zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Sesja: przez prawie 3 godziny prezydent Zawiercia, przedstawiciele Fortum i część radnych przekonywali drugą część rady do budowy przez tę firmę zakładu do produkcji paliwa z odpadów RDF

Plany budowy instalacji do produkcji paliwa z odpadów RDF były głównym tematem dyskusji zdalnej sesji Rady Miejskiej w Zawierciu, która odbyła się w piątek 27 listopada.

W sesji uczestniczyło 20 radnych, nieobecna była przewodnicząca rady Beata Chawuła. Głos w trakcie sesji zabierali przedstawiciele firmy Fortum, którzy przekonywali radnych do poparcia swojej inwestycji. Jednym z projektów uchwał procedowanych w trakcie sesji był projekt uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru budowy instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF o mocy produkcyjnej 100 tysięcy ton rocznie w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej.

Przemysław Trepka chciał usunięcia tematu z porządku obrad

Radny Przemysław Trepka złożył już w trakcie sesji wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu tej uchwały. Po dyskusji na temat poprawności formalnej wniosku radnego wycofał on swój wniosek.

Jako pierwszy głos zabrał Mariusz Golenia, który mówił o planach budowy współspalarni przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Mieszkańcy metropolii będą mieć tańsze opłaty za śmieci i jest kwestia ekologiczna. Proponuję radnym zastanowić się, dlaczego takie instalacje powstająMariusz Golenia.

Radny mówił, że takie instalacje powstają w Bielsku-Białej i Zamościu, a także zachęcał do poparcia budowy RDF w Zawierciu.

Fortum zaprosił radnych na wyjazd

Tomasz Pacia powiedział o wyjeździe radnych do instalacji w Chorzowie, który zorganizowała firma Fortum. Jak mówił, w wyjeździe uczestniczyło trzech radnych: Witold Grim, Michał Myszkowski i Tomasz Pacia. Wiceprzewodniczący rady zachęcał do wypowiedzi pozostałych uczestników wyjazdu.

Pan przewodniczący też był z nami i może opowiedzieć, ale rozumiem, że chce, żebyśmy my to powiedzieli, bo podpisaliśmy ten projekt uchwały. Chciałbym się odnieść do słów Mariusza Goleni, który powiedział, ażeby wszystko było rzetelne. Nie zostało to rzetelnie przedstawione dla mieszkańców i dlatego taką sytuację mamy, jaką mamyMichał Myszkowski.

Również do słów radnego Mariusza Goleni odniósł się Witold Grim. Radny podkreślał, że w Zawierciu nie powstania spalarnia.

Najpierw posłużę się słowami Ewangelii – nomen omen – według św. Łukasza, rozdział 12, werset 39: “Gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu”. A więc Panie Konarski, gdyby mieszkańcy Marciszowa, Borowego Pola, wiedzieli, co Pan po kryjomu, skrycie przez 2 lata zamierzał zrobić, nigdy by nie pozwolili okraść się z czystego powietrza, zdrowia, spokoju i ciszyWitold Grim.

Radny podkreślał, że informacja do mieszkańców o planach budowy instalacji do RDF trafiła za późno. Witold Grim zwracał się również do Mariusza Goleni, że plany budowy RDF były obecne od kilku lat, ale – jak mówił – dotyczyły wówczas odpadów z powiatu zawierciańskiego. Radny mówił również m.in. o raporcie Europejskiej Agencji Środowiska dotyczącym niskiej emisji.

Interesem lokalnej społeczności jest to, żebyśmy – jeżeli już musimy  -wybudować instalację na potrzeby tylko naszego powiatuWitold Grim.

“Śmieci to biznes”

Jeżeli można na tym zarobić, a dzisiaj śmieci to jest biznes, to według mnie nic nie przeszkadza, czy mamy przerabiać 30 czy 60 tys. ton przerabiać. To według mnie nie powoduje ani obciążenia środowiska, ani strefy, gdzie śmietnisko się znajdujeMariusz Golenia.

Prezes ZGK Krzysztof Tomczak powiedział w odniesieniu do radnego Witolda Grima “nie widzę konsekwencji, bo to za Pana kadencji stworzono RIPOK, który ma wydajność 80 tys.“.

To nie jest instalacja uszyta na miarę Zawiercia, tylko instalacja, która musi te odpady pozyskiwać spoza Zawiercia, bo przypomnę, że Zawiercie ma z gabarytami niespełna 30 tys., a mówimy o naszej instalacji, która przetwarza 80 tys. ton. Taką mamy decyzję i musimy takie odpady przyjąć, jeżeli ktoś do nas przywiezie. Oczywiście możemy wtedy odmówić, jeżeli nie mamy już mocy przerobowych, albo cena jest dla nas nieatrakcyjna, ale ustawa mówi, że musimy przyjąćKrzysztof Tomczak.

Prezes ZGK stwierdził, że budowanie instalacji do RDF-u samodzielnie byłoby “wbrew rachunkowi ekonomicznemu“. Pytał, czy lepiej jest wydać 20 mln przy zarobku 3 mln zł rocznie, czy bez inwestowania takiej kwoty zarabiać 2 mln zł rocznie. Podkreślał również, że sytuacja od 2017 roku bardzo się zmieniła, jeśli chodzi o rynek odpadów komunalnych. Krzysztof Tomczak uważa, że ZGK powinno wykonać trzy inwestycje – wybudować RDF, nową sortownię, a także przetwarzanie kompostów na materiał glebotwórczy lub kruszywo rekultywacyjne.

Krzysztof Karolczyk z Fortum zachęcał do zadawania pytań, aby “rozwiać wątpliwości”.

Pył zawieszony pochodzący z transportu w części odpowiada za choroby i zgony, ale ta sama agencja stwierdza, że pyły z transportu to 10%, głównie powoduje ją niska emisja – Krzysztof Karolczak.

“Co ukrywacie?”

