zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Sesja Rady Miasta: spór o interpelacje i budżet na 2019 rok [ZDJĘCIA]

Na początku sesji radni uczcili minutą ciszy tragiczną śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, a także śmierć byłej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Zawierciu Aliny Reszki.

Po rozpoczęciu obrad jako pierwszy głos zabrał Paweł Kaziród.

Pani Przewodnicząca, proszę o uzupełnienie dzisiejszego porządku obrad o następujące punkty: interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wynika to ze statutu gminy Zawiercie, jak również regulaminu Rady Miejskiej w Zawierciu. W ubiegłej kadencji interpelacje i zapytania były podczas sesji, a także odpowiedzi na interpelacje i zapytania – mówił radny.

W porządku obrad zgodnie ze statutem, rozdział 2, paragraf 5, ustęp 2, w porządku obrad powinny się znaleźć przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie z działalności prezydenta miasta w okresie międzysesyjnym, rozpatrzenie projektów uchwał i innych sprawa, sprawy organizacyjne i bieżące, sprawy różne, wolne wnioski. Ten punkt statutu, na który Pan radny się powołuje nie przewiduje ujęcia w porządku obrad interpelacji i zapytań radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania – mówiła Przewodnicząca Rady Miasta Zawiercie Beata Chawuła.

Radny Paweł Kaziród podkreślał, że jest to zgodne ze statutem, aby w porządku obrad był punkt dotyczący interpelacji i zapytań radnych.

Czy mogę zapytać, na który statut Pan radny się powołuje, bo ja mam aktualny? Pan ma poprzedni statut, który był zmieniany w październiku ubiegłego roku. Rada poprzedniej kadencji sama wykreśliła ten punkt z regulaminu rady miasta, a wtedy Pan był wtedy przewodniczącym rady miejskiej – pytała Beata Chawuła.

Umknęło mi to. Jednak nie stanowi to żadnej przeszkody w rozszerzeniu dzisiejszej sesji o punkty “Interpelacje i zapytania radnych” oraz “Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych”, oczywiście jeśli rada przyjmie ten wniosek. To jest w interesie mieszkańców i nas radnych, aby w najistotniejszych sprawach można było zgłaszać interpelacje i zapytania podczas sesji – mówił Paweł Kaziród.

W porządku obrad jest przewidziane miejsce, w którym radny może wypowiedzieć się i złożyć zapytania – to “Wolne wnioski”. A więc nie można powiedzieć, że w porządku obrad nie ma miejsca na zajmowanie się bieżącymi sprawami – mówiła Beata Chawuła.

Zapytajcie swoich wyborców, czyli mieszkańców, czy nie chcą żeby był taki punkt był na sesji. Bo do mnie wręcz dzwoniono z oburzeniem, że taki punkt został wyłączony z sesji. Wielu z mieszkańców może oglądać sesję online, a niektóre odpowiedzi na interpelacje i zapytania mogą zostać udzielone natychmiast. Pani przewodnicząca, na poprzedniej sesji starałam się w punkcie “Wolne wnioski” chciałam o coś zapytać. Wtedy Pani przerwała i powiedziała, że ten punkt jest tylko do składania wniosków – mówiła Ewa Mićka.

Rada poprzedniej kadencji usunęła punkt dotyczący interpelacji. Szkoda, że usuwają z porządku obrad nie przewidzieliście Państwo, że wybory samorządowe rozstrzygną się nie tak, jak się spodziewaliście i Pan Kaziród nie będzie przewodniczącym rady miasta. Po to właśnie zaproponowałam projekt uchwały dotyczący zmian statutu miasta, aby wszystkie niedopowiedziane kwestie ustalić je tam. Proponuję, aby w dniu dzisiejszym pozostać nad proponowanym porządkiem obrad, a w przyszłości zastanowić się nad formułą wnoszenia interpelacji i zapytań radnych – mówiła Beata Chawuła.

Jestem pewna, że gdyby przewodniczącym rady miasta był Pan Paweł Kaziród nie mielibyśmy wykreślonego tego punktu, i proszę nie obrażać naszych wyborców – mówiła Ewa Mićka.

Myślę, że wyborcy nie będą się czuli obrażeni, bo doskonale rozumieją, co chcę przekazać, że Państwo wykreślaliście te punkty w jakimś celu, a teraz chcecie je przywracać – odpowiedziała Beata Chawuła.

