zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Radna do prezydenta: “jest Pan wirtualny”. Prezydent: “tak będzie, zanim nie pojawią się efekty”. Za nami sesja rady miejskiej [ZDJĘCIA]

W środę 24 kwietnia odbyła się sesja Rady Miejskiej w Zawierciu. W sesji nie uczestniczył Ryszard Mach i Ryszard Zamora.

Sesja rozpoczęła się od przedstawienia dzielnicowych przez zastępcę komendanta zawierciańskiej policji mł. insp. Arkadiusza Miśtę.

Wszystkie uchwały rady zostały przegłosowane bez dyskusji. Ta rozpoczęła się przy okazji tematu sprawozdania prezydenta Zawiercia z okresu międzysesyjnego.

Radny Witold Grim powiedział, że prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej jest prezesem w dwóch innych spółkach – Zaolszany w Pyskowicach i Recykling w Wojkowicach.

Chciałbym odnieść się do pracy ZGK. Czy pan prezydent wypełnił delegację ustawową art. 10 ust. 7 ustawy o gospodarce komunalnej? Przepis ten nakazuje określenie wymogów, jakie spełnić musi kandydat na członka organu zarządzającego. Pana pierwszym działaniem była wymiana kadry zarządzającej, więc proszę o informację, czy taki dokument powstał. Pytam o to dlatego, bo przepisy odsyłają bezpośrednio do regulacji z art. 22 ustawy o zarządzaniu mieniem państwowych, jednym z kryterium jest brak konfliktu wobec działalności zarządzanej spółki. Zasada ta nie jest przestrzegana i uwzględniona z działaniach rad nadzorczych. Przepisy zabraniają zajmowania się interesami konkurencyjnymi. Wpisy w rejestrze dotyczące objęcia funkcji prezesa w spółkach Zaolszany oraz Recykling zostały dokonane odpowiednio 30 stycznia 2018 i 19 listopada 2018, a więc przed powołaniem Pana Tomczaka do ZGK. Pan Tomczak jest prezesem w trzech spółkach, a prawo dopuszcza do udziału w jednej spółce. Jest to niezgodne z art. 9 ustawy antykorupcyjnej – czynności niezgodne z tą ustawą są z mocy prawa niewiążące. W jaki sposób rada nadzorcza obeszła zapis zawierający bezwzględny zakaz zajmowania się spółkami konkurencyjnymi? Dlaczego akceptuje Pan brak oświadczenia majątkowego Krzysztofa Tomczaka? Czy z faktu braku tego oświadczenia zamierza Pan wyciągnąć konsekwencje prawne? Mówił Pan, że spółkami gminnymi kierują wreszcie fachowcy, a do dziś nie poznaliśmy kryterium ich wyboru – mówił Witold Grim.

Radna Ewa Mićka pytała o działania prezydenta Łukasza Konarskiego w sprawie budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia.

Chciałabym ponownie poprosić o informację, którą Pan zobowiązał się na poprzedniej sesji nam przedstawić. I ja, i Pan Grim, mówiliśmy o tym. Żadna z tych informacji nie znalazła się w Pana sprawozdaniu czyli – jak mówiłam na poprzedniej sesji – nic Pan w tej sprawie nie zrobił. Jeśli się mylę, proszę teraz o konkretne, nie ogólne informacje – mówiła Ewa Mićka.

Na poprzedniej sesji Pan Prezydent, cytuję “odbył spotkania formalne i nieformalne”. Gdy dopytałem, Pani Chawuła powiedziała, że najlepiej będzie żeby Pan Prezydent przedstawił to w sprawozdaniu miesięcznym. My w poprzedniej kadencji podejmowaliśmy wszelkie działania na rzecz budowy obwodnicy. Byłem m.in. z Panią Benc u biskupa sosnowieckiego, z Panem Wojciechowskim dwukrotnie u Pani Europoseł Wiśniewskiej, u Pani Malik z Panem Golenią, rozmawiałem z naszą panią Poseł. Przy każdej okazji prosiłem o wsparcie Pana Andzela. Może Pan powiedzieć, że miałem na to 4 lata – mówił Witold Grim.

Radny Michał Myszkowski pytał o to, dlaczego dwie pracownice MOPS-u, będące w komisji konkursowej, która wyłoniła Justynę Miszczyk na nową dyrektor placówki awansowały po jej wyborze.

Pamiętam takie spotkania z Prezydentem Grimem w siedzibie GDDKiA, o których nie mówił. Bardzo nas i mnie ciekawi to, z kim Pan Prezydent jako włodarz naszego miasta lobbuje. Pytaliśmy o to na poprzedniej sesji, nie otrzymaliśmy informacji. Z niecierpliwością czekam na taką indormację – mówił Paweł Kaziród.

Radny poruszył również temat dotacji dla Aluronu Virtu Warty Zawiercie.

Muszę zadać to pytanie: martwimy się o klub Aluron Virtu, o jego dalsze funckjonowanie. To największy sukces sportowy, jaki był do tej pory w Zawierciu (oklaski kibiców). Klub będzie w rozgrywkach europejskich. Pana poprzednik rozpoczął pewne rozmowy o budowie całkiem nowej hali w SAG wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z aquaparkiem. Można aplikować o środki zewnętrzne. Co w tym zakresie Pan ma do powiedzenia? Tylko bardzo proszę: nie że analizujemy i zastanawiamy się, proszę o konkrety. Wiemy z doniesień prasowych, że klub ma problemy finansowe. Co pan prezydent po wczoajszym spotkaniu ma do zaoferowania? Pojawiły się informacje, że rada miejska jest przeciwko finansowaniu tego klubu. Nie mogę tego potwierdzić – rada w większości wspiera ten wspaniały wyczyn, jaki siatkówka zawierciańska osiągnęła. Wszyscy czekamy na konkrety, czekamy na uchwałę, abyśmy mogli przesunąć środki na działania klubu – mówił Paweł Kaziród.

Pierwsze rozmowy były w 2017 roku i tam była mowa o konkretnej kwocie – 1,2 mln zł. W ciągu 2-3 lat mieliśmy do tego dążyć. To nie działa, że pan robi sobie zdjęcia z prezesem. Jeszcze raz: proszę o zweryfikowanie budżetu i znalezienie środków szybko na ten cel (oklaski) – mówił Michał Myszkowski.

Jak podkreślała Ewa Mićka, w trakcie roku budżetowego tylko prezydent ma możliwość przesuwania srodków w budżecie.

My będziemy mieli taką możliwość jesienią w trakcie konstruowania budżetu. Myślę, a mówię w imieniu randych – jesteśmy jak najbardziej za tym, aby klub wspomóc. Nie ma w nas żadnych przeciwnśoci. To tylko wola Prezydenta. Co do budowy hali, Pan Prezydent zwrócił się do nas z pismami o propozycjach do wieloletniej prognozy finansowej. Chciałabym zapewnić, że pierwszą propozycją, jaką rada złoży Panu Prezydentowi to budowa nowej hali. To będzie naprawdą duża inwestycja, ale od czegoś trzeba zacząć. Nie wyobrażam sobie, że możemy zignorować taką promocje, jaką daje klub i kibice (oklaski) – mówiła Ewa Mićka.

O klubie mówił również radny Damian Świderski.

Mówimy o sukcesach, ale z takim podejściem za rok klub będzie grał dla innego miasta. Czy tego miasto chce, czy tego chcą kibice? Jak widać przegłosowaliśmy 300 tys. zł na samochód bojowy (dla OSP Żerkowice – red.). To dobrze, ale to pokazuje że da się “wyciągnąć z kapelusza” 300 tys. zł, a na klub się nie da – mówił Damian Świderski.

Słucham i się zastanawaiam. Wszyscy jesteśmy za tym, ale w budżecie na 2019 roku przeznaczono 400 tys. zł. na remont hali na Blanowskiej. I teraz mówi się, że Prezydent i że rada jest temu winna? Kibice zawierciańscy są najlepsi w całej polsce, albo i dalej – mówił Henryk Mól.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zawierciu Beata Chawuła odniosła się do sprawozdania prezydenta Zawiercia z okresu międzysesyjnego.

Sprawozdanie nie spełniło moich oczekiwań. To kolejne sprawozdanie, które trudno nazwać sprawozdaniem z działalności prezydenta, bo to wykaz działań, które podejmują wydziały w urzędzie. Bardzo wnikliwie je przeczytałam. W sprawozdaniu są informacje ile urodziło się dzieci, ile było zgonów, ile rozmów przeprowadzili naczlenicy wydziałów. O działaniach prezydenta dowiadujemy się z mediów społęcznościowych. Zastanawiam się, czy żyjemy w tej samej rzeczywistości czy w dwóch – prawdziwej i wirtualnej? Ta rzeczywista nijak się ma do wirtualnej. Sprawozdanie składa prezydent obligatoryjnie. W tym sprawozdaniu nie ma informacji o działalności prezydenta z mediów społecznościowych, np. nie było w sprawozdaniu mowy o działaniach budowy obwodnicy, do czego Pana zobligowała, nie ma mowy o spotkaniu z Kryspinem Baranem, nie ma mowy o Zawierciańskim Forum Sportu, o spotkaniu w jednej z dzielnic, o spotkaniu z prezesami spółdzielni mieszkaniowych, nie ma o otwarciu terenowego posterunku straży miejskiej, a te informacje powinny się znaleźć. Nie jest to ani ładne, ani eleganckie, ani grzeczne. My powinniśmy dowiadywać się o tym, co Pan robi od Pana, a nie z mediów społecznościowych – mówiła Beata Chawuła.

To sprawodzanie dotyczy funkcjonowania urzędu, jeśli jest takie zainteresowanie moja pracą, udostępnię swój kalendarz. W kwestii ZGK, dziękuję za informację, nasi prawnicy to przeanalizują. Proszę mi wybaczyć, ale nie będę o tym opowiadał, z kim rozmawiam w sprawie obwodnicy. Budowa hali i Aluron Virtu to dla mnie niezwykle wazna sprawa, dlatego spotykam się, aby ustalić strategię dalszego działania. Pan prezes przedstawił mi to pismo i tam było wspomniane o nowej hali. Uważam, że to jest priorytet. Niektórzy radni uważają, że pieniądze wyciąga się z kapelusza. Tak nie jest, dziwię się, że nie wszyscy o tym wiedzą. Aby te środki przesunąć, trzeba skądś zabrać. Ja rozumiem, że Pani przewodnicząca jest niezadowlona z mojego sprawozdania, postaram się poprawić. Spotkań odbywam tysiące w miesiącu, nie wszystkie kończą się efektem. Dla jednych hala jest ważniejsza, dla innych jest to droga. Proszę o propozycje na piśmie, usiądziemy i omówimy każdą z nich – odpowiedział prezydent Łukasz Konarski.

Głos w tej sprawie zabrał ponownie Witold Grim.

Budowa nowej hali wraz z kompleksem spędza mieszkańcom i na pewno sympatykom siatkówki sen z powiek. Pan Mól dopytywał, ale już wyszedł. My zwiększyliśmy nakłady finansowe na kluby sportowe, na wszystkie dyscypliny – w latach 2010-2014 było 880 tys. zł, my w 2014-2018 daliśmy 2,3 mln zł na kluby sportowe (oklaski – red.). Zostawiliśmy jako prezydent i rada uzgodniona na każdym etapie projektowym nowy projekt rozbudowy hali przy Blanowksiej i 400 tys. zł. Ta rozbudowa hali miała pozwolić przeczekać czas budowy nowej hali. Dziś tych 400 tys zł nie ma. Pan Dziąbek nie nadawał się do Agencji Rozwoju Zawiercia, teraz został dyrektorem wydziału turystyki i sportu. Wciąż słyszę, że miasto jest w złej kondyncji finansowej. W odniesieniu do 2018 roku zaprojektowałem dochód urzędu na poziomie 226 mln zł (o 23 mln zł więcej niż w poprzednim roku). Pan prezydent dostał to w posagu. Dostał również 46 mln zł na inwestycje, 900 tys. nadwyżki budżetowej i 6 mln zł obligacji, które my nie wykorzystywaliśmy. Miasto może się rozwijać wolniej lub szybciej. Jak ktoś chce kupić samochód to może albo odkładać przez lata i chodzić pieszo albo wziąć kredyt. Obligacje przyspieszają rozwój miasta i od tego są. Obligacje są na 2,5%, nigdzie takiego kredytu nie dostaniemy. Obligacje nie są niczym strasznym. Katowice biorą 235 mln z zł kredytu w 2018, ich budżet to ponad 1 mld zł. Ile daliśmy jako samorząd dla klubu? W kadencji 2014-2018 – fiansowe wsparcie 1 mln 23 tys., plus 400 tys. zł ze spółek. Do tego jeżeli dołączymy przystowanie hali tylko pod klub będzie to około 2 mln zł. Powiem coś niepopularnego: w PlusLidze jesteśmy najmniejszym miastem pod względem liczebności ludności. Mam nadzieję, że te wszystkie rozmowy prezydenta i prezesa będą owocne. Sam projekt hali potrwa rok, budowa 2-3 lata. To proces długotrwały – mówił Witold Grim.

Beata Chawuła pytała prezydenta o zamiar udziału Zawiercia w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizacje energetyczne wielorodzinnych obiektów należących do jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni i wspólnot.

W szpitalu jest baner z informacją o gminie Zawiercie, że poręcza szpitalowi kredyt 7 mln zł z datą 1 kwietnia 2019. Nie rozmawialiśmy o tym, skąd taki baner? Proszę o wyjaśnienie – pytała Beata Chawuła.

To była refinansowana umowa. Poręczamy ten kredyt, który już wcześniej poręczaliśmy. To obniżenie kosztów obsługi. Chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, że wspieramy szpital – odpowiedział prezydent Zawiercia.

Łukasz Konarski zapewniał o trwających audytach energetycznych do startowania w konkursie WFOŚiGW.

Ja rozumiem, że jest taki sposób myslenia, że myślimy o wzięciu kredytu na samochód. Ale kiedy nas nie stać na samochód, to go nie kupujemy, gdy jesteśmy na etapie budowy domu, Zawiercia. Nie będę wspominał o dokończeniu dróg Polska, Wyszyńskiego, obwodnicy. W SAG też są potrzebne inwestycje – drogi i infrastrultura podziemna. Spółki miejskie potrzebują inwestycji. Budzet nie jest z gumy, jeśli coś się w nim znajdzie, to to to realizujemy. Potrzebna jest jedna przepompownia przy SAG za 10 mln, oczyszczalnia potrzebuje na remont 7 mln zł. Najpierw zadbajmy o to, co mamy, a pózniej będziemy myśleć o innych rzeczach, które niekoniecznie są potrzebne w tym momencie. Obligacje sa bardzo dobrym sposobem kredytowania gminy, czasem trzeba je brac, ale trzeba wiedzieć, na co zostały przeznaczone. Do tej poru były brane na spłatę zaciągniętych pozyczek. Staram się do tego odpowiedzialnie podchodzić. O wszystkich sprawach będą Państwo poinformowani. Ostatnio spłynęło do mnie sporo uinformacji, które są zaskakujące. Niedługo będziemy rozmawiać, o każdym elemecie działania miasta – mówił Łukasz Konarski.

To ogłoszenie (w szpitalu – red.) dotyczy poręczenia kredytu długoterminowego, na który rada udzieliła zgodę 30 maja 2012. A więc ta tablica wprowadza w błąd, bo ten kredyt już był poręczony. Zasługa za znalezienie kredytu tańszego jest dyrekcji szpitala, Pan prezydent jedynie potwierdził, że to poręczenie jest nadal aktualne na nowych warunkach kredytowania – mówiła Beata Chawuła.

Sytuację dotyczącą powołania członków komisji konkursowej w MOPS-ie tłumaczyła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Justyna Miszczyk. Jak wyjaśniała, wicedyrektor placówki poszedł na L-4, gdy ona objęła funkcję szefa MOPS-u i na czas jego L-4 mianowała p.o. wicedyrektora.

Pan prezydent powiedział, że trzeba 10 mln zł na budowę przepompowni i 7 mln zł na oczyszczalnię. Jestem spokojny po tym, co słyszeliśmy od Pani prezes (wczoraj Komisja Budżetu i Gospodarki miała posiedzenie wyjazdowe w oczyszczalni – red.), że będą na to składane wnioski na środki zewnętrzne. Czy coś się zmieniło? Słyszymy, że w budżecie nie ma pieniędzy. Jesteśmy zadłużeni, Zawiercie leży na kolanach. Nie ma na inwestycję, trzeba ratować. Dane minsiterstwa finansów wskazują, że jesteśmy na 2,5 tys. gmin jesteśmy w drugiej połowie wszystkich gmin. Zadłużenie na jednego mieszkańca gminy wynosi 720 zł na jednego mieszkańca zadłużenia gminy. Łazy mają 1 990 zł, Katowice – 2 155 zł, Kraków – 2700 zł, Dąbrowa Górnicza – 2 500 zł, Częstochowa – 1 900 zł, Zabrze – ponad 3 tys. I to są gminy w dobrych i bardzo dobrych sytuacjach. Zastanawiam się, czy prezydent myśli o mieszkańcach czy o swojej osobie? Ten PR jest dla wielu mieszkańców obrzydliwy. Słyszę “prezydent od PR-u”. A jakie inwestycje, jakie działania? Minęło już prawie pół roku (od wyborów na prezydenta Zawiercia – red.). Po pół roku zwraca się Pan do radnych, żeby składali propozycje. A przewodniczący osiedli składali propozycje. Nnie złożyliśmy wniosku o 60 tys. zł dla sołectw ze wzgędu na Pana zagrywkę – mówił Paweł Kaziród.

Pan jest najważniejszą osobą w tym urzędzie, to Pan nim zawiaduje, nie może Pan stawiać siebie obok. Nie jest Pan kimś obok. Po co tablica w szpitalu? Żeby był PR. To poręczenie kredytu zostało dawno uczyniony. To nie zasługa Pana prezydenta. Pan jest wirtualny, niestety – mówiła Ewa Mićka.

Nie dziwi mnie opinia Panstwa, że jestem wirtualny. Tak będzie, zanim nie pojawią się efekty, będą Państwo tak to oceniać. Dla mnie to jest zrozumiałe. Realizuję budżet poprzedniego prezydenta. Nie było tam budowy nowej hali. To, że niektóre rzeczy będziemy pokazywać, to jest naturalne, że niektórzy będą przeciwko. Myslę, że ten okres jeszcze trochę potrwa. To nie jest tak, że jestem obok urzedu. Jestem jego częścią, ponoszę odpowiedzialność za pracę urzędu. Wiem, ze będą Państwo używać różnych argumentów, to naturalne przy zmianach. Ja jestem dla Państwa zawsze otwarty. Jestem do dyspozycji, gdy chcą Państwo porozmawiać – zapewniał prezydent Zawiercia.

Beata Chawuła przypominała o utworzeniu okienka dotyczącego radzie miejskiej na stronie internetowej urzędu, jak mówiła – prosiła o to kilka miesięcy temu.

Prezydent odniósł się do budżetu informując wszystkich, że to jest mój budżet – mówił z kolei Witold Grim.

Radny nawiązywał również do lutowego wywiadu z Gościem Dnia Radia Zawiercia, gdy był nim prezydent Zawiercia Łukasz Konarski. Witold Grim komentował fragmenty wypowiedzi włodarza Zawiercia dotyczące budżetu miasta oraz zespołu jego współpracowników.

Czy Pan prezydent znalazł czas, aby pojechać do strajkujących nauczycieli? – pytał Witold Grim.

Strajk nauyczycieli jest na szczęście niezbyt odczuwalny w Zawierciu, przeprowadzono wszystkie egzaminy. To zasługa naczelnika i dyrektorów, że przeprowadzo egzaminy. Dziś w SP9 rozmawiałem ze strajkującymi. Mamy stanowisko RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa- red.) – nie możemy wypłacić wynagrodzeń za czas strajku – mówił Łukasz Konarski.

Proszę znaleźć jakiś sposób, aby strajkującym nauczycielom pensje wyrównać – apelował Witold Grim.

40 KOMENTARZY

 1. Nigdy nie będzie w tym mieście dobrze, gdy tak wszyscy będą sobie skakali do gardeł. Przerabiamy ponownie sytuację z kadencji M. Mazura. Beton stracił władzę, pokonczyly się układy i kliki rodzinne, więc zrobiło się nerwowo.

 2. Szanowny Panie Prezydencie !!!!! Jak długo będzie Pan tolerował uszczypliwości i podłe zachowanie Ewci krzykaczki. Cały czas jej postaw jest destrukcyjna wobec Pana osoby. Pana poprzednik zatkał jej jadaczkę, dając bezproduktywne stanowisko w wodach i przez 4 lata siedziała cichutko, wszystko było cacy. Czy nie czas to zmienić ??? Ona wobec Pana zachowuje się źle, przez co obraża nas wyborców . My Pana wybraliśmy na Prezydenta, a ona i jej podobnie mają to szanować.

 3. Gwiazdy miejscowego życia politycznego Grim i Maćka. Za jednego rządził Borowik a Pani Radna potrafi tylko krzyczeć i siedzieć na stołeczku! Wyjadę z tego miasta, tu nie ma przyszłości! Będę namawiał każdego, by zrobił to samo. Jak patrzę na to, co i jak robicie to mi wstyd, że tu mieszkam! Nie chce nowej hali, nie popieram strajku nauczycieli, nie chce słuchać jak pier..licie co to za Was było zrobione i jak się staraliśmy! Dobitnie to widać po centrum handlowym które już się buduje! Panie Grim Pani Micka będę odradzał wszystkim moim znajomym by nie przyjeżdżali tutaj, by omijali to miasto! Jak już ktoś wcześniej napisał parafrazując hasło promocyjne miasta – tu zakręca się dziura!

 4. Jeśli radna Chawula jest taka krytyczna wobec Konarskiego, dlaczego wciąż go popiera i razem z jego młodzieżowymi radnymi, NAW Macha, Wesolowską, Kurkiem i Radoszem wciąż tworzy koalicję nienasyconych w Radzie Miasta? Stanowisko przewodniczącej i wzięty powiat chyba wazniejsze? Trochę uczciwości Pani radna Beato!

 5. Dokładnie! Radni PO mają bardzo krótką pamięć. Za prezydenta Mazura ubolewali, że nic nie mogą zrobić, bo im przeszkadzają radni NAW i SLD. Wszystko było wtedy na nie. A co oni teraz wyprawiają?!!! Moja rada, spiąć pośladki, zapomnieć o wyborach samorządowych , nie przeszkadzać prezydentowi i działać wspólnie dla dobra Zawiercia. Po to was ludzie wybrali, żebyście pracowali, a nie przeszkadzali! Ludzie, przecież wy jesteście na nie z zasady! Nic wam nie pasuje! Pora się pogodzić z faktem, ze mamy nowego prezydenta. Te wasze sesyjne występy nie są nawet zabawne, a merytoryczne tym bardziej nie. To zwykłe szukanie dziury w całym, niestety.

 6. Dobrze, że prezydent jest w mediach społecznościowych w dzisiejszych czasach to bardzo ważne. Dajecie spokojnie prezydentowi sprawować funkcję, niecałe pół roku to krótko, żeby rozliczać i punktować . W mieście jest czysto co rzuca się w oczy , a jak cudowni radni będą za każdym razem stawać okoniem to nic z tego nie będzie. Już prezydent Mazur miał przez radę Miasta cały czas pod górę. Pozdrawiam wszystkich oponentów.

 7. Tych sesji to się już nie da oglądać. Zachowanie tej całej niby opozycji to przecież jakaś zagadka,żeby nie powiedzieć porażka.Ja się cały czas zastanawiam, czemu tych kilku radnych z PO tak murem stoi za WG. Taki z nimi niby zżyty, a na fb to nawet ich postów nie polubia. I raczej się z nimi nie utożsamia tak oficjalnie. Nawet swój komitet miał przy wyborach. Na konwencje PO chyba też nie jeździ, bo się tym nie chwali. A dawniej to się raczej z NAWem kojarzył. To o co tu chodzi tak naprawdę?

 8. Radni PO z Karakanem na czele, zakończcie tą komedie. Zacznijcie współpracę z Prezydentem Zawiercia, będziecie zdrowsi. Jak wam nie wstyd, co powiecie swoim wyborcą, ….. no co, że obrażacie naszego Prezydenta, który podejmuje trudne zadania dla nas mieszkańców, że nie chce trwonić pieniędzy na bzdety, że myśli perspektywicznie aby znowu nie powstawały głupie i drogie inwestycje jak za jego poprzednika ???? Opanujcie się, bo wasza wojenka szkodzi nam wszystkim. Szacunek dla Prezydenta i jego działań na rzecz Zawiercia.

 9. Szanowni radni, to wy najwyraźniej żyjecie w równoległej rzeczywistości. Jak powiedział pan Grim obligacje nie są niczym strasznym. I podał niezwykle przystający do naszej zawierciańskiej codzienności przykład Katowic- 235 mln złotych kredytu w 2018 roku przy 1 mld dochodu. Co to niby ma być? My się mamy z Katowicami równać i obarczać naszą mieścinę kolejnymi kredytami nie do spłacenia? Sorry, ale ktoś tu chyba na głowę upadł.

 10. Pytajnik, ja Ci odpowiem na twoje pytania z przyjemnością. O co chodzi? O stracone stołki i władzę. Niestety ale niektórzy radni nie mogą się nadal pogodzić z wynikiem ostatnich wyborów. A o demokracji to ta ich formacja potrafi trąbić na prawo i lewo. Bardzo to płytkie, nieprawdaż????????

 11. Działania Prezydenta muszą być transparentne i jawne w sprawie obwodnicy. Czego Pan Konarski się boi, skoro działał? Inni prezydenci składają takie sprawozdania i nie widzą żadnego problemu. Połowa radnych praktycznie nie zabiera głosu, więc nie mają nic do powiedzenia i zaproponowania.

 12. Ta pseudo opozycja jadem pluje, stołeczki potracili to ciężko się jest pogodzić z tym faktem. Porównywanie się z Katowicami i długami , które mają jest niedorzeczne. Tak jak porównanie Fiata 126p i Mercedesa. Panie prezydencie jesteśmy z panem i wierzymy że będzie dobrze w tym mieście.

 13. PO CO NOWA HALA ? Zaraz się kaprys skończy i będzie koniec siatkówki. Pomyślał ktoś ile będzie kosztowało utrzymanie nowej stojącej pustej hali, gdy spodkówka zostanie sprzedana lub rozwiązana? Lepiej te pieniądze wydać na szpital lub obwodnice lub na utrzymanie etatów zwolnionych ludzi w tym mieście, którzy są zbędni jak ich rodziny.
  PS. Polska przy wypowiedzi p. Mola piszemy z dużej litery.

 14. polecam dzisiejszy wywiad z Panem Ilskim – w sposob idealny pokazuje kto i jak rzadzi miastem i wydaje grube pieniadze na nowych pracownikow, ich delegacje, noclegi itd. i to jest powod ze nie ma na nic pieniedzy !

 15. Nie ma żadnej koalicji. Już druga sesja pokazuje że Konarski został sam. Ma tych kilku swoich radnych a cała reszta jest przeciwna. Jeszcze trochę i w powiecie też się zmieni. Nie da się rządzić propagandą.

 16. Ktoś zapytał czego Konarski się boi jeśli chodzi o pokazanie jego starań o obwodnicę. A z kim ma lobbowac z Panem Kosoniem.

 17. komentarze ludzi ze zrytym totalnie rozumem przywiezionych do Zawiercia w kobialkach z kielecczyzny,normalnie az zal to czytac po co hala.po co siatkowka itd albo srodki przeznaczyc na obwodnice nie wiadomo czy z tego sie smiac czy plakac

 18. Panie Grim , nie ośmieszja się pan z tym pseudo sportem , bo już pan za plecami i kosztem mieszkańców chciał przebudować hale na blanowskiej , a ile pan stracił na te brudne inwestycje przez 4 lata co byś cie szpital spłacili a nie układy ( z takim zadłużeniem tą trupiarnie powinni dawno zamknąc , pana poprzednik takich długów nie zostawiał) … i budowanie znajomym osrodków sportu i pseudo zwolnienia z podadku na SAG , co miesiąc psu w 4 litery na pusty stadion idzie ponad 35tys po co to komu??? ………. Gdzie koniec obwodnicy Marciszowa , gdzie galeria i budowy na starej blasznce oraz koło BP które pan tak wstrzymywał??? Gdzie kopalnia , którą się wstrzymuje aby ludzie w obozach pracy robili za grosze
  Miasto ma ponad 50tyś ludności z tego z 15% jest za chlebem w innym kraju a panski chłam oglada może z 5% mieszkańców o czym widać tagże na Fecebook i po sprzedazy biletów więc łatwo policzyć i WCIĄŻ MIESZKAŃCY POMORSKIEJ CZEKAJA NA ODBLOKOWANIE DROGI W DWÓCH KIERUNKACH ORAZ ZAKAZU PARKOWANIA TAM !!!!Po 2 dlaczego do dziś nie ma Publicznej informacji i wykazu ile za pana kadencji miasto wydało na te inwestycje sportowe oraz nazwy i udokumentowanie jakie to firmy robiły oraz wykaz aneksów do umów i poniesionych kosztów za lata 2014-2018

  Panie Kaziród zajmij się pan mieszkańcami Bzowa !!!
  Pani Beata Chawuła jako przewodnicząca rady niech się pani nie ośmiesza , wciąż mieszkancy pamietamy
  Panie Henryk Mól zapomniał pan jak za poprzedniej władzy zobiono plac zabaw
  Pani Ewa Mićka. jak panią stać na nową hale to proszę bardzo wyłożyć na to pieniądze lub porozmawiać z PRYWATNYMI INWESTORAMI DRUZYN a nie z pieniedzy podatników gdzie min 70% mieszkańców jest przeciwko

  • Do MIESZKAŃCY ZAWIERCIA
   Twoja pisaninę, i tu i gdzie indziej, można jedynie skomentować cytując klasyka; “Dopóki nie zajrzałem do internetu nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów”.

 19. Jeszcze takie przypomnienie:
  Pan Ilski 8200 premii, Pani Pasierb 5900 premii, pan Borowik 6500 premii , koleżanki Pani Magdy przyjmowane na ustawione konkursy – panie Witoldzie de Drzwi Grim????? To wg Pana jest poprawne????
  Pani Ewo- ratlerku – widzisz, słyszysz i nie szczekasz? A nie szczekasz bo dla Pani ważniejsza jest partia i Pani też osiągnęła korzyści w postaci stołka i premii z Wodociągów tak? Czy jak w minionej epoce!?: naród z partią – partia z narodem, w jedności siła ( kiła) ! Pani zapyta kolegę Witka, on wtedy mocno klaskał!

 20. Przypomina mi się hasło “zwolnij lenia” to było w odniesieniu do Pana Grima. To co teraz powiedzieć minęło prawie pół roku. Ale jak zwolnić wirtualnego prezydenta.?

 21. Panie Grim jakie wyrównanie pensji? Pan do reszty oszalał? Niech mi Pan wyrównanie to, co straciłam jak mnie pan na emeryturę wysłał przymusowo! Kiedy Pan to zrobi kwiecie jeden!?

 22. Słusznie powiedziała radna Chawuła . W sprawozdaniu o które prosili radni miały być działania prezydenta a nie urzędu. Pan Konarski nie rozumie o co go się prosi i co ma obowiązek przedstawić.

 23. Żyjemy w mieście wielkiego absurdu. Z uwag Radnych, kierowanych do Prezydenta, wygląda na to, iż obecnie najpilniejszą sprawą dla miasta jest rozbudowa istniejącej i budowa nowej hali dla prywatnego klubu siatkarskiego. Wg. Radnych, cały wysiłek miasta powinien być nakierowany w trybie pilnym na ten cel. Jakby innych spraw w mieście nie było. To miasto to jakaś paranoja – kto weźmie odpowiedzialność za poniesiony koszt budowy nowej hali, gdy za 2-3 lata Pana Barana może już nie być na stołku Prezesa Aluronu, nowy Prezes może mieć upodobanie np do płetwonurkowania, a klub ponownie stanie się tylko Wartą Zawiercie. Czy wtedy Pan Grim z Panią Mućką i Kazirodem będą nawoływali do budowy otwartego basenu o gł. 25 m w kamieniołomie w Ogrodzieńcu, aby nowy Prezes Aluronu mógł spełniać swoje marzenia. Czy tak am funkcjonować nasze miasto? W oparach absurdu? Czytam te wypowiedzi Radnych i nie wierzę w to, co czytam. Studnia głupoty bez dna…

 24. Wyborco, zawsze sprawozdanie prezydenta wyglądało w taki właśnie, a nie inny sposób. Prezydent jest szefem urzędu i odpowiada za pracę poszczególnych wydziałów. Ich praca, to także jego działalność, jako koordynatora tychże działań. Sięgnij do poprzednich kadencji, a sam się przekonasz. Żaden, powtarzam żaden prezydent nie opisywał ekstra każdego ze swoich spotkań. Litości. Co to ma być? Doświadczenie uczy, że jak ktoś się chce do czegoś przyczepić, to zawsze znajdzie okazję.

 25. Jeszcze te tłumaczenia Grima – mój Boże – spotkał się biskupem w/s obwodnicy oraz z posłankami.
  Szkoda, że się na audiencję do Papieża nie umówił. Z posłankami kawy się napił, ciasteczek pojadł, ponarzekał, że jakoś tej obwodnicy jak nie było tak nie ma.
  Ciekawe ile wizyt odbył w GDDKiA w Katowicach i Warszawie, ile razy był w Ministerstwie, ile pism wystosował, jakie dane tam przedstawił. Czy wystąpił do Policji o statystyki wypadków, zlecił jakiejś firmie wykonanie pomiarów i prognoz ruchu w mieście, dokonał jakichkolwiek analiz, możliwości rozkorkowania miasta. Niech przedstawi najpierw konkretne efekty swoich spotkań, a później dopiero niech krytykuje.

 26. Śmiech na sali!!!!!!!! Jak widać poprzednia kadencja obfitowała w spotkania na szczycie w sprawie obwodnicy- najwyraźniej przy ciasteczku i przy kawce. Spotkania przy ciasteczku z posłankami i posłami w zaciszu ich biur poselskich jakoś do mnie nie przemawiają. To ja zadam konkretne pytanie. Jako mieszkaniec tego miasta (od urodzenia zresztą i z dziada pradziada) chcę zapytać, ile razy podczas swojej kadencji Pan Grim spotkał się z osobami decyzyjnymi w GDDKiA, w Ministerstwie Infrastruktury, itp. oraz co udało mu się w trakcie tychże spotkań ustalić. Sprawdziłem sobie wczoraj w necie i tego rodzaju informacji nie opublikowano na stronie miasta. Uważam, że jeśli wymaga się od kogoś podobnych informacji, to samemu trzeba świecić przykładem i mieć się czym pochwalić.

 27. Co takiego? Nie wierzę……. Spotkanie z biskupem w sprawie obwodnicy Zawiercia???????????????? To jakiś żart??????? Inwencja twórcza byłego prezydenta nie zna granic. A u Prymasa Polski też był????????????

 28. Jak p.Mićka jest taka super to może niech powie czy dostała podwyżkę na odchodne p.prezesa.Może jakiś radny spytałby się radnych z Platformy(PO) ,dwoje pracuje w wodociągach(E.Mićka i D.Świderski),czy dostali podwyżki? W grudniu 2018 roku odchodzący prezes wodociągów z PO(Platforma Obywatelska) przyznał podwyżkę tylko “swoim”17 osobom(załoga liczy 140 osób),plus nagrody,przypominam ,że wodociągi są spółką miejską.Panie prezydencie proszę się tym zająć

  • Jak to jest możliwe, że dwoje radnych pracuje w Spółce będącej własnością miasta? To stoi w sprzeczności z ustawą o samorządzie terytorialnym – nie można być jednocześnie tym i tym. Co na to Pan Prezydent?

 29. Może radna Mićka odniesie się do tego,ile dostała podwyżki i nagrody w grudniu 2018 od swojego kolegi jak odchodził,w z wodociągów z prezesury

 30. Ludzie ni osmieszajcie sie przeciez czytajac te komentarze nawet najwiekszy idiota by sie zorientowal ze sa to komentarze osob bardzo blisko zwiazanych z panem Prezydentem,niczym to sie nie rozni od akcji przed wyborami identyczna zenujaca taktyka tylko tam przynioslo to skutek a teraz ludzie juz przejrzeli na oczy,grunt pod nogami sie pali wiec tonacy chyta sie brzytwy

 31. A z kim ty jesteś związany, rodowity zawiercianinie? Niby komu się tu pali grunt pod nogami. Jeśli już to twoim kolegom i koleżankom którzy nadal żyją przeszłością i nie mogą zrozumieć, że w demokratycznych wyborach mieszkańcy wybrali NOWEGO PREZYDENTA.

  • Rodowity to jesteś ale z kieleckiego pilsamisto ……….. rzady pseudo sportu w Zawierciu się skończyły jak i układy za co poprzednia władza będzie rozliczona co do 1 gr. z tymi inwestycjami i wynajmem hali za darmo dla swoich

 32. Normalnie JAJA w biały dzień! U biskupa w sprawie obwodnicy 😀 to juz kościół ma taką władzę w tym kraju??? Czas się chyba wynieść. Krzykaczy i złośliwych dusz w tej radzie nie brakuje, kto ich wybierał? Złośliwości i uszczypliwości końca nie widać, klasyczni janusze. Ja temu nowemu prezydentowi szczerze współczuję za żadne pieniądze nie chciałbym się taplać w takim bagienku.

 33. Anonim
  5 maja 2019 o 11:47 am

  Może radna Mićka powie ile przytuliła podwyżki i nagrody w grudniu 2018 r. jak kumpel z PO odchodził z prezesury z wodociągów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.