Zdaniem przedstawiciela firmy Fortum kolejność informowania o inwestycji była właściwa, ponieważ – jak mówił – najpierw konieczne jest zabezpieczenie gruntu pod inwestycję. Radny Henryk Mól pytał o zyski z RDF-u dla Zawiercia.

Nie rozmawia się z radnymi, robi się coś po kryjomu. Co ukrywacie?Henryk Mól.

Jeżeli ZGK będzie wypracowywało zyski, to miasto nie będzie dokładało do spółki. Skoro może przynosić większe zyski, to bardzo dobrze – Mariusz Golenia.- Oczekiwałbym od tej trójki radnych, żeby potwierdziła lub zaprzeczyła, że jest tak zaawansowana technicznie. Czy jest to zgodne z prawdą?Zbyszek Wojtaszczyk.

Mariusz, mówisz, żeby nie rozpowszechniać nieprawdziwych informacji. Mamy świadomość, że wszystkie informacje są takie, które udało się zdobyć w krótkim czasie? W ogóle zupełnie mnie nie przekonuje to, co powiedział Pan z firmy Fortum. Rozumiem, że są sprawy biznesowe. Nam chodzi o stanowisko i zachowanie Pana prezydenta. Wcale nie musieliśmy wiedzieć, że to chce zrobić firma Fortum, powinniśmy przynajmniej wiedzieć, że są takie plany. Tego nie wiedzieliśmy. Ja nie przypominam sobie, żebyśmy kiedykolwiek dokładali do ZGK jakiekolwiek pieniądzeEwa Mićka.

Radna podkreślała, że “tak zostali potraktowani mieszkańcy, nie dziwmy się, że się boją i że mają wątpliwości“,

Wynika to tylko z może nie z niewiedzy, ale z nieobecności radnych, którzy byli zaproszenia do Chorzowa. Wówczas może nie byłoby niepotrzebnych dyskusjiTomasz Pacia.

Tomasz Pacia mówił, że w Chorzowie taka instalacja jest wybudowana przy wysypisku śmieci.

Kopalnia a RDF

Witold Grim podkreślał, że zapewnienie prezesa ZGK, iż “mamy nadzieję, że będziemy mniej płacić za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” do radnego “nie przemawiają”.

Słuchajmy mieszkańców, a nie słuchajmy ludzi, którzy przyszli do Zawiercia i chcą tu robić interesyWitold Grim.

Radny mówił, że w czasie jego kadencji ZGK przyjmował odpady tylko z okolicznych gmin w powiecie zawierciańskim.

Mariusz, Ty jako prezes Stowarzyszenia “Nie dla kopalni”, nie wierzysz w obietnicę zbudowania nowoczesnej kopalni, a wierzysz w budowę nowoczesnego zakładu? – zapytał Michał Myszkowski.

Pan tam był i Pan w sumie nie odpowiedział nam, jak to wygląda. Może widział Pan nowoczesną instalację i teraz unika Pan pozytywów na temat Fortum. Nie chce Pan nam tego powiedzieć? – pytał Dominik Janus.

Radny stwierdził, że ruch ciężarówek do RDF-u nie będzie uciążliwy biorąc pod uwagę inny ruch wielkich pojazdów w Zawierciu.

Ja bym tych spraw nie mieszał, bo górnictwo produkuje najwięcej zanieczyszczeń, a tu mówimy o inwestycje ekologicznej. Firma Fortum pokazuje konkretne dane, konkretne daty. Administracja Trumpa odmówiła firmie kanadyjskiej zgody na działalność na Alasce. Mówimy o tym, co się dzieje pod ziemią, o cynku, ołowiu, arsenie i kadmie – mówił Mariusz Golenia.

Tomasz Pacia stwierdził, że “nie ma co porównywać” i opowiedział się za powstaniem instalacji RDF w Zawierciu. Tego samego zdania był radny Paweł Kaziród, ale podkreślał, że “tego typu inwestycje powinny być prowadzone pod nadzorem i kontrolą społeczną“.

“Podstępem zostały zamienione działki”

Jak to ma być kontrolowane, skoro warunki umowy między ZGK i Fortum są tajne dla radnych? Kilka miesięcy temu uważam, że podstępem zostały zamienione działki pomiędzy miastem a ZGK i tak nam mówiono, że te działki przekazujemy na działalność ZGK, nie pod wynajem – mówił Paweł Kaziród.

Radny dodał, że inwestycja była dobra, gdyby ZGK to realizował, w przypadku firmy komercyjnej “nie będzie nadzoru społecznego”.

Uważam, że mieszkańcy naszego miasta mają prawo nie chcieć dodatkowych 100 tys. ton śmieci zwożonych i przetwarzanych w naszym mieściePaweł Kaziród.

Teoretycznie można by się z Panem zgodzić, że fajniej byłoby, gdyby ZGK taką instalację by wybudowało. wtedy jednak wynik finansowy spowodowałby, że koszty zagospodarowania odpadów byłyby jeszcze wyższe. Pan Kaziród mówił o tajemniczej umowie między nami a Fortum. Ta tajemnica nie wynika, że spółka ZGK ma coś do ukrycia. Ja chciałbym się tą umową pochwalić, ale z przyczyn korporacyjnych firma Fortum nie może tej umowy upublicznićKrzysztof Tomczak.

Prezes ZGK zapewniał również, że “od zabezpieczeń w biznesie są umowy handlowe, a nie nadzieje, a mówiąc “mamy nadzieję” oczywiście jest to poparte umowami handlowymi”.

Z kolei Krzysztof Karolczyk z Fortum pytał, “czy 17 ciężarówek na dobę rozjeżdża Państwu drogi? Czy to zmieni z 10 tys. aut przejeżdżających codziennie przez Państwa drogi?“. Przedstawiciel firmy przypomniał uchwałę radnych sprzed roku o podwyższeniu opłat za śmieci. Zapewniał, że “podlegamy pod nadzór społeczny tak samo, jak każda inna działalność“.

Poufność

Bardzo dużo Państwo mówicie tej umowie. Jeżeli Państwo podpiszecie umowę o zachowaniu poufności, pokażemy Państwu tę umowę. Tam są zapisy, że dzierżawa dużo przekracza wartość rynkową – mówił Krzysztof Karolczyk.