Nie rozumiem tej dyskusji. Interpelacje i zapytania radnych dają możliwość szybkiego reagowania prezydenta miasta na różne sytuacje. Pan prezydent lubi konsultacje, można to skonsultować z mieszkańcami miasta – dodał Paweł Kaziród.

Trzy kadencje siedziałem tam, na widowni i słuchałem tych interpelacji i zapytań. Żenada. Radni przychodzili do mównicy, żeby się pokazać. Gdy słyszę, że poprzednia rada uchwaliła statut, w którym tego nie zapisała, a teraz się tego domaga, przykro mi – dodał radny Henryk Mól.

Beata Chawuła wyjaśniała definicję słowa “interpelacja”.

“Interpelacja jest pytaniem dotyczącym istotnych i zasadniczych spraw dla gminy”. A więc nie chodzi o pojedynczą dziurę na drodze. Chciałam skłonić Państwa do refleksji, czy wszystko, co Państwo kierujecie do mnie jest interpelacją zgodnie z przepisami prawa. My kierując Państwa zapytania będziemy weryfikować ich treść. Do tej pory przesyłaliśmy wszystko. Nie chciałabym, aby instytucja interpelacji była nadużywana. Wiem, że jest to fajna forma, bo kiedy radny wysyła do mnie interpelację, jej treść jest publikowana przy nazwisku radnego w BIP-ie, można się tym chwalić przed mieszkańcami – mówiła Beata Chawuła.

Proszę wyjaśnić mieszkańcowi, co jest istotne dla gminy? To właśnie jest istotne dla każdego naszego wyborcy – małe rzeczy. Jeśli będziemy rozdzielać, że to jest interpelacja, a to nie jest. Proszę to wytłumaczyć swoim wyborcom. Jeśli ktoś uważa tylko po to, żeby mógł się pochwalić tym na BIP-ie, to mam tylko jedną sugestię: każdy swoją miarą mierzy. Proszę mojej interpelacji nie umieszczać w BIP-ie – odpowiadała Ewa Mićka.

Dobrze, że jest Pani w komisji zajmującej się pisaniem statutu, bo możemy sobie to dookreślić. Trudno jednak powiedzieć, że dziura w drodze na jednym końcu miasta jest ważne dla mieszkańców z drugiego końca miasta. Ja wierzę w mądrość mieszkańców Zawiercia, dla których ważny jest efekt, a nie nazwa interpelacja czy wniosek – mówiła Beata Chawuła.

Powtórzę i powiem po raz kolejny: nie rozumiem tej dyskusji. Nie rozumiem, w czym taki porządek obrad może zaszkodzić gminie, radzie i prezydentowi. Może tylko pomóc. Ja szanuję Panią przewodniczącą i Pani argument, ale pozwolę sobie się z nimi nie zgodzić – powiedział Paweł Kaziród.

Zaskakujące, że nie widzi Pan sensu w tej dyskusji, a bierze Pan w niej udział. Dla mieszkańca jest ważny efekt, a nie nagłówek – odpowiadała Beata Chawuła.

Po dyskusji dotyczącej interpelacji i zapytań pod dyskusję została poddana uchwała o budżecie na 2019 rok ze zmianą wprowadzoną przez prezydenta Zawiercia. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię o budżecie.

Przedstawiamy budżet, który zaproponował prezydent Witold Grim, z niewielkimi poprawkami. My wiemy, że w trakcie roku będziemy wprowadzać nowe inwestycje. Proszę o przegłosowanie tego budżetu – mówił prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

Jako pierwsza w dyskusji o zmianach w budżecie głos zabrała Ewa Mićka.

Pani przewodnicząca na pewno wie, bo jest doskonale przygotowana, że jest uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Zawierciu z 26 sierpnia 2015 r. Nie wiem, czy wiecie państwo, ale nie dotrzymano żadnego terminu związanego z budżetem określonego w tej uchwale. Nie było to niemożliwe, aby dotrzymać terminu. Rozumiem, że przejęcie władzy stwarza różne ważne sytuacje, moze trzeba ustalić priorytety. Pytanie do prawnika: czy w związku z tym podejmowane przez nas uchwały są zgodne z prawem? – pytała radna.

Zaprzysiężenie radnych obecnej kadencji było po terminie złożenia budżetu do RIO. Do którego prezydenta się Pani teraz odnosi? – odpowiedziała Beata Chawuła.

