nie jest zabezpieczony budżet na realizację niektórych zadań inwestycyjnych. Miasto nam biednieje, bo będziemy miastem zadłużonym po wyemitowaniu kolejnych obligacji – dodał radny.

“Sam jesteś niepoważny”

Swoją pozytywną opinię na temat budżetu odczytała z kartki również radna Justyna Wesołowska. Redaktor naczelny Mediów Zawierciańskich, Paweł Kmiecik, zwrócił się do radnej z prośbą o przesłanie opinii, aby ją opublikować w artykule. Odmówiła stwierdzając, że na kartce z opinią naniosła korekty, a dokument prześle pół godziny później. Dwie godziny później, gdy przypomnieliśmy się w sprawie opinii, stwierdziła, że nie ma jej przy sobie. Na stwierdzenie, że jest to niepoważne odpowiedziała “sam jesteś niepoważny”.

Do wypowiedzi radnego Pawła Kaziroda w trakcie sesji odniósł się prezydent Łukasz Konarski.

Ja też mam to poczucie, że nie wszystkie potrzeby będą zaspokojone w tym budżecie zgłaszane przez radnych, mieszkańców, nasze jednostki. Niektórzy mogą poczuć się dotknięci, że dotknęła ich jakaś niesprawiedliwość. Musimy wyznaczyć priorytety, te funkcjonują od lat. Niektóre inwestycje musimy zamknąć w przyszłym roku, co nie jest proste – mówił włodarz Zawiercia.

Prezydent podkreślił, że w poprzedniej kadencji rady miejskiej została uchwalona uchwała umożliwiająca wyemitowanie obligacji na kwotę 12 mln zł.

Deficyt powstał z tego powodu, że mamy tak dużo inwestycji zaplanowanych i potrzebujemy środków. Mamy różne marzenia, nasze jednostki też zakładały dużo większe potrzeby. My wiemy, że ze względu na sytuację zewnętrzną – podwyżki – funkcjonowanie oświaty, musimy szukać oszczędności, gdzie tylko możemy, a jednocześnie zachować wysoki poziom pracy urzędników. To spłaszczenie wynagrodzeń musimy wynagrodzić najlepiej pracującym urzędnikom – powiedział Łukasz Konarski.

Czy opinia, którą Pani przeczytała, to była Pani opinia? – zapytał radny Michał Myszkowski.

Tak – odpowiedziała Justyna Wesołowska.

Obligacje do spłaty głównie w następnej kadencji

Odnośnie Pana wypowiedzi, ja oczywiście trzymam kciuki i zrobię ze swojej strony wszystko, aby inwestycje zapisane były zrealizowane, natomiast to, co przeszkadza to to, że jest to budżet na kredyt, albo kosztem mieszkańców. Nawiążę do podwyżek śmieci, podatków, od nieruchomości m.in. Rolą dobrego gospodarza jest niewyciąganie pieniędzy od mieszkańców i niebranie kredytów, lecz zarządzenie w taki sposób miastem, żeby pozyskiwać środki m.in. z rozwoju SAG, dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz kilka innych rzeczy w tym kierunku zmierzających. To jest właściwą rolą dobrego gospodarza, żeby miasto było bogate, mogło się rozwijać. W tej chwili będą cieszyły kawałek drogi, kawałek chodnika, tylko że w ten sposób to miasto długo nie pociągnie. Bo co, znowu obligacje za rok, za dwa lata? Zastanawia mnie, jaki ma Pan pomysł na następne lata. Obligacje będziemy spłacać zgodnie z dokumentami po 1 mln zł za Pana kadencji, natomiast jak się skończy obecna kadencja po 3 mln zł. Czy Pan zakłada jedną kadencję, że Pan będzie prezydentem? Można tak wnioskować. Dlaczego ta spłata nie będzie jeszcze w tej kadencji? Życzę Panu, żeby nie wyciągał Pan już więcej pieniędzy z kieszeni naszych mieszkańców i nie zwracał się po obligacje kredyty, ale był Pan dobrym gospodarzem i potrafił zarabiać pieniądze, bo Zawiercie ubożeje – przekonywał Paweł Kaziród.