Paweł Kaziród powiedział, że “nigdy nie prosił, aby udostępnić umowę publicznie, ale żeby ją przekazać do wiadomości radnych“.

Chodzi mi o nadzór bezpośredni, mieszkańców, radnych i prezydenta, gdyby działalność Państwa firmy była uciążliwa dla naszych mieszkańcówPaweł Kaziród.

Tomasz Pacia dodał, że “jeśli ktoś bardzo jest zainteresowany treścią umowy, podpisze nda” (umowa nda, ang. non-disclosure agreement – umowa poufności).

Radna Justyna Wesołowska zauważyła, że jej zdaniem są dwie kwestie – informowania o inwestycji o prezydenta i samej inwestycji, “nie możemy mieszać tych dwóch spraw”.

Henryk Mól przypominał, że ma zdjęcia sprzed kilku miesięcy kolejki ciężarówek stojących do ZGK.

Dlaczego nie udostępnimy 4 mln zł netto zysku tego dla mieszkańców, tylko trzeba jeszcze podwyżkę zrobić? Gdyby ta sprawa była robiona powoli. W tej chwili stawiacie sprawę na ostrzu noża i chcecie, żeby radni Wam to przepuściliHenryk Mól.

Radny dodał, że “jesteśmy radnymi po to, żeby działać w imieniu i na rzecz mieszkańców“.

Zbyszek Wojtaszczyk stwierdził, że “chciałem sprostować tę liczbę 10 tys., bo ostatnie dane mówią o 21 tys. pojazdów“. Podkreślał, że instalacja do RDF-u powinna powstać.

Krzysztof Karolczyk z RDF powiedział, że “bardzo żałuje, iż radny nie pojechał do Chorzowa“.

Dziękuję za tę informację o 21 tys. aut dziennie. To wygląda nawet lepiej – powiedział Krzysztof Karolczyk.

Przedstawiciel firmy Fortum zapewniał, że z instalacji nie wydobywa się odór.

Skoro tak jest dobrze, to dlaczego 2 lata rozmawialiście między sobą, a z nami nie rozmawialiście i teraz chcecie mieć wszystko ustaloneHenryk Mól.

Paweł Kaziród podkreślał, że “główne obawy” dotyczą liczby ton odpadów, które zostaną przywiezione do Zawiercia.

Prezydent do radnych

Panie prezydencie, 2 miesiące temu podczas sesji zobowiązał się Pan do przedstawienia radnym w ciągu kilku dni analizy tego, jak się wpisuje budowa tej instalacji w strategię rozwoju Zawiercia. Prosiłem wówczas o analizę SWOT. Pan powiedział “e, tam, SWOT, zrobimy konkretną”. Dyskutujemy, Pan składa deklaracje i do dnia dzisiejszego analizy nie otrzymałemPaweł Kaziród.

No tak, słuchając Państwa wypowiedzi w ogóle w tym temacie, Pani radna chyba najlepiej podsumowała ten temat. Sprawa budowy instalacji Fortum to nie największy problem, który ma Pan Witold Grim, Michał Myszkowski, Ewa Mićka czy Paweł Kaziród, tylko moja osoba zajmuje stanowisko prezydenta Zawiercia i ponosi wszelkie działania na terenie miasta i dlatego ja odnoszę takie wrażenie, że cokolwiek bym zrobił. Jeżeli będę informował, to źle, jeżeli nie będę, to też źle. Staram się informować, gdy mam konkret i ten konkret powstał, gdy podpisaliśmy umowę. Na konferencji prasowej było zawiercianskie.pl, był nawet Zawiercianin, gdzie nawet prezes jest prezesem spółki odpadowej. Ta konferencja była transmitowana na żywo. Każdy mógł się dowiedzieć. To był pierwszy etap informowania o tej inwestycji – prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

Pan kłamie, kto mówi o spalarni!?Witold Grim.

Chciałbym gorąco podziękować, bo ta ulotka, mam wrażenie, była robiona przez analfabetęŁukasz Konarski.

Do słów prezydenta odniósł się Paweł Kaziród. Dopytywał o analizę tego, jak ta inwestycja wpłynie na funkcjonowanie miasta, “pewnie w złośliwości Pana prezydenta to będzie za chwilę naszą winą“.

Nie wiem, dlaczego Panem prezydentem kierują jakieś fobie i złośliwości wobec radnych, którzy mają prawo pytać w imieniu mieszkańcówPaweł Kaziród.

Ja nie wiem, o jaką analizę Panu chodzi. Miałem, podejrzewam wtedy na myśli, plan działania ZGK. Analiza nie ma nic wspólnego z dokumentem. Panie radny, proszę nie żartować. Ta sytuacja, którą Państwo nakręcacie nie stawia nas pozytywnie wobec inwestorów. Państwa działania niezbyt ich zachęcają do inwestowania. Chciałbym podziękować Panu Karolczakowi, że pomimo to nie odstępują od inwestycji. Chciałbym podziękować tym radnym, którzy nie opowiadają bzdur, ile tu samochodów będzie wyjeżdżało i wjeżdżało Łukasz Konarski.

Prezydent podkreślał, że “myślą o współpracy z innymi gminami” oraz że “niedługo przedstawi pomysł z innymi prezydentami“.

Czy RDF jest w interesie mieszkańców?

Ewa Mićka stwierdziła, że instalacja RDF nie jest w interesie mieszkańców, bo gdyby tak było “takie instalacje powstawałyby jak grzyby po deszczu przy każdym wysypisku” oraz podkreślała, że radni z Częstochowy byli przeciw budowie RDF-u.