Prezydent i radni zostali zaprzysiężeni 21 listopada, wtedy mogli otrzymać projekt budżetu i otrzymali. Do 30 listopada komisje mogły się z tym zapoznać. Do 7 grudnia komisja budżetowa powinna analizować poprawki od poszczególnych komisji. Do 14 grudnia prezydent powinien zająć ostateczne stanowisko wobec poprawek. To się dało zrobić. Teraz mamy taką sytuację, że będzie głosować w sprawie budżetu, który jest niezgodnie z naszą uchwałą przyjęty – mówiła Ewa Mićka.

Sprawę wyjaśniał prawnik urzędu miasta.

Wiemy, jakie były okoliczności wyborów. Pytanie: jeżeli którykolwiek z radnych miał uwagi co do trybu prac nad budżetem, to miał odpowiedni czas na zgłoszenie tych uwag. Z uwagi na fakt, że opinia RIO i opinie komisji są pozytywne, przyjęliście Państwo dziś jednogłośnie za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad. Nie bardzo rozumiem, dlaczego z przyczyn formalnych miałaby ta uchwała nie być poddana pod głosowanie. Pytanie jest do poprzedniej rady: dlaczego nie dostosowała terminów do nowej kadencji? – pytał prawnik.

Po pierwsze: za procedowanie budżetu i wszystkie terminy odpowiada prezydent. Zrzucanie odpowiedzialności na poprzednią radę jest… nie chcę użyć brzydkiego słowa. Ja w żadnej swojej wypowiedzi nie powiedziałam, żeby nie głosować, tylko zapytałam, czy jest to zgodne z prawem? I bardzo proszę o to, co Pan powiedział, na piśmie – mówiła Ewa Mićka.

Głos zabrał również Paweł Kaziród.

Prawnik wypowiadał się jak rzecznik prezydenta, ale pytanie było jasno sprecyzowane: czy procedura uchwalania budżetu jest zgodna z prawem. To było nasze pytanie i nie otrzymaliśmy odpowiedzi na to pytanie. Jeśli nadzór prawny bądź RIO zablokuje budżet, będzie to miało negatywny wpływ na wiele inwestycji w mieście – mówił radny.

Paweł Kaziród sprzeciwiał się zmniejszeniu kwoty na rozbudowę hali OSiR przy ul. Blanowskiej 40 w Zawierciu z 400 na 100 tys. zł.

Pani Przewodnicząca, nikt nie kwestionuje tego, że musimy głosować za budżetem. Natomiast ja powtórzę pytanie do prawnika: czy postępujemy zgodnie z prawem? Ta uchwała nie zawiera jedynie terminów – kontynuowała Ewa Mićka.

Na pytanie odpowiedziałem: nie widzę podstaw prawnych, żeby nie zagłosować. Prezydent nie ma wpływu na to, kiedy komisje ukonstytuują się, nie było możliwości dochować terminów w związku z wyborami – odpowiadał prawnik.

Panie Radco, to że RIO nie wydała negatywnej opinii wynika z tego, że nie wie, że nie dochowaliśmy terminów. Proszę nie używać terminologii jak w sądzie i proszę pamiętać, że Pan obsługuje również radę miejską, niech Pan nas nie traktuje jak wrogów – mówiła Ewa Mićka.

Liczyłem na to, że ten budżet będzie autorski w wykonaniu Zawiercie OdNowa. Dziękuję za to zaufanie, ale miał Pan 79 dni, w tym 60 roboczych, żeby przygotować swój budżert. Napisał Pan w swoich publikacjach, że jest wiele rzeczy, które trzeba wprowadzić od razu. Pan Konarski będzie realizował budżet swojego poprzednika. W sąsiednim Ogrodzieńcu pani burmistrz przygotowała swój budżet – mówił z kolei Witold Grim.

To fakt, obiecałem w programie wiele rzeczy i będę je powoli realizował. Ale nie w trakcie 3 miesięcy. Pod koniec roku wynikło trochę nowych informacji, pojawiły się nowe faktury, np. z ZKM, które musieliśmy pokryć i musieliśmy znaleźć środki na ich opłacenie. Ten czas był trudnym czasem organizacyjnym, również dla urzędu, aby urząd zaczął sprawnie i dobrze funkcjonować – mówił prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

Trzymam Pana za słowo. Pan Grim nie wprowadził inwestycji do tego budżetu, zostawił to może następcy, a może sobie. To był budżet techniczny. Jeżeli ja słyszę, że pojawiły się faktuyry z ZKM-u, to trzeba się temu przyjrzeć – odpowiedziała Ewa Mićka.