Ja wiem, że Panu zależałoby, żebym jak najszybciej stąd odszedł, ale nigdzie się wybieram, Podjąłem się wyprostowania paru rzeczy i odnowy Zawiercia. Pomimo przeszkód dokończę to dzieło. Jeśli chodzi o obligacje, to mamy tak dużo inwestycji i możliwości, że grzechem byłoby nie zrealizować inwestycji. Obligacje traktuję jako dźwignię, efekt może nie przyjść przed końcem kadencji, może przyjść po wyborach, jestem tego świadomy. Nie będę czekał i nie będę siedział i nic nie robił. Takie jest moje zadanie, żeby jak najszybciej i jak najwięcej pozyskać środków zewnętrznych. Dzięki dobrym ludziom osiągniemy to razem – mówił prezydent Łukasz Konarski.

Skarbnik Marcin Gawłowicz mówił o wskaźnikach procentowych zadłużenia – jak zaznaczał obecnie jest ono niższe w porównaniu do lat ubiegłych: obecnie 18,31%, w roku ubiegłym 23,16%, m.in. w 2014 – 28,5%. Powiedział również, że w poprzednich latach w jednej kadencji wyemitowano obligacje łącznie na kwotę 25 mln zł.

Radny Paweł Kaziród dodał, że wzrost dochodów jest związany z rozszerzeniem świadczenia 500+ na pierwsze dziecko.

Oczywiście, że Pan robi, ale chodzi o podejmowanie słusznych decyzji. I tu ma Pan pełne wsparcie wszystkich radnych. Jeszcze raz podkreślę – decyzji słusznych. W ostatnim roku skupił się Pan głównie w mojej ocenie na krzywdzeniu ludzi, zwalnianiu, że o sprawie radnej Ewy Mićki nie wspomnę – mówił Paweł Kaziród.

Zabieram głos, bo Pan Kaziród wspomniał o ARZ, o SAG. Od kiedy powstała SAG ile zakładów nie mogło tam utworzyć swojej firmy. Trwa to kupę czasu i skąd my mamy mieć dochody? Powstały supermarkety w centrum miasta – mówił Henryk Mól.

Radny poinformował, że w Komisji Społecznej, której jest przewodniczącym, w styczniu radni mają zapoznać się z sytuacją w Strefie Aktywności Gospodarczej.

Największe zadłużenie w historii miasta

Po wyemitowaniu obligacji proszę kwotowo, ile będzie wynosiło zadłużenie gminy Zawiercie? – pytał Paweł Kaziród.

50,5 mln zł – odpowiedział skarbnik.

Czy kiedykolwiek w historii tego miasta kwota zadłużenia wynosiła więcej niż 50,5 mln zł?dopytywał Paweł Kaziród.

Nie, 46,8 mln to była największa kwota (zadłużenia – red.) – powiedział Marcin Gawłowicz.

Projekt uchwały o budżecie Zawiercia na 2020 rok został przyjęty większością 11 głosów “za” przy pięciu wstrzymujących się. W kwestii obligacji “za” zagłosowało również 11 radnych, 4 było “przeciw”, a jeden wstrzymał się od głosu.

O dzikach

W trakcie sprawozdania prezydenta z działalności międzysesyjnej Łukasz Konarski mówił m.in. o przygotowaniu budżetu na 2020 rok.

Jeszcze raz chciałbym podziękować naczelnikom, mam poczucie zmian w funkcjonowaniu urzędu. Urząd zaczyna działać dużo szybciej, nie wszędzie. Na bieżąco weryfikujemy pracę pracowników urzędu (…). Mam to poczucie, że pomimo przeszkód udaje się nam realizować pomysły – mówił prezydent Zawiercia.

Usłyszałem o przejściu pod torami. To mnie trochę zabolało, że ładujemy pieniądze w czyjeś grunty, a nie posprzątamy przejścia podziemnego – mówił Henryk Mól.

Radny mówił również o grasujących w Zawierciu dzikach.

