zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Rodzice uczniów klasy sportowej SP9: “KP Warta Zawiercie omylnie traktuje nas jako członków swojego klubu i każe płacić za zajęcia w ramach klasy sportowej”. UM: “Nie ma żadnego podwójnego finansowania” [AKTUALIZACJA – OŚWIADCZENIE]

Do naszej redakcji zgłosiła się mama jednego z uczniów klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Zawierciu. Jej zdaniem uczniowie muszą płacić Klubowi Piłkarskiemu Warta Zawiercie za zajęcia, które powinni mieć bezpłatnie w ramach nauki szkolnej w klasie sportowej. Podobnego zdania są również inni rodzice uczniów klasy sportowej, którzy uczestniczyli już w kilku spotkaniach w tej sprawie z władzami klubu.

Jak mówi Dominika Zygmańska, wszystko zaczęło się w roku szkolnym 2017/2018, gdy Grzegorz Przybysz, ówczesny wicedyrektor szkoły poinformował rodziców uczniów grających w młodzieżówce KP Warta Zawiercie, że powinni przepisać swoje dzieci do klasy sportowej w SP9, ponieważ ich grupa w KP Warta będzie likwidowana.

“Dzieciom się odechciewa”

W roku 2019 od rodziców uczniów KP Warta Zawiercie zażądała comiesięcznych opłat, które miały być tytułowane – jak mówiła Dominika Zygmańska – jako “opłata dobrowolna”.

Klub poinformował nas, że jeśli nie będziemy płacili składki, to nie będą wpuszczać dzieci na treningi – a przecież to mają w ramach zajęć lekcyjnych. KP Warta Zawiercie omylnie traktuje nas jako członków swojego klubu i każe płacić za zajęcia w ramach klasy sportowej – mówi mama jednego z uczniów.

Dominika Zygmańska wspomina sytuację, gdy uczniowie wygrali w turnieju bon na 1000 zł.

Dzieciom się odechciewa, bo gdy coś wygrają, musi to być przeznaczone na stroje. A to powinien zapewnić klub. Nam nawet nie chodzi o to, że płacimy 100 zł miesięcznie, ale my nie mamy nic, dodatkowo musimy płacić za stroje, za obozy. Gdy należeliśmy do klubu tak było, ale wchodząc do klasy sportowej nasze dzieci powinny to mieć zapewnione. Prezes tłumaczy się, że subwencji nie pobiera – mówi Dominika Zygmańska.

Czeski film

Co na to prezes KP Warta Zawiercie?

W odpowiedzi na Pana zapytanie dot. pobierania przez nas opłat za trenowanie uczniów klasy sportowej SP 9 Akademia Piłkarska Warta Zawiercie informuje, że zgodnie z przyjętym przez Zarząd Klubu regulaminem pobierane są składki członkowskie. Zgodnie z § 2 pkt 5 w/w regulaminu: ”Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca. Wysokość składek ustalona jest przez Zarząd KP Warta Zawiercie i stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Składka członkowska jest wkładem w rozwój Akademii, a nie zapłatą za zajęcia. Akademia nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.” Rodzice uczniów klasy sportowej SP 9 zapoznali się i podpisali obowiązujący regulamin – poinformował w grudniu 2020 r. Dawid Zawrin, prezes KP Warta Zawiercie.

W 2019 roku ministerstwo edukacji przeznaczyło 42 808,04 zł subwencji na klasę sportową w SP9 w Zawierciu (na 38 uczniów), z kolei w roku bieżącym – 25 271,05 zł (na 21 uczniów).

Środki te są przeznaczane na dodatkowe 6 godzin wf oraz zapewnienie posiłku w szkole dla uczniów z klasy sportowej – powiedziała w grudniu 2020 r. Monika Polak-Pałęga z Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Jak zapewniała, “organ prowadzący nie ma wiedzy na temat pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat przez KP Warta Zawiercie“.

Nasz Klub traktuje wszystkie drużyny Akademii na takich samych zasadach. Dzieci uczęszczające do klasy sportowej mają zagwarantowane 5 treningów tygodniowych plus mecz ligowy. Treningi odbywają się w ramach lekcji w godzinach dopołudniowych, gdzie w przypadku pozostałych drużyn zajęcia są w godzinach popołudniowych 2-3 razy tygodniowo, co jest dodatkowym handicapem dla uczniów klasy sportowej, którzy popołudniu mogą skupić się na nauce lub rozszerzać swoje inne zamiłowania – mówił w grudniu Dawid Zawrin, prezes KP Warta Zawiercie.