Do dyskusji włączył się również Marcin Gawłowicz, skarbnik gminy Zawiercie.

Okazało się, że z działu inwestycji zostały niewykonane wydatki, które wchłonęły nam wolne środki. Planujemy wykonanie wszystkich rozpoczętych inwestycji, chcemy dokończyć obwodnicę bez względu na to, czy otrzymamy dotację czy nie – mówił Marcin Gawłowicz.

Dla mnie rzeczy, które powinny być wpisane w budżecie to takie, które zatrzymają ludzi młodych, ale nie widzę projektu budowy żłobka, nie widzę rozbudowy infrastruktury klubów sportowych i dofinansowania dla klubów. Ja nie zagłosuję za tym budżetem – zakończył dyskusję Michał Myszkowski.

Za przyjęciem zmian w budżecie zagłosowało 13 radnych, 8 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Czy będzie fundusz osiedlowy dla 18 osiedli? Przez ostatnie cztery lata były przeznaczane różne kwoty, ostatnio 15 tys. zł na jedno osiedle. Przewodniczący danego osiedla wspólnie z radnymi i mieszkańcami mogli zaproponować inwestycję do zrealizowania. Chciałbym zapytać również o środki dla OSP. Nie mamy zabezpieczonych środków na ten rok na ten cel, czy wprowadzi Pan takie zmiany w trakcie roku? – pytał Paweł Kaziród.

Zgodnie z procedurą radni po konsultacji z mieszkańcami zaproponowali zmiany. Martwi mnie, że nie ma w tym roku inwestycji. Budżet jest wyższy od ubiegłorocznego o około 23 mln zł, pomimo tego nie mamy inwestycji na ten rok. Mam tutaj 30 inwestycji zaproponowanych przez połowę radnych, żadna z tych inwestycji nie została uwzględniona w projekcie budżetu, nad którym będziemy głosować. Dlatego ciężko będzie mi zagłosować “za”, oczywiście nie zagłosuję przeciw, bo miasto potrzebuje budżetu. Będziemy się w tym roku wolniej rozwijać – podkreślała Ewa Mićka.

W przyszłą sobotę 9 lutego spotykam się z przewodniczącymi osiedli, wspólnie opracujemy formułę finansowania inwestycji w osiedlach. Proszę o spokój i wyrozumiałość. Też nie wiem, dlaczego nie było to zapisane w budżecie. Będziemy poszukiwać środków na wóz strażacki, a radnych poproszę o wszystkie propozycje do budżetu – mówił Łukasz Konarski.

Cały budżet przyjęto taką samą liczbą głosów jak uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian.

Prezydent Zawiercia przedstawił również nowych naczelników wydziałów urzędu miasta oraz dyrektorów i prezesów jednostek organizacyjnych urzędu miasta: nowy prawnik, Patrycja Kowalska – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, Maciej Smoleń – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, Agnieszka Pabisiak – Naczelnik Wydziału Gospodarczego, Maciej Zaremba – dyrektor Agencji Rozwoju Zawiercia, Justyna Miszczyk – dyrektor MOPS, Dorota Wnuk – dyrektor MZOEAS, Augustyn Hejnosz – dyrektor ZGM, Katarzyna Stachowicz – prezes RPWiK, Grażyna Szlęk – prezes PUK, Marek Ciepaj – prezes ZKM i Krzysztof Tomczak – prezes ZGK.

W ramach wolnych wniosków na zakończenie sesji głos zabrał Paweł Kaziród.

Setna rocznica odzyskania niepodległości. Pan prezydent sam podjął decyzję o wycofaniu się miasta z projektu “Ławka Niepodległości”, może warto byłoby zapytać radnych. Co Panem kierowało, że nie zdecydował się Pan postawić tej ławki na terenie miasta? Proszę również o rozważenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży na terenie miasta w trakcie ferii zimowych – mówił radny.

