zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Radna Ewa Mićka na sesji o ZGK: “My jako radni nic o tym nie wiedzieliśmy. Podejrzewam, że społeczeństwo również”

W środę 27 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej w Zawierciu. Rozpoczęła się od minuty ciszy w związku ze śmiercią w minionych dniach żony Witolda Grima, Bogdana Dworaka oraz Jarosława Sochackiego.

Prezydent Zawiercia w trakcie sprawozdania ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym złożył życzenia z okazji dnia samorządowca, wspominał zmarłych uczczonych minutą ciszy, mówił o przetargu przebudowy żłobka, o nowych książkach dla podstawówek oraz staraniach dotyczących walki ze smogiem (m.in. programu Zefir).

W ciągu ostatnich tygodni odbyliśmy kilka spotkań z właścicielami schroniska (…). Czekamy na decyzję właściciela, w którym kierunku mamy iść – mówił prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

Prezydent mówił również o otwarciu urzędu, przygotowaniach do otwarcia szkół i przedszkoli.

Czy przed wakacjami zostaną otwarte szkoły i przedszkola? – pytała przewodnicząca Rady Miejskiej w Zawierciu Beata Chawuła.

To zależy od zainteresowania rodziców – prezydent Zawiercia.

W ramach pytań do Łukasza Konarskiego głos jako pierwszy zabrał radny Michał Myszkowski.

Panie Prezydencie, Wysoka Rado, ja mam dwa pytania odnośnie sprawozdania Pana Prezydenta. Jedno – został rozstrzygnięty przetarg na ulicę Dojazd. Tak naprawdę chciałbym się dowiedzieć, czy tyczy się to zarówno tej części od strony, która jest ulicą Zaparkowej, jak i tą od strony ulicy z Wierzbową. Czy ta przebudowa będzie związana też z poszerzeniem tej drogi tak, ażeby uzyskała taką szerokość, jak zrobiła to spółdzielnia mieszkaniowa?Michał Myszkowski.

Nie pamiętam w tej chwili projektu, ale mogę poprosić Pana Naczelnika, który… – prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

Jak by można, żeby tylko… Drugie pytanie mam odnośnie OZE, bo tam zauważyłem, że jedna firma złożyła odwołanie. To oznacza, że projekt tak naprawdę zostanie wstrzymany i chyba do momentu rozstrzygnięcia tego. Czy wiemy, co jest powodem odwołania tej firmy i ile to może potrwać?Michał Myszkowski.

 Tu też myślę, że naczelnik odpowie, bo na bieżąco przetargiem zarządza – prezydent Zawiercia.

Dobrze, poczekamMichał Myszkowski.

To może w międzyczasie poproszę – kolejna radna – Ewa MićkaBeata Chawuła.