Redakcja Mediów Zawierciańskich ponowiła pytanie o to, czy KP Warta Zawiercie uważa, że jest to uczciwe, aby rodzice uczniów uczęszczających do subwencjonowanej klasy sportowej płacili klubowi pieniądze za to, co prawdopodobnie powinni mieć zagwarantowane w ramach klasy sportowej?

Uczciwe jest traktowanie wszystkich grup młodzieżowych w ten sam sposób co czynimy. Wszyscy mają podpisane umowy i wpłacają składki członkowskie na rozwój akademii, gdyż poza lekcjami WF i posiłkami jest szereg innych kosztów i pracy do wykonania w związku z prowadzeniem Akademii. W zeszłym roku odbyło się spotkanie z rodzicami/opiekunami, na którym propozycja współpracy została przedstawiona, umowy rozdane i dobrowolnie podpisane przez rodziców/opiekunów. Nikt z KP Warta Zawiercie nie trzyma klasy sportowej na siłę, ani nie zmusza do pozostania w strukturach Stowarzyszenia. Rodzice/SP9 może oczywiście założyć swoje stowarzyszenie i uczestniczyć w rozgrywkach po zgłoszeniu do struktur PZPN – powiedział w grudniu 2020 r. Łukasz Kłosowski, wiceprezes KP Warta Zawiercie.

Porozumienie o współpracy pomiędzy KP Warta Zawiercie a SP9 zostało zawarte we wrześniu 2017 roku i miało obowiązywać do końca sierpnia 2018 roku. Według nieoficjalnych informacji, porozumienie de facto obowiązuje nadal, choć de iure aby było ważne wymaga co najmniej aneksu.

Więcej pieniędzy dla klubu od miasta

Klub Piłkarski Warta Zawiercie otrzymał na mocy umowy z Urzędem Miejskim w Zawierciu z 17 lutego 2020 roku kwotę w ramach dofinansowania zadania pn. “Rozwój sportu na terenie Gminy Zawiercie” na kwotę 280 tys. zł. Z kolei 16 września 2020 r. aneksowano umowę zwiększając kwotę do 504 tys. zł. Wówczas członkiem zarządu KP Warta Zawiercie był Grzegorz Przybysz, od niedawna dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu.

Nie ma żadnego podwójnego finansowania. Środki z subwencji są przeznaczane na dodatkowe 6 godzin wf oraz zapewnienie posiłku w szkole dla uczniów z klasy sportowej. Jeszcze raz podkreślamy, że kwestia opłaty pobieranej przez klub to ustalenia między klubem a rodzicami. Miasto nie ma na nie wpływu. Z naszych informacji wynika, że składki członkowskie są przekazywane na rozwój grup młodzieżowych (między innymi na transport i opłaty związane z organizacją spotkań ligowych), ale o szczegóły proszę pytać klub – poinformowała w styczniu 2021 r. Monika Polak-Pałęga.

AKTUALIZACJA – PIĄTEK 22 STYCZNIA 2021 R. – GODZINA 08:09

W związku z oświadczeniem Klubu Piłkarskiego Warta Zawiercie dostępnym na ich stronie internetowej nasza redakcja wydała komunikat:

Szanowni Państwo,

1. Redakcja Mediów Zawierciańskich zawsze wyrażała wielki szacunek do Klubu Piłkarskiego Warta Zawiercie i kibiców wszystkich jej drużyn – jest to klub ze 100-letnią tradycją wyjątkowo ważny dla Zawiercia. Zależy nam na dobru zarówno klubu, jak i kibiców. Obecny zarząd administruje klubem od około 2 lat.

2. Uprzejmie prosimy, aby nie wprowadzać w błąd kibiców pisząc na końcu oświadczenia “Dziennikarze Mediów Zawierciańskich nie zwrócili się także do Zarządu KP Warty Zawiercie o weryfikację zamieszonych informacji”. W artykule są obszerne wypowiedzi władz klubu w opisywanym temacie zarzutu rodziców dzieci o podwójnym finansowaniu nauki uczniów z SP9. Władze KP Warta Zawiercie były kilkukrotnie proszone o wypowiedzi w tej sprawie i wypowiedzi te zostały opublikowane.

3. Odwołajmy się do Centralnego Rejestru Umów na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zawierciu, z którego pochodzi informacja o wzroście kwoty, o której pisaliśmy w w/w artykule.