24 KOMENTARZE

 1. Brawo Pani Przewodnicząca. Właściwa osoba na właściwym miejscu. Znajomość prawa, w tym procedur na najwyższym poziomie.
  Radni Kaziród i Mićka- bezradni 🙂
  Zgadzam się z przedmówcami. Zdrówko najważniejsze:)

 2. Pan Kaziród i pani Mićka wpadli w kompot, który sami sobie zgotowali. Piękny zabieg pani Chawuły. Zablokowała wnoszenie interpelacji i zapytań na sesji, a sama jak była radną powiatową opowiadała na sesji o sprawach mało istotnych. Zresztą sama nie potrafiła powiedzieć co jest istotne dla miasta. Pan Mól siedział na publiczności, bo mieszkańcy nie chcieli go jako radnego. Teraz jest taki mądry, a sam nie potrafił pofatygować się do wydziału po informacje. Sesja ozdrawia tak, że ludzie w ciężkich stanach zdrowia uczestniczą w niej.

 3. Głosowanie nad budżetem pokazało, że Konarski bez PiS u nie jest w stanie nic zrobić. Jego zapędy do poszerzania władzy są niemożliwe do zrealizowania. Lichutko ale pierwszy budżet przegłosowany. Jak będzie dalej zobaczymy. Natomiast o takim poparciu w radzie jakie miał Grim Konarski może jedynie pomarzyć. Konarski nie ma poparcia w jego byłej partii PO i to raczej nie dziwi, SLD i Grim też raczej go nie poprze. Zostaje PiS i NAW. O ile naw radni NAW u mogą być jakoś tam zainteresowani postawą pro prezydencką o tyle PiS ……Patrząc na arytmetykę w przyszłości może nie być tak różowo o ile w ogóle będzie różowo

 4. Konarski – jeden wielki niewypał i PiSowki „kapiszon”. Strategia (nowy człowiek, odświeżenie) kampani była dobra, tylko szkoda, ze człowiek taki bez charakteru się trafił. On nie potrafi rządzić to już widać, wiem co się dzieje w Urzędzie, nie radzą sobie z niczym są jak dzieci we mgle. Grim -Konarski mieliśmy wybór między dżumą, a cholerą. Zrobimy z tym porządek. Będzie referendum.

 5. Całe szczęście,że miasto zostało wycofane z projektu “Ławka Niepodległości”! Dość już ośmieszania. A jeśli komuś się to marzy ,to zawsze może sobie taki sarkofag postawić ku ozdobie u siebie w ogródku.

 6. Co do ośmieszania – ale dramat z tym chłopcem z którym prowadzą się nowy prezydent! To wbrew powadze urzędu. Głosowałem na niego, ale po tych pierwszych miesiącach żałuje, nic się nie dzieje prócz tego ze rozdzielił stołki swoim znajomym, zlewa przedsiębiorców, w urzędzie bałagan nikt nic nie wie, ewidentnie chłop nie kontroluje tematu. Rysiu wróć! ;D

 7. Panie Konarski wystarczy juz tej kampanii i ciągłego gadania jak to wszystko chce Pan konsultować i słuchać wszystkich. Teraz pora działać i podejmować decyzje, a z tym jak widać moze nie byc juz tak różowo jak z tym gadaniem w kółko to samo. Zacznij Pan od naprawy dróg po zimgie, bo inaczej braknie w urzędzie kasy na odszkodowania za szkody samochodowe.

 8. Co z zapowiadanymi audytami?! Taka miała być rewolucja, rozliczanie poprzednika, a tu nic się nie dzieje. Cisza. Dbają tylko o rozdział stanowisk dla swoich i nic poza tym. Nawet budżetu swojego nie przygotował, a tyle zapowiadal inwestycji, zmian. Najlepsza chwila to uchwalanie budżetu moment by powiedzieć „sprawdzam”. Nie wydarzyło się absolutnie nic. Zmienił się pasożyt, któremu płacimy z naszych podatków. Takie są realia. Odnowa okazała się kolejnym wielkim zawodem…

  • Konarski Machowi może stopy umyć w misce i wodę wypić. Nie ma nawet jednej tysięcznej tych predyspozycji do rządzenia, wpływania na ludzi i podejmowania trafnych decyzji. Poza tym, Mach wydaje się być naprawdę zorientowany na miasto, ma bzika na punkcie Zawiercia, na swój sposób zależało i zależy mu na mieście, Konarski wydaje się być zwykłym narcyzem i karierowiczem, nie ma tego czegoś co ma Mach.