Wymieniając nasze nazwisko w kontekście swojej osoby, wydaje mi się, że przecenia Pan siebie, bo proszę mi wierzyć nie myślimy o Panu dzień i noc. Oceniamy Pana jako włodarza miasta, który ma dbać o interesy mieszkańców. Pana tak drażni ta ulotka, a to Pan jest odpowiedzialny za przekazywanie informacji. Mówi Pan, że to jest nakręcanie. Potencjalni inwestorzy będą mieli obawę przed inwestycjami, bo widzą, jak Pan postępuje – np. w przypadku Bocianówki. Musi Pan bardzo być obciążony, bo po jednej stronie jest Pan, a po drugiej są wszyscy inni – mieszkańcy, część radnych, radni z Częstochowy jednogłośnieEwa Mićka.

Przemysław Trepka, że “później będziecie głosowali przeciw podwyżkom za śmieci, którą sami spowodujecie”. Złożył wniosek o zakończenie dyskusji.

Proszę Cię o nieskładanie tego wniosku, bo dyskusja powinna być – powiedział Tomasz Pacia.

Radny Przemysław Trepka wycofał wniosek. Następnie Witold Grim odniósł się do słów prezydenta Zawiercia.

Najpierw robi się konsultacje ze społeczeństwem, a później podejmuje się decyzje. Pan to odwrócił do góry nogami i uważa Pan, że wszystko jest dobrzeWitold Grim.

Spór radnych o RDF

Damian Świderski zwrócił się do radnej Justyny Wesołowskiej i do firmy Fortum. Podkreślił, że instalacja RDF powinna powstać, ale tylko na potrzeby miasta i powiatu. Stwierdził również, że “jest to totalna bzdura, że kontrola społeczna będzie na takim samym poziomie w przypadku instalacji należącej do Fortum“.

Mieszkańcy Marciszowa mieli problem z jedną firmą na strefie. Prezydent wysłuchał mieszkańców i zwrócił się do właściciela tej firmy. Firma odpowiada “wszystkie normy spełniamy, nic nie mogę zrobić”. W przypadku RDF-u należącego do ZGK, gdyby sytuacja się powtórzyła, prezydent może zmienić zarząd za odpowiedź “spełniamy wszystkie normy, nic nie mogę zrobić”Damian Świderski.

Henryk Mól pytał o to, “jaka będzie produkowana energia – zielona czy czarna“. Przemysław Trepka stwierdził, że radny powinien “poczytać rozporządzenia”. Krzysztof Karolczyk z Fortum mówił, że około 50% jest traktowane jako energia zielona, ale w Zawierciu nie będzie ona produkowana. Wyjaśniał również, że w Polsce jest wiele zakładów do RDF-u.

Gdyby każda taka instalacja miałaby zagwarantowany odbiór, ale problem jest taki, że – jak oficjalnie mówi ministerstwo – są 3 mln ton odpadów, z którymi nie można nic zrobić – mówił Krzysztof Karolczyk.

Powiedział, że “my właśnie jesteśmy w konsultacjach społecznych” oraz że “najpierw trzeba sobie zabezpieczyć możliwość realizacji, a dopiero później iść z pomysłem“.

Czy jakakolwiek firma inwestująca w SAG najpierw informowała mieszkańców czy najpierw podpisała umowę? – pytał przedstawiciel Fortum.

Krzysztof Karolczyk powiedział, że “przychodzimy do Państwa jako partner biznesowy z prośbą o zaufanie” oraz że “dostało im się z przyczyn politycznych“. Zapewniał również, że instalacja będzie nowoczesna.

Wiem, że jest problem RDF-u. Słyszeliśmy o 15 latach. Co będzie za 5, 10 lat, to my nie wiemy. Może przestanie Wasza spółka istnieć, może sprzedacie cementownię, może nie będziemy mieć zbytu. Nic nie jest Pan w stanie zapewnić na zawsze. Niech się Pan nie porównuje do inwestycji zupełnie innych od Waszej. Gdyby to było tożsame do inwestycji w strefie, to nie byłoby konsultacji. To jest inna inwestycjaEwa Mićka.

Tomasz Pacia stwierdził, że gdyby radna “pojechała do Chorzowa i na to spojrzała, to zmieniłaby zdanie“.

Strzępiarka a RDF

Uczestniczyłem bodaj w 2002 roku spotkaniu o planach przez hutę budowy strzępiarki huty. Były zapewnienia, że będzie sielanka. Zapraszam każdego z Państwa do Łośnic, żeby porozmawiać z mieszkańcami. Ówczesny prezes był zalewany krytycznymi zdaniami, w pewnym momencie wstał i powiedział “co było najpierw? Najpierw była wybudowana huta, a później byliście dobudowani do huty jako Zuzanka”, po czym włożył czapkę i wyszedł. Każdy zachwala swój biznes, a później jak zaczyna działać, to zapomina o swoich obietnicachWitold Grim.

Mam wrażenie, że byliśmy w dwóch różnych miejscach. Pan również widział tę instalacjęTomasz Pacia.

Mariusz Dzikuć z Fortum stwierdził, że “pozbawiamy Państwa konieczności ponoszenia ryzyka tej inwestycji“, ponieważ “my na długi okres mamy zapewnione spalanie RDF w Zabrzu“.

Rozumiem, że Państwa podejście, bo 100 tys. wygląda przerażająco. Ale to nie jest 100 tys. na raz, tylko 17 samochodów na dobę. Gdyby było 25 tys. ton, to byłoby 4-5 samochodów. To lepiej wygląda. Zakład na 25 tys. ton kosztowałby praktycznie tyle samo – wyjaśniał Mariusz Dzikuć.

Przedstawiciel firmy Fortu uważał, że “nie ma siły na utrzymanie takiej instalacji siłami tylko ZGK“.

Słabo wierzę w takie nadzory, że mogę zwolnić prezesaMariusz Dzikuć.

Przedstawiciel Fortum zapewniał, że zakład “nie będzie negatywnie wpływał na środowisko“.

Radny Dominik Janus powiedział do Witolda Grima, że “strzępiarka na hucie jest na dworze i to stwarza problemy, a instalacja będzie wewnątrz hali“.