To jest temat dość niepokojący, bo one się coraz bardziej spoufalają, wchodzą na teren szpitala. Wiem, że miasto poczyniło kroki, starostwo też stara się to załatwić. Ktoś zaczyna bronić żaby, lisy, dziki i teraz nie ma odstrzałów, nie ma selekcji – mówił radny.

W sprawozdaniu prezydenta o dzikach nie ma mowy – przerwała Justyna Wesołowska.

Ja nie mam takiego poczucia, że marnujemy środki – mówił Łukasz Konarski.

Prezydent odniósł się również do problemu dzików.

Sprawa dzików jest dla nas wszystkich nowa. Straż miejska interweniuje, rozmawiamy z kołami łowieckimi, ze starostą w tym temacie, ale nie jest to sprawa prosta do rozwiązania, co widzimy, bo nadal nie jest rozwiązana. Mamy jakieś pomysły, aby ograniczyć wejścia dzików na teren miasta. Będą realizowane, zobaczymy jak to wyjdzie. Dzika zwierzyna nie zawsze chce słuchać, ale z drugiej strony pamiętajmy, że to też są zwierzęta i też dajmy im trochę żyć – mówił Łukasz Konarski.

Życzenia

Czy to nie będzie ostatnia sesja w tym roku, czy jeszcze coś pan planuje? – pytał Paweł Kaziród.

Mam wiele talentów, ale jasnowidzem jeszcze nie jestem. Na dzień dzisiejszy nie planuję zwołania sesji, ale mogą wystąpić okoliczności do zwołania sesji – odpowiedział Łukasz Konarski.

Radny Paweł Kaziród złożył życzenia prezydentowi, radnym i mieszkańcom miasta.

Żeby prezydent miał takie zdolności menedżerskie, o których Pan w swojej kampanii wspominał. Wszystko co Pan robi, to Pan prezydent, a radni miejscy jak gdyby nic nie robili, nigdzie ich nie ma, w tym niby pozytywnym PR-ze naszego miasta – mówił Paweł Kaziród o informacjach na plakatach wydarzeń miejskich.

Projekt budżetu zakłada około 270 mln zł dochodów przy niespełna 280 mln zł wydatków. W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody będą wyższe o 41 mln zł (przy ponad 23 mln zł wzrostu z dotacji rządowej m.in. na 500+), a wydatki wzrosną o niespełna 50 mln zł (z czego ponad 23 mln zł zostanie wydane na cele m.in. 500+).

Paweł Kmiecik
redakcja@zawiercianskie.pl

33 KOMENTARZE

 1. kto napisał p. Wesołowskiej tą laurkę , czy potrafiła by wypowiedzieć te kwestie własnymi słowami tzn. bez kartki ?? Żenada .

 2. Materiał dziennikarski niczym chłam z Super Expresssuuu…. Ważnych dla mieszkańców informacji brak, za to kolejny raz czytamy jak autor tekstu poczuł się urażony niestosownymi wypowiedziami uczestników sesji… Jakieś pozytywy… Nie na tym portalu.

 3. Głowa już boli o tych wojenek i wytykania prezydentowi każdego słowa i sformułowania… To się chyba nie skończy nigdy.

 4. Sorry ale nie da się już tego czytać, Tej nienawiści ze strony Pana redaktora. Skąd w Panu tyle złości? Dojeżdża Pan Panią Wesołowską która dziś zastępowała Panią Chawułę a nawet słowa wyjaśnienia czy zapytania dlaczego przewodniczącej rady miasta nie ma na tak ważnej sesji ? totalna ignorancja własnych wyborców i nie tylko

 5. Sesje są żałosne. Pan Prezydent nie jest poważny. Nadal świetnie się bawi. Ma pomysły na dziki, ale nie powie jakie. Pani wiceprzewodnicząca Wesołowska nie potrafi sklecić paru zdań na temat budżetu. Czyta z kartki nie podnosząc głowy tak jak by jej wystąpienie ktoś inny napisał. Potem zgubiła kartkę wystąpienia. To jest niepoważne. Radni potrafią tylko podnosić opłaty. Tak to odniesienie do podwyższenia opłaty śmieciowej. Wcześniej podniesiono podatek od nieruchomości. Zadłużenie miasta to kompromitacja Prezydenta miasta. Pani dyrektor Agencji Rozwoju Zawiercia zajmuje się OZE zamiast rozwijać SAG. W SAG totalna klapa. Jeśli mamy robić inwestycje tak jak chodnik na Sienkiewicza z pozostawionym miejscem między chodnikiem a krawężnikiem to dziękuję za takie inwestycje.

