Rada Powiatu zdecydowała: będzie połączenie ZLA i szpitala

Dziś podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego przyjęto uchwałę w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Powiatowym w Zawierciu.

Uchwała została przyjęta większością głosów – “za” głosowało 14 radnych, “przeciw” – 7,  a dwóch wstrzymało się od głosu. Przeciw głosowali: Beata Chawuła, Rafał Krupa, Paweł Sokół, Włodzimierz Styczyński, Andrzej Wilk, Marek Szczygłowski oraz Dariusz Bednarz. Od głosu wstrzymało się dwóch radnych: Aniceta Książek-Słomka oraz Tadeusz Czop.

Według informacji umieszczonych na stronie Starostwa Powiatowego w Zawierciu głosowanie nad projektem uchwały zostało poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii:
– Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położonych. Zarząd Regionu Śląskiego,
– Forum Związków Zawodowych. Zarząd Województwa Śląskiego,
– Organizacji Terenowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowoego Lekarzy w Zawierciu,
– Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych. Zakładowa Organizacja Związkowa przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu,
– Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia w Zawierciu,
– Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Ochrony Zdrowia w Zawierciu,
– Związku Zawodowego Pracowników Obsługi Szpitala Powiatowego w Zawierciu,
– Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu,
– Rady Społecznej przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu,
– Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Połączenie ZLA w Zawierciu ze Szpitalem Powiatowym w Zawierciu umożliwi wdrożenie w praktyce Kompleksowego Modelu Opieki Zdrowotnej nad Pacjentem poprzez poszerzenie świadczeń i rozwinięcie dzisiaj istniejących placówek w kierunku nowoczesnego centrum diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnego z kompleksową opieką pacjenta – czytamy na stronie starostwa.

W sprawie połączenia ZLA i szpitala wypowiedzieli się również pracownicy Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego – swój sprzeciw wobec połączenia podpisało 280 z 316 pracowników.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

O sprawie pisaliśmy na łamach portalu zawiercianskie.pl kilka razy:

Kłótnia w starostwie: konsultacje społeczne w sprawie połączenia ZLA i szpitala

Spotkanie w Starostwie: szpital nie potrzebuje przejęcia ZLA. Być może pacjenci będą tego potrzebowali

Sesja Rady Powiatu: nie połączymy szpitala i ZLA, jeśli pracownicy nie będą tego chcieli [ZDJĘCIA]

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego chce połączyć szpital i ZLA. Czy będzie protest?

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.