Radny Świderski, który nie do koca jakby mówi prawdę, bo znam temat firmy w strefie. Chodziło o temat tego, że firma hałasowała. Firma została ukarana, ma zamontowany czujnik, który bada poziom hałasu. To wynika z tego, że to jak informujemy mieszkańców, to tak samo zwracają się do nas. Wnioskodawcy mówią, że jesteście za taką instalacją, ale na mniejszą ilość ton, a jak mamy ją wybudować, skoro Pan prezes twierdzi, że nie mamy pieniążkówJustyna Wesołowska.

Woda z mózgu

Henryk Mól podkreślał, że mieszkamy na Jurze i żebyśmy “dbali o to, co mamy“. Witold Grim powiedział Dominikowi Janusowi, że “tu nie chodzi o to, że będzie w hali czy pod halą, ale że tak samo jak teraz słyszeliśmy zapewnienia, że będzie dobrze“.

Wówczas radny Przemysław Trepka stwierdził, że ma wątpliwości formalne do uchwały i “nie wie, jaki jest w ogóle sens podejmowania tej uchwały“.

Dyskusja jest naprawdę gorąca. Nie byłoby całej tej sytuacji, gdyby się zaczęła kilkanaście miesięcy temuPaweł Kaziród.

Dyskusja inaczej by się potoczyła, gdybyście tam pojechaliTomasz Pacia.

Pojechały tam 3 osoby, a dwie z tych trzech nie wpłynęło na zmianę ich decyzji. Nie każdy, kto chciał jechać, mógł pojechaćPaweł Kaziród.

Radny stwierdził, że instalacja RDF na potrzeby miasta i powiatu kosztowałaby kilka milionów złotych.

Tomasz Pacia powiedział, że “to niepotrzebne robienie mieszkańcom wody z mózgu” i że “mogę się domyślać, dlaczego to robicie, ale zachowam to dla siebie“.

Moja rada, żeby zmienić fachowca, bo sama hala z infrastrukturą to 8 mln zł. Cała inwestycja za kilka milionów to mrzonki. Proszę stworzyć sobie tabelkę, w której rozważamy jako jeden wariant bierzemy pod uwagę budowę RDF przez ZGK, a jako drugi – przez Fortum. Koszt inwestycji w pierwszym wariancie to około 20 mln zł, przy drugim – zero. Przy pierwszym – ryzyko legislacyjne. Przy drugim – nie ma, bo nie inwestujemy pieniędzy. Przy pierwszym zysk szacujemy na około 3 mln zł, przy drugim – około 2 mln zł. Przy pierwszym mamy problem ze zbytem RDF-u, przy drugim – tego ryzyka nie mamy. Ktokolwiek mi dzisiaj zaproponuję budowę RDF-u na 20-30 tys. ton, to jest działanie na niekorzyść spółki – mówił Krzysztof Tomczak.

RDF musi powstać?

Prezes ZGK powiedział, że “jeśli tych inwestycji nie przeprowadzimy, Państwo będziecie płacić coraz więcej za śmieci“.

Elżbieta Kornobis-Wieczorek powiedziała, że “pewnie jednej i drugiej stronie przyzna się rację“. Podkreślała brak informacji o RDF-ie ze strony prezydenta oraz że teraz “robimy to bardzo szybko“.

To my jesteśmy wybrańcami mieszkańców i my decydujemy, co dla nich jest najlepsze – mówiła radna.

Damian Świderski zwrócił się do Tomasza Paci, że “mówisz, że wszystko wiedzielibyśmy, gdybyśmy tam byli, więc Ty wszystko wiesz w 2-3 godziny?“.

Kolejny raz potwierdziłeś to, co mówiłem – szkoda, że tam nie byłeś. Nie poznałem zasad działania, zobaczyłem jak wygląda hala z zamkniętą instalacjąTomasz Pacia.

Michał Myszkowski, który był w hali powiedział, że “mówimy o dwóch różnych instalacjach“.

Jedna w Zabrzu, gdzie jest wyładowywane paliwo RDF i jest czysto, natomiast druga, która jest typową instalacją do produkcji RDF-u, to wiem, że jest 13-letnia i jest przewymiarowana, ale wiem, jakie kawałki paliwa rozdrobnionego latają koło hali. Jestem raczej człowiekiem wierzącym i wierzę, że firma wybuduje to tak, jak mówi. Ale podnoszę aspekt o ilości zwożonego towaru i nie zaśmiecaniu Zawiercia. Uważam, że to Pan prezydent zrobił szkodę firmie Fortum stawiając ją w takich niekomfortowych warunkach, ze względu na to, że wszystkie informacje nie poszły wcześniejMichał Myszkowski.

Przemysław Trepka pytał Damiana Świderskiego, “powiedz, co mówiłeś mieszkańcom“.

Przedstawiciele Fortum przekonują radnych

Ja odpowiadałem mieszkańcom na ich pytania. Co by Pan chciał wiedzieć?Damian Świderski.

Krzysztof Karolczyk protestował przeciw porównaniu RDF-u do strzępiarki. Przyznał rację Pawłowi Kazirodowi, że można wybudować instalację do RDF za kilka milionów złotych.

Nie wybudujemy hali, tylko wiatę stalową z odkrytą ścianą. Kontrola społeczna murowana, bo każdy widzi wszystko. Nie wybudujemy instalacji do odpylania za 2 mln zł, nie wybudujemy zamkniętych podajników do podawania paliwa. Jesteśmy wówczas w stanie się zmieścić w 10 mln. Mój zarząd jednak nie wyrazi zgody na taką instalację, ponieważ to nie będzie zgodne z naszym sumieniem – mówił Krzysztof Karolczyk.

Henryk Mól powiedział prezesowi ZGK, żeby “nie straszył mieszkańców, że będą ceny wyższe, bo jak Was nie było, to ceny były niższe“.

Proszę nie odbierać tego tak, że straszę, to jest czysta ekonomia. Jeśli Pan porównuje obecne ceny do tych sprzed kilku lat, to nie będę kontynuował tego wątkuKrzysztof Tomczak.