 9. W ocenie wielu osób Łukasz Konarski chce powielić to, co Ryszard Mach stworzył wiele lat temu i jeszcze to udoskonalić. Niemniej obu Panów dzieli przepaść i nie myślę tu o metryce byłego prezydenta Zawiercia. Inteligencja, wyczucie polityczne, podejście do ludzi w tym Ryszard Mach był jest i będzie mistrzem. Konarski jak się wydaje będzie chciał budować swoją pozycję i pozycję OD NOWY na strachu i manipulacji. Zobaczymy, czy te właśnie opinie powtarzane coraz częściej okażą się trafne?

 10. Z tym Kosoniem to faktycznie przesada. Czym innym jest otwartość urzędu na młodych a czym innym zachowanie powagi urzędu. Miejsce tego chłopca jest przede wszystkim w szkole. Jeżeli to miał być element medialny na którym prezydent Konarski zbije kapitał wśród młodych to raczej się to nie udało. Pokazało natomiast, że chyba sam musi dorosnąć do pewnych decyzji.

  • Zdecydowanie się zgadzam. Od p. Konarskiego aż bije tani PR. Kampania kampanią, rozumiem, otwartość na młodzież itp., ale wychodzi na to, że gdy przychodzi do rządzenia okazuje się, że Konarski do tego nie dorósł. Ma 40 lat (więc wcale nie jest młody taki młody!).

 11. Prezydent żenada. Brak umiejętności rządzenia aż w oczy kole. Jedyne co potrafił to rodzinę, byłych kolegów z PO usadzić na stołkach, rozwalić urząd i spółki miasta. Ma się wrażenie jakby to był cel jego rządzenia. Własny Budżet mimo głośnego odgrażania się już go przerósł.

  Ciekawe kiedy skończy się cierpliwość radnych.

 12. Porażka naszego miasta. Układ Pis Naw i Odnowa. a to cała chawuła to ta sama co na prezydenta Zawiercia startowała? bo tamta wyglądała na 30 lat mniej.

 13. Wszystkim tu komentującym zdecydowanie polecam maść na ból du y. Choć wydaje mi się, że już i na taką maść jest za późno. Było lepiej prowadzić kampanię wyborczą, a nie teraz się produkować. A hitem wczorajszej sesji była chęć wprowadzenia do porządku sesji punktu o zapytaniach i interpelacjach dla radnych, przez Pana Kaziroda i Panią Mićkę, którzy to radni pod koniec ostatniej kadencji sami takowy punkt uchwałą byłej rady wyrzucili. To pytam, wtedy był niepotrzebny, a teraz nagle już jest potrzebny jak są w opozycji? Pięknie to skwitowała Pani Przewodnicząca Chawuła (brawo!), a jak, to można zobaczyć na nagraniu sesji w ciągu pierwszych 30 minut jej trwania 🙂

 14. Radni Mićka i strażak Sam to porażka jak dla mnie, zainteresowani tylko szukaniem konfliktu, by na jego falach robić sobie autopromocję, widzę w nich brak chęci szukania kompromisu i zrobienia czegoś wspólnie dla miasta. Prezydent to porażka do kwadratu, niewypał, żal i aż strach myśleć, że ktoś kto nie powinien być nawet asystentem będzie prezydentem naszego miasta przez najbliższe lata. Reszta radnych to w większości statyści. LUDZIE, KIEDY MY OCZYŚCIMY TO MIASTO Z TAKICH KREATUREK, KIEDY PÓJDA TAM LUDZIE chcący zrobić coś dla NAS a nie dla SIEBIE. KIEDY zmądrzejemy?! Na plus zachowanie i profesjonalizm brunetki prowadzącej obrady, Pani Beata Chawuła jak się nie mylę….

 15. Chawula dobrze prowadzi sesje jest merytoryczna i panuje nad sytuacją. Co do Konarskiego – nie ma wiedzy i to da się wyczuć. Mówienie na okrągło i tani pijar. Konarski jest politykiem a na robocie chodź trochę się trzeba znać nawet żeby ją rozdzielac innym.

 16. Wg mnie Chawuła to bierze kase , a niewiele robi. Tylko gada i gada i gada o niczym i nic z tych słów nie wynika. Na dodatek myślę , że sama sobie pisze komentarze wychwalając się jaka jest mądra, a ludzie co ją doskonale znają nie mogą wytrzymać ze śmiechu. Może Pani wreszcie coś zrobi dla na s mieszkańców. W końcu jest Pani teraz przy władzy. Albo jeśli nie mam racji to proszę napisać co Pani już zrobiła.

Skomentuj Anonim Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.