W tabeli pod numerem 109 w rubryce “Wartość przedmiotu umowy” widnieje kwota 280 tys. zł –> https://zawiercie.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=34737&bar_id=16118

Z kolei w tabeli pod numerem 715 w rubryce “Wartość przedmiotu umowy” widnieje kwota 504 tys. zł –> https://zawiercie.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=35389&bar_id=16118

Z wyrazami szacunku,
Paweł Kmiecik,
redaktor naczelny Mediów Zawierciańskich

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

Zdjęcie: Archiwum

3 KOMENTARZE

 1. Panie redaktorze PK odnośnie dotacji wprowadza pan mieszkańców w błąd (świadomie, czy przez brak rzetelności dziennikarskiej?). Kolejny tekst mający wywołać wrażenie, że ludzie Prezydenta mogą więcej. Proszę sprawdzić w UM czego dotyczył aneks – podpowiem, że finansowanie zadania składa się z dotacji miejskiej i wkładu własnego. Zamiast szukać taniej sensacji może lepiej przyłożyć się do rzetelnego rozpoznania tematu. Na dzisiaj ten portal powinien nazywać się Plotek Zawierciański.

 2. Czy ktokolwiek zna KRS/NIP Akademii Piłkarskiej Warty Zawiercie bo chciałbym przekazać 1% podatku w rozliczeniu rocznym PIT na rozwój sportu dzieci i młodzieży.
  1.Taka organizacja nie istnieje .Akademia Piłkarska Warty to nielegalny twór stworzony na potrzeby działaczy w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych bazując na naiwności rodziców.
  2. “Składka członkowska jest wkładem w rozwój Akademii a nie zapłatą za zajęcia” tak mówi Regulamin Akademii. Ciekawe czy idąc do Biedronki po bułki płacę za otrzymany towar czy może wpłacam na rozwój biedronki. Rodzice chcą po prostu wiedzieć za co płacą. Rodzice uczniów płacą na rzecz klubu 100 zł miesięcznie przez cały rok a w zamian otrzymują wyłącznie transport na 7 meczy wyjazdowych w roku 2020. Stroje ,dresy, obozy i inny sprzęt zabezpieczają rodzice. Trenerem jest od zawsze nauczyciel w-f w klasie sportowej.
  3. Warta nie “gwarantuje” 5 treningów tygodniowych zajęć dopołudniowych ponieważ są to godziny lekcyjne w ramach 10 godz. tygodniowych zajęć zgodnie z przepisami dla klas sportowych.
  4. W kalendarzu na 2020 Warty Zawiercie klub reklamuje się dziećmi które proszę pomnożyć przez 100 zł X 12 miesięcy. Dlaczego Warta nie chce założyć legalnej Akademii Piłkarskiej ?
  5. Wyłudzanie pieniędzy to przestępstwo, które w Kodeksie Karnym zostało spenalizowane jako oszustwo w art.286 par.1,zgodnie z którym kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo uzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

 3. Do
  Pani Kibic 😉 zapewne mama z klasy sportowej która nie ma zielonego pojęcia o piłce nożnej i jej prowadzeniu dlatego proponuje umyć garnki i obrać ziemniaki na obiad dla rodziny .

  Takich bzdur dawno nie widziałem bo każda akademia piłkarska to tylko nazwa a jak znam życie to Pani dziecko jest zarejestrowanym zawodnikiem KP Warta ZAWIERCIE gdzie klub ponosi wydatki związane z autobusami, sędziami, opieką medyczną, piłkami, trenerem poza zajęciami lekcyjnymi gdzie ma tylko płacone w ramach subwencji od poniedziałku do piątku i wcale nie musi z tymi dziećmi jeździć na mecze ligowe w soboty lub niedzielę bo to jest jego prywatny czas . Z tego co Pan redaktor pisze to subwencja wynosi 25271 zł więc łatwo policzyć że mają zapewnione obiady które miesięcznie wychodzą około 75 zł a 85 zł na każdego ucznia przez 10 miesięcy plus dodatkowe 6 godzin w tygodniu na trenera to myślę że do tej subwencji szkoła musi dopłacić a gdzie resztę opłat związanych z rozgrywkami , proszę trochę pomyśleć a nie wieszać psy na ludziach którzy rozwijają piłkę nożną w Zawierciu, zaczyna widać ten klub , widać że władze dbają o rozwój a wy robicie aferę o 100zl gdzie dziecko pójdzie na dodatkowy angielski który trwa 45 minut i 70 zł nie ma .

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.