Witold Grim powiedział, że “taki sam odbiór informacji o tym, jakim dobrodziejstwem będzie dla nas strzępiarka, teraz Panowie mówią o RDF-ie, mówię o klimacie, w jakim Państwo to przekazujecie“.

Mariusz Dzikuć podziękował za zaproszenie na radę i za dyskusję. Podkreślił, że zakład powstanie według najwyższych standardów i w najlepszej lokalizacji, czyli obok wysypiska.

W głosowaniu za planami budowy RDF-u przez firmę Fortum zagłosowało 11 radnych: Mariusz Borzęcki, Martyna Gajos, Mariusz Golenia, Dominik Janus, Dariusz Kurek, Tomasz Pacia, Paulina Pietras, Jerzy Radosz, Przemysław Trepka, Justyna Wesołowska, Zbyszek Wojtaszczyk. Przeciwni RDF-owi byli: Witold Grim, Edyta Grzebieluch, Joanna Janik-Jaworska, Paweł Kaziród, Elżbieta Kornobis-Wieczorek, Ewa Mićka, Henryk Mól, Michał Myszkowski, Damian Świderski.

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

44 KOMENTARZE

 1. Wszystko jest super, jak mogłoby być inaczej. Prezesi, zarzad, członkowie rady nadzorczej, zawsze bedą bronić swojego stanowiska- RDF, to tzw. Złoty pakiet dla Zawiercia, będziemy najbogatsza gmina na Śląsku . Inwestycja Pisowka jak mogło być inaczej. Pani Przewodnicząca lojalna jak zawsze.

   • Czyli cytując p.Grima:
    “Uczestniczyłem bodaj w 2002 roku spotkaniu o planach przez hutę budowy strzępiarki huty. Były zapewnienia, że będzie sielanka. Zapraszam każdego z Państwa do Łośnic, żeby porozmawiać z mieszkańcami. Ówczesny prezes był zalewany krytycznymi zdaniami, w pewnym momencie wstał i powiedział “co było najpierw? Najpierw była wybudowana huta, a później byliście dobudowani do huty jako Zuzanka”, po czym włożył czapkę i wyszedł. Każdy zachwala swój biznes, a później jak zaczyna działać, to zapomina o swoich obietnicach – Witold Grim.”
    Czyli idąc tokiem myślenia tego pana byłego prezesa jak coś już jest to można sobie rozbudowywać do woli nie zważając na okolicznych mieszkańców itp ?
    Gdzie są ekrany akustyczne na Strzępiarce !!!

 2. Wypada tylko pogratulować mieszkańcom Marciszowa że p. Konarski uszczęśliwil ich ta inwestycją. Teraz Zawiercie ruszy z kopyta, oj będzie się działo będziemy bogatą gmina i na wszystko będzie nas stać. Brawo Konarski brawo !!!

 3. Czy Pan Konarski chcialby mieszkac kolo RDF? i Pa owie z zarzadu? Moze Pan rozwinie SAG aby ludzir mieli prace w Zawierciu Panie Konarski Panie Grim/w Pana ridzinnym Raciborza mozna zrobic cos z niczego/ Pani Chawulo a serio chce Pani RDF? Jaki inwestycje beda Pani Mikula w SAG? cisza w SAG mize kukurydze zazadzic przynajmnie dotacje z UE beda na hektar….Czy naprawde chcecie aby Wasze Nasze dzieci zyly w takim miescie cofnietym inwestycyjnym i infrastrukturalnym….. ps moze Panowie RDF w swoim miescie zbuduja sobie zaklad najlepiej zaraz obok swojej dzialki.

 4. Dziwię się radnemu Wojtaszczykowi. Ma 69 lat. Nie wiadomo, ile będzie jeszcze żył, ale w głosowaniu pozwolił na to, aby Zawiercie było bramą na tony śmieci z całej Polski. Swoją decyzją pozostawił młode pokolenie na wiele lat z problemem, bo więcej kandydować nie będzie. Takiej samej inwestycji nie chcieli Częstochowianie. Radny Golenia mówił, że inwestycję robi Bielsko-Biała i Zamość. Dziwnym zbiegiem okoliczności zapomniał dodać, że te miasta robią inwestycję na swoje potrzeby. Pana Trepki i Janusa to szkoda komentować. Tak się nadają na radnych jak kosa do kamienia.

 5. Wstyd że mówi się mieszkancom Marciszow że nie będzie odoru w okolicy Zakładu. Pomimo zamkniętej hali odór przy produkcji musi być gdzieś odpowadzony, a gdzie na zewnątrz. Przykład Oczyszczalni kraty jako pierwsze miejsce odbioru Scieków też niby jest szczelne ale zapachy poprzez wentylatory unoszone są na zaenatrz/Marciszow, Borowe Pole/.

 6. No coż widać Panu Prezydentowi bardzo zależa skoro zmobilizował całą koalicję do głosowania za budową zakładu rdf. Szanowni Radni wasza decyzja i wasza odpowiedzialność. Żebyście sie nie zdziwili jak wam mieszkańcy za nią podziękują przy okazji najbliższych wyborów samorządowych.
  Pan radny Trepka ewidentnie dążył do ucięcia dyskusji na ten temat. Czyżby wynik głosowania był juz znany wcześniej? Idealnie oddając zachowanie swojego Pryncypała podczas “kampanii informacyjnej” o zakładzie firmy Fortum. Gdzieś Ci sie śpieszyło chłopcze że chciałeś przepchnąć tą uchwałę w tak dziecinnny sposób bez żadnej dyskusji? Przecież siedziałeś w ciepłym domu przed własnym komputerem.

 7. Niech Pan Golenia zrobi instalację do RDF na swoim podwórku jak jest taki mądry. Niech tam jeżdżą ciężarówki i niszczą mu podwórko. Golenia teraz zmusza większość, aby przyjęli to, co sobie mniejszość wymyśliła Pan Konarski i 11 radnych, bo jest daleko od ulicy na której mieszka. Kopalnia i instalacja RDF to ten sam syf. Gratuluję panu Golenii, że widzi pierwiastki w kopalni natomiast jak śmieci to mu klapki opadają na nos i oczy i nic nie widzi i nie Sącza. To jest wybiórcze dbanie o środowisko przez Pana Golenię.

