zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Projekt “Za życiem” w Zawierciu [ZDJĘCIA]

W czwartek 13 lipca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawierciu odbyło się spotkanie robocze dotyczące konsultacji społecznych zmian w ustawach wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Konsultacje organizowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska. W konsultacjach udział wzięła Pani Maria Nowak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Doradca Wojewody Śląskiego ds. Polityki Senioralnej i Społecznej. Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Pani Małgorzata Podgórska – Główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy, Pani Magdalena Szymańska – z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Naczelnik wydziału, oraz Pani Daria Wojdak Specjalista z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej. Śląski Urząd Wojewódzki reprezentowali: Pani Ewa Niewiara –Dyrektor Wydziału, Pan Grzegorz Rak – Kierownik Oddziału do spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej, Pani Bogusława Kuczyńska – Inspektor wojewódzki. W spotkaniu władze Miasta Zawiercie reprezentował Pan Łukasz Konarski – Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych. W konsultacjach udział wzięli również: Pani Anna Kołodziejczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Pan Marek Gwizdek – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawierciu oraz przedstawiciele ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych, urzędów zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne, opiekunowie osób niepełnosprawnych z różnych województw.

Konsultacje to cykl szesnastu regionalnych spotkań ze środowiskami osób niepełnosprawnych, z których jedno odbyło się w województwie śląskim w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawierciu. Spotkanie połączone było z warsztatami, podczas których odbyło się społeczne opiniowanie zmiany ustaw w związku z wdrażaniem programu „Za życiem”. W trakcie spotkania najpierw zaprezentowały się osoby niepełnosprawne w krótkim programie artystycznym, a Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy przedstawił historię powstania, zasady funkcjonowania i perspektywy rozwoju Ośrodka w następnych latach.

Zastępca Prezydenta Łukasz Konarski przedstawił historię i projekt rewitalizacji Osiedla robotniczego TAZ, a następnie odbyła się prezentacja projektu opartego na teleopiece nad 40-osobową grupą podopiecznych MOPS. Nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi opiekę sprawują opiekun medyczny-teleopiekun, rehabilitant, pielęgniarka, dwóch asystentów osoby niepełnosprawnej, dwóch opiekunów osoby niesamodzielnej. Teleopieka realizowana jest w ramach Projektu ZIT „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie”.

W drugiej części spotkania przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej omówili Program kompleksowego wsparcia dla rodzi „Za życiem”, następnie przeprowadzono warsztaty, w trakcie których wypracowano propozycje zmian w ustawach wdrażających Program. Zadano wiele pytań z zakresu niepełnosprawności, finansowania, zatrudnienia i rozwoju ośrodków wsparcia. Na zakończenie spotkania zebrano wszystkie wnioski, propozycje zmian i przekazano do dalszych konsultacji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tekst i zdjęcia: Urząd Miejski w Zawierciu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.