 6. emisja obligacji Mach za 4-letnią kadencję – 25 mln. Grim – 12mln. Konarski – 20mln. w ciągu JEDNEGO ROKU -GENIUSZ od nowy

 7. Kiedy Zawiercie wstąpi do GZM? Kiedy ZKM przystąpi do KZK GOP? Ile Pan Prezydent Konarski będzie jeszcze analizował? Do swojej śmierci czy do śmierci Zawiercia? Gdzie są efekty działania Pana Prezydenta Konarskiego w tych sprawach? Panie Prezydencie Konarski pobudka, czas działać, bo swoją biernością spowoduje Pan, że Zawiercie będzie coraz gorszym zaściankiem województwa śląskiego.

 8. Brać się do roboty. Co to za radni, którzy tylko potrafią tylko emitowac obligacje i zadluzac miasto??? Każdy potrafi iść i wziąść “chwilówkę” , ale już ściągnąć do miasta inwestorów , którzy płaciliby podatki i zapelniali kasę miasta, to po co.. Po co się wysilać, po co myśleć. Najłatwiej podwyższac podatki mieszkańcom i zadluzac miasto (obligacje). Jak na to patrzę, to jestem za monarchia.

  • Panowie, panowie, panowie, spokojnie! Najpierw trzeba sprawę dzikow wyjaśnić, skąd się biorą, gdzie lubią przebywać, co jedzą, jakie mają zwyczaje, to musi trochę potrwać. Później warto rozważyć kwestie remontu chodników, a potem to już kadencja będzie się już kończyć.

 9. Omega odnoszę wrażenie że jesteś jednym z nieobecnych radnych 🙂 a teraz tu rozładowujesz swoje nerwy i emocje, Przystopuj bo w końcu pikawa ci padnie:) a chyba masz dla kogo żyć, Daj spokój Prezydentowi co zazdrość że ciebie nie wybrali? i gwarantuję że jeszcze długo nie wybiorą i nim nie będziesz, Ludzie mają cię dość chyba wiesz o co chodzi a jak nie wiesz to się domyśl 🙂 zanim wszystko wyjdzie na jaw

  • Nie jestem radnym i nie mam zamiaru być radnym i Prezydentem. Prezydent został wybrany na urząd przez mieszkańców i jako mieszkaniec miasta mam prawo do wyrażenia swojej opinii na temat spraw miasta Zawiercie i działań Prezydenta niezależnie od tego czy to się Tobie podoba, czy nie.

  • Pilawa ci padnie ,nie wiesz o czym mówisz,za chwilę wszystko wyjdzie na jaw ,nie zadawaj głupich pytań .CZY MOŻNA UPAŚĆ JESZCZE BARDZIEJ .To pytanie retoryczne .Poruta i wstyd .

 10. Omega to dziwny egzemplarz ale już wiadomo kto kryje się pod tym nickiem. Na sesję nie chciało się leść to teraz tu z pod ciepłej pierzynki trolujesz.alevz ciebie zakała jakich mało. Na sesji nie było dziś kilku radnych powiedz nam dlaczego? Bo wiemy że tylko jedna radna jest przewlekle chora w kolejnej swojej kadencji a co z resztą?