 8. Szkoda już słów co oni robią z tym Zawierciem… W tym UM zachowują się jak dzieci w przedszkolu nie obrażając najmłodszych, ale tak się właśnie dzieje. Poza tym dalej widać grube interesy kręcone wbrew woli mieszkańców. Czy ludzie tego nie widzą przy wyborach?…

  • Nawet gdyby Pan Konarski zwolnił syna radnego Wojtaszczyka z pracy to syn znalazłby inną pracę. Czyli Pan Wojtaszczyk przyjął mandat radnego nie po to, aby działać na rzecz mieszkańców tylko działać dla ochrony swojego syna?

 9. Co ty Golenia pleciesz ,że górnictwo produkuje najwięcej zanieczyszczeń ! Nie masz zielonego pojęcia o górnictwie więc powiedz ile zanieczyszczeń produkuje huta ! oprócz setek tysięcy syfiastego, żużla, huta truje powietrze tysiącami ton toksycznych pyłów i gazów. Co to z ciebie za radny skoro tak bezczelnie kłamiesz ! Nie masz prawa wypowiadać się w imieniu Zawiercian ty krymołoski kłamco !!!!!

  • a ty chcesz do tego syfu dołożyć syf kopalniany. W obliczu niskiej ilości wody w Polsce (zasoby porównywalne do Egiptu) chcecie nam dranie zafundować kopalnię która zniszczy nasz zbiornik wodny, obniży poziom wód w promieniu 20km.
   No gratuluję antyzawierciańskiej postawy i wspierania problemów z wodą. Co trzeba mieć w głowie? Chyba kanadyjską forsę..

 10. a dlaczego nie było Beaty naszej przewodniczącej zawierciańskiej? czyżby chora? też ma koronowirusa? ta sesja i temat był dla niej najważniejszy bo dotyczy jej dzielnicy . a teraz jak omawiają to jej nie ma

 11. Dlaczego nie zaproszono na sesję nikogo kto zajmuje się oceną ryzyka wpływu spalarni śmieci na środowisko naturalne .Można wtedy porozmawiać na argumenty czy miejska spalarnia dla powiatu czy jednak większa i prywatną spółka. Chorzów nie jest gminąktóra zaprasza do siebie turystów na wypoczynek .Jak tak duza inwestycja zanieczyszczająca środowisko wpłynie i na życie mieszkańców i na turystykę .O ile zmniejszą się realnie opłaty mieszkańców za śmieci. Mowa że będą niższe nikogo nie przekonuje .Bo mogą być niższe np.o złoty. Dlaczego nie zaproszono nikogo z radnych z miasta Częstochowy,to mogło wyjaśnić czemu tam nie wyrażone zgody .Opozycjo jak chcecie merytokracji to się do problemu należy przygotować .Z całym szacunkiem cytowanie pisma świętego na sesji RM nie jest najlepszym pomysłem. Powrót do referendum w kwestii spalarni czy spólka miejska czy firma prywatna ,kopalni i in vitro uważam za słuszny.

  • O jakich ty Linda turystach piszesz ? Do Zawiercia przyjeżdżają turyści ? Chyba, że myślisz o niedalekiej przyszłości, gdy w Zawierciu można będzie oglądać skanseny upadłego przemysłu i wiece obłąkańców organizowanych przez Golenie i innych szaleńców protestujących przeciwko kopalni i sortowni odpadów.

   • Przyjeżdżają turyści i to bardzo chętnie,hotel Villa Verde i jak powstanie spalarnia to nie wykończýla go pandemia to wykończy go spalarnia .A tam pracuje co najmniej 100 ludzi .Dziwie sie właścicielom i pracownikom tego obiektu ,ze siedzą cichutko .

 12. A co powiecie na temat małego konusa, z wyglądu małego pieska ???? Jak był na służbie u swojego Pana to wykonywał rozkazy, jak Pan go zwolnił, to o mały włos by go nie pogryzł, a kiedy dorwał się do władzy, to modlił się pod figurą, a i tak diabła miał za skórą.

  • A co powie słynny biznesmen z Marszałkowskiej fotografujacy się z Konarskim na temat rdf wszak to liczący się w Zawierciu obuwnik

 13. Szczujnia działa ,temat drażliwy to na tematy wizerunkowe usiłuje skierować uwagę .REFERENDUM w sprawach dotyczących Zawiercia i powiatu .Jak spalarnia śmieci może wpłynąć na ewentualnych inwestorów w SAG .Czy będzie ostatnim zakładem pracy dla 10 pracowników w naszym mieście. Zawiercie nie jest niczyją prywatną własnością skoro temat wywołuje tak olbrzymie kontrowersje należy skorzystać z REFERENDUM. Panie prezydencie niech Pan przekona mieszkańców do swojej wersji .

  • Ta sprawa śmierdzi na kilometr. W takich sprawach mieszkańcy powinni zabrać głos w referendum. Była skarga na decyzję wojewody śląskiego o uchyleniu uchwały w sprawie referendum w sądzie. Została wycofana. Kto wycofał skargę? Łukasz Konarski. Mówiła o tym radna miejska. Wątpię, aby referendum się odbyło.

 14. Ale tym wszystkim oportunistą gula strzela. Nic na rzecz Zawiercia nie robią, a ich gadka jest bardzo mecząca. Kwiczą, że to dla dobra Zawiercia, a w rzeczywistości zależy im na stołkach.
  Państwo radni …. !!! Zawiercia jest fajnym miastem i zacznijcie z własnej inicjatywy …. cokolwiek …. zrobić dla tego miasta.

  • Jakie referendum? Co Konarski sobie załatwił aby go nie odwoływać? Będzie nam tu panoszył dożywotnie. I tak ma wszystkich mieszkańców dożywotnio w dup..

