zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Sesja: powiat musi zwrócić ponad 0,5 mln zł subwencji oświatowej. Co dalej z okulistyką w szpitalu?

Dziś odbyła się sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego. Uczestniczyły w niej obie zawierciańskie posłanki – Anna Nemś i Danuta Nowicka.

Ponad 20 lat walczymy o obwodnicę. Projekt dotyczący jej budowy, który był w GDDKiA został w 2007 r. zrzucony. Był to rok, kiedy ministrem transportu był Jerzy Polaczek. Projekt ten wrócił do dyskusji w 2009 roku, w 2010 r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, w 2011 wydano taką decyzję. W 2013 dyrektor śląskiego oddziału GDDKiA podjął decyzję o podzieleniu tego projektu. Wtedy była mowa o tym, że koszt tej obwodnicy to 550 mln zł. W 2015 r. projekt ten został wpisany do kontraktu terytorialnego w 2015 r. W tym roku została wpisana do programu budowy dróg krajowych i autostrad. Kiedy słyszę – jak na wczorajszej sesji – że obwodnica została wprowadzona do listy inwestycji w 2017 r., to muszę powiedzieć, że to nieprawda. Kwota wystawiona przez GDDKiA (około 430 mln zł – red.) jest absolutnie nierealna. Czy nie warto poszukać rozwiązania, które umożliwi, aby np. zrealizować pierwszy odcinek, od Siewierza do Kromołowa? Taniej już nie będzie. My już musimy podjąć konkretne działania – mówiła Anna Nemś.

Poseł mówiła również o kwestii likwidacji dyżurów okulisty po godzinie 15:00.

Gdybyście zostawili więcej środków, to by ich teraz nie brakowało. Wierzę, że Pani Poseł tak gorliwie jak teraz będzie zabiegała w Sejmie i interpelowała w sprawie obwodnicy – powiedziała Przewodnicząca Rady Powiatu Zawierciańskiego Małgorzata Benc.

Podczas sesji poruszono również kwestię konieczności zwrotu przez starostwo powiatowe subwencji oświatowej, najwięcej do zwrotu ma Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej (246 tys. zł), łączna kwota do zwrotu ze wszystkich szkół to ponad 557 tys. zł.

Również dokonaliśmy zwrotu za lata 2012-2013 w podobnej kwocie, my również zwracaliśmy – powiedział Krzysztof Wrona, starosta zawierciański w kadencji 2014-2018.

Przecież to dyrektorzy szkół podawali takie liczby. Dla mnie sprawy, skoro konsekwencje zostały wyciągnięte wobec dyrektorów – powiedział radny Stanisław Dąbrowa.

Po sesji zapytaliśmy starostę, czy doszło do zawyżenia liczby uczniów w zawierciańskich szkołach?

To nie zawyżenie liczby uczniów. Gdyby tak było, było to oszustwo. Chodzi o to, że szkoła deklaruje liczbę uczniów ze stopniem niepełnosprawności, subwencja na takiego ucznia jest wyższa. Do 30 września rodzice powinni dostarczyć zaświadczenie o takiej niepełnosprawności, a składają po terminie – wyjaśniał starosta.

Jak przyznał, z jednej strony niezwykle ważne jest przestrzeganie tych terminów, ponieważ koszty ich przekraczania dla powiatu w skali lat to miliony złotych, ale z drugiej – niedopuszczalne i niemożliwe byłoby wykreślanie z list przyjętych do szkoły uczniów, których rodzice nie złożyli stosownego zaświadczenia w terminie.

W trakcie sesji podjęto również uchwały w sprawie dwóch skarg na dyrektora Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach. Pierwszą uchwałę, która dotyczyły konfliktu personalnego odrzucono, drugą, w sprawie braku publikacji informacji w BIP-ie szkoły – przyjęta.

Na zakończenie sesji rada powiatu jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie konieczności budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia, stanowisko ma zostać dostarczone do premiera, odpowiedniego ministra i wojewody śląskiego.

Nie ma w tym stanowisku wskazywania winnych i niewinnych, mniej albo bardziej zasłużonych. Jest prośba o budowę obwodnicy. Sądzę, że jeśli będziemy występować razem, to się nam uda – powiedział starosta zawierciańskie Gabriel Dors.

W trakcie interpelacji i zapytań radnych zabrał głos m.in. radny Jarosław Kleszczewski.

Chciałbym pogratulować zarządowi powiatu o stworzeniu Doradca ds. rozwoju szpitala dla Dariusza Jorga. Myślę, że sprawa pracy SOR-u pod nowym zarządem jest znana całej Polsce. Dlaczego środki finansowe szpitala zamiast przeznaczyć na dodatkowy etat lekarski w SOR-ze zostały przeznaczone na doradcę? To kwota 147 tys. zł za 10 miesięcy, średnio 14,7 brutto tys zł miesięcznie. Dlaczego i na jakiej podstawie został zatrudniony ten Pan? Proszę również o poinformowaniu o liczbie skarg na szpital. Chciałbym zwrócić się do przewodniczącej rady powiatu o zwołanie sesji nadzwyczajnej na temat natychmiastowej poprawy pracy SOR-u i oddziału okulistycznego – pytał Jarosław Kleszczewski, przewodniczący rady powiatu w kadencji 2014-2018.

Chcę zwrócić uwagę, że poprzednia dyrekcja składała się z 5 osób, obecnie z 3 + doradca. Jeśli Pan ma takie dane, proszę przedstawić koszty utrzymania poprzedniej dyrekcji – odpowiedział Gabriel Dors.

Porównywanie do poprzedniego okresu nie ma sensu, bo tak źle w szpitalu nie było. I przyzna Pan, że to bardzo wysoka kwota jak na doradcę – kontynuował Jarosław Kleszczewski.

Proszę nie bawić się w przedwyborczą demagogię, bo kiedyś też zdarzyła się sytuacja, że pacjent wyszedł z SOR-u i zmarł – dodała Małgorzata Benc.

Będziemy bić pianę, a nic z tego nie będzie. Zakładam, że wszyscy mamy dobre intencje. Rozumiem, że interpelacja Pana Kleszczewskiego ma na celu przedstawienie poprawy jakości usług. I dlatego mogę obiecać, że zobliguję dyrektora do przedstawienia takiego programu komisji, zarządowi i wszystkim radnym – mówił Gabriel Dors.

W ramach wolnych wniosków głos zabrała m.in. Maria Milejska.

Dziś od Pani poseł dowiedziałam się, że świadczenia okulistyczne w szpitalu będą w trybie jednodniowym. Jestem członkiem komisji zdrowia, nigdzie ten temat nie był poruszany. Czy dyrektor szpitala podjął działania, aby wprowadzić okulistykę w trybie całodobowym? Czy dyrektor dokonał stosownej zmiany w umowie z NFZ dla okulistyki? – pytała radna Maria Milejska.

W poprzedniej kadencji było 5 członków zarządu szpitala, koszt ich utrzymania to 940 tys. zł, średnio każdy z członków zarządu pobierał roczną pensję w wysokości 188 tys. zł. Teraz ograniczono liczbę członków zarządu. W 2018 działalność medyczna w szpitalu przyniosła stratę. Nie da się w 2 miesiące odwrócić wieloletnich zaniedbań. Odnośnie trybu jednodniowego okulistyki, NFZ wymusza taki sposób organizacji pracy. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian do umowy, proszę mi pokazać podstawę prawną konieczności dokonania zmian, ponieważ z mojej wiedzy nie ma takiej konieczności – mówił p.o. Szpitala Powiatowego w Zawierciu Piotr Zachariasiewicz.

Radna Maria Milejska pytała o to, jak wygląda konsultacja okulistyczna dla pacjentów przychodzących po godzinie 18:00.

Proszę mi pokazać przepis, który zmusza do tego, aby był okulista o takiej porze? Ciało obce powinien zająć się witrektomista, takiego lekarza nie ma w szpitalu – mówił Piotr Zachariasiewicz.

Ludzie się boją o to, że zostanie zlikwidowany oddział okulistyczny – kontynuowała Maria Milejska.

Radny Stanisław Dąbrowa pytał o rozbieżności pomiedzy dodatnią kwotą wyniku finansowego, a ujemną wyniku medycznego.

W 2018 w stosunku do 2017 było pogorszenie o 4,5 mln zł wyniku medycznego. W 2018 r. ten wynik był ujemny od wielu lat. Ten plus został zbudowany na jednorazowych operacjach finansowych – np. umorzenie odsetek od długu – mówił Piotr Zachariasiewicz.

Radna Barbara Kozioł złożyła formalny wniosek o zakończenie dyskusji, który został przyjęty większością głosów.

Zobowiązuję Pana dyrektora do przygotowania rzetelnych danych dotyczących liczby zabiegów na okulistyce – jakie świadczenia są wykonywane – powiedziała na zakończenie sesji Małgorzata Benc.

2 KOMENTARZE

  1. PosłAnka zapomniała, że zarzekała się o priorytetowym wybudowaniu obwodnicy. Uwidaczniała zdjęcia z Wojewodą, udzielała wywiadów, że już niedługo sprawa obwodnicy będzie załatwiona. I co, …. i g…o, jak całe jej posłowanie. Co załatwiła dla Zawiercia , no co…… niech ktoś wskaże, w czym się dla nas przysłużyła jako poseł. Mielić ozorem i zarzekać rzeczywistość to potrafi, a efektów ni ma. Teraz nagle aktywna, bo rok wyborczy, a gdzie była przez siedem lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.