 11. Jedno z kluczowych głosowań w ciagu rocznej pracy rady a osoby które mają na sesja nanwiecej do powiedzenia nagle są nieobecne. Panie Mićka, Chawuła, Panowie Grim, Trepka – w chwili kiedy należałoby pokazac zdecydowany sprzeciw wobec poważnego zadłużania miasta poprostu nie zjawiają sie na obradach. Jak widać niewazne jaka opcja polityczna strach przed trudnymi i twardymi decyzjami ten sam …

 12. Stańczyk masz rację i Zawiercie a konkretnie mieszkańcy powinni się zastanowić nad tym czy nie lepiej przeprowadzić referendum i odwołać tę całą śmieszną radę miasta wraz z jej przewodniczącą. . Nic nie robią tylko jadą po prezydencie bo jak ważna pani chce zająć jego miejsce to po trupach do celu będzie pokazywać się od najgorszej strony potwory. Coś ptaszki ćwierkające że już szykowała podstęp bo chciała być komisarzem i wywalić go ze stanowisko. O mało włos doszło by do tragedii . Jak się ma w dupie..e zdanie wyborców prezydenta i siłą wpiep..a się tam gdzie nie trzeba to taki efekt.

 13. Komisarzy to będzie jednocześnie dwóch jeden za Konarskiego a drugi za Dorsa .Tak wygląda głos ludu i demokracja w wydaniu młodzików z zapierdzkiej ziemi.

 14. @Kruku czy Wrono 😉
  Nie jestem zwolennikiem ani żadnego radnego ani tym Pana Prezydenta. Trzeba pamiętać że to Pan Prezydent funduje nam coraz to nowe projekty podatków czy przegłosowany już budżet zakładający zadłużenie miasta na 20 baniek za które zapłacimy my jako mieszkańcy. Jeżeli mamy odwoływać referendalnie radę to równo z Prezydentem bo w niczym nie jest lepszy od radnych o czym mogą świadczyć jego dokonania jako wice prezydenta w poprzedniej kadencji lub brak jakiejkolwiek zdolności do współpracy z radą w obecnej.

 15. Z całą sympatią dla Prezydenta: podatki w górę, śmieci w górę, zadłużenie wzrosło o 20 mln. Łączna kwota zadłużenia Zawiercia przekroczyła 50 mln. Miasto się wyludnia inwestorów brak. Bawmy się dalej i patrzmy końca…..

  • “Bo gdy Titanic tonął
   to też orkiestra grała,
   bo gdy Titanic tonął
   to też był wielki szpan.
   Dowódca miał do końca
   koszulę śnieżnobiałą
   i para szła za parą w tan”

   Nic dodać, nic ująć.

 16. Sympatia do e prezydenta .Daliście się ile dało z powodu drzwi na Piłsudskiego i skwerku wokół niego smichy były zupełne tyle ten skwerek jest .Prezydent powołał do RN wodociągów prezydentów Siemianowic i Częstochowy i oni doją Zawiercie i nawet skwerek po nich nie będzie .To masz różnicę w podejściu do miasta .A każdy pomysł jak się chce to się ośmieszy.

 17. Tak, prezydent “ma wiele talentów” takie jak obiecanki- cacanki, ośmieszanie naszego miasta, zadłużanie go, cudowna współpraca ze swoim zastępcą kosoniem jak i wszystkimi innymi dzieciakami, likwidowanie stanowisk, wywalanie ludzi na bruk, szukanie na “niewygodnych” pracowników ostrych powodów do wywalenia, nie przyznawanie się do winy – “wiem ale nie powiem”- powinno być hasłem naszego miasta.

 18. A teraz nastąpi grillowanie Pani Chawuły czyli wyciąganie płot i ploteczek .To jedno wam muszę przyznać dzięki byłemu rzeczników Grima pomysł jak załatwić chłopa wam się udał ,zobaczymy czy tym razem Marcinowi się uda .Raz wyniósł dokumenty że starostwa gdzie dobry wujek Rysiu to zatrudnił to mu się dobrze oddzwieczyl,potem kolejny dobry wujek Grom powierzył mu funkcję rzecznika też mu się oddzwieczyl teraz następna Beatka -zobaczymy jaki jej pasztet szykuje .

 19. Martwi mnie że Zawiercie się zadłuża. 20 milionów w rok to sporo. Te pieniądze trzeba będzie spłacić . Żaden prezydent nie zadłużył tak bardzo miasta w rok. Pan Konarski mówi o inwestycjach a pieniądze pójdą w dużej części na załatanie dziury budżetowej. Uważam że to nie koniec zadłużania miasta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.