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo kilka pytań mam do Pana Prezydenta m.in. Chciałbym jednak zacząć od odpowiedzi, jaką uzyskałam od ZGK na moje ostatnie pytania w związku ze sprzedażą działek i w związku z firmą, jeśli chodzi o ochronę. I teraz tak: Panie prezydencie, zakładam, że jest Pan osobą kulturalną, umie się Pan zachować w każdej sytuacji. Zarzucanie mi przez Pana prezesa manipulacji faktami wydaje mi się troszeczkę za daleko idące; wydaje mi się, że my radni mamy prawo pytać – ja nie musiałam tego sprawdzać, ja nie musiałam tego wiedzieć – ja po prostu zadałam pytanie i poprosiłam o wyjaśnienia. Czyli rozumiem, że teraz każde pytanie, które zadam, będzie manipulacją? Więc chciałabym powiedzieć, że nie będzie. Mam kilka pytań. Nie wiem. Jest tutaj przedstawiciel ZGK, nie ma Pana prezesa, szkoda, bardzo żałuję. Faktycznie przetarg o którym mówiłam dotyczył innego czasookresustąd te różnice w cenie. Wystarczyło tak odpowiedzieć, natomiast jest tu tyle inwektyw pod moim adresem… Czytał Pan to? Proszę sobie przeczytać. Bardzo bym prosiła porozmawiać z panem prezesem Tomczakiem dlatego że, przeczytam ostatni akapit: “Kończąc, chciałbym poinformować, że wobec trwającej nagonki, zarówno politycznej, jak i medialnej, stawiającej naszą firmę w niekorzystnym świetle spółka wykorzysta wszelkie dostępne środki ochrony prawnej dla zachowania jej dobrego imienia”. Panie prezydencie, proszę sobie przemyśleć tą odpowiedź, proszę porozmawiać z Panem prezesem, bo naprawdę to jest za daleko idące. Ponieważ zarzucono mi, że nie jestem przygotowana i nie byłam przygotowana, faktycznie tego nie sprawdziłam, w związku z tym ja się dzisiaj przygotowałam. Zacznę od odpowiedzi Pana prezesa na temat sprzedaży działek. Pan prezes pisze: “Informuję, że ogłoszone postępowanie traktować należy tylko i wyłącznie jako sondowanie rynku nieruchomości. W związku z tym, nie insynuuję, czytam z dokumentów. Proszę mi zatem przedstawić wycenę tych nieruchomości, jaka została zrobiona podczas zamiany tych nieruchomości z Gminą Zawiercie. Bardzo bym prosiła o wycenę tych nieruchomości, bo wycena tej nieruchomości była zrobiona, a z tego co wiem, to trudno nazwać sondowaniem rynku coś – teraz, przygotowałam się, Panie prezydencie – postępowanie przetargowe, ogłoszenie o przetargu zostało ogłoszone 10 kwietnia w piątek, później była sobota wielkanocna 11, później niedziela, później 13 – lany poniedziałek, później 14 – wtorek, 15 – środa i do tego terminu należało wpłacić wadium, a ofertę złożyć do 17. Od 10 do 17 wyłączając sobotę, niedzielę i poniedziałek mamy ile? 5 dni czy 4? Czy to jest sondowanie rynku? Jeżeli chce się przesondować rynek, dla mnie to też wątpliwe, to taka oferta powinna wisieć bardzo długo. Jeżeli było to sondowanie rynku. Kolejna. W wyniku przeprowadzonych przez nas czynności – czytam znowu z dokumentu – finalnie zakupem nieruchomości były dwie firmy, natomiast dzierżawą jedna z tych firm. Czytam z dokumentów. Ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej. Sprzedaż. Skąd wiadomo, że ktoś był zainteresowany dzierżawą? Ktoś się z kimś spotkał? Były jakieś ustalenia poza postępowaniem? Bardzo proszę o tą informację. Kolejne. Z tego co ja się orientuję, być może się mylę, nie insynuuję, na sprzedaż takiej nieruchomości potrzebna jest zgoda walnego zgromadzenia oraz opinia rady nadzorczej. Zawsze. Bardzo bym prosiła o te dokumenty. Z odpowiedzi, jaką dostałam czytam: “posiadanie zgód korporacyjnych dla naszych czynności nie było konieczne”. Nie znam się, proszę mi wyjaśnić, co to są zgody korporacyjne? Na piśmie. Nie rozumiem. To jest spółka? Korporacja? Może to jest tożsame? Też tego nie wiem. Nadmienię również, że doszukiwanie się nieprawidłowości w umiejscowieniu ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej jest również nadużyciem. Jak już wcześniej wykazałam, czytając termin i daty, w jakim ogłoszenie zostało ogłoszone i było dostępne, wydaje mi się, że nie muszę tego komentować, niezależnie od tego, gdzie było umieszczone. To tyle, jeżeli chodzi o sprzedaż. Może jeszcze nie. Jeszcze jest jedna kwestia. Jeżeli ktoś sonduje rynek, to dlaczego w tym ogłoszeniu o sprzedaży, o przetargu 1, pisemnym, nieograniczonym, jest podana cena wywoławcza. Jeżeli ktoś sonduje rynek, no to chyba chce poznać cenę, za jaką ktoś by mógł kupić tą nieruchomość. Bo wiadomo, jeżeli cena wywoławcza jest podana, jest podane postąpienie, no to wiemy za ile ktoś może to kupić i dziwnym by było, gdyby przyszedł ktoś i chciałby kupić za więcej. Dużo, dużo więcej, więc to też jest dla mnie niejasne. I jeszcze jedna ciekawa informacja z postępowania. Punkt 7. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników. Rozumiem, ze gdyby był 1, to też byłby ważny. Kolejna rzecz jaką w odpowiedzi mogłam przeczytać, ale nie będę tego czytać, ale powiem – postępowanie można było w każdej chwili unieważnić. Nie wiem, jest Pan naczelnik. Panie naczelniku, czy taki zapis jest zapisem, który zdarza się bardzo rzadko w zbyciach nieruchomości czy to jest zapis zwyczajowy? Proszę się wypowiedzieć na temat postępowań, które odbywają się w gminie – Ewa Mićka.

Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, Panie prezydencie – nie chciałbym się wypowiadać na temat przetargów na zbycie nieruchomości – reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności odpowiednie rozporządzenie. Wydział Inwestycji i zamówień publicznych nie zajmuje się… – naczelnik wydziału.

To poprosimy kogoś z wydziału inwestycji, jeżeli Pan nie wie, bardzo dziękujęEwa Mićka.

Panią Kamilę Dworak musimy poprosić – naczelnik.

Bardzo proszę, bo chciałabym to wiedzieć, czy to jest taki dziwny napis, czy to zwyczajowy jest zapis, czy zawsze się tak zapisuje, bo nie chcę też insynuować. Kolejna informacja, o jaką bym poprosiła dotyczy ochrony. Już mówiłam o tym, że rzeczywiście czasookresy były różne. Natomiast chciałabym zapytać, ponieważ w międzyczasie kiedy było ogłaszane postępowanie na ochronę mienia to drugie, które obejmowało okres roczny, tam było w granicach 300, ponad 300 tysięcy, po tym postępowaniu została dokonana bodajże w lutym uchwałą zamiana działek. Bardzo proszę o informację, czy został spisany aneks z firmą ochroniarską. Jeżeli zamieniliśmy działki, to te działki nie powinny wchodzić w zakres postępowania przetargowego. Prosiłabym o taką informację, czy firma Lador podpisała aneks z ZGK na wyłączenie działek, które zostały przekazane do gminy, żeby nie były już częścią, no bo nie są częścią ZGK, tylko częścią gminy, czy w związku z tym został spisany aneks, w związku z tym zmniejszona kwota za zadanie? To chyba tyle z tej kwestii. Następnie – chciałabym uzyskać informację jakie firmy były zainteresowane zakupem działek bądź dzierżawą, bo skoro wiemy, że była, to ja chciałabym poznać nazwy tych firm. Obiecywał Pan, Panie prezydencie, transparentność postępowania. Zakładam, że dotyczy to również pana pracowników i pana podległych spółek. O operatach już mówiłam. Bardzo proszę o przekazanie operatów szacunkowych dla przekazanych działek, dla zamienionych. Kolejna kwestia. ZGK od jakiegoś czasu, zresztą kto jeździ do schroniska widzi, pracuje sprzęt ciężki. Nie znalazłam, nie insynuuję, nie znalazłam informacji na temat postępowania przetargowego na ten sprzęt ciężki, chyba że jest własnością ZGK, ale chyba wątpię. W związku z tym chciałabym poznać koszty za rok 2019 do czasookres teraz za koszty wynajmowania, nie wiem, zakupu tego sprzętu, tam są koparki, o kwestii rozdrabniacza powiem teraz, Pan prezes tutaj z tej mównicy na sesji powiedział dwukrotnie to potwierdził, że rozdrabniacz rozdrabnia gruz. Wszyscy słyszeliśmy. Nie tylko, ale między innymi. Czytam specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przygotowałam się. Do usługi rozdrabniania odpadów przyjmowanych do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Zawierciu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ja nie będę, to bo to jest rozdrabniacz dwuwałowy, jakieś techniczne rzeczy. Teraz najważniejsze. Co on ma rozdrabniać? Odpady przestrzenne i ponadgabarytowe wydzielone z frakcji odpadów biodegradowalnych, które z racji swoich rozmiarów uniemożliwiają ich zastosowanie jako wsadu do procesów stabilizacji i kompostowania. Dowiedziałam się – nie jestem fachowcem, chodzi tu o jakieś duże gałęzie np. jakieś biodegradowalne rzeczy, które są za duże, żeby je zutylizować. Oraz odpady przestrzenne wydzielone z frakcji odpadów komunalnych, które z racji swoich rozmiarów uniemożliwiają ich sprasowanie lub zastosowanie innych wymaganych technologii przetwarzania w tym również selektywnie zbierane opony samochodowe. Nie ma tu mowy o gruzie. Więc proszę