zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Rada Miasta Zawiercie: sesja pełna mocnych słów. Podwyżki podatków nie będzie [ZDJĘCIA]

Dziś odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zawiercie zwołana na wniosek Prezydenta Łukasza Konarskiego, wzięło w niej udział 20 radnych, w trakcie sesji liczba ta zmniejszyła się. W sesji uczestniczyła Poseł na Sejm RP Anna Nemś.

Jako pierwsza głos zabrała Anna Nemś. Posłanka mówiła m.in. o 100-leciu odzyskania praw kobiet oraz podkreślała, że to dobrze, iż w Sejmie pojawi się druga posłanka z naszego regionu.

Prezydent zdecydował, że nie będzie zastępców. Ja miałam szczęście być prezydentem gospodarczym Zawiercia. To był bardzo duży obowiązek i duża praca, prezydent gospodarczy zajmuje się całym procesem inwestycyjnym miasta. Gdy będziemy mieli do czynienia z procesem legislacyjnym związanym z budową obwodnicy będzie wiele pracy. Oprócz sfery inwestycyjnej jest również zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieniem i geodezja. Wiem, że mozna zmienić strukturę urzędu, ale w mojej ocenie nie zaoszczędzimy na tym, a możemy stracić. Zawiercie nie stać na to, aby nie było prezydenta gospodarczego – mówiła poseł Anna Nemś.

W trakcie sesji odbyły się wybory na wiceprzewodniczących Rady Miasta Zawiercie. Ryszard Mach zgłosił Tomasza Pacię, Paweł Radosz zgłosił Justynę Wesołowską.

Witold Grim poprosił o uzasadnienie kandydowania Justyny Wesołowskiej.

Pracuję w Agencji Rozwoju Zawiercia, jestem sołtysem Skarżyc – mówiła radna.

Paweł Kaziród zapytał, jaki komitet lub klub w radzie reprezentuje Justyna Wesołowska.

To, z jakiego komitetu radna kandyduje nie ma znaczenia w przypadku wyborów na wiceprzewodniczącego rady miasta. Pytania, które nie dotyczą porządku obrad nie są zasadne – mówiła Przewodnicząca Rady Miasta Beata Chawuła.

Gdy Paweł Kaziród po raz drugi zgłosił się do zabrania głosu przewodnicząca stwierdziła, że w trakcie dyskusji radny może zabrać głos tylko raz.

Ma Pani rację, że nie ma to znaczenia, natomiast dla mnie osobiście, myślę że dla moich koleżanek i kolegów radnych również, jaki klub lub organizację dany kandydat reprezentuje – głos zabrała Ewa Mićka.

Radna podkreślała, że radny może zabrać głos więcej razy w ramach np. ad vocem.

Szanuję Pani prowadzenie sesji, niemniej jednak proszę zapoznać się z regulaminem i statutem. Radny nie tylko raz może zabrać głos w dyskusji, jest ad vocem. Pan Ryszard Mach powiedział, że jako NAW zgłasza kandydaturę Tomasza Paci, to było jasne. Tuta są natomiast niejasności. Będzie to miało wpływ na to, jak będę głosował – mówił Paweł Kaziród.

Przewodnicząca zapoznała się z regulaminem: paragraf 15 – w debacie radny może zabrać głos tylko raz, powtórne zabranie głosu w tym samym punkcie porządku obrad możliwe jest tylko w przypadku udzielenia wyjaśnienia lub wypowiedzi ad vocem, repliki. Ja na Pana pytanie odpowiedzi udzieliłam, że nie ma obowiązku podawania informacji o klubie radnego. Uznałam Pana pytanie za całkowicie bezpodstawne – mówiła Beata Chawuła.

Radna Ewa Mićka zapytała o kandydaturę Justyny Wesołowskiej na wiceprzewodniczącej rady miasta.

Czy Pani Justyna lub Pan Radosz mają coś do ukrycia, czy wstydzą się czegoś? Każdy powinien wiedzieć, kto będzie w tym ważnym i czyje interesy – oczywiście mieszkańców – ale po jakiej linii będzie reprezentował? Pozwoli Pani Przewodnicząca, że to Pani Justyna sama zdecyduje, czy chce odpowiedzieć, bo jak na razie Pani mówi – stwierdziła radna.

Nie należę do żądnego klubu i żadnej partii, startuję jako osoba niezależna – odpowiedziała Justyna Wesołowska.

Następnie głos zabrał radny Witold Grim.

Kiedy pan radny Mach wygłaszał laudację na temat radnego Paci, to pan Tomasz kiwając głową w poprzek zaprzeczał tym informacjom. To na pewno jest na kamerze, proszę to sprawdzić – mówił Witold Grim.

Mój grymas był spowodowany tym, że Pan Mach pokręcił moje doświadczenie – nie byłem przewodniczącym tylko wiceprzewodniczącym komisji budżetu. Stąd mój grymas, mam nadzieję, że wyjaśniłem – mówił Tomasz Pacia.

W celu przeprowadzono głosowania na wiceprzewodniczących konieczne było powołanie komisji skrutacyjnej. Do komisji skrutacyjnej Dominik Janus zgłosił dwie kandydatury: Przemysława Trepki oraz Edyty Grzebieluch (radna nie wyraziła zgody). Przemysław Trepka zgłosił kandydaturę trzech radnych – Martynę Gajos, Paulinę Pietras i Ryszarda Macha.

W głosowaniu na wiceprzewodniczących rady miasta głosowało 20 radnych, każdy oddał po 2 głosy. Zarówno radny Tomasz Pacia jak i Justyna Wesołowska otrzymali po 13 głosów, głosów nieważnych było 14. Radni zostali wiceprzewodniczącymi rady. Uchwała w tej sprawie została przyjęta 13 głosami, 6 radnych wstrzymało się od głosu.

Po wyborach na wiceprzewodniczących otwarto dyskusję dotyczącą wyboru komisji stałych rady miasta.

Są dwie komisje, w których liczba członków komisji jest parzysta. Oczywiście jest to dopuszczalne, ale czy nie lepiej, aby była liczba nieparzysta. Wówczas komisji będzie łatwiej zająć jakieś stanowisko, może się zdarzyć, gdy za będzie 5 radnych i 5 przeciw – mówił Paweł Kaziród.

Większość radnych wpisała takie zainteresowania, które kwalifikowały ich do komisji społecznej. Staraliśmy się ułożyć ten podział w taki sposób, aby każdy radny miał przynajmniej jedną komisję w kręgu swojego zainteresowania. W poprzedniej kadencji liczba komisji była większa, a liczba radnych była mniejsza. Wówczas mogło nie być kworum podczas obrad komisji. Każda z komisji ma obecnie większy zakres działalności. Pana wniosek jest wnioskiem merytorycznym i powinien zostać złożony pisemnie – odpowiedziała Beata Chawuła.

Nie zgadzam się z Panią przewodniczącą, ponieważ złożyłem oświadczenie, w którym napisałem, że chciałbym być w komisji rewizyjnej, gospodarczej i sportu. Wycofałem się później z komisji gospodarczej. Dziś jestem w komisji rewizyjnej i gospodarczej. Rezygnuję z komisji gospodarczej, a chcę być w społecznej, skoro nie ma sportu – mówił Witold Grim.

Wpisał Pan komisję rewizyjną i sportu. Nie ma komisji sportu, jest Pan – zgodnie z wnioskiem – w komisji rewizyjnej. Staraliśmy się, aby każdy radny był przynajmniej w jednej komisji zgodnej z zainteresowaniami – wyjaśniała Beata Chawuła.

Dominik Janus złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Zanim rozpoczęto dyskusję zgłosił się radny Paweł Kaziród.

Ja się zgłaszałem przed wnioskiem formalnym. Wniosek, który zgłaszałem, chciałem złożyć na piśmie – powiedział Paweł Kaziród.

Następnie przygotowano uchwałę w sprawie wniosku o ustalenie liczby członków komisji w ilości nieparzystej. Przed rozpoczęciem głosowania ponownie zgłosił się radny Paweł Kaziród.

Proponuję, aby jedną osobę z komisji edukacji przenieść do komisji gospodarki. Wiem, że jeden z radnych zgodził się na taką zmianę – Damian Świderski – mówił Paweł Kaziród.

Pana propozycja nie może zostać zrealizowana, ponieważ zapisy poprzedniej uchwały wskazują na określoną liczbę każdej z komisji – odpowiedziała Beata Chawuła.

W głosowaniu w sprawie wniosku Pawła Kaziroda przeciw głosowało 11 radnych, za – 5, jeden wstrzymał się od głosu, 1 głos nie został oddany. Głosowanie wymagało reasumpcji – 13 radnych zagłosowało przeciw, 5 – za. W sprawie wniosku radnego Dominika Janusa o zakończenie dyskusji 17 radnych zagłosowało „za”, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Po zakończeniu dyskusji ogłoszono ponad półgodzinną przerwę. Po wznowieniu obrad rozpoczęła się dyskusja dotycząca uchwały o wynagrodzeniu dla Prezydenta Zawiercia Łukasza Konarskiego. Jako pierwszy głos zabrał radny Paweł Kaziród.

Nie mam wątpliwości, że wynagrodzenie prezydent musi pobierać. Niemniej jednak – szkoda, że Pana Prezydenta w tej chwili nie ma – bardzo zaniepokoiły mnie jego słowa, że nie będzie zastępców prezydenta. Moje wątpliwości budzi fakt: kto będzie reprezentował Prezydenta na spotkania u wojewody, z mieszkańcami, itd. Jeden Prezydent tego nie obskoczy. Mam dobre zdanie o Jakubie Kosoniu, to dobry, fajny chłopak, ale czy będzie reprezentował Zawiercie na spotkaniach np. w ministerstwie? Nie wyobrażam sobie tego miasta bez zastępców prezydenta, żeby nie zaniedbać wielu kwestii – mówił Paweł Kaziród.

Beata Chawuła prosiła Pawła Kaziroda o trzymanie się tematu.

Widziałem takie ulotki, że prezydenta minionej kadencji zarobił 0,5 mln zł przez 4 lata. Z tej uchwały wynika, że obecny prezydent w obecnej kadencji zarobi 630 tys. zł – to jest grubo powyżej 0,5 mln zł. Gdyby Prezydent zarabiał 6,5 a nie 10 tys. zł, to byłoby nas stać na zastępcę. Ja bym tak postąpił: gdybym miał nie mieć zastępcy, to obniżyłbym swoją pensję i go powołał – dodał Paweł Kaziród.

Kwota wynagrodzenia będzie wyższa, bo będzie to kadencja nie 4 a 5-letnia. A jeśli Prezydent rezygnuje z powoływania zastępców i bierze wszystko na siebie, to jest to chyba wystarczająca oszczędność. Poprzedni Prezydent miał dwóch zastępców, którzy pobierali wynagrodzenie i obowiązki były podzielone na 3 osoby – odpowiedziała Beata Chawuła.

Z przyjemnością wysłuchałem to, co ma Pani do powiedzenia. To, co Pani mówi jest zgodne z ustawą, ale również w odniesieniu do niej może zarabiać 6,5 a nie 10 tys. zł. Kto będzie w ministerstwie rozmawiać z pełnomocnikiem, a nie z zastępcą? Dla mnie jest to chytrość – 10,5 tys. zł wynagrodzenia – skomentował Paweł Kaziród.

W dyskusji głos zabrał również radna Ewa Mićka.

Zgadzam się z moim przedmówcą. Chciałabym wyjaśnić mieszkańcom, że na kwotę wynagrodzenia składa się kilka czynników (wynagrodzenie zasadnicze w kwocie – 5 000 zł, dodatek funkcyjny – 2 100 zł, dodatek specjalny w wysokości 40$ wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 2 840 zł, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości proporcjonalnej do stażu pracy – aktualnie 12% wynagrodzenia w kwocie – 600 zł – red.). Jeżeli prezydent bęzie chciał powołać swojego zastępcą, wówczas na tej sesji wrócimy do wynagrodzenia prezydenta i je obniżymy. Trzymam Panią Przewodniczącą za słowo – mówiła Ewa Mićka.

Dokładnie takie same wskaźniki wyznaczyliście dla Pana Grima. Czy wówczas mieliście wątpliwości, skoro było 2 zastępców? Kwestia powołania zastępcy jest wyłączną kompetencją prezydenta. Radny może wyrazić swoje zdanie, ale radny nie ma prawa mówi c prezydentowi, jak zarządzać urzędem – odpowiedziała Beata Chawuła.

Tak, wskaźniki były na tym samym poziomie, ale wówczas nikt nie mówił, że nie ma pieniędzy w budżecie na zastępców. Co do wyłącznych kompetencji prezydenta, to zgadzam się w 100% i mam nadzieję, że Pani Przewodnicząca, aby Prezydenta wtrącał się w Pani kompetencje – dodała Ewa Mićka.

Kompetencje prezydenta i rady bardzo ściśle określa ustawa. I myślę, że każdy w ramach przepisów bęzie sprawował – powiedziała Beata Chawuła.

Na zakończenie dyskusji głos zabrał Witold Grim.

Nie przejmuję się tak bardzo tym, czy prezydent będzie miał zastępców. To jego wola i jego wybór. Skoro stwierdził, że da sobie radę sam, ja mu życzę powodzenia. Ja miałem pensję w wysokości 11 500 zł i byłem jednym z najmniej zarabiająccyh wójtów, burmistrzów, prezydentów w województwie śląskim. Pan Kaczyński zabrał mi 600 zł, wówczas moja pensja wynosiła około 10 900 zł. W trakcie kampanii była ulotka „Zwolnij lenia” i napisane było, że zarobię ponad 600 tys. zł w następnej kadencji. Jestem coraz bliżej ustalenia sprawców tej ulotki, zajmują się tym organy ścigania. Ja zagłosuję „za” proponowaną kwotą wynagrodzenia prezydenta – powiedział Witold Grim.

W głosowaniu 16 radnych głosowało „za”, dwóch wstrzymało się od głosu.

Po powrocie Prezydenta na salę obrad głos zabrała Ewa Mićka.

Dziękuję, że nie zdecydował się Pan podnieść podatku, jak było w pierwotnych materiałach. Otrzymaliśmy informację o tym, że podatek miał być podniesiony o 1,6% – mówiła Ewa Mićka.

Po szybkim przegłosowaniu uchwał o stawkach podatku (wszystkie zostały na dotychczasowym poziomie) otwarto kolejno dwa ostatnie punkty sesji – sprawy organizacyjne i wolne wnioski.

Ewa Mićka wnioskowała o powołanie komisji dotyczącej kotów bezdomnych i wolnożyjących.

Od radnego Trepki słyszałam, żeby wprowadzić podatek od kotów. Jeśli taka komisja powstanie, to zapraszam Pana do pracy na rzecz bezdomnych zwierząt – mówiła radna.

Chciałbym oddać pod dyskusję godziny, w których mają się odbywać godziny sesje rady miejskiej, aby je dostosować do możliwości. Znaczna część z nas pracuje, jest również młodzież, która chodzi do szkoły. Być może lepsza byłaby godzina około południowa – wnioskował Paweł Kaziród.

22 listopada 2018 r. ukonstytutował się klub radnych Platformy Obywatelskiej RP w składzie: Elżbieta Kornobis-Wieczorek, Ewa Mićka, Paweł Kaziród i Damian Świderski, przewodniczącą klubu jest Ewa Mićka. Chciałabym wyjaśnić, dlaczego Pan Darek Kurek nie znalazł się w nim, choć kandydował do rady miasta z listy Koalicji Obywatelskiej. To jest tylko i wyłącznie decyzja Pana Darka. Ja życzę mu jak najlepiej, to osoba bardzo dobra i mająca swoje zasady. Czuję się odpowiedzialna za to, ponieważ ja bardzo mocno namawiałam Pana Darka, aby kandydował z naszych list i bardzo przepraszam moim wyborców za zaistniałą sytuację. W trakcie pierwszego głosowania zachował się uczciwie, solidarni, wypada mi jedynie żałować, że klub stracił tak dobrą osobę – mówiła Ewa Mićka.

W ramach wolnych wniosków jako pierwszy głos zabrał Witold Grim.

Żałuję, że jest coraz mniej zaproszonych gości. Im bliżej końca sesji tym mniej zaproszonych gości. Chciałbym się odnieść do kilku tematów: mówiono w trakcie kampanii, że jest zła kondycja finansowa naszego miasta. Są to bzdury wyssane z palca, zgodnie z obowiązującą ustawę projekt budżetu złożyłem do 14 listopada do Regionalnej Izby Obrachunkowej, dochody w projekcie budżetu to kwota 226 mln zł, a więc wzrost wobec tegorocznego budżetu o około 23 mln zł, wydatki – 225 mln, a więc wzrost o 13 mln zł. Wydatki majątkowe to 46 mln zł i obejmują wszystkie najistotniejsze pro rozwoje inwestycje. Budżet zapewnia funkcjonowanie wszystkich jednostek na poziomie tegorocznego wykonania. Kiedy rozpoczynałem kadencję Zawiercie miało 43,9 mln zł zadłużenia, na dzień dzisiejszy mamy 41,1 mln zł, a więc w minionej kadencji zmniejszono tę kwotę o 2,8 mln zł. Obligacje w minionej kadencji wyemitowano na kwotę 25 mln zł, w obecnej kadencji było 18 mln, z czego 6 mln zł zostawiliśmy obecnemu prezydentowi. To zadłużenie może budzić niepokój, ale obligacje trzeba uruchamiać, bo są oprocentowane na 2,5%, nieposiłkowanie się obligacjami to pewne nieporozumienie. Nie pogodzę się z tym, że jesteśmy takim miastem, którego nie stać na zastępców prezydenta. To jest osobista decyzja prezydenta. W trakcie minionej kadencji wstaliśmy z kolan, bo budżet poprzednika to było 550 mln zł za 4 lata łącznie. My zamykamy budżet łączną kwotę 720 mln zł. Nie widzę tu żadnego marazmu, stagnacji, zainwestowaliśmy dodatkowo około 170 mln. Dobiegają do mnie informacje, że pozostawiliśmy po sobie długi, machlojki i korupcje. Mam nadzieję, że prawnicy będą mnie kontrolowali, żebym nie mówił nieprawdy: kodeks postępowania karnego mówi, że „każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ma społeczny obowiązek powiadomić o tym prokuratura lub policję”. Oni są bardzo blisko, możecie zawiadomić, że Grim i skarbnik dopuścili się jakiejkolwiek korupcji. Kodeks karny, art. 231 par. 1 stanowi, że odpowiada karnie ten, bo nie dopełnił obowiązku powiadomienia organu ścigania o przestępstwie. Jeśli macie taką wiedzę, że zrobiłem coś złego, to zgłoście to, bo jeśli nie pójdziecie, to możecie sami ponieść konsekwencje. Przegłosowaliśmy komisje, ale dla mnie najważniejszą komisją jest komisja budżetowa. Ubolewam, że w tej najistotniejszej komisji jest Pan Ryszard Mach, który ma zarzuty korupcyjne – mówił Witold Grim.

Ma Pana satysfakację? – pytał Ryszard Mach.

Ewa Mićka pytała o to, czy odbędzie się koncert noworoczny w MOK-u.

Jak Pani wie, dyrektor MOK-u zarządza placówką. Mam informację, że jest planowany – wyjaśniał Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

Czyli Pan nie wie, co się dzieje w MOK-u? – pytała Ewa Mićka.

W toku sesji padło wiele pytań. My jesteśmy dopiero tydzień. Chcemy jak najszybciej poznać wszystkie aspekty. Jak wiecie skarbnik został odwołany przed zakończeniem kadencji i musieliśmy nadrobić niektóre sprawy. Proszę nam wybaczyć, wszystkie informacje do nas spłyną, będziemy podejmować racjonalne decyzje. Dziękuję Panu Kazirodowi za dobre rady w kwestii powołania zastępcy prezydenta. Mam nadzieję, że nie zapominają Państwo o moich i swoich kompetencjach – odpowiedział Łukasz Konarski.

Ja rozumiem, że może Pan wszystkie nie wiedzieć, ale nie może Pan powiedzieć, że będzie Pan o koncercie wiedział w styczniu. Proszę o informację na stronie MOK-u. Tu chodzi o mieszkańców, nie o mnie. Naprawdę ludzie się tym koncertem zainteresowani – wnioskowała Ewa Mićka.

Następnie głos zabrał radny Henryk Mól.

Miałem nie zabierać głosu, ale po wystąpieniu radnego Grima muszę. Tak dobrze funkcjonował budżet: ile wymieniono pieców w budynkach, ile założono solarów i fotowoltaiki, ile wykonano termomodernizacji? – pytał radny.

Panie radny Mól, trzeba iść do wydziału środowiska i tam doskonale Panu powiedzą, jak to wygląda. To, że Pan nic nie widzi wynika, że pan nie doczytał – odpowiadał Witold Grim.

W papierach może i było, niestety na terenie miasta tego nie było. Ja się pytam o ograniczenie niskiej emisji z funduszy marszałkowskich – dodał Henryk Mól.

Pan mi zarzuca nieprawdę? Czy tak? – pytał Witold Grim.

Panie radny Mól, miasto Zawiercie bierze udział w dużym projekcie o ograniczeniu niskiej emisji, proszę nie mówić, że nic się w tym zakresie nie działo, powiedzą panu wszystko w wydziale środowiska. Mieszkańców z gminy Zawiercie wzięło udział najwięcej z gmin ościennych. Jest Pan niepoinformowany, zanim coś pan powie, proszę najpierw dopytać. Chciałabym zobowiązać prezydenta, żeby panu radnemu Henrykowi Mólowi odpowiednie wydziały przekazały niezbędne informacje – wnioskowała Ewa Mićka.

Nie chciałbym, żebyśmy schodzili na niepotrzebne rzeczy, chciałbym żeby sesje odbywały się na pewnym poziomie. Zawiercie wraz z 5 innymi gminami złożyła wniosek do urzędu marszałkowskiego. Składam wniosek, aby radni przeglądali materiały, jakie otrzymują. Panie radny Mól, dziś przegłosował Pan uchwałę, w której zwiększamy o kwotę 65 tys. na wymianę ekologicznych pieców – mówił Paweł Kaziród.

Sesja zakończyła się około godziny 14:00, trwała około 4 godziny.

W kadencji 2018-2023 Rady Miasta Zawiercie będzie 5 komisji – oto ich skład:

Komisja Rewizyjna
– Joanna Janik-Jaworska
– Dominik Janus
– Witold Grim
– Ewa Mićka
– Paulina Pietras
– Przemysław Trepka
– Ryszard Zamora

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
– Mariusz Golenia
– Paweł Kaziród
– Dariusz Kurek
– Henryk Mól
– Michał Myszkowski
– Jerzy Radosz

Komisja Budżetu i Gospodarki
– Witold Grim
– Mariusz Golenia
– Paweł Kaziród
– Ryszard Mach
– Ewa Mićka
– Michał Myszkowski
– Tomasz Pacia
– Paulina Pietras
– Przemysław Trepka
– Justyna Wesołowska

Komisja Społeczna
– Martyna Gajos
– Edyta Grzebieluch
– Joanna Janik-Jaworska
– Dominik Janus
– Elżbieta Kornobis-Wieczorek
– Dariusz Kurek
– Henryk Mól
– Jerzy Radosz
– Damian Świderski

Komisja Edukacyjna
– Martyna Gajos
– Edyta Grzebieluch
– Elżbieta Kornobis-Wieczorek
– Ryszard Mach
– Tomasz Pacia
– Damian Świderski
– Justyna Wesołowska
– Ryszard Zamora

 

35 KOMENTARZY

 1. Korupcja od nowa? Korupcja polityczna. Justyna Wesołowska miała do wyboru albo pan Łukasz ja zwolni albo przechodzi na jego stronę. Miało być od nowa a tworzy się bardzo szybko nowy niejasny układ. ehh a miało byc tak pięknie.

  • Czy Pani Justyna Wesołowska postąpiła uczciwe? NA pewno skutecznie dla swojej kariery. Prezydent jej nie zwolni z Agencji. Jako wiceprzewodnicząca miesiącznice zgarnie z 2500. czyli na tym przejściu jest do przodu jakieś 7000 miesięcznie. tyle pan prezydent będzie jej płacił z naszych podatków. w zamian za to z jego oponentki politycznej przeobraziła się w usłużną zwolenniczkę. Do czasu aż jej się to będzie opłacać. 😉

 2. Jeżeli ma Pan jakikolwiek dowód na korupcję polityczną to tak jak powiedział Pan Grim, proszę to zgłosić, bo inaczej za zatajanie takich informacji też są zarzuty.

 3. To proszę wskazać z jakiego paragrafu jest ścigana korupcja polityczna? Korupcja polityczna nie jest przestępstwem ściganym przez organy państwa. Jest to czyn zgodny z prawem ale oceniają go wyborcy. Taka kałuża jakie miasto. Z Żor do Zawiercia nie jest daleko. 😉

 4. Pan Kaziród zapomniał, że jak był przewodniczącym Rady i padł wniosek o zamknięcie dyskusji chociaż radni podnosili ręce, że chcą zabrać głos to Pan przeprowadzał natychmiast głosowanie. Pani Przewodnicząca powinna wniosek przegłosować. Pan Kaziród mówi o wynagrodzeniu, a może powie o tym jakie ma kwalifikacje, aby sprawować funkcję zastępcy dyrektora PZD. Frustracja i minki pani Mićki, pana Kaziroda i Grima spowodowane utratą władzy bezcenne. Jeśli radni nie są zainteresowani sesją i wychodzą to powinni natychmiast oddać mandat radnego.

 5. Ciekawa koalicja
  Mlodzi narodowcy od prezydenta Konarskiego co jeszcze 2 miesiące temu wieszali psy na byłych komunistach z NAWu, Pisowcy dzielnie broniacy Prawa i Sprawiedliwości którzy udostępniali posty z newsami o skazanym za korupcję Machu, Ludzie z wyrokami z NAW, no i uciekinierzy z innych ugrupowań – czesc bezideowych jak Wesołowska, ucieczka od Grima i Kurek – ucieczka z PO, no i Jerzy Radosz – ucieczka z sld.

  Mocna idea musiała ich połączyć.

 6. Ta fałszywka z Ogrodzieńca z dużą d… co takiego wielkiego zrobiła jako prezio gospodarczy. Kto się z nią zada to ląduje na śmietniku, prawda panie Witoldzie i jemu podobni? A dobre rady niech trzyma dla siebie bo jak ją ludzie roszyfryją to też wyląduje na śmietniku

 7. Ale Karzełek podskakuje. Tylko jak pamiętam to zawsze nosił za Ryśkiem jego teczkę i był taki milutki…… a na każde pstryknięcie stawał na baczność, chciał mu wejść do …… Dużo Ryszardowi zawdzięcza nie tylko On , ale równierz cała jego rodzina. Kim by oni byli gdyby nie Ryszard.

 8. Przecież hasło zwolinić lenia to kampania wyborcza, jeden uważa tak a drugi inaczej, przecież mamy demokrację. Food track w dniu ciszy wyborczej też były poniżej pasa ale to przecież kampania 🙂 Śmiechu warte, jak ludzie myślą, że nic nie może ich oderwać od koryta. Lepiej trzeba nie było stawiać drzwi do lasu,robić na gwałt centrum przesiadkowego i wiele innych tego typu inwestycji czy też startów kolarzy.

 9. Dlaczego Pani kandyduje? – „bo pracuje w Agencji Rozwoju Zawiercia i jestem sołtysem Skarżyc” – to jak paszport polsatu! Coz za inteligentna odpowiedz. To będzie „wesoła” kadencja…

 10. Proszę mi powiedzieć jakie doświadczenie posiadał Pan Kazirod obejmując stanowisko Przewodniczącego Rady? Jakie posiadal doświadczenie obejmując funkcje z-cy Dyrektora PZD? Czyżby nie mógł pogodzić się z faktem, że nie będzie już przewodniczącym?

 11. Zwolnij lenia to akcja społeczna, tak nic się wydaje. Każdy może wydrukować ulotkę i powiedzieć co myśli co za problem, wolny kraj tam nie doszło do przestępstwa. Karzeł może się rzucać, w prokuraturze by go wyśmiali. Stracił władze i nie może przeboleć tego faktu. Super, ze udało się lenia zwolnić i ze poniósł wyborcza klęske razem z tym towarzychem z po mićką i kazirodem którzy tylko się awanturować potrafią. Jak grim może być taki parszywy w stosunku do Macha?! Latał za nim jak pies, stał przed nim na baczność. A teraz pies gryzie pana po ręce która go karmiła. Wstyd grim, wstyd wielki. Odejdź już i daj o sobie zapomnieć człowieczku!

  • Ale chodzić z grimem po skarzycach to nie wstyd. Jakby grim wygrał to Justyna Wesołowska by z nim siedziała. Ale chyba Justyna stawia na wygranych, honor i lojalność są jej raczej obce. Pytanie ile Pani Wesołowska oszukała wyborców którzy głosowali na nią bo była 1 grima I nie chcieli rządów PiS i Konarskiego?

 12. A jakiw inwwstycje=praca q Zawierciu? Kiedy kopalnia??? Mam w d….wasze wojenki! Co zeobiliscie od 89 roku aby bylo mniejsze bezrobocie???kiedy Zawiercie w GZM????KONKRETY….

 13. Mieszkańcy Wesołowskiej głosowali przede wszystkim na nią, czyli na osobę nie na KWW z którego startowala. U niej wygrał Konarski! Bycie w radzie to bycie przedstawicielem mieszkańców !

 14. Justyna ma reprezentować mieszkańców, a nie grima. Ludzie głosowali na nią bo jest odpowiedzialna i wie co robic. Nie głosowaliśmy na nią ze względu na jakiś śmieszny komitet, a tym bardziej śmiesznego lidera.

 15. Wesolowska, jak i Radosz i Kurek dostali sie z listy partyjnej. A nie z okregu jednomandatowego. To tak jakby powiedziec ze jakas pani „ktorej nikt nie zna a jest kuzynka czy kims tam dla kogos tam” z PIS dostala sie bo to na nia ludzie glosowali a nie na PIS. Haha
  Niesty przecietny Kowalski nie ma pojecia jak wybiera sie radnych i stad jakies bzdurne hasla typu „my glosowalismy na justyne a nie na partie”.

  Radosz, wesolowska i kurek jawnie oszukali swoich wyborcow ktorzy glosowali na nich tylko dlatego bo reprezentowali konkretne UGrupowania. W przypafku wesolowskiej i Radosza byly to jedynki i gdyby nie jedynki i zaufanie liderow nigdy by sie do Rady nie dostali. Zdradzili wyborcow i kolegow z listy ktorzy na nich pracowali. Dla biezacych korzysci otwarcie sieb sprzedali i dla wszystkich madrych ludzi ktorzy wiedza o co chodzi stali sie juz na zawsze ludzmi sprzedajnymi i falszywymi. Nikt rozsadny im w polityce nie zaufa. Mam nadzieje ze poza polityka tez.

 16. KWW Witolda Grima to partia??? Oj to chyba rzeczywiście przedmówca nie wie o czym pisze. Boli porażka i brak rządzenia w mieście!!! Teraz widać jad, który siejecie wśród ludzi!

 17. Szanowna Pani Wesołowska i Panie Kurek, pragnę Państwu podziękować i pogratulować podjęcia słusznej decyzji. Otrzymali Państwo społeczny mandat zaufania i należy go sprawować w trosce o dobro mieszkańców. Krasnoludek z opozycją niech swoją wojenkę uprawia poza Urzędem, bo i tak ma szczęście, że został radnym. Społeczność zawierciańska wypowiedziała się w wyborach jaką ma ocenę jego rządów i niech zaprzestanie zarażać swoją podłością innych. Współpraca w grupie, zgoda, wzajemny szacunek pozwoli na podejmowanie słusznych decyzji i rozwój Zawiercia. Gratulacje.

  • Zgadzam się. I również gratuluję Państwu podjęcia tej słusznej decyzji. Życzę powodzenia! I proszę się nie przejmować zalosnym hejtem ludzi odsuniętych od dotychczasowych stołków.Tylko ludzie mądrzy potrafią pogodzić się z porażką…

 18. Ja też dołączam się do gratulacji z uwzględnieniem również Pana Radosza. Wszyscy którzy są w grupie i mają pozytywną chęć działania dla Zawiercia, podejmą współpracę z Naszym nowym Prezydentem Łukaszem Konarskim, zasługują na gratulacje. Liczymy, że swoimi działaniami pobudzicie Zawiercie do życia.

  • JA też dołączam się do gratulacji dla wszystkich tych którzy postanowili przejść do obozu władzy, zmieniając układ sił w Zawierciu, wbrew woli częsci wyborców. Bo trzeba się liczyć z tym, że głosy które otrzymały te osoby w części otrzymały dla tego, że wyborcy nie chcieli rządów KOnarskiego i jego narodowców oraz PISu. Osoby te dostały się też dla tego, że pracowała na ich mandat cała lista. Dla przykładu gdyby Pani Justyna Wesołowska otrzymała 5 głosów mniej to komitet Grima reprezentowałaby inna osoba.
   Gratuluje więc tym osobom poziomu bezideowości, karierowiczostwa oraz sprytu. Mam nadzieję, że będą potrafili to przekuć na działania służące dobru miasta ;-).Czego sobie i wszystkim mieszkańcom życzę z całego serca.

 19. O co ten szum? Wesołowska startowała z komitetu prezydenckiego. Ona swoje zrobiła, zdobyła mandat a że Grim przegrał to co…? Czy ma się zwolnić z roboty czy czekać aż ją Konarski zwolni. Jako pracownik administracji samorządowej jest winna lojalność obecnemu Prezydentowi a tym jest Konarski, nie Grim.

 20. jak dla mnie około 80% „radnych” to tylko statyści, nie mają nic do powiedzenia, stanowią tylko średnio piękne tło dla obrad oraz maszynki do głosowania pod dyktando 2 czy 3 cwaniaków

 21. Jako podległy pracownik tak. natomiast jako radny jest to wykluczone.zalecam lekturę ustawy. więc mamy konflikt interesów. Myślę, że ten transfer jeszcze nie raz da się we znaki obecnemu prezydentowi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.