zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Ranking zamożności. Które miejsce zajęło Zawiercie i inne gminy powiatu?

Ranking został przygotowany przez czasopismo “Wspólnota” poświęcone tematyce samorządowej wydawane przez istniejącą od 1990 roku Międzykomunalną Spółkę Akcyjną Municipium.

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak rok temu. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych takie dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ dużej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu, ale jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu („zamożność”). Jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwane janosikowe. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych – chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej. Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej – czytamy w opisie rankingu.

Cały ranking znajduje się pod linkiem: http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/justyna_kaminska/Archiwum/Ranking_-_Zamoznosc_samorzadow_2018_r_OK.pdf

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” to dwutygodnik w całości poświęcony samorządom. Tworzony od 1990 roku przez ekspertów i dziennikarzy dostarcza fachowej wiedzy niezbędnej urzędnikom w codziennej pracy. Jest obowiązkową lekturą prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, starostów, marszałków województw oraz jednostek organizacyjnych JST – piszą autorzy rankingu

Oto zestawienie lokat, które zajęły wszystkie gminy powiatu zawierciańskiego w kolejności zajmowanych miejsc:

Zdjęcie ilustracyjne na bazie: pl.freepik.com

1 KOMENTARZ

  1. Jeżeli byłoby to możliwe to przydałby się ranking zadłużenia gmin naszego powiatu z podanymi kwotami długu i ich współczynnikiem % w stosunku do budżetu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.