ustalić z panem prezesem, czy to rozdrabniacz rozdrabnia faktycznie gruz, czy pan prezes manipuluje, czy się tylko pomylił, bo nie wiem. Bardzo bym prosiła o odpowiedź w tej kwestii. Kolejna rzecz. Bardzo interesująca. Postępowanie na usługę rozdrabniacza zostało ogłoszone na 10 miesięcy, czytam, nie insynuuję, ma pracować około 12 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Cena ryczałtowa – nie za godzinę pracy, tylko ryczałtowa to jest najniższa była oferta 738 tysięcy za 10 miesięcy, czyli miesięcznie prawie 74 tysiące. Miesięcznie. Poszperałam, poszukałam, oczywiście mogę się mylić, proszę mnie poprawiać, że maszyna wzięta w leasing taka – nowy w ogóle, to jest cena 1 mln 200 tys. zł. Mniej więcej. Taki rozdrabniacz. Nowy. Maszyna wzięta w leasing to jest około 30 tysięcy miesięcznie. Proszę mi powiedzieć, gdzie tu jest ekonomia, bo ja nie widzę? Jaka firma tą usługę dla ZGK wykonuje? Proszę nie zapomnieć o tym gruzie. Też bym chciała wiedzieć, czy jednak się wrzuca, czy nie wrzuca. Następnie. Wszyscy widzimy, jak przejeżdżały koło schroniska kształt wysypiska. Kiedyś były tam półki. Wysypisko tworzyło coś w rodzaju piramidy. Różne są projekty wysypisk. Nagle zmieniło się w stożkową. Bardzo duży kąt nachylenia. W związku z tym mam takie pytanie. Czy został zmieniony projekt składowiska? Do tego, żeby miało inny kształt musi być projekt. Kolejne pytanie – czy został taki projekt zrobiony czy też nie? Wiadomo, że wtedy więcej śmieci na to składowisko wejdzie, ale projekt jest niezbędne. Kolejne moje pytanie już bardzo konkretne. Czy w spółce jest kierownik składowiska odpadów? Nie wiem czy Państwo wiecie – taki kierownik musi być zatrudniony na cały bądź na inny rodzaj etatu. On odpowiada za składowisko ponieważ posiada uprawnienia. Proszę mi powiedzieć czy taka osoba pracuje i na jakich zasadach? Czy jest na cały etat? Nie chcę znać nazwiska, tylko proszę mi powiedzieć, czy taka osoba jest w spółce zatrudniona. Myślę, że to będzie ku końcowi, proszę się nie denerwować. Mam tutaj dwie decyzje. Też się przygotowałam, panie prezydencie. Jedna z decyzji to jest właściwie obwieszczenie, bo to należy rozróżnić. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 21.10.2019 r. i tutaj jest taka informacja o tym, że podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 17.10.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą “Budowa instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF o mocy produkcyjnej 100 tysięcy ton rocznie w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej 53”. Bardzo proszę o informację w związku z tym, że praktycznie nie potrzeba na to decyzji środowiskowej, czyli właściwie droga do inwestycji jest otwarta. Dlaczego w tym obwieszczeniu jest podane, nie że dla ZGK ta budowa, tylko na konkretny adres – ul. Podmiejska 53. Ja wiem, że to jest adres ZGK, ale ja nie wiem jakie obejmuje działki, więc bardzo proszę o taką informację – jakie działki obejmuje adres Podmiejska 53, wyszczególnienie tych konkretnych działek. Kolejna decyzja, właściwie zawiadomienie. Tu jest inna sprawa. Mamy zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o tym, że wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: “Budowa zakładu produkcji materiałów glebotwórczych i kruszyw w Zawierciu” i ta decyzja już jest typowo na ZGK. To z 13.12.2019 roku. Rozumiem, że czekamy na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, żeby to przedsięwzięcie móc realizować. I teraz dwie kwestie. Pierwsza: działa tutaj w imieniu spółki Pan Michał F*****. Rozumiem, że ten Pan był pełnomocnikiem, ale musiał również przygotować pewne dokumenty, które były niezbędne, żeby o taką decyzję środowiskową wystąpić. Proszę mi podać jaki był koszt wykonania… nie wiem ja się to nazywa, operat, jakieś dokumenty, fachowo nie mam pojęcia, ale na pewno musiało być coś przygotowane. Jeżeli Pan Michał tego nie robił, a był tylko pełnomocnikiem, to proszę o wskazanie kto robił dla ZGK dokumenty konieczne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ile to kosztowało. I proszę Państwa. W punkcie 6 tego zawiadomienia czytamy: “Zawiadomienie społeczeństwa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia upublicznienia niniejszego obwieszczenia”. W ogóle to zawiadomienie, jeszcze żebyście Państwo wszyscy wiedzieli, o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania. Po to się wydaje takie zawiadomienia. My jako radni nic o tym nie wiedzieliśmy. Podejrzewam, że społeczeństwo również nie miało pojęcia zielonego, że jest szykowana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: “Budowa zakładu produkcji materiałów glebotwórczych i kruszyw w Zawierciu” czyli, reasumując, mamy możliwość budowy instalacji do produkcji paliwa alternatywnego na ulicę Podmiejską 53 i czekamy na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: “Budowa zakładu produkcji materiałów glebotwórczych i kruszyw”. W odpowiedzi Pana prezesa skierowanej do mnie, gdzie zarzuca mi się manipulację, czytamy, chodzi o to, że Pan prezes tłumaczy chęć, próbę, pomyłkę, jak Pan prezydent w pierwszej chwili powiedział, zbycia nieruchomości chęcią pozyskania środków na ewentualną rozbudowę linii sortowniczej. Moje pytanie w związku z budową linii sortowniczej brzmi, bo tak zakładaliśmy, że będzie budowana linia sortownicza, rozbudowywane ZGK, dlatego te działki chętnie zostały zamienione, żebyśmy mogli rozbudować nasz zakład, naszą spółkę. Panie prezydencie, proszę mi powiedzieć, co na dzień dzisiejszy ZGK może wybudować? Pan prezes nam mówił, że do końca roku, tak mi się wydaje, że obiecywał, zapowiadał Pan prezes, że powstanie nowa sortownia. Z mojej wiedzy, oczywiście mogę się mylić, proszę mnie poprawić, wynika, że zgodnie z załącznikiem do obwieszczenia chyba nr 2 do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego, ZGK jest wpisane tylko do modernizacji linii, do mechanicznego przetwarzania odpadów i to było chyba jeszcze wpisywane za czasów Pani Szlęk. Nie ma tam nic mowy o budowie. A ta decyzja z kolei – też z mojej wiedzy – proszę to sprawdzić, wygasła. I teraz tak: jeżeli mamy zapisane tylko modernizację, decyzja wygasła. Żeby cokolwiek zbudować, musimy wpisać budowę sortowni oraz uzyskać dla tej inwestycji decyzję. Z mojej wiedzy wynika, że to jest około 7 miesięcy. I teraz tak: proszę mi wytłumaczyć, to może Panie prezydencie jako zarządzający. Mamy z jednej strony budowę instalacji do produkcji kruszywa, z drugiej do paliwa RDF. Gdzie w tym wszystkim będzie budowana ta nowoczesna sortownia, która z mojej wiedzy, oczywiście proszę tu wyjść i mnie poprawić, nie może być w tym momencie wybudowana i najprawdopodobniej szybko nie powstanie, bo nie ma jej wpisanej do planu. Tu może Pan mi odpowie, bo Pan pamięta te czasy: jest stare wysypisko i tam to wysypisko ma rów opaskowy, z którego należy pompować na górę nadmiar, który gdzieś się tam wylewa. Proszę mi powiedzieć, jak często są opróżniane te rowy przez wozy asenizacyjne? Jakieś dokumenty w tej sprawie bardzo bym poprosiła. Bo przelanie tego rowu jest niebezpieczne dla środowiska – Ewa Mićka.

Radna mówiła również o tym, że zgodnie z otrzymaną przez nią odpowiedzią w związku z RODO, według prezesa UODO żądanie podania imion rodziców jest bezprawne do wystawienia tytułu egzekucyjnego.

Ul. Dojazd będzie przebudowywana na dwóch odcinkach: jeden odcinek o długości około 80 metrów od ul. Wierzbowej w kierunku ul. Zaparkowej. Zostanie ona poszerzona do 5 metrów, powstaną 24 miejsca parkingowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Przebudowany zostanie również odcinek około 20 metrów, wyjazd na ul. Zaparkową, i też poszerzone do 5 metrów. Jeśli chodzi o OZE, to faktycznie w postępowaniu wpłynęło odwołanie z końcem maja. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) teoretycznie ma termin zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych 15 dni na wyznaczenie terminu rozprawy, jednakże jest to termin wyłącznie instrukcyjny dla KIO. Z uwagi na COVID posiedzenia KIO zostały zawieszone. Jednakże z informacją pozyskaną już bezpośrednio z urzędu zamówień publicznych postępowania już zostały wszczęte i są rozpatrywane. Czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy (…). Być może się rozpocznie w tym roku. To znaczy rozprawa nie trwa długo, to raczej kwestia najprawdopodobniej jednego dnia. 1,5 miesiąca nie rozpatrywała odwołań + termin 15 dni, więc zakładam, że w miesiącu czerwcu to odwołanie zostanie rozpatrzone – mówił naczelnik wydziału inwestycji i zamówień publicznych UM Jarosław Felczuk.

Przewodnicząca rady zapytała prezydenta o to, czy odpowiedzi dla radnej Ewy Mićki będą na piśmie.

Pani przewodnicząca oczywiście, że na piśmie. Ale jeśli jest potrzeba wyjaśnienia jakichś wątpliwości, to też możemy się spotkać i porozmawiać prezydent Zawiercia.

A z kim Pan proponuje to spotkanie?Ewa Mićka.

Myślę, że z prezesem i w mojej obecności. I wszystkie sprawy będą wyjaśnione Łukasz Konarski.

To ja przyprowadzę jeszcze kogoś, żeby nie było tak, że jest dwóch na jedną (prezydent zaśmiał się – red.). Panie prezydencie, mam jeszcze takie pytanie. Z tego co wiem rozstrzygnęło się postępowanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów dla gminy Zawiercie. Proszę powiedzieć, czy będzie podwyżka w związku z tym postępowaniem czy nie będzie podwyżki? Aha i jeszcze jedno. Ono zostało ogłoszone bardzo późno, te widełki były bardzo ciasne. Też bardzo proszę o odpowiedź: dlaczego tak późno? Nie otrzymałam jeszcze informację, czy w SIWZ to, że zapisuje się tam informację, że może być przetarg unieważniony w każdej chwili jest zwyczajowe czy wyjątkowe? – Ewa Mićka.

Panie naczelniku. Jeżeli chodzi o, nie ma Pana naczelnika, o przetarg na wywóz śmieci, jak już jesteśmy przy śmieciach. Nie ma? To Panią Kamilę poproszę w międzyczasie – Łukasz Konarski.

Jeżeli chodzi o organizację przetargów, to zbycie nieruchomości z zasobu gminy odbywa się na innej podstawie prawnej niż ma się to w stosunku do spółki. To znaczy my przede wszystkim sprzedajemy na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN). Spółka zbywa nieruchomość na podstawie kodeksu cywilnego. Jeśli chodzi o sprzedaż na podstawie UGN-u, to przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden oferent zaoferował postąpienie. Przetarg może zostać odwołany w każdym czasie z ważnej przyczynyKamila Dworak.

W dalszej części obrad sesji przewodnicząca rady poruszyła kwestię obsługi prawnej urzędu. Wkrótce ciąg dalszy relacji z sesji.

Zdjęcie ilustracyjne: zrzut ekranu zawiercie.sesja.pl

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

10 KOMENTARZY

  1. Uważam, że jeżeli Pani Radna ma jakiekolwiek podejrzenia co do nieprawidlowosci funkcjonowania ZGK to niech to zgłosi do odpowiednich służb. Byl już kiedyś taki jeden poseł, który z mównicy sejmowej głosił, niczym wczoraj Radna Mićka: “Ja nie oskarżam, ja sie tylko pytam”. Nazywał się Andrzej Lepper i Radna najwyraźniej obrala jego taktykę. Radna jak nic pasowalaby tym samym do Samoobrony ramię w ramię z Panią Beger. I tak minęła kolejna Sesja, na insynuacjach Pani Radnej. Serio? Co mamy z tego my, mieszkańcy?

      • Obecnie tak łatwo przychodzi obrzucić kogoś g…em poprzez różne insynuacje. Radna może już nie być radną w następnych wyborach, a g..o przylepione do kogoś pozostanie. Jeżeli Radna ma wiedzę, że coś jest nie tak, to niech z tym idzie do odpowiednich służb. Insynuacje poprzez rzucanie w kogoś g… to nie żadna wiedza, to zwykłe …

  2. macie to – że za wszystko płacicie drożej i dzieki rozbudowanej administracji za p. Konarskiego bedziecie płacic jeszcze więcej

  3. “Radna mówiła również o tym, że zgodnie z otrzymaną przez nią odpowiedzią w związku z RODO, według Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych żądanie podania imion rodziców jest bezprawne do wystawienia tytułu egzekucyjnego.”

    Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. GIODO nie mamy już od dwóch lat.

  4. Niejasne interesy ZGMu i 19 złotych za odpady, które sami segregujemy. Z reguły na wysypiskach nie mamy najlepszego zapachu. Tu jednak zalatuje odorem. Jeżeli Rada nie może tego ustalić powinna zgłosić sprawę do odpowiednich służb.

  5. Panie Redaktorze proszę o podanie kto głosował za zabraniem pieniędzy na projekt hali i kogo nie było bo wszystkich kamera nie pokazuje. Może zadać by należało pytanie czemu to radni nie przychodzą na sesje? Albo czemu wychodzą przed głosowaniem? Chcemy wiedzieć komu podziękować w następnej kadencji, kto się sprzedał za stołek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.