 15. Czyli o Strzępiarce i jej wpływie na hałas i pylenie wiedzą wszyscy ale jakoś nikt się za to nie bierze. Pan Grim za swojej kadencji co zrobił w tej sprawie jak teraz taki obrońca ?
  Czy ktoś policzył ile ciężarówek dziennie wyjeżdża z huty z odpadami ze Strzępiarki ? Gdyby nie wprowadzone ograniczenia to dawniej jak opowiadał kierowca jechało i 40 x 20-24 tony to daje trochę ton. Teraz to jest może maksymalnie kilkanaście dziennie ale często instalacja jest zasypana wokoło hałdami odpadów które potem są sukcesywnie wywożone.
  I kwestia ostatnia. Czy czasem w tym zakładzie nie spalano by części odpadów właśnie ze Strzępiarki ? Bo tam pełno: gąbek , gum , plastiku i wszystkiego innego co znajduje się w samochodach i nie tylko ? Może część się nadaje a może nie ?
  Hałda pod chmurką , Strzępiarka pod chmurka i cacy a ten zakład ma być zabudowany i be. Gdzie rekultywacja hałdy i dlaczego nie jest zalesiany teren hałdy i obok od strony Zachodniej na górce ? Kasę się zbija kilkadziesiąt lat ale zalesić to już nie ma komu. Hałda powinna być zalesiona dookoła gdzie to tylko możliwe a huta teren tam ma.

  • SZANOWNI PANSTWO jak ponizej
   Mariusz Borzęcki, Martyna Gajos, Mariusz Golenia, Dominik Janus, Dariusz Kurek, Tomasz Pacia, Paulina Pietras, Jerzy Radosz, Przemysław Trepka, Justyna Wesołowska, Zbyszek Wojtaszczyk.
   PROPONUJE OSIEDLE KOLO RDF-u bedzie czysto ekologicznie obuad mozna zjesc przy otwartym oknie.

  • NAJWIEKSZYM TRUCICIELEM W CAŁYM POWIECIE JEST HUTA CMC i ci wszyscy co martwią się o o czystą Jurę nich się tym zajmą , a nie kopalnią czy sortownią odpadów, bo nawet gdyby była spalarnia to jej wpływ na środowisko były stokroć mniejszy niż huty. W Krakowie jest największa spalarnia w Polsce wraz z piękną pasieką, którą można obejrzeć z kamerki na youtubie.

   • zdecyduj się “Ekolog” czy “Zawierciak” bo za każdym razem atakujesz hutę i taki z ciebie ekolog że podpisując się jako ten drugi popierasz kopalnię. Jesteś żałosny.

    • Oczywiście, że jako ekolog nie mogę być obojętny na potwornie zanieczyszczane środowisko nie tylko Zawiercia, ale całej Jury przez hutę CMC ! Hałda żużla , która emituje trujące pyły i gazy, a przeważający kierunek wiatru z zachodu roznosi te paskudztwa po całej Jurze. Stalownia i strzępiarka robi to samo, nie mówiąc i transporcie złomu i odpadów. W przypadku kopalni żadne z tych zanieczyszczeń nie występuje. To ty jesteś żałosny i kłamca.

     • popieracz kopalni atakuje hutę nic nowego, żałosny opłacony lobbysta, won. Jak można atakować hutę i jednocześnie popierać syfiącą kopalnię, dupa jesteś a nie ekolog. i do tego jesteś gnidą antyzawierciańską.
      Huta syfi i hałasuje w mieście, a ten wykolejeniec chce jeszcze kopalni. Nieźle ci posmarowali albo jesteś totalnie chory na łeb.

  • tak, gratuluję “logiki”
   to tak jakby powiedzieć, nie będziemy robić testów, więc nie będzie wirusa..

 16. Pola w Wielkopolsce i fermy lewaki już posprzedawali obcemu kapitałowi bo holenderskiemu a teraz za Jurę Krakowsko-Częstochowską się biorą by napchać do własnych kieszeni kasę kosztem mieszkańców. Poza tym Kanada, Francja, Niemcy, Holandia nie budują już takiego syfu tylko wykładają gdzie tylko się da wiatraki i fotowoltaikę bo wiedzą że energię można czerpać z ocieplonego klimatu a Polsce można wcisnąć taki bubel i nie źle zarobić. U siebie syfu nie postawią…. Ale oczywiście nasi mądrzy włodarze jak widać nie obchodzi swój region i wolą raz a porządnie dorobić się hajsu. Obligacje zaciągnięte hajs jest a miasto w długach. Dofinansowania z tej całej UE i widać tylko spodnie wypchane ziemią na Marszałkowskiej…no i oczywiście nie można zapomnieć w tym czasie wizytówki jaśnie pana wielmożnego hrabi Konarskiego jaką jest “Łaźnia” do której i tak nikt nie pójdzie bo muzea kina i inne miejsca kultury są pozamykane a opłacać trzeba. SAG leży już chyba kilka lat ugorem że kaczki i łabędzie oraz ktoś chyba wspomniał o żurawiach nawet, które pływają w bagnach a dziki chodzą (teraz już nie narazie…ale nowe odcinki obwodnic wyploszą zwierzynę) do miasta. Już prędzej bobry wybudowały dwie tamy nad Czarną Przemszą i powstały niemieckie inwestycje typu Lidle, Kauflandy, Rossmany niż Galeria “Brama na Jurę”, bramę, która za nie długo może być fikcją bo RDF i kopalnia utworzy bramę do “kolejnego PRL” i znów Zawiercie będzie miastem zmarnowania szansy przez urzędujących tu ludzi. Miastem które powoli jest rozkradane przez obce kapitały na lewo i prawo…..zero swojego jak inne małe gminy które cieszą się rozwojem a przecież nie mają przemysłu i tego syfu. Dlaczego? A no dlatego że szanują swoje zasoby, unowocześniają technologie rolne, mają mądrych sołtysów, burmistrzów za którymi chłop stanie murem bo wie że dużo zdziałał dla lokalnej społeczności. Dlaczego Zawiercie nie może takie być?????

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.