critical essay langston hughes css forum essay on education lord of the flies essay symbolism ideas for personal narrative essays essays of michel de montaigne-gutenberg essay on forest in kannada language

zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Przewodnicząca rady miejskiej: “Panu prezydentowi wotum zaufania za poprzedni rok się nie należy”. 13 radnych “za”, w tym przewodnicząca [ZDJĘCIA]

W środę 24 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej w Zawierciu. W trakcie ponad 7-godzinnej sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą wotum zaufania dla prezydenta Zawiercia Łukasza Konarskiego.

W ramach dyskusji przed głosowaniem jako pierwszy głos zabrała radna Ewa Mićka.

Nie raz, nie dwa i nie trzy pokazał Pan, że niestety nie możemy mieć dla Pana zaufania. Kwestie chociażby współpracy. Deklaruje Pan zmianę, zobaczymy. Myślę, że Pani przewodnicząca ma duże dozy dobrej woli, tyle razy daje szanse. Ja jestem mniej wyrozumiała. Chciałabym w tym punkcie powiedzieć o bardzo istotnej dla pracy rady i pracy gminy sytuacji, w której się znaleźliśmy własnie dzięki Panu prezydentowi, jego decyzjom. Wydaje mi się, że to o co poproszę i co powiem jest kluczowe dla funkcjonowania urzędu. W dniu 1 kwietnia 2020 r. wojewoda śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym dokonał stwierdzenia nieważności zarządzenia prezydenta z dnia 13 grudnia 2018 r. wydanego w sprawie szczegółowego zakresu działania sekretarz miasta jako w całości niezgodnego z obowiązującym prawem. Zarządzeniem tym prezydent upoważnił sekretarz miasta do zastępowania go we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty, proszę słuchać, 100 mln zł. W obszernym uzasadnieniu wojewoda wskazał, że brak jest podstaw prawnych do tak szerokiego wyposażenia sekretarz w kompetencje należące do organu wykonawczego, jakim jest prezydent. Stwierdzenie nieważności aktu rodzi pytania nie tylko o powody wydania takiego aktu, ale i o skutki prawne, jakie stwierdzenie nieważności wywołuje dla czynności, które wykonała Pani sekretarz w okresie od wydania zarządzenia do jego uchylenia wskutek nieważności. Dlatego proszę o sporządzenie pisemnej informacji dotyczącej wszystkich działań, w tym w szczególności zawartych umów, wydanych decyzji i zarządzeń, których dokonała sekretarz miasta dokonała w imieniu prezydenta w oparciu o nieważne zarządzenie. Trzeba mieć świadomość, że czynności te są obarczone są sankcją nieważności, a kontrahentom zawartych przez sekretarz umówi z łatwością przyjdzie uchylenie się od obowiązków wynikających z wadliwie zawartych umów. Rada Miejska powinna poznać skalę tego zjawiska – mówiła Ewa Mićka.

Gmina Zawiercie złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy to rozstrzygnie było wydane zgodnie z przepisami rozstrzygnie sąd administracyjny. Pan prezydent udzielając tego upoważnienia w mojej opinii działał zgodnie z prawem. Dodatkowo, oprócz zarządzenia było również wydane upoważnienie, które uprawniało do działania w zakresie wszelkich umów cywilnoprawnych. To jest lege artis – mecenas Wojciech Berendowicz.

Skąd Pan wie, że jest lege artis, skoro zostało zaskarżone i nie ma rozstrzygnięcia? Bo tak Pan uważa? Tak jak Pan uważał wcześniej, że jest wszystko w porządku, gdy wojewoda to uchylał. Nie możemy mówić, że jest ok, skoro jest w trakcie rozstrzygania przez WSA. W związku z tym chciałabym zapytać, jakie są dalsze są kompetencje Pani sekretarz. Czy Pani sekretarz działa w dalszym ciągu na podstawie tego uchylonego przez wojewodę zarządzenia, bo Pan, Panie mecenasie, uważa, że jest zgodnie z prawem, czy mimo wszystko zabezpieczyliście gminę i Pani sekretarz nie działa już na mocy tego zarządzenia?Ewa Mićka.

WSA rozstrzygnie prawidłowość podjętego zarządzenia ostateczna. Prosiłbym, aby nie formułować z Pani strony jednoznacznych opinii, że to wadliwe. To jest wyłącznie na chwilę obecną decyzja wojewody, ale rozstrzygnie to WSA. Zarządzenie było na wydane na wypadek nieobecności Pana prezydenta. Był to bardzo krótki okres czasu, w którym Pani sekretarz podejmowała czynności korzystając z tego zarządzenia. Nie ma z tego tytułu żadnego zagrożeniaWojciech Berendowicz.

Ja nie opiniuję i mówię tylko to, co zostało w zarządzeniu uchylone przez wojewodę. Pan też twierdzi, że wszystko jest w porządku, choć sąd tego nie rozstrzygnął. Może Pan powinien dostosować się sam do swoich rad dla mnieEwa Mićka.

Radna Paulina Pietras prosiła o skierowanie tej sprawy do Komisji Rewizyjnej.

To ja rozumiem, że jak Pan prezydent będzie na 2-tygodniowym urlopie, to Pani sekretarz i nikt inny nie będzie podpisywał i podejmował żadnych decyzjiMichał Myszkowski.

Pani sekretarz i każdy z pracowników, którzy podejmują decyzje ma odpowiednie pełnomocnictwa i upoważnienia – prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

Dnia 14 listopada 2018 r. w wyniku wygranych wyborów otrzymał Pan od mieszkańców mandat, wotum zaufania, do sprawowania urzędu przez 5 lat. To nic innego jak akceptacja Pańskiego programu i wiara mieszkańców w jego realizację. I teraz należałoby się przyjrzeć programowi, który Pan nam wszystkim przedstawił i czy ma Pan na tyle argumentów, żeby nas przekonać do udzielenia Panu wotum zaufania. Wotum zaufania co do dalszego zarządzania miastem możemy udzielić prezydentowi, który rozumie zasady funkcjonowania samorządu – prezydent jest władzą wykonawczą, a rada – ustawodawczą. Zdanie z ustawy o samorządzie gminny: rada miasta złożona z radnych ma kontrolować działania prezydenta. Prezydent powinien być wiarygodny, uczciwy, sprawiedliwy, szanujący i nie dzielący radnych. Pan w swoich wypowiedziach wielokrotnie wypowiadał się, że nie będzie Pan tolerował żadnej formy nieuczciwości oraz, że istotną wartością w Pana życiu jest szczerość i prawdomówność. W lutym 2020 roku na antenie Radia Zawiercie powiedział Pan: “nie jestem typem człowieka, który rozpoczyna kadencję od narzekania i bezpodstawnego obwiniania poprzedników za wszystko co możliwe. Czy to zdanie jest prawdziwe, czy to jest kolejne Pana przekłamanie? Analizując Pańskie słowa dochodzę do przekonania, iż poczucie sprawiedliwości, godności, etyki i moralności są dla Pana obce. Nie znam takiego samorządowca, który z kłamstwa i podłości uczynił sobie sposób na karierę zawodową. Dlatego trudno pogodzić się z tym, że podłość triumfuje, kłamstwo rządzi, a życie publiczne jest zainfekowane niesprawiedliwością i obłudąWitold Grim.

Prezydent Zawiercia w kadencji 2014-2018 mówił m.in. o radzie gospodarczej.

Pan prezydent powiedział tak, że zamiast obecnie istniejącej rady gospodarczej, która dbała tylko o swoje interesy my proponujemy projekt z myślą o mieszkańcach, powołamy otwarte Forum Przedsiębiorców. W poprzedniej kadencji w radzie gospodarczej zasiadali: Sławomir Bajor, Kryspin Baran, Joanna Brodzik-Kot, Stanisław Dominik, Maria Gajecka-Bożek, Bogdan Janikowski, Jan Koclęga, Jerzy Kozicz, Stefan Król, Jan Łapaj, Tomasz Pasierb, Stefan Rotarski, Stanisław Sokół, Wacław Sołtysik i Bogusław Trepka. Ponieważ Pan stwierdził Pan i zarzucił wręcz, że wymienieni Panowie dbali tylko o swoje interesy, to proszę powiedzieć, który z tych przedsiębiorców zawierciańskich, a to są największe i najbardziej znane firmy w naszym mieście, którzy oni zrobili jakiś nielegalny biznes? Przez 20 miesięcy nie przedstawił Pan mi żadnych dowodów nieuczciwości, kiedy i w jakiej formie przeprosi Pan tych wszystkich przedsiębiorców? Zdanie-klucz, które wypowiedział Pan Konarski: kontakty w biznesie to sprawa kluczowa. Tych przedsiębiorców, których Pan obraził, czy będą chcieli robić jakieś biznesy? Czy nie będą się Pana obawiać jako osobny niebezpiecznej, która insynuuje nie posiadając żadnych dowodów. Wiarygodność? Zero. Kłamstwo, fałsz i obłuda. Nie mnie, nie radnym, tylko Pan swoim wyborcom obiecał, a oni w to uwierzyli i na Pana zagłosowali. Mianowicie: “Pieniądze nie mogą być dłużej wyrzucane w błoto, Zawiercie nie jest biednym miastem, a środki są ciągle marnotrawione na dziwne i niejasne cele”. Proszę się podzielić ta mądrości, co to znaczy, że środki były marnotrawione. Proszę wykazać te inwestycje? Witold Grim.

Drzwi przy MOPS-ie – dodał radny Przemysław Trepka.

Za 7 tys. zł. Proszę powiedzieć, czy Pan teraz marnotrawi pieniądze?Witold Grim.

Panie prezydencie, to się okaże na koniec kadencjiŁukasz Konarski.

To za trudne pytanie dla Pana prezydenta, może Pan skarbnik odpowie – Witold Grim.

My nie nie możemy tak powiedzieć, bo realizujemy inwestycje, a czy one będą w dobrym pozytywnym znaczeniu, to ocenicie Państwo. Każdy ma inne podejście do sprawowania środków – skarbnik Marcin Gawłowicz.

Kolejna rzecz: MOK, OSiR, ZGM, ZGK muszą działać taktycznie dla ludzi. A nie tylko na papierze. Pieniądze nie mogą być dłużej marnotrawione. Kto miał opiekę merytoryczną nad MOK-iem, ZGM-mem i OSiR-em? Zgodnie z regulaminem organizacyjnym urzędu miasta przez 3 lata. Co Pan zrobił, żeby one pracowały właściwie, skoro te jednostki pracowały tylko na papierze? Kto miał kontrolę merytoryczną przez 3 lata?Witold Grim.

Radny mówił, że Łukasz Konarski “w ósmym dniu urzędowania napisał donos do Regionalnej Izby Obrachunkowej, że naruszył (Witold Grim – red.) dyscyplinę finansów publicznych”.

Kolejne kłamstwo wyborcze. Cytuję Pana: “W kilku przypadkach zamiast planowanych wielomilionowych przedsięwzięć zrobiono po prostu tzw. fuszerkę. W teorii zadanie zostało zrealizowano, ale w praktyce nie dopuszczę do takich sytuacji”. Finanse publiczne muszą być wydawane rozsądnie. Synagoga – 240 tys. zł w plecy, 60 tys. zł – sołectwa, kanapa wypoczynkowa – 7 tys. zł. Co tam jeszcze było z tych rozsądnie wydawanych pieniędzy? Basen. Za wszelką cenę, żeby zrobić sobie zdjęcie, po czym były tam problemy. Proszę podać przykłady tych wielomilionowych negatywnych działań. To są Pana słowa Witold Grim.

Przewodnicząca pytała radnego, czy dotyczy to słów z 2019 roku. Witold Grim potwierdził.

Mój zespół jest nastawiony na osiąganie maksymalnych efektów, a mieszkańcy “mają prawo wiedzieć, co się działo dobrze, a co szwankowało w poprzednich latach”. 20 miesięcy tropi Pan jak myśliwy i nic Pan nie znalazł. Do dziś nie doczekałem się żadnych dowodów prawnych dotyczących insynuacji. Wszystkie wypowiedzi są nasycane manipulacją i kłamstwem. Czy tego typu postępowanie zasługuje na potępienie? Kiedy przekraczane są granice przyzwoitości musimy pokazać, że na to nie ma publicznego przyzwolenia. Tego typu postępowanie zasługuje na publiczne potępienia. Czy można nie reagować na kłamstwa i perfidne oszustwa uznając to za normę w postępowaniu samorządowym? Według Pana tak. Przypomnę Pana słowa, które skierował Pan do mnie po 4 listopada: “w polityce wszystkie chwyty są dozwolone”. Być może w polityce, ale Panie Konarski wśród ludzi uczciwych i moralnych nie ma przyzwolenia na tego typu działania. Obiecywał Pan reorganizację spółek miejskich, urzędu miasta i oszczędności. Zamiast wprowadzać oszczędności Pan generuje tylko i wyłącznie kierownicze stanowiska – Witold Grim.

Radny twierdził, że “wszystkie dodatkowe stanowiska generują koszty co najmniej 1,5 mln zł rocznie”.

Pan nie dba o zawiercian, Pan dba o koleżanki kolegów z innych miast, których Pan pozatrudniał w spółkach. Wobec tych wszystkich dowodów prawnych zastanówmy się wszyscy tutaj, aczkolwiek ja wiem, że Pan wydzwaniał do wszystkich. Ja jestem samorządowcem naprawdę z wielkim stażem i nigdy jeszcze nie było, żeby prezydent dzwonił do radnych i prosił o rozmowę w cztery oczy. Uważam, że Pan Konarski jest człowiekiem nieuczciwym, jest oszustem wyborczym. Pan się ze mnie śmieje? Bo jak się Pan ze mnie śmieje, to dobrze, ale jak się Pan do mnie uśmiecha, to nie ten adres Witold Grim.

Niech się każdy walnie w swoją pierś . Nie boksujmy się tutaj. Róbmy, żeby coś było dobre dla miasta. Panie radny, łąki na Zuzance, 5 projektów, plac zabaw dla dzieci, wstyd. Brama Jury, 400 tys. zł – wstyd. Nie co, tak jest (śmiech z sali). Będziemy sobie wygadywać przez 5 lat jedno i to samo? Może już dosyć tego. Przychodzi czas, kiedy niektóre rzeczy trzeba zapomnieć, a trzeba myśleć o przyszłość, ja myślę, że taki czas nadszedł. Ja wiem, że Pan prezydent Konarski narobił dużo złych rzeczy i sam na pewno o tym wie, i ja wiem o tym, i radni wiedzą. Ale kto nie robi złych rzeczy, jeżeli coś robi? Każdy robi złe rzeczy. Ja sam takich takich rzeczy zrobiłem bardzo dużo. Przewróciłem się nie raz, podnosiłem się i szedłem dalej. Tak samo teraz uważam, że przestańmy dokuczać sobie nawzajem. Jest czas, żeby iść do przodu, a nie cofać się do tyłuHenryk Mól.

Wiele ciężkich zarzutów tu wobec prezydenta pada. Męczy mnie temat Komisji Mieszkaniowej, muszę to powiedzieć. Przez te wszystkie lata, kiedy byłem w tej komisji, nabór członków był niemalże z łapanki. Nikt nie chciał się w to angażować. Między innymi nadzorcą był Pan prezydent Konarski. Chcę powiedzieć, że to był dobry czas. I gdy nie decyzja Pana prezydent Konarski ówczesna o zatrzymaniu sprzedaży za 95% mieszkań, dzisiaj prawdopodobnie tych mieszkań uzyskanych, żeby lista, która wtedy była 250 osób, a dzisiaj jest 80. Głosowaliśmy Pani Ewo. Pani Pani była za tym, żeby było 95% obniżki, a ja mówiłem z mównicy, że trzeba się zastanowić, ja Pani ustąpię miejsca w Komisji Zbigniew Wojtaszczyk.

Panie Zbyszku, kadencje się Panu pomyliły, ale rozumiem, że mogły się Panu kadencje pomylićEwa Mićka.

Łukasz Konarski powiedział, że w trakcie jego kadencji wiceprezydenta podjęto uchwałę o likwidacji bonifikaty 95% na sprzedaż mieszkań.

To jest nieprawda, bo tak nie byłoEwa Mićka.

Radna pytała również o rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego.

Mówiłam wcześniej o rozstrzygnięciu wojewody o uchylenie zarządzenie Pana prezydenta w sprawie kompetencji dla Pani sekretarz. Czemu Pan, Panie Berendowicz, nie powiedział Pan, czy wykonuje się to zarządzenie? Wydaje mi się, że takie rozstrzygnięcie wojewody wstrzymuje takie zarządzenie do czasu aż zapadnie wyrok Ewa Mićka.

Domyślam się, że Pani radna dokładnie słuchała. Oprócz zarządzenie było wydane również upoważnienie, więc jeżeli były jakieś działania, to były oparte o upoważnienieWojciech Berendowicz.

W związku z nieuzyskaniem przeze mnie informacji na temat obsługi prawnej. ZGM dał mi taką informację. Nie uzyskałam takiej informacji od PUK, ZGK i RPWiK. Chciałam też potwierdzić, że ja również została zaproszona przez prezydenta w cztery oczy. Również sie bałam, nie poszłam – Ewa Mićka.

– My również byliśmy zapraszani do Pana prezydenta, my poszliśmy w czwórkę (śmiech na sali – red.) – Beata Chawuła.

Chciałbym się zwrócić do Pana Henryka Móla: ile lat Pan chodził, żeby zagospodarować tereny na Zuzance? To była kadencja Pana Macha, Pana Mazura, powtórnie Pana Macha. Panie Mól, niech Pan sobie przypomni, że dopiero w mojej kadencji zagospodarowano teren zielony na Zuzance. Zamiast podziękować… Dopiero musiał przyjść Grim i musiał to zagospodarować. Bardzo bym prosił, żeby Pan Konarski odpowiedział na moje pytaniaWitold Grim.

Panie radny Grim, w 2003 roku był Pan zastępcą prezydenta i Pan zasypał basen na tym…Henryk Mól.

Proponuję, żeby Panowie się spotkali i sobie wszystko wyjaśnili, ale nie w tym punkcie – Beata Chawuła.

Radny Dariusz Kurek złożył wniosek o zakończenie dyskusji.

Popsuję trochę ten nastrój. Odniosę się do zapisów ustawy: uchwała o udzieleniu wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania. W przypadku nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, rada gminy może podjąć uchwałę o referendum w sprawie odwołania wójta. W zeszłym roku Pan prezydent Łukasz Konarski nie otrzymał wotum zaufania. Ja wówczas głosowałam “za”, ponieważ miałam nadzieję, że współpraca Pana prezydenta z radą miejską ułoży się i że Pan prezydent zacznie z radnymi rozmawiać i konsultować ważne sprawy dotyczące naszego miasta, jednakże tak się nie stało. Opór, niechęć Pana prezydenta wobec propozycji radnych jest widoczny nadal. Jednak, jeżeli Pan prezydent dzisiaj nie otrzyma wotum zaufania, to będzie to bardzo złe wizerunkowo. I nie chodzi mi o tutaj o wizerunek Pana prezydenta, bo nad tym wizerunkiem pracuje sztab osób, ale będzie bardzo złe wizerunkowo dla naszego miasta. Aby nasze miasto odżyło, aby się rozwijało, potrzebny jest przypływ kapitału, potrzebni są inwestorzy. Sygnał, że prezydent miasta Zawiercie dwukrotnie nie otrzymał wotum zaufania, co otwiera drzwi do referendum w sprawie jego odwołania, to będzie sygnał, że sytuacja w naszym mieście jest niepewna i niestabilna i nie wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta i nie podniesie jego atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. Panu prezydentowi wotum zaufania za poprzedni rok się nie należy. Jednakże jedyny praktyczny skutek tego to mogłoby być to referendum, które jednak w mojej ocenie nie ma szansy się udać i nie dlatego, że Pan prezydent Łukasz Konarski jest bardzo dobrym prezydentem, ale dlatego, że po prostu nie będzie wymaganej frekwencji. I gdyby do tego doszło, to wówczas Pan prezydent ogłosi wówczas swoje zwycięstwo i będzie przekonywał, że jest to dla niego kolejny mandat zaufania od mieszkańców. Wotum zaufania to jest taki czas podsumowania i czas rozliczenia Pana prezydenta za ubiegły rok z Pana praca, z Pana współpracy z nami, bo jest to wotum, które udzielają radni w głosowaniu. Pan przez cały ubiegły rok nie dbał o to, aby to wotum dzisiaj otrzymać. Nastał czas ciężki, czas pandemii, czas zamkniętych szkół, czas wielu ograniczeń. I teraz rozpętywanie wojny politycznej, walki i referendalnej kampanii byłoby dla naszego miasta i dla mieszkańców bardzo złe. Bo szczególnie teraz powinniśmy działać razem, powinniśmy skupić się na tym, co możemy zrobić dla mieszkańców i w jaki sposób ułatwić im przechodzenie przez ten trudny czas. Mam nadzieję, że w przyszłych wyborach mieszkańcy Pana prezydenta ze wszystkich działań rozliczą uczciwie. Mieszkańcy Pana wybrali na ten urząd wiedząc, że wybrali prezydenta na 5 lat. I nawet nieszczególnie interesując się tym, co się dzieje na naszych sesjach, po prostu czują, czy im się żyje lepiej czy gorzej. Czy mogą na Pana liczyć czy nie, na Pana urzędników, na otwartość urzędu. Dlatego i tylko dlatego, że nie chcę zafundować mieszkańcom awantury politycznej i obniżać prestiżu i wizerunku miasta, nie będę głosować przeciwBeata Chawuła.

Radni przyjęli uchwałę o zakończeniu dyskusji przy 13 głosach “za”. Tyle samo radnych zagłosowało za udzieleniem prezydentowi Zawiercia wotum zaufania.

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

34 KOMENTARZE

 1. Pani Przewodnicząca Chawuła złe dla wizerunku miasta jest postępowanie Pana Konarskiego. Mowa tutaj np. o wyrzuceniu w błoto 230000 zł na projekt przebudowy budynku synagogi. Co Pani Przewodnicząca zrobiła, aby te pieniądze publiczne odzyskać? Można te pieniądze odzyskać np. obniżając wynagrodzenie Prezydentowi Konarskiemu. Przeszła Pani do porządku dziennego tak jak by nic się nie stało. Sejm przegłosował wprowadzenie referendum po dwukrotnym nieuzyskanym wotum zaufania, aby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć. Pani Chawuła to prawo mieszkańcom odebrała. Słowa o niegłosowaniu przeciw to miód na uszy Prezydenta. Przecież Pani Przewodnicząca doskonale wie, że Prezydent to osobnik niereformowalny i żadna zmiana na dobre nie nastąpi. Udzielone wotum zaufania nie doprowadzi do współpracy z radnymi, bo Pan Konarski już się o radnych negatywnie wypowiedział. Pan Konarski mówi o tym, że o zmarnowanych środkach mieszkańcy dowiedzą się pod koniec kadencji oznacza to, że wie o przegranej w następnych wyborach.

 2. OMEGA, ależ ty pierdzielisz trzy po trzy. To 230.000 zł to skąd wziąłeś? Z rezerwy prezydenckiej poszło 40.000 zł na działanie “Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu inwestycyjnego na potrzeby programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021 dotyczącego przebudowy dawnej synagogi”, przy czym sam projekt inwestycyjny wszak został opracowany i może być wykorzystany przy ubieganiu się o finansowanie ze źródeł zewnętrznych. To, że Rada nie dała zielonego światła na przeprowadzenie tej inwestycji ze środków samorządowych, nie oznacza bynajmniej, że środki te zostały wyrzucone w błoto. Przynajmniej nie można o tym powiedzieć na dziś dzień. Co do wotum zaufania, czy wiesz, że głosowanie wotum za 2018 rok w 2019 roku można w każdej chwili zanegować? Czytałeś uzasadnienie do tamtej uchwały o nieudzieleniu wotum? Nieumotywowanie przedmiotowego rozstrzygnięcia, wbrew intencji ustawodawcy, uniemożliwia tak naprawdę lokalnej społeczności ustalenie, czy organ wykonawczy gminy został rzetelnie rozliczony ze swojej działalności, podczas gdy tylko poprzez jawność i transparentność można zagwarantować obywatelom możliwość właściwej kontroli nad władzą samorządową. Przypominam, że wotum dotyczyło tak naprawdę 1,5 miesiąca urzędowania, a Raport o stanie gminy za 2018 roku obejmował 11 miesięcy kadencji prezydenta Grima! Tak naprawdę, gdyby wtedy chodziło o merytorykę, ocenie poddawany byłby prezydent Grim, a nie prezydent Konarski. Nie chodziło wtedy jednak o merytorykę, ale o politykę. Dziwię się dlatego, że nikt nie wystąpił o stwierdzenie nieważności tamtej uchwały. Radni wtedy nie kwestionowali działalności organu wykonawczego w 2018 r. w zakresie realizacji przez niego polityki, programów i strategii, uchwał i budżetu obywatelskiego, a oceniali jakość współpracy na linii prezydent-rada. Czyli robili coś, do czego nie mieli w ustawie umocowania. Z resztą, to co pod tamtym nieudzieleniem wotum zaufania uniemożliwia ustalenie motywów negatywnej oceny działalności organu wykonawczego za 2018 r., a samemu prezydentowi nie pozwala na odkodowanie, jakie działania powinien podjąć, by organ stanowiący, który kontroluje jego działalność i udziela mu wotum zaufania, zaakceptował jego działalność (przebieg debaty może jedynie sugerować, że to brak rozmów z radnymi przesądził o nieudzieleniu wotum zaufania). Rada, podejmując tamtą uchwałę, wykonywała co prawda swoje kompetencje, to jednak jej działanie nosiło znamiona arbitralności i nie poddawało się nadzorowi, a zatem nie może być ono uznane za zgodne z prawem. Wymóg działania na podstawie prawa, w połączeniu z zasadą zaufania do państwa, rodzi po stronie organów władzy obowiązek motywowania swoich rozstrzygnięć, a obowiązek ten zaliczany jest do standardów demokratycznego państwa prawnego i jest elementem jawności działania władzy publicznej. Rok temu to była polityczna wendetta za realizowanie własnego programu wyborczego bez oglądania się na radnych. Jeszcze raz – Łukasz Konarski pełnił funkcję prezydenta zaledwie przez 1,5 miesiąca, zaś raport odnosił się do całorocznej działalności organu, a biorąc pod uwagę to, że należy tutaj oceniać realizację polityk, strategii, programów i uchwał. Jakiż wpływ na realizację tych rzeczy miał w 2018 roku prezydent Konarski? Konstytucyjne zasady praworządności, sprawiedliwości społecznej i równości wobec prawa stoją w sprzeczności z możliwością przypisania odpowiedzialności danej osobie za cudze działania lub zaniechania, co miało miejsce, w sytuacji gdy podstawą nieudzielania wotum zaufania byłyby okoliczności wpływające na stan gminy, które wydarzyły się przed dniem objęcia przez niego urzędu. Tym samym w zeszłym roku mieliśmy do czynienia jedynie z polityczną farsą krzykaczy. Z tego też powodu sam stosunek prezydenta do radnych w ogóle mnie nie dziwi.

 3. Drodzy wladcy Zawiercia mamy dosc Waszych wojenek zajmijcie sie inwestycjami w SAG=praca!!!Co tam sie dzieje zero informacji nawet w niezaleznych mediach ciekawe od kogo niezaleznych……Dlaczego nie jestesmy w GZM Panie Grim? Panie Konarski jakie inwestycje w SAG za Pana rzadow?

 4. Panie Grim ile lat Pan ściemniał z budową placu zabaw i boiska w Łośnicach . Co zebranie pan mówił że plany są tylko trzeba linię średniego napięcia zakopać do ziemi. Warunkiem było też przekazywanie na ten cel funduszu sołeckiego. Lata lecą , ekipa się zmieniła a inwestycji nie ma. Tak samo termomodernizacja remizy. Środki przyznane i gdzie te prace ?

 5. Można dać też taki tytuł artykułu: “Rada Miasta udzieliła Prezydentowi wotum zaufania” zamiast takiego : “Przewodnicząca rady miejskiej: “Panu prezydentowi wotum zaufania za poprzedni rok się nie należy”. 13 radnych “za”, w tym przewodnicząca”, prawda Panie Redaktorze?

 6. Czy w 2016 roku Konsorcjum stali nie miało problemów z Urzędem Skarbowym gdzie owy urząd domagał się 20 mln zł za nieprawidłowości swoje ?

  • Apelujemy do władz miasta o zajęcie się osobnikami co nagminnie niszczą elewacje w naszym mieście w sposób bezczelny określający się mianem osób panujących w naszym mieście pod barwami klubu ks ruch chorzów ?? Bo nie mamy za złe że te osoby kibicują temu klubowi czy innemu ale doś niszczenia elewacji bo koszta naprawy ponosimy my mieszkańcy także prosimy o apel do tych osób i jesteśmy przeciwni takim aktom wandalizmu i bylibyśmy za to bardzo wdzięczni z poważaniem Mieszkańcy miasta gminy Zawiercie

 7. No jaki ścisk pośladków muszą mieć nasi radni z PO plus WG tak żarło i zdechło. Boli to że zostali od koryta odstawieni. A Prezydent Konarski niech robi swoje ma pomysł na miasto a część radnych tylko przeszkadza!

 8. Referendum pewnie byłoby nieważne ale zeszmacanie się i głosowanie za wotum zaufania to szczyt wszystkiego. Prezydent da wam popalić, a wszystko co niby obiecał, że jest cacy okaże się fikcją. Hala, schronisko, budynek odlewni to nie jest jego bajka i będzie was zwodził przez kolejne lata. Dla niego liczy się tylko Marszałkowska. Czy można się tak zeszmacić i głosować na tak ? Za co? Jak można zaufać temu człowiekowi? Wstydźcie się radni, my wyborcy wam tego nie wybaczymy.

  • Ile CMC zatridnia osób 2.5 tyś 😳😳 hahaha a to dobre ja zapytam tak a ile zawiercian czy zawiercianek pracuje na Hucie a ile jest os przyjezdnych gdzie praca była załatwiana za ćwiare świni a młodzi doświadczeni zawiercianie muszą się włóczyć po zagłebiu i śląsku bo bez znajomości się nie dostaną do wielce możnej Huty CMC Zawiercie !!!

 9. Radny Henryk Mól jesteś kawał gościa. Dobrze powiedziałeś radnemu Grimowi, może zrozumie, że Zawiercie powiedziało NIE, jego osobie. Mam dla Pana wielki szacunek.

 10. Desperackie wystąpienie byłego prezydenta na wczorajszej sesji rady miejskiej, czyli wylewanie kubłów pomyj na obecnego prezydenta nie przyniosło spodziewanego rezultatu. Ale kuriozalny apel radnego Grima pod adresem prezydenta Konarskiego aby przeprosił tak zwaną radę gospodarczą , którą za swojej kadencji utworzył Grim to już szczyt bezczelności. Dlatego pytam pana radnego w jakim celu powołał taki bezużyteczny i groteskowy twór i co ta rada uczyniła dla naszego miasta. Nazwiska członków tej rady, które wymienił pan radny to w większości byli towarzysze komunistyczni lub rodzinnie powiązani z nimi, którzy po zmianie ustroju przepoczwarzyli się w byznesmenów i tworzyli swoje firmy wykorzystując publiczne pieniądze z Urzędu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Proszę wskazać panie Grim kto z wymienionych przez pana członków tego kabaretowego gremium nie korzystał i nie bogacił się za nasze publiczne pieniądze, które wyrywali garściami z tych funduszy. To tacy ” fachowcy ” doradzali panu w zarzadzaniu miastem i takich ma przepraszać prezydent Konarski ? Oczekujemy , że na następnej sesji rady miejskiej wyjawi nam pan co uczyniła dla naszego miasta ta rada gospodarcza.

  • Podejrzewam, że kluczowym osiągnięciem tej rady i ich pryncypała jest niezwykle ambitne i finezyjne dzieło upamiętniające 100 lecie odzyskania niepodległości , postawione koło MOPS-u i podziwiane przez nieprzebrane tłumy zwiedzających , słynne już na cały świat ” Drzwi do lasu za płotem “.

   • A propos MOPS-u, może zdjęlibyście wreszcie ze ściany tego zabytkowego budynku to szpetne malowidło z towarzyszem Wiktorem, litwakiem na służbie wywiadu pruskiego i austriackiego.

   • Ładniejsza budka dla ptaszka w kroku starych portek na Marszałkowskiej? Kwintesencja walorów estetycznych i artystycznego wyrazu projektantów. Autor! Autor!

 11. prosze tylko sobie przypomniec kiedy zostały zagospodarowane tzw. łaki na Zuzance . Za kadencji p. Grima i zamiast mu podziekować to niespełniony p. Mól rości jakieś pretensje . My matki mamy gdzie wyjśc z swoimi dziećmi , a do tej pory gdzie ?

 12. do Zawiercianie , czy pytania dotyczące realizacji programu p. Konarskiego to wg. Was to kubeł pomyj ?? Prosze posłuchac jeszcze raz , dlaczego p. Konarski nie potrafi obronić swoich tez , zarzutów i pogrązyć byłego Prezdenta wszak lubi sie mscić . Jeżeli zawierciański biznes bogacił się w sposob nie uczciwy a Wy Zawiercianie o tym wiecie to teraz dobry okres aby zgłosić to do odpowiednich słuzb . To kabaretowe gremium jak Wy elegancko nazywacie zawiercianskich przedsiebiorców daje zatrudnienie kilku tysiącom zawiercian np. samo CMC ok. 2.500 . I na koniec wraz z pozdrowieniami kazdy z tych funduszy mógł skorzystać piszacy Zawiercianie też.

  • Nie każdy mógł z tych funduszy skorzystać, to fundusze dla uprzywilejowanych. Mam nadzieję, że zostaną one dokładnie skontrolowane i wtedy okaże się dla kogo były żyłą złota. Najlepszym przykładem tego jak były te fundusze przyznawane świadczy afera w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu. Nie mogę doczekać się informacji o tych kryminalistach , którzy przyznawali nasze pieniądze tym “przedsiębiorcom”. Może okaże się , że członkowie tej rady też brali pieniądze, które im się nie należały. Napisz jeszcze KOALICJO jakie ochłapy oni płacą tym pracownikom . CMC zatrudnia 1300 ludzi, reszta to inne spółki.

 13. Panie Grim pan przypomni wszystkim jaką swoją firmę prowadzi Pan Pasierb? A czy Pani sekretarz Magda Pasierb pracująca za Pana prezydentury to nie jego żona? Taki zbieg okoliczności… A koleżanki Pani Magdy pracujące w urzędzie za Pana kadencji, cóż znów zbieg okoliczności… Oj mały kłamczuszku Witku! :-))

 14. Panie Zdzisio , proszę nie udawać sprytnego Zbysia i przyjac do wiadomości że takiego nepotyzmu rodzinno – koleżenskiego nigdy w UM nie było . Pan T. Pasierb to wieloletni dyr. regionalny banku i warto korzystać z jego wiedzy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Secured By miniOrange