zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Rozpoczął się remont ulicy Podmiejskiej w Zawierciu

Rozpoczęły się prace związane z projektowaniem przebudowy ulicy Podmiejskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony, który dotyczył wykonania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla inwestycji.

Wykonawcą została Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej Jerzy Sowa z Trzebini, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę i spełniła wymagane kryteria określone przez miasto. Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji przetargowej firma musi zrealizować prace projektowe w ciągu 100 dni od daty zawarcia umowy, a zakres prac będzie obejmował poszerzenie pasa drogowego, budowę odwodnienia drogi, przebudowę zniszczonej nawierzchni asfaltobetonowej oraz konstrukcję korpusu drogowego. Ponadto w ramach prac projektowych architekci zaprojektują budowę jednostronnego chodnika, dobudowę krawężników, orurowanie przydrożnego kanału oraz przekładkę i zabezpieczenie kolidujących sieci.

Tekst i zdjęcie: Urząd Miejski